Tartalom
×

Kiadás dátuma:

2018. 09. 20.

Verzió:

Operációs rendszer: 14393.2515-ös build

A Windows 10 1607-es verziója 2018. április 10-én elérte a szolgáltatási időszakának végét. A Windows 10 Home vagy Pro kiadását futtató eszközök ezt követően nem kapnak havi biztonsági és minőségi frissítéseket, amelyek védelmet biztosítanának az aktuális biztonsági fenyegetésekkel szemben. Annak érdekében, hogy továbbra is megkapja a biztonsági és minőségi frissítéseket, a Microsoft azt javasolja, hogy frissítsen a Windows 10 legújabb verziójára.

FONTOS: A Windows 10 Enterprise és a Windows 10 Education kiadás szolgáltatási időszaka ingyenesen meg lett hosszabbítva további hat hónapra. A hosszú távú karbantartási csatornát (LTSC) használó eszközök 2026 októberéig továbbra is megkapják a frissítéseket, az életciklusra vonatkozó szabályzat lapján ismertetetteknek megfelelően. A Windows 10 évfordulós frissítését (a 1607-es verziót) futtató, Intel „Clovertrail” lapkakészletet használó eszközök 2023 januárjáig továbbra is megkapják a frissítéseket, a Microsoft Community blogjában ismertetetteknek megfelelően.

Továbbfejlesztések és javítások

A frissítés minőségbeli fejlesztéseket tartalmaz. Ebben a frissítésben nem vezetünk be új operációsrendszer-funkciókat. A legfőbb változások a következők:

 • Kijavítottunk egy hibát, amely azt okozta, hogy az Internet Explorer biztonsággal és tanúsítványokkal kapcsolatos párbeszédpaneljei bizonyos esetekben az előtér helyett a háttérben jelenítettek meg üzeneteket.

 • Elérhetővé teszi a beállítási lapok láthatóságával kapcsolatos csoportházirendet a Felhasználó konfigurációja és a Számítógép konfigurációja csomópontok alatt. A csoportházirend-objektumok a következő útvonalakon keresztül érhetők el:

  • Felhasználó konfigurációja/Felügyeleti sablonok/Vezérlőpult/Beállítási lapok láthatósága

  • Számítógép konfigurációja/Felügyeleti sablonok/Vezérlőpult/Beállítási lapok láthatósága

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt bizonyos NAS-konfigurációk esetén probléma volt a mappák tartalmát érintő változások helyes megjelenítésével.

 • Kijavítottunk egy hibát a Windows Analytics szolgáltatásban regisztrált eszközök diagnosztikai folyamatával kapcsolatban, amely akkor állt fenn, amikor jelen volt a CommercialID (HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection) beállításkulcs.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta az App-V ügyfél ütemezett feladatainak szinkronizálását a Device Guard zárolási házirendjének engedélyezése esetén.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt intelligens kártya használatakor meghiúsult a távoli asztali kiszolgálóra történő bejelentkezés. A hiba a következő: „STATUS_LOGON_FAILURE”.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt néha sérülten jelentek meg az eseménynapló-bejegyzések a következőkhöz:

  • Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center forrás.

  • Eseményazonosítók: 4933, 4928 és 4937.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely titkosított e-mail használatakor jelentkezett. Ha az ügyfél a PIN-kód legelső kérésekor a Mégse lehetőséget választotta, akkor a rendszer többször is kérte a PIN-kódot, mielőtt a kérések megszűntek.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely a DirectAccess-kapcsolat hibáját okozta, ha az ügyfél-hitelesítési tanúsítvány a TPM-eszközben volt tárolva.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a rendszer negatív eseményeket naplózott olyan illesztőprogramok esetén, amelyek érvényesek voltak, és amelyeket megbízhatónak kellett volna tekinteni. Ez a probléma akkor jelentkezett, amikor vizsgálati üzemmódban futtatták a Windows Defender alkalmazásvezérlést (Device Guard).

 • Kijavítottunk egy hibát, amely azt okozta, hogy a távoli asztali munkamenetgazda-kiszolgálók néha nem válaszoltak bejelentkezés közben.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely a helyi biztonsági szervezet szolgáltatáshoz (LSASS) tartozó folyamat működésének leállását okozhatta egy helytelenül formázott biztonsági azonosító (SID) feldolgozásának megkísérlésekor.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt hibaüzenet megjelenítése nélkül meghiúsult a megnyitott vagy meglévő fájlokba történő nyomtatás. Ez a probléma a Microsoft Print to PDF vagy az XPS Document Writer használata esetén jelentkezett.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt csonkítást igénylő, nagy méretű rekurzív válasz kezelésekor a DNS-kiszolgálók hibát adhattak vissza a lekérdezésre.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta a későbbi műveletek futtatását, amikor a Feladatütemező használatával több műveletet hozott létre egy feladatban, és a feladat A meglévő példány leállítása szabály használatával lett ütemezve.

 • Kijavítottuk az ismétlési beállításokkal rendelkező feladatok egy hibáját. A feladat nem volt ütemezve, és nem indult el annak letiltása és újbóli engedélyezése esetén. A Feladatütemezőben a Következő futtatás ideje a helyes időpontot mutatta, azonban a feladat nem indult el az említett időben.

 • Kijavítottuk a határozatlan időtartammal rendelkező ütemezett feladatok egy hibáját. A feladat az Indítás lapon beállított időpont helyett azonnal elindult a létrehozását követően.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a naponta ismétlődő feladatok váratlanul elindultak a feladat első létrehozásakor vagy a feladat frissítésekor.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely akkor történt, amikor egy vendég szolgáltatásgazda (svchost) működése leállt Windows Server 2016 rendszeren. A vendégben a Hyper-V időszinkronizálási szolgáltatásának (vmictimesync) működése leállhatott, és ilyenkor időszinkronizálási probléma merülhetett fel. Ilyenkor a vendég pontatlan hardver vagy helytelen NTP (Network Time Protocol)-minták miatt időcsúszásnak lehetett kitéve.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely megakadályozta az új Active Directory-felhasználók lastLogonTimestamp attribútumának frissülését. A hiba Windows Server 2016 rendszerű tartományvezérlővel szemben végzett egyszerű LDAP-kötések esetén jelentkezett.

 • Kijavítottuk az Active Directory Tanúsítványszolgáltatás (AD CS) egy hibáját, amely miatt bizonyos nagyvállalati útválasztók felől az MSCEP/NDES-kiszolgáló felé intézett tanúsítványigénylések meghiúsultak. A kérések a következő hibaüzenettel hiúsultak meg: „A Hálózati eszközök tanúsítványigénylési szolgáltatása nem tudja konvertálni az ügyfél HTTP-üzenetének (vagy a POSTPKIOperation elemhez tartozó kérés törzsének) kódolt részeit, vagy a konvertált üzenet (vagy a POSTPKIOperation elemhez tartozó kérés törzse) mérete nagyobb, mint 64 KB (%1). %2.”

 • Kijavítottuk az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) Privileged Access Management funkciójának egy hibáját, amely azt okozhatta, hogy a felhasználónak a konfigurált árnyéktaggal való társítása a konfigurált élettartamon túl is megmaradt. A probléma akkor jelentkezett, ha érvényes élettartam alatt történt meg egy tartományvezérlő előléptetése.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a Windows Server biztonsági másolat funkció meghiúsult, amikor két kötetről egyszerre készült biztonsági másolat a NetApp egyetlen helyére.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a Windows Server biztonsági másolat képtelen visszaállítani a Microsoft Exchange 2016 biztonsági másolatait.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt sok ideig tart az ügyfél-hozzáférési pont létrehozása, amikor egy tűzfal blokkolja a gyermek-tartományvezérlőkhöz való hozzáférést.

 • Kijavítottuk a memóriavesztést a fürtállapot-figyelő szolgáltatásban.

 • Elhárítottunk egy problémát, amely hibát okozhatott NFS-megosztáshoz való hozzáférés megkísérlésekor.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a TMG-proxyt használó SharePoint-kiszolgálówebhelyeken nem sikerül a Tallózó nézet megnyitása. Ez a probléma akkor fordul elő, ha a kiszolgáló SSL- és TLS-alapú ügyféltanúsítvány-hitelesítést követel meg, és listákat küld megbízható CA-kiállítókról.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely a rendszer működésének leállását okozhatta NFS-meghajtó parancssorral történő csatlakoztatásakor, a következő opció használata esetén: -u-p. Ez a hiba akkor fordul elő, ha a jelszó hossza eltér a tartománynév hosszától.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt az OEM-kezdőélmény megvalósítása során sikertelen lehetett a telepítés, ha a Hyper-V gazdagépen francia vagy spanyol nyelvi beállítás volt kiválasztva.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt a távoli asztal licenckezelőjében a jelentés dátuma „Ismeretlen” értékkel jelent meg.

 • Kijavítottunk egy, a Windows-ökoszisztéma kompatibilitási állapotának kiértékelésével kapcsolatos hibát, a Windows valamennyi frissítésére vonatkozó alkalmazás- és eszközkompatibilitás biztosítása érdekében.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt az egyedi küldéses hálózati terheléselosztást futtató összes vendég virtuális gép nem tudott válaszolni a hálózati terheléselosztási kérelmekre a virtuális gépek újraindítása után.

 • Kijavítottunk egy hibát, amely miatt engedélyezett QoS esetén sok bemeneti és kimeneti (I/O) hiba történt. A rendszer nem tett újrapróbálkozási kísérletet. A hibakód a következő volt: „STATUS_Device_Busy”. Ez rendszeres feladatátvétel során történt, ha a Windows-fürt tárolókészletet használt, és engedélyezve volt a többutas I/O (MPIO). E frissítés telepítése után az újrapróbálkozás engedélyezéséhez létrehozhat egy „0x1” értékű beállításkulcsot (Red_DWORD). A beállításjegyzékbeli elérési út a következő: „HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort\QoSFlags”.

Ha telepítette a korábbi frissítéseket, a rendszer csak az ebben a csomagban található új javításokat tölti le és telepíti az eszközén.

 

A Windows Update fejlesztései

A Microsoft kiadott egy közvetlenül a Windows Update-ügyfélre vonatkozó frissítést a megbízhatóság javítására. Bármely, Windows 10-et futtató eszköz esetében, amely a frissítések Windows Update-től való automatikus fogadására van konfigurálva, az Enterprise és a Pro kiadást is beleértve, a rendszer az eszköz kompatibilitása és a Windows Update Vállalatoknak halasztási házirendje alapján felajánlja a legújabb Windows 10-funkciófrissítést. Ez nem vonatkozik a hosszú távú karbantartás hatálya alá tartozó kiadásokra.

Ismert problémák ebben a frissítésben

Tünet

Megkerülő megoldás

A frissítés telepítése után nem működik megfelelően a Windows Server 2019, valamint az 1809 LTSC kulcskezelő szolgáltatás (KMS) (CSVLK) állomáskulcsainak telepítése és ügyfélaktiválása.

A probléma megoldását a KB4467684 jelű frissítés tartalmazza.

A frissítés telepítése után nem sikerülnek a nem gyökértartományokat létrehozó Windows Server 2016-előléptetések azokban az erdőkben, amelyekben engedélyezve vannak választható szolgáltatások, például az Active Directory Lomtára. A következő hibaüzenet jelenik meg: „A replikációs művelet adatbázishibát észlelt.”

A probléma megoldását a KB4467684 jelű frissítés tartalmazza.

Az augusztusi kumulatív minőségi frissítés előzetesének vagy a .NET-keretrendszer 2018. szeptember 11-i frissítésének telepítése után az SqlConnection példány-létrehozási kivételt vált ki. Erről a problémáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében olvashat bővebben:

4470809 Az SqlConnection példány-létrehozási kivétele a .NET-keretrendszer 4.6-os és újabb verziójában a .NET-keretrendszer 2018. augusztusi/szeptemberi frissítésének telepítése után

A probléma megoldását a KB4480977 jelű frissítés tartalmazza.

A frissítés beszerzése

A frissítés telepítése előtt

A Windows frissítései megkövetelik, hogy a legújabb kumulatív frissítés (LCU) telepítése előtt telepítse az operációs rendszeréhez tartozó legújabb összegző frissítést (SSU). Ezzel elősegíthető az LCU telepítése során felmerülő potenciális problémák elkerülése. További információért lásd: Összegző frissítések.

Windows Update használata esetén a rendszer automatikusan felajánlja a legújabb SSU (KB4132216) telepítését. A legújabb SSU önálló csomagjának letöltéséhez keresse fel a Microsoft Update katalógus webhelyét. 

A frissítés telepítése

A frissítés letöltéséhez és telepítéséhez nyissa meg a Gépház > Frissítés és biztonság > Windows Update lapot, majd válassza a Frissítések keresése lehetőséget.

A frissítés önálló csomagjának beszerzéséhez keresse fel a Microsoft Update katalógus webhelyét.

A fájlokkal kapcsolatos adatok

A frissítésben szereplő fájlok listájának megtekintéséhez töltse le a 4457127 jelű kumulatív frissítés fájlokkal kapcsolatos adatait

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×