Fontos: A Microsoft 365-höz készült Excelben és az Excel 2021-ben a Power View 2021. október 12-én törlődik. Másik lehetőségként használhatja az Power BI Desktopáltal biztosított interaktív vizuális élményt, amelyet ingyenesen letölthet. Ezenkívül egyszerűen importálhat Excel munkafüzeteket a Power BI Desktopba

Ez a témakör ismerteti a SharePointban elérhető Power View billentyűkombinációit és kisegítő lehetőségeit. A Power View az SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Microsoft SharePoint Server 2010-hez és 2013-hoz készült Reporting Services bővítménye.

A Power View bővítménynek két verziója érhető el: az Excel 2013-beli Power View és a SharePoint Server 2013-beli Power View. Az ebben a témakörben ismertetett billentyűparancsok a SharePoint 2013-beli Power View nézetre vonatkoznak. 

Megjegyzések: A Power View támogatja:

 • a legtöbb harmadik fél által gyártott képernyőolvasót,

 • a kontrasztos megjelenítést.

A cikk tartalma

Általános navigáció

Ez a szakasz ismerteti azokat a billentyűket, amelyek a böngészőből a SharePoint rendszerbeli Power View nézetbe való átváltásra, a Power View különböző részei közötti mozgásra, illetve a nézetben látható objektumok közötti mozgásra szolgálnak. Általánosságban elmondható, hogy a Shift billentyűvel megfordítható az elemek közötti mozgás sorrendje.

Művelet

Billentyűkombináció

A fókusz áthelyezése a böngészőről a Power View nézetre

Tab (Shift+Tab)

Power View nézetben a fókusz áthelyezése a Power View következő felhasználói felületi összetevőjére (például a menüszalagról a mezőlistára, majd a nézetre, illetve fordítva).

Ctrl+F6 (Shift+Ctrl+F6)

A nézetben a fókusz áthelyezése a következő (vagy az előző) jelentéselemre.

Tab (Shift+Tab)

Egy nézetben levő elemek közötti, a Tab billentyűvel való léptetéssel a fókusz áthelyezhető egy jelentéselem külsejéről az elem egyes részeire is (például egy táblázat celláira, egy diagram adatsorozatára vagy egy kis többszörösre), majd a rendezési lehetőségekre, és végül az előugró gombra az azt támogató jelentéselemek esetében.

Léptessen a Tab billentyűvel, amíg a fókusz a kívánt részre nem kerül, majd nyomja meg az Enter vagy a Szóköz billentyűt.

Navigálás a menüszalagon

A menüszalag lapjai

Amikor a menüszalagra kerül a fókusz, alapértelmezés szerint a menüszalag éppen aktív lapja kapja meg a fókuszt.

Művelet

Billentyűkombináció

A fókusz áthelyezése a menüszalag következő lapjára (például a Kezdőlapról az Oldalelrendezés lapra)

Jobbra mutató nyíl

A fókusz áthelyezése a menüszalag előző lapjára (például a Kezdőlapról a Fájl lapra)

Balra mutató nyíl

A menüszalag lapjainak tartalma

Művelet

Billentyűkombináció

A fókusz áthelyezése a menüszalag aktuális lapjának első vezérlőelemére

Lefelé mutató nyíl vagy Tab

A fókusz áthelyezése a menüszalag lapján levő vezérlőelemekről magára a lapra

Felfelé mutató nyíl

A menüszalag vezérlőelemei

Művelet

Billentyűkombináció

A fókusz áthelyezése a menüszalag aktuális lapjának következő vezérlőelemére

Jobbra mutató nyíl vagy Tab

A fókusz áthelyezése a menüszalag aktuális lapjának előző vezérlőelemére

Balra mutató nyíl vagy Shift+Tab

A menüszalag csoportjai

Művelet

Billentyűkombináció

A fókusz áthelyezése a menüszalag aktuális lapjának következő (vagy előző) vezérlőelem-csoportjára

Ctrl+jobbra mutató nyíl (Ctrl+balra mutató nyíl)

Megjegyzés:  Egy vezérlőelem-csoportra való navigálás a csoport első vezérlőelemére helyezi a fókuszt.

A menüszalag billentyűtippjei

A Ctrl+F8 billentyűkombinációval megjeleníthetők a menüszalag billentyűtippjei, függetlenül attól, hogy éppen melyik összetevőn vagy vezérlőelemen van a fókusz. A menüszalag billentyűtippjei emellett automatikusan megjelennek akkor is, amikor a menüszalagra kerül a beviteli fókusz.

Művelet

Billentyűkombináció

A menüszalag billentyűtippjeinek megjelenítése és elrejtése

Ctrl+F8

A menüszalagon való navigálásra szolgáló egyéb billentyűk

Művelet

Billentyűkombináció

Az adott vezérlőelem-csoport alapértelmezett műveletének elvégzése, függetlenül attól, hogy melyik vezérlőelemen van a fókusz

Enter

Azon vezérlőelem műveletének elvégzése, amelyen a fókusz van

Szóköz

Navigálás a nézetekben

Művelet

Billentyűkombináció

Fókusz áthelyezése az előző nézetre

Felfelé mutató nyíl vagy Page Up

Fókusz áthelyezése a következő nézetre

Lefelé mutató nyíl vagy Page Down

Fókusz áthelyezése az első nézetre

Home

Fókusz áthelyezése az utolsó nézetre

End

Következő nézet

Ctrl+M

Nézet törlése (amikor a fókusz a nézetek paneljén van)

Del

Duplikált nézet létrehozása

Ctrl+Shift+M

Nézetek átrendezése: kijelölt nézet áthelyezése feljebb/lejjebb

Ctrl+felfelé/lefelé mutató nyíl

Navigálás/nézet kijelölése (amikor a fókusz a nézetek paneljén van)

Felfelé/lefelé mutató nyíl

Navigálás a mezőlistán

Művelet

Billentyűkombináció

Általános

Navigálás a mezőlistára, illetve arról máshova

Ctrl+F6, Shift+Ctrl+F6

Navigálás a mezőlista és a mezőterületek között

Tab, Shift+Tab

A mezőlista mezőket tartalmazó szakasza

Ugrás az előző/következő táblázatra vagy mezőre

Felfelé, lefelé mutató nyíl

Ugrás az első/utolsó táblázatra vagy mezőre

Home, End

Egy táblázat kibontása/összecsukása

Balra, jobbra mutató nyíl

Mező kiválasztása/kijelölés megszüntetése

Szóköz

Egy táblázat összes alapértelmezett mezőjének hozzáadása/eltávolítása

Szóköz

Legördülő menü megjelenítése

Shift+Enter

A mezőlista elrendezési szakasza

Ugrás az előző/következő mezőre a mezőterületen

Felfelé, lefelé mutató nyíl

A kijelölt mező áthelyezése az előző/következő pozícióba az elrendezési szakaszban

Ctrl+felfelé mutató nyíl, Ctrl+lefelé mutató nyíl

Mező eltávolítása

Shift+Enter

Navigálás táblázatokban és mátrixokban

Művelet

Billentyűkombináció

Belépés egy táblázatba vagy mátrixba

Tab, majd Enter

Táblázat vagy mátrix átméretezése

Shift+Ctrl+nyílbillentyűk

A fókusz áthelyezése egy cellával feljebb/lejjebb (az összes területen, az összes cellán át)

Felfelé/lefelé mutató nyíl

A fókusz áthelyezése egy cellával balra/jobbra (az összes területen, az összes cellán át)

Balra/jobbra mutató nyíl

A fókusz áthelyezése az aktuális sor első cellájára és a cella megtekintése (a mátrix mindegyik területén)

Home

A fókusz áthelyezése az aktuális sor utolsó cellájára és a cella megtekintése (a mátrix mindegyik területén)

End

Navigálás diagramokon

Művelet

Billentyűkombináció

Egy diagram kijelölése a nézetben, és váltás a diagram részei között a következő sorrendben:

 1. Diagram ábrája

 2. Jelmagyarázat

 3. Rendezési mező

 4. Rendezés növekvő vagy csökkenő sorrendben

 5. Filter

 6. Előugró gomb

Tab

Amikor a fókusz a diagram ábráján van, váltás a diagram adatai között a következő sorrendben:

 1. Diagram ábrája

 2. Adatpontok egy teljes sorozata (oszlop- vagy sávdiagram esetén adatblokkok)

 3. Az adott adatsorozat egyes pontjai

 4. Egy másik teljes adatpontsorozat

 5. Az adott adatsorozat egyes pontjai

Jobbra/balra mutató nyíl

Amikor a fókusz a diagram ábráján van, váltás a diagram adatai között a következő sorrendben:

 1. Diagram ábrája

 2. Adatpontok egy teljes sorozata egyszerre

Felfelé/lefelé mutató nyíl

Diagram átméretezése

Shift+Ctrl+nyílbillentyűk

Egy adatpont kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése (egyszeres kattintás)

Szóköz vagy Enter

Görgetés felfelé az adatpontok következő halmazáig

Page Up

Görgetés lefelé az adatpontok következő halmazáig

Page Down

Görgetés balra az adatpontok következő halmazáig

Ctrl+Page Up

Görgetés jobbra az adatpontok következő halmazáig

Ctrl+Page Down

A fókusz áthelyezése az adatpontok első halmazára (függőlegesen)

Home

A fókusz áthelyezése az adatpontok utolsó halmazára (függőlegesen)

End

A fókusz áthelyezése az adatpontok első halmazára (vízszintesen)

Ctrl+Home

A fókusz áthelyezése az adatpontok utolsó halmazára (vízszintesen)

Ctrl+End

Nagyítás a tengelyen* (egy lépésben 25%-kal, középre igazítva)

Ctrl+felfelé mutató nyíl vagy Ctrl+jobbra mutató nyíl

Kicsinyítés a tengelyen

Ctrl+lefelé mutató nyíl vagy Ctrl+balra mutató nyíl

* A tengelyen való nagyítás folyamatos tengelyen használható (például évszámot vagy dátumot tartalmazó tengelyen). Egy tengely a menüszalagon változtatható folyamatos tengellyé. Kattintson a Diagramkezelő eszközök környezetérzékeny lap Elrendezés lapján látható Típus elemre, majd kattintson a Folyamatos lehetőségre.

További információ

Power View: Az adatok felkutatása, megjelenítése és bemutatása

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?

Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Szeretne további visszajelzéssel élni? (Nem kötelező)

Köszönjük visszajelzését!

×