Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

A SmartArt-ábrákkal vizuálisan ábrázolhatja az információkat és az ötleteit. SmartArt-ábra létrehozásához válassza ki az üzenet átadásához megfelelő elrendezést. Egyes elrendezések (például a szervezeti diagramok vagy a Venn-diagramok) adott információtípus ábrázolására szolgálnak, míg mások egyszerűen tetszetősebbé tesznek egy listajeles felsorolást.

Más funkciókkal, például témákkal kombinálva SmartArt-ábrák segítenek tervezői minőségű ábrák létrehozásában mindössze néhány kattintással.

A témakör tartalma

A SmartArt-ábrák áttekintése

Létrehozhat SmartArt-ábraExcel, PowerPoint, Word vagy e-mail üzenetben az Outlookban. A SmartArt gomb a Beszúrás lapon található, és a képernyő méretétől függően az alábbihoz hasonlóan nézhet ki:

Teljes méretű SmartArt gomb Kicsinyített SmartArt gomb Kisméretű SmartArt gomb felirat nélkül

Más Office programok nem teszik lehetővé SmartArt-ábra létrehozását, de ezekbe a programokba másolhat és beilleszthet SmartArt-ábrák képekként.

A SmartArt-ábra megjelenését megváltoztathatja a benne lévő alakzat vagy szöveg kitöltésének módosításával, effektusok (árnyék, tükröződés, ragyogás, finom élek) alkalmazásával, vagy olyan térhatású effektusok hozzáadásával, mint a fazetta vagy az elforgatás.

A SmartArt-ábrák kezeléséről további információt a cikk végén felsorolt kapcsolódó témakörökbensmartartgraphic-plural talál.

Az elrendezés kiválasztásának szempontjai

Ha a SmartArt-ábra elrendezését választja, kérdezze meg magától, hogy mit szeretne közvetíteni, és hogy szeretné-e, hogy az információk egy bizonyos módon jelenjenek meg. A folyamat részeként, amikor létrehoz egy SmartArt-ábra, a rendszer kérni fogja, hogy válasszon egy típust, például Folyamat, Hierarchia vagy Kapcsolat. A típus hasonlít a SmartArt-ábra kategóriájához, és mindegyik típus több különböző elrendezést tartalmaz.

Az egyes elrendezések között gyorsan és könnyen lehet váltani, érdemes tehát több különböző típusba tartozó elrendezéssel kísérletezni, amíg meg nem találja a megfelelőt.

A SmartArt-ábra választása párbeszédpanel választható elemei

Az alábbi táblázat felsorolja a SmartArt-ábrák néhány alkalmazási területét, valamint az ezekhez leginkább illő SmartArt-típusokat.

Cél

Típus

Nem meghatározott sorrend szerint szerveződő információk megjelenítése

Lista

Lépések megjelenítése egy folyamatban vagy ütemtervben

Folyamatok

Folytonos folyamat megjelenítése

Ciklusok

Szervezeti diagram létrehozása

Hierarchia

Döntési fa megjelenítése

Hierarchia

Kapcsolatok szemléltetése

Kapcsolatok

Annak szemléltetése, hogy az egyes részek miként viszonyulnak az egészhez

Mátrix

Képek használata tartalom közvetítésére vagy kiemelésére.

Kép

Aránykapcsolatok szemléltetése úgy, hogy a legnagyobb összetevő legfelül vagy legalul jelenjen meg

Piramis

A megfelelő SmartArt-ábra kiválasztásáról, illetve az egyes elrendezési típusokról további információt a SmartArt-ábra kiválasztása című témakörben talál.

A szövegablak – áttekintés

A Szöveg ablaktáblával írja be és szerkessze a SmartArt-ábra megjelenő szöveget. A Szöveg ablaktábla a SmartArt-ábra bal oldalán jelenik meg. Amikor felveszi és szerkessze a tartalmat a Szöveg ablaktáblán, a SmartArt-ábra automatikusan frissül – az alakzatokat szükség szerint hozzáadja vagy eltávolítja.

1. és 2. szintű szövegeket tartalmazó szövegablak

Amikor létrehoz egy SmartArt-ábra, a SmartArt-ábra és a Szöveg ablaktáblája helyőrző szöveggel lesz feltöltve, amelyet lecserélhet az adataira. A Szöveg ablaktábla tetején szerkesztheti a SmartArt-ábra megjelenő szöveget. A Szöveg ablaktábla alján olvashatja a SmartArt-ábra leírását.

A rögzített számú alakzatot tartalmazó SmartArt-ábrák a Szöveg munkaablakban csak néhány szöveg jelenik meg a SmartArt-ábra. A szöveg, képek vagy más, nem megjelenített tartalom piros X-et tartalmazó szöveggel van azonosítva a Szöveg ablaktáblában. Ez a tartalom akkor is elérhető, ha másik elrendezésre vált, de ha megtartja és bezárja ugyanazt az elrendezést, az adatok nem lesznek mentve az adatvédelem érdekében.

Vörös X-eket tartalmazó szövegablak

A Szöveg ablaktábla vázlatként vagy listajeles felsorolásként működik, amely közvetlenül a SmartArt-ábra képezi le az információkat. Minden SmartArt-ábra saját leképezést határoz meg a Szöveg ablaktábla listajelei és a SmartArt-ábra alakzatkészlete között.

Ha egy új listajeles sort szeretne beírni a szövegablakba, nyomja le az Enter billentyűt. Ha egy sort behúzva szeretne megjeleníteni, jelölje ki, majd a SmartArt-eszközök eszközcsoport Tervezés lapján kattintson a Lefokozás gombra. Ha egy sort kijjebb szeretne húzni, kattintson az Előléptetés gombra. A szövegablakban a Tab billentyű és a Shift+Tab billentyűkombináció lenyomásával is beljebb, illetve kijjebb húzhatja a sorokat.

Ha nem látja a SmartArt-eszközök vagy a Tervezés lapot, kattintson duplán a SmartArt-ábra.

A választott elrendezéstől függően a Szöveg ablaktábla minden listajele új alakzatként vagy egy alakzaton belüli listajelként jelenik meg a SmartArt-ábra. Figyelje meg például, hogy az alábbi két SmartArt-ábrák eltérően van leképezve ugyanaz a szöveg. Az első példában az aljelek különálló alakzatokként jelennek meg. A második példában az aljelek az alakzat listajeleiként jelennek meg.

Hierarchialista elrendezésű SmartArt-ábra: a listajelek a szövegablakban láthatók, az alakzatokban azonban nem

Egyszerű folyamatábra elrendezésű SmartArt-ábra: a szövegablakban lévő listajelek listajelekként jelennek meg az alakzatban is

Tipp:   Ha a szöveget nem különálló alakzatokban szeretné megjeleníteni, váltson olyan elrendezésre, amely minden részét listajelekkel jeleníti meg.

Ha egy Asszisztens alakzatot tartalmazó szervezeti diagramot használ, egy vonallal ellátott listajel jelöli az Asszisztens alakzatot.

Listajelek Felettes, Beosztott és Asszisztens alakzatokhoz a szövegablakban

A SmartArt-ábra szövegére alkalmazhat karakterformázást, például betűtípust, betűméretet, félkövér, dőlt és aláhúzott formázást, ha a Szöveg ablaktáblában alkalmazza a formázást a szövegre, és az megjelenik a SmartArt-ábra. Ha az egyik alakzat betűmérete csökken, mert több szöveget ad hozzá az alakzathoz, a SmartArt-ábra többi alakzatában lévő összes többi szöveg is ugyanarra a méretre zsugorodik, így a SmartArt-ábra egységesnek és profinak látszanak.

Ha egy elrendezés kiválasztása után az egérmutatót a Tervezés lapon található elrendezések fölé viszi, az élő minta funkcióval megtekintheti, hogy a tartalom miként nézne ki az adott elrendezés alkalmazásakor.

SmartArt-ábrákra alkalmazható stílusok, színek és effektusok

A SmartArt-eszközök eszközcsoport Tervezés lapja két olyan gyűjteményt tartalmaz (SmartArt-stílusok és Más színek), amellyel a SmartArt-ábra megjelenését gyorsan módosíthatja.

A SmartArt-stílusok közé tartoznak az alakzatkitöltések, az élek, az árnyékok, a vonalstílusok, a színátmenetek és a háromdimenziós perspektívák, és a teljes SmartArt-ábra érvényesek. Egyéni alakzatstílust is alkalmazhat a SmartArt-ábra egy vagy több alakzatára.

A második, a Színek módosítása gyűjtemény különböző színbeállításokat biztosít a SmartArt-ábra, és mindegyik egy vagy több színösszeállítás eltérő módon alkalmazza a SmartArt-ábra alakzataira.

Ha az egérmutatót a két gyűjtemény elemei fölé viszi, akkor a stílus tényleges alkalmazása nélkül is láthatja, hogy miként nézne ki a SmartArt-ábra a kiválasztott SmartArt-stílussal vagy színnel.

A SmartArt-stílusokkal és a színkombinációkkal hangsúlyt adhat az ábra tartalmának. Ha például perspektivikus, térhatású SmartArt-stílust használ, minden elemet egyazon szinten láthat.

Szervezeti diagram a Fehér körvonal stílussal

Perspektivikus, térhatású SmartArt-stílussal kiemelhet egy, a jövőbe mutató idősort is.

Egyszerű idősor a Madártávlat stílussal

Tipp:    A térhatású SmartArt-stílusok, különösen helyfüggő térhatás, a legjobban takarékosan használhatók, hogy ne vonja el a figyelmet a közvetíteni kívánt üzenettől. A térhatású SmartArt-stílusok gyakran jól működnek a dokumentum első oldalához vagy a bemutató első diájához.

A Folyamat típusú SmartArt-ábra különböző lépéseinek hangsúlyozásához a Színes területen bármelyik kombinációt használhatja.

Egyszerű folyamatábra elrendezés a Színes tartomány, 5–6. jelölőszín kombinációval

A Ciklusok típusú SmartArt-ábra esetén bármely Jelölőszín használatával nagyobb hangsúlyt adhat a körkörös folyamatnak. A színek fokozatosan sötétednek a középső alakzatig, majd visszatérnek az első alakzat színére.

Folytonos ciklus elrendezés az Átmenetes tartomány, 3. jelölőszín kombinációval

A színek kiválasztásakor érdemes számításba venni azt is, hogy a SmartArt-ábrát nyomtatásra vagy online közzétételre szánja-e.

Tipp:   Ha egy kép a háttérdia része, akkor az Áttetsző névvel ellátott színkombinációk a legjobban úgy működnek, hogy kifinomultabb látványtervet jelenítsenek meg a dokumentumban.

Ha téma megadása nélkül szúr be egy SmartArt-ábra a dokumentumba, a grafikus téma megegyezik a dokumentum többi tartalma által használt témával. Ha módosítja a dokumentum téma, a SmartArt-ábra megjelenése automatikusan frissül.

A SmartArt-ábra szinte bármelyik részét elláthatja egyéni beállításokkal. Ha a SmartArt-stílusok gyűjteményben nem talál megfelelő kitöltés-, körvonal- és effektuskombinációt, akkor külön alakzatstílusokat alkalmazhat, vagy teljes egészében testre szabhatja az alakzatot. Az alakzatokat emellett áthelyezheti vagy átméretezheti. A legtöbb testreszabási lehetőség a SmartArt-eszközök eszközcsoport Formátum lapján található.

Az egyéni beállításokat akkor is megőrzi a program, ha a SmartArt-ábra testreszabása után elrendezést vált. Ha minden formázást el szeretne távolítani, és elölről szeretné kezdeni a stílus kialakítását, akkor kattintson a Tervezés lap Visszaállítás csoportjában az Ábra visszaállítása parancsra.

Ábra visszaállítása gomb

Animációk SmartArt-ábrákon

A PowerPoint-ban animációt adhat a SmartArt-ábra vagy egy SmartArt-ábra egy egyéni alakzatához. Beállíthatja például, hogy az alakzat gyorsan beúson a képernyő egyik oldaláról, vagy lassan elhalványuljon.

A rendelkezésre álló animációk függnek a SmartArt-ábrához választott elrendezéstől, de egyszerre vagy csak egy alakzatot animálhat, vagy az összeset.

Az animálásról további információt a SmartArt-ábra animálása című témakörben talál.

Lásd még

SmartArt-ábra kiválasztása

SmartArt-ábra létrehozása

SmartArt-ábra animálása

Az alapértelmezett elrendezés és szín visszaállítása

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×