Ez a cikk bemutatja, hogy miként lehet számokat százalékértékként megjeleníteni az Excelben, és bemutat néhány munkalapokon használható százalékszámítási alapműveletet is.

Tartalom

Százalékértékek kezelése az Excelben

Noha a számok százalékértékként való formázása nem túl bonyolult feladat, a formázás alkalmazása után kapott eredmények már eltérőek lehetnek attól függően, hogy a számok már léteznek-e a munkafüzetben.

 • Számokat tartalmazó cellák formázása    Ha a Százalék formátumot egy munkafüzet meglévő számára alkalmazza, a Excel megszorzhatja őket 100-al, és így százalékértékké konvertálhatja őket. Ha például egy cella a 10-esszámot tartalmazza, Excel megszorzhatja ezt a számot 100-al, ami azt jelenti, hogy a Százalék formátum alkalmazása után 1000,00% érték lesz látható. Lehet, hogy nem ezt vártuk. A százalékértékek pontos megjelenítéséhez a számok százalékként való formázása előtt győződjön meg arról, hogy a számok százalékként vannak kiszámítva, és tizedes formátumban jelennek meg. A százalékértékek kiszámítása a mennyiség/összeg = százalék egyenlet alapján történik. Ha például egy cella az =10/100képletet tartalmazza, a számítás eredménye 0,1lesz. Ha ezután százalékként formázza a 0,1 számot, a szám helyesen 10% formában jelenik meg. A százalékszámításról további információt a Példák százalékszámításra .

 • Üres cellák formázása:    Amennyiben cellákra alkalmazza a Százalék formátumot, majd számokat ír az így formázott cellákba, a program működése eltér a fentiektől. 1 és annál nagyobb érték esetén az Excel a számot alapértelmezés szerint százalékértékké alakítja, az 1 alatti számoknál pedig százzal történő szorzást alkalmaz. Ha beírja például a 10 vagy a 0,1 értéket, az eredmény mindkét esetben 10,00% lesz. (Ha nem szeretné megjeleníteni a tizedesvessző utáni két nullát, a következő eljárásban említett módon el is rejtheti azokat.)

Vissza a lap tetejére

Számok megjelenítése százalékértékként

Ha gyorsan százalékformátumot ad a kijelölt cellákhoz, kattintson Gombkép a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Százalék gombra, vagy nyomja le a Ctrl+Shift+% billentyűkombinációt. Ha további formátumbeállítási lehetőségekre van szüksége, vagy módosítani szeretné a kijelölt adatok egyéb formázási tulajdonságait, akkor tegye a következőket.

 1. Jelenítse meg a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Szám melletti ikonra kattintva a Cellák formázása párbeszédpanelt.

  Párbeszédpanel-megnyitó ikon a Szám csoportban

 2. A Cellák formázása párbeszédpanel Kategória listájában kattintson a Százalék kategóriára.

  A Cellák formázása párbeszédpanel Százalék kategóriája

 3. A Tizedesjegyek mezőbe írja be a megjeleníteni kívánt tizedesjegyek számát. Ha a 10,00% érték helyett például a 10% értéket szeretné megjeleníteni, írja be a 0 értéket a Tizedesjegyek mezőbe.

Vissza a lap tetejére

Tippek a százalékértékek megjelenítéséhez

 • A kijelölt cellák számformátumának törléséhez kattintson a Kategória lista Általános elemére. Az Általános formátummal formázott cellákra nem vonatkozik meghatározott számformátum.

 • Ha a negatív százalékértékeket kiemelve (például piros színnel) szeretné megjeleníteni, hozzon létre egyéni számformátumot a Cellák formázása párbeszédpanel Szám lapjának Egyéni kategóriájában. A formátum legyen a 0,00%;[Piros]-0,00% alakban írva. Miután alkalmazta ezt az egyéni formátumot a cellákra, a pozitív százalékértékek az alapértelmezett szövegszínnel, a negatív százalékértékek viszont pirossal szedve jelennek meg. A pontosvessző utáni rész jelzi a negatív értékekre alkalmazott formátumot.

  Egyéni számformátum

  A negatív százalékértékek akár zárójelek között is megjeleníthetők: ehhez hozzon létre egyéni formátumot a 0,00%_);(0,00%) alakban. Az egyéni formátumok létrehozásának módjáról az Egyéni számformátum létrehozása és törlése című témakörben olvashat részletesen.

 • A munkafüzetben található negatív százalékértékek megjelenítésének testreszabásához a Kezdőlap lap Stílusok csoportjának Feltételes formázás gombjára kattintva feltételes formázást is használhat. A feltételes formázást definiáló szabályt a következő példában látotthoz hasonlóan kell létrehozni. Az itt bemutatott szabály arra utasítja az Excelt, hogy alkalmazzon formázást (piros szövegszínt) a nullánál kisebb értéket tartalmazó cellákra. A feltételes formázásról a Feltételes formázás megadása, módosítása, keresése vagy törlése című témakör ír részletesen.

  A nullánál kisebb számokat pirossal megjelenítő feltételes formázási szabály

Vissza a lap tetejére

Százalékszámítási példák

Ebben a részben néhány egyszerű százalékszámítási példát talál.

1. példa: Szám növelése vagy csökkentése adott százalékkal

Eset:    Ha például hetente átlagosan 10 000 Ft-ot költ élelmiszerre, és szeretné 25%-kal csökkenteni heti élelmiszerkiadásait, mennyi pénzből kell gazdálkodnia? Ha pedig 25%-kal több pénzt szeretne élelmiszer-vásárlásra félretenni, mi lesz az új heti kerete?

Tegyük fel, hogy a B2 cellában lévő összeget költi élelmiszerre, a C2 cellában látható összeg pedig az a százalékérték, amennyivel csökkenteni szeretné az elköltött összeget. Ebben az esetben az eredményt a D2 cellába írt =B2*(1-C2) képlet adja meg:

Százalékszámítási mintaképlet

Ebben a képletben az 1 érték a 100%-ot jelenti. Ha egy adott százalékkal növelni szeretné az összeget, írja be a D2 cellába az =B2*(1+C2) képletet:

Százalékszámítási mintaképlet

Vissza a lap tetejére

2. példa: Százalékértéken alapuló összeg kiszámítása

Eset:    Ha például 80 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet, és a forgalmi adó 8,9%, akkor mennyi lesz a forgalmi adó összege? Ez esetben 80 000 Ft 8,9%-át kell kiszámítani.

Ha a B2 cellában az ár, a C2 cellában pedig a forgalmi adó mértéke áll, írja be a D2 cellába az =B2*C2 képletet:

Százalékszámítási mintaképlet

A képlet megszorozza a 80 000 Ft-ot 0,089-del (a százalékérték decimális alakjával), így az eredmény a fizetendő forgalmi adó lesz.

Vissza a lap tetejére

3. példa: Százalékérték kiszámítása két összeg alapján

Eset:    Hogyan tudhatja meg például, hogy az 50 pontos teszten elért 42 pontja hány százalékos eredménynek felel meg?

Tegyük fel, hogy a B2 cellában lévő szám a helyesen megválaszolt kérdések száma, a C2 cellában lévő pedig az elérhető maximális pontszám. Az eredmény kiszámításához az =B2/C2 képletet kell beírni a D2 cellába.

Százalékszámítási mintaképlet

A helyes válaszok megállapításához a képlet elosztja a negyvenkettőt ötvennel. (A példában nem jelennek meg tizedeshelyek a százalékértékben.)

Vissza a lap tetejére

4. példa: Másik összegen és százalékértéken alapuló összeg kiszámítása

Eset    Egy póló eladási ára például 15 dollár, ami az eredeti árnál 25%-kal kevesebb. Mennyi az eredeti ár? Ebben a példában azt a számot keressük, amelynek a 75%-a 15.

Ha a B2 cellában az akciós ár szerepel, a C2 cellában pedig a decimális 0,75 érték (a 100% csökkentve a 25% engedménnyel), az eredeti ár kiszámításához írja be a D2 cellába az =B2/C2 képletet:

Százalékszámítási mintaképlet

Az eredeti ár kiszámításához a képlet az akciós árat elosztja a fizetett kedvezményes ár százalékértékével.

Vissza a lap tetejére

5. példa: Két szám közötti különbség kiszámítása, majd megjelenítése százalékértékként

Eset    A részlege például novemberben 2342 dollár, decemberben pedig 250 000 Ft volt. Mennyi a bevétel százalékos eltérése a két hónap között? A feladat végrehajtásához használja egyetlen képletben a kivonás (-) és az osztás (/) operátort.

Ha a B2 cellában a novemberi bevétel, a C2 cellában pedig a decemberi bevétel szerepel, akkor a D2 cellába írt =(C2-B2)/(B2) képlettel kiszámítható a különbség:

Százalékszámítási mintaképlet

Ez a képlet a százalékos változás megállapítása érdekében elosztja a második és az első szám közötti különbséget az első szám értékével. (Az itt bemutatott példában a különbség két tizedesjegyes százalékértékként jelenik meg.)

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet az Answers-közösségben.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×