Egyedi értékek megszámolása az ismétlődések között

Tegyük fel, hogy szeretné megtudni, hány egyedi érték létezik egy ismétlődő értékeket tartalmazó tartományban. Ha például egy oszlop tartalma:

 • Az eredmény 5, 6, 7 és 6, az eredmény három egyedi érték – 5, 6 és 7.

 • A "Sánta", "Darab", "Si" és "Sánta" értékek közül az eredmény két egyedi érték : "Sánta" és "Sánta".

Többféleképpen meg lehet számolni az egyedi értékeket az ismétlődések között.

Az Irányított szűrő párbeszédpanelen kinyerheti egy adatoszlop egyedi értékeit, és beillesztheti őket egy új helyre. Ezután a SOROK függvénnyel megszámlálhatja a szűrt tartományban található elemek számát.

 1. Jelölje ki a cellatartományt, vagy ellenőrizze, hogy az aktív cella táblázatban van-e.

  Győződjön meg arról, hogy a cellatartománynak van oszlopfejléce.

 2. Kattintson az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjának Speciális gombjára.

  Megjelenik az Irányított szűrő párbeszédpanel.

 3. Kattintson a Másolás más helyre elemre.

 4. A Másolás ide mezőbe írja be a cellahivatkozást.

  Másik lehetőségként kattintson a Párbeszédpanel Gomb képe gombra a párbeszédpanel ideiglenes elrejtásához, jelöljön ki egy cellát a munkalapon, majd nyomja le a Párbeszédpanel kibontása Gombkép.

 5. Jelölje be a Csak egyedi rekordok jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra.

  A program a kijelölt tartomány egyedi értékeit az új helyre másolja a Másolás másba mezőben megadott cellával kezdve.

 6. A tartomány utolsó cellája alatti üres cellába írja be a SOROK függvényt. Az argumentumként másolt egyedi értékek tartományát használja az oszlopfejléc kivételével. Ha például az egyedi értékek tartománya a B2:B45, akkor az =SOROK(B2:B45) értéket kellbeírnia.

A feladat végrehajtásához használja a HA,a SZUM,a GYAKORISÁG,a VAN ésa HOSSZ függvény kombinációját:

 • HA függvény használatával rendeljen mindegyik teljesülő feltételhez 1-es értéket.

 • Adja hozzá az összeget a SZUM függvény segítségével.

 • Egyedi értékek megszámlálása a GYAKORISÁG függvény segítségével. A GYAKORISÁG függvény figyelmen kívül hagyja a szöveget és a nulla értékeket. Egy adott érték első előfordulásakor a függvény az adott érték előfordulási számának megfelelő számot ad eredményül. Az első után ugyanezen érték mindegyik előfordulásánál a függvény nullát ad eredményül.

 • Szöveges érték tartományon belül való elhelyezkedésének visszaadása a SZÖVEG.VAN függvény használatával. Ezt az értéket a függvény ezután a GYAKORISÁG függvény argumentumaként használja a megfelelő szöveges értékek kiértékelésének érdekében.

 • Üres cellák megkeresése a HOSSZ függvény segítségével. Az üres cellák hossza 0.

Példák egymásba ágyazott függvényre az ismétlődések egyedi értékeinek megszámlálásához

Megjegyzések: 

 • A példában szereplő képleteket tömbképletként kell beírnia. Ha a Microsoft 365 aktuális verzióját használja, akkor egyszerűen beírhatja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd az ENTER billentyűt lenyomva megerősítheti a képlet dinamikus tömbképlet voltát. Ellenkező esetben a képletet régi típusú tömbképletként kell megadni úgy, hogy először kijelöli a kimeneti tartományt, beírja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd a megerősítéshez lenyomja a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Az Excel a képlet elejére és végére beszúrja Ön helyett a kapcsos zárójeleket. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

 • Ha lépésenként megszeret egy kiértékelt függvényt, jelölje ki a képletet tartalmazó cellát, majd a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjában kattintson a Képlet kiértékelése gombra.

 • A GYAKORISÁG függvény kiszámítja, hogy milyen gyakran fordulnak elő értékek egy értéktartományon belül, majd egy függőleges számtömböt ad eredményül. A GYAKORISÁG segítségével például megszámolhatja, hogy hány teszteredmény esik egy adott értéktartományba. Mivel ez a függvény tömböt ad vissza, tömbképletként kell beírnia.

 • A MATCH függvény egy adott elemre keres egy cellatartományban, majd visszaadja az elem relatív pozícióját a tartományban. Ha például az A1:A3 tartomány az 5, a 25 és a 38 értéket tartalmazza, a =MATCH(25;A1:A3;0) képlet a 2-es számot adja vissza, mivel a 25 a tartomány második elemét adja vissza.

 • A HOSSZ függvény a szöveg karakterszámát adja eredményül.

 • A SZUM függvény az argumentumként megadott összes számot összeadja. Minden argumentum lehet tartomány, cellahivatkozás, tömb, állandó, képlet vagy egy másik függvény eredménye. A SZUM(A1:A5) például összeadja az A1-től A5-ig cellatartományban lévő összes számot.

 • A HA függvény egy értéket ad vissza, ha egy megadott feltétel kiértékelése IGAZ, és egy másik értéket, ha a feltétel a HAMIS értéket adja vissza.

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet az Answers-közösségben.

Lásd még

Egyedi értékek szűrése és ismétlődő értékek eltávolítása

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×