Amikor telepíti a számítógépen a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2, a .NET-keretrendszer 3.0 Service Pack 2 vagy a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 bizonyos frissítéseit, előfordulhat, hogy míg a frissítések telepítése sikeresen lezajlik, egyes fájlok frissítése elmarad. Ennek következtében a Windows Update újra felajánlhatja ugyanezt a frissítést.

A jelenség

Ez a helyzet több okból fordulhat elő, beleértve a kétféle frissítési lehetőséggel kapcsolatos egyes telepítési hibákat. 2009 januárja és 2009 júniusa között a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2, a .NET-keretrendszer 3.0 Service Pack 2 és a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 összetevőhöz több olyan gyorsjavítás is megjelent, amelyben hiba található. Ha telepít ezt a hibát tartalmazó gyorsjavításokat a számítógépén, majd egy biztonsági frissítést is telepít, akkor a gyorsjavítás jelenléte megakadályozza, hogy a biztonsági frissítés helyesen frissítse a szükséges fájlokat. Bizonyos esetekben ez a probléma a Microsoft Tudásbázis következő cikkében ismertetett hibaként is megnyilvánulhat:

2262911 A 982167-es vagy a 982168-as frissítés telepítése után kivételhiba lép fel: A típus nem tölthető be: „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy” A Microsoft már eltávolított és hibátlanra cserélt minden olyan gyorsjavítást, amelyben ez a hiba megtalálható volt, továbbá javította a hibás gyorsjavításokhoz kiadott Tudásbázis-cikkeket is, amelyek immár a hibát nem tartalmazó új gyorsjavításokra hivatkoznak. Ha az itt felsorolt hibás gyorsjavítások közül telepítette valamelyiket számítógépén, akkor a probléma megoldásához alkalmazza a jelen cikk Kerülő megoldás című szakaszában leírt módszert. Ha nem alkalmazza a kerülő megoldást, akkor számítógépe inkonzisztenssé válhat és akár sebezhető állapotba is kerülhet, mivel biztonsági frissítések telepítésekor azok helytelenül frissíthetik a fájlokat.

A hibát tartalmazó gyorsjavítások listája


946411

JAVÍTÁS: Egy XPS-fájl Windows XP Service Pack 2 vagy Service Pack 3 rendszerű számítógépen történő nyomtatásakor az XPS-fájlban lévő karakterek nem megfelelően jelennek meg a nyomtatásban

952883

JAVÍTÁS: Előfordulhat, hogy egy belső beállítóval rendelkező tulajdonságot tartalmazó ASMX-alapú szolgáltatásmetódus szerializálása nem történik meg egy .NET-keretrendszert futtató számítógépen

958090

JAVÍTÁS: A System.EnterpriseServices.TransactionProxyException kivételt nem lehet észlelni más alkalmazástartományokból, ha az egy tranzakció befejezése során következik be

958252

JAVÍTÁS: Az Msdatasetgenerator egyéni eszköznek a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 1 (SP1) összetevőben való használatakor egy külső .NET-adatszolgáltatónak generált kódban a skálaérték és a pontossági érték eltér a felhasználó által beállított értékektől

960442

JAVÍTÁS: Kivételt jelző hibaüzenet jelenik meg, amikor a BinaryFormatter objektum segítségével szerializál vagy deszerializál egy általános típust egy szerelvényben a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 vagy a .NET-keretrendszer 3.5 SP1 összetevőben

960754

JAVÍTÁS: A Transaction.Current.TransactionInformation objektumra hivatkozáskor az ObjectDisposedException kivétel jelenik meg

961847

JAVÍTÁS: Amikor egy .NET-keretrendszer 3.5 SP1-alapú projekt újrafordítása után tervező módban tekint meg egy oldalt, a vezérlőelem létrehozásával kapcsolatos problémáról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg

961864

JAVÍTÁS: A webes ügyfelekkel kapcsolatban különböző problémák fordulhatnak elő az ASP.NET 2.0 AJAX-kompatibilis webhelyek megnyitásakor

961870

JAVÍTÁS: Memóriavesztés történik egy olyan alkalmazás futtatásakor, amely a CLR által egy vegyes módú szerelvény betöltését igényli a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 összetevőben

961881

JAVÍTÁS: Hozzáférés-megsértés történik egy CLR-környezetben futó alkalmazás indításakor

961884

JAVÍTÁS: Az App_Code mappa, a gyűjtőmappa vagy a Global.asax fájl módosítása után nagyon lassú a számítógép teljesítménye egy ASP.NET webhelyre irányuló kezdeti kérelem során

961885

JAVÍTÁS: Egy az XslCompiledTransform.Transform metódust meghívó CLR-alkalmazás futtatása során hozzáférés-megsértési hiba történik

961901

JAVÍTÁS: Eltűnhet egy szerkesztési mezőhöz beállított IME-mód, amikor visszatér a szerkesztési mezőhöz egy .NET-keretrendszer 2.0 SP2-alapú Windows-űrlapról

961902

JAVÍTÁS: Egy sok alkalmazás-erőforrásfájlt tartalmazó ASP.NET-projekt fordításakor arról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg, hogy System.ArgumentException típusú, első körben észlelt kivétel történt az mscorlib.dll fájlban

962351

JAVÍTÁS: Nem jelennek meg a felbukkanó menük, amikor az Internet Explorer 8.0 böngésző normál módjában tekint meg egy dinamikus menükkel rendelkező, ASP.NET-alapú weblapot

962890

JAVÍTÁS: Amikor egy .NET-keretrendszer 2.0-alapú alkalmazás ismételten meghívja az XmlTextReader.Read függvényt, „A 171. sor kezdő címkéje („Permission”) nem felel meg a záró címkének („PermissionRead”)” hibaüzenet jelenik meg

963676

JAVÍTÁS: A CLR-futtatókörnyezetben végzetes végrehajtómotor-hiba és összeomlás történik egy a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 összetevőt használó alkalmazás futtatásakor

967114

JAVÍTÁS: Amikor egy .NET-keretrendszer 2.0-alapú alkalmazásban a System.Data.DataTable.InsertRow metódus vagy más túlterhelési metódus segítségével szúr be sorokat egy táblázatba, „Az aritmetikai művelet túlcsordulást eredményezett” hibaüzenet jelenik meg

967613

JAVÍTÁS: Egy az eseménynaplóbeli bejegyzéseket figyelő alkalmazás összeomlik, amikor meghívja a System.Diagnostics.EventLog osztály Dispose metódusát

967615

JAVÍTÁS: Egy .NET-keretrendszer 2.0 SP2- vagy egy .NET-keretrendszer 3.5 SP1-alapú alkalmazás nem megfelelően dobja el a WindowsIdentity objektum által létrehozott biztonságos leíróobjektumokat

967812

Megjelent egy gyorsjavítás a System.Globalization.RegionInfo osztály egyes tulajdonságainak frissítéséhez Szlovákia, Szlovénia és Törökország számára

968108

JAVÍTÁS: A webügyfelek összeomlanak vagy nem várt módon viselkednek, amikor egy webfarmon telepített, ASP.NET 2.0-alapú, AJAX-kompatibilis webhelyet kísérel meg elérni

968249

JAVÍTÁS: Helytelen példányméret jön létre, amikor a típustár-exportáló segítségével hoz létre egy típustárt egy CLR-szerelvényből a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 összetevőben

968392

Hibaüzenet jelenik meg és nem jelenik meg a hivatkozásvezérlő, ha a Visual Studio 2005 vagy a Visual Studio 2008 alkalmazásban a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 vagy .NET-keretrendszer 3.5 SP1 telepítése után állítja be az ImageUrl tulajdonságot

968432

JAVÍTÁS: System.InvalidOperationException kivétel történik a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 vagy a .NET-keretrendszer 3.5 SP1 összetevőn alapuló webes alkalmazás futtatásakor

968556

JAVÍTÁS: Az XslCompiledTransform.Transform metódushoz nem tartozik olyan túlterhelési metódus, amely az XPathNavigator és az XmlResolver objektumot egyaránt elfogadja argumentumként a .NET-keretrendszer 2.0 összetevőben

968760

Egy kezelt alkalmazás nagyszámú szálleíróval és eseményleíróval rendelkezik a Microsoft .NET-keretrendszer 2.0 összetevőben

969364

JAVÍTÁS: Egy ASP.NET 2.0-alapú weblapon beágyazott kódblokkok eltűnnek, amikor a Lokális erőforrás generálása eszközt használja a Visual Web Developer fejlesztőeszközben egy helyi erőforrásfájl létrehozásához

969612

Az ASP.NET 2.0 összegző gyorsjavítócsomagja: 2009. április

969722

JAVÍTÁS: ASP.NET 2.0.50727-es verziójú alkalmazások\Aktív munkamenetek száma teljesítményszámláló értéke indokolatlanul, jelentősen megugrik a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 telepítése után

969836

JAVÍTÁS: Előfordulhat, hogy egy .NET-keretrendszer 2.0-alapú Windows Űrlap alkalmazást blokkol a rendszer, amikor az meghívja a Control.Invoke metódust annak ellenére, hogy a GUI szál üresjáratban van

970350

JAVÍTÁS: Kivételt jelző hibaüzenet jelenik meg, amikor egy System.Drawing.FontConverter-objektum meghívja a FontFamily.Families tulajdonságot a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 vagy a .NET-keretrendszer 3.5 SP1 összetevőben

970510

JAVÍTÁS: TypeLoadException kivétel következik be egy .NET-keretrendszer 3.5 SP1-alapú alkalmazás futtatásakor

970924

JAVÍTÁS: A CreateType metódust használó alkalmazások teljesítménye csökken, ahogyan egyre több típusobjektumot ad hozzá egy dinamikus összeállítású modulhoz a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 összetevőben

971030

JAVÍTÁS: Hozzáférés-megsértés történik egy olyan .NET-keretrendszer 2.0-alapú alkalmazás futtatásakor, amely virtuálisan meghívja az IList<T>, az IEnumerable<T> vagy az ICollection<T> felületet egy LCG-metódusban

971169

JAVÍTÁS: Hibaüzenet jelenik meg egy ASP.NET 2.0-alapú webalkalmazás futtatásakor, ha a globális erőforrásfájl nevében szerepel a zh-Hant kulturáliskörnyezet-név

971601

JAVÍTÁS: Egy alkalmazást figyelő teljesítményszámlálók lefagynak az alkalmazás bezárásakor és újraindításakor, és System.InvalidOperationException kivétel történik a .NET-keretrendszer 2.0 összetevőt futtató számítógépen

971988

JAVÍTÁS: Jelentősen megnő a processzor terhelése egy olyan .NET-keretrendszer 2.0-alapú Multi- AppDomain alkalmazás futtatásakor, amely ThreadPool metódusokat indító véglegesítőket használ

971993

Az ASP.NET-alapú webalkalmazásoknak a tagságszolgáltatók használatakor a jogcímalapú identitások támogatását lehetővé tevő gyorsjavítás

972259

JAVÍTÁS: Egy .NET-keretrendszer 2.0 SP2-alapú program szálai hosszú időre felfüggesztődnek, ha engedélyezve van a párhuzamos szemétgyűjtés

972848

JAVÍTÁS: Lassan történik meg egy kis memóriaképfájl létrehozása, a fájlméret pedig nagyobb a vártnál, amikor a fájl által gyűjtött adatok nem MiniDumpWithFullMemory típusúak a .NET-keretrendszer 2.0 összetevőben

A kétféle frissítési lehetőségről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

960043 Kétféle frissítési lehetőség a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2, a .NET-keretrendszer 3.0 Service Pack 2 és a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 esetében

Oka

A problémát a következő lépésekkel kerülheti meg.

1. lépés

Telepítse a 975954-es számú gyorsjavítást. Az MSI-frissítések letöltéséhez keresse fel az alábbi MSDN weblapot:

http://code.msdn.microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

2. lépés

Futtassa a termék javítását. Választhat automatikus javítást, vagy saját kezűleg is kijavíthatja a terméket.

Automatikus javítás

A termék automatikus javításához kattintson A probléma javítása hivatkozásra vagy a fölötte látható gombra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse az Automatikus javítás varázsló lépéseit.


Megjegyzés: Ez a varázsló csak angol nyelven érhető el. Az automatikus javítás ugyanakkor a Windows többi nyelvi változatával is működik.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse az automatikus javítást egy flash meghajtóra vagy CD lemezre.

Kézi javítás

Ha saját kezűleg szeretné kijavítani a terméket, írja be emelt szintű parancssorba az alábbi parancsok közül a megfelelőt:

 • Ha számítógépén csak a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 verziója van telepítve, a következő parancsot futtassa:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}Ez a parancs kijavítja a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 termékrétegeit.

 • Ha számítógépén a .NET-keretrendszer 3,0 Service Pack 2 van telepítve, a következő parancsokat futtassa:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}Ezek a parancsok a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 és a .NET-keretrendszer 3.0 SP2 termékrétegeit is kijavítják.

 • Ha számítógépén a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 van telepítve, a következő parancsokat futtassa:

  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}Ezek a parancsok a .NET-keretrendszer 2.0 SP2, a .NET-keretrendszer 3.0 SP2 és a .NET-keretrendszer 3.5 SP1 termékrétegeit javítják ki.

Amikor e parancsokat futtatva kijavítja a termékrétegeket, akkor mindhárom verzió rétege esetében a rétegben található összes funkció újraértékeli telepítési állapotát.

Ezzel megoldódik a helytelen kiinduló állapot okozta probléma, így a frissítő már sikeresen el tudja végezni a fájlok frissítését.

A parancsok emelt szintű futtatásának módjáról a Microsoft következő weblapján tájékozódhat:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/Windows7/Command-Prompt-frequently-asked-questions

Kerülő megoldás

A Windows Installer által támogatott parancssori kapcsolók részletes ismertetését a következő MSDN-weblapon találja meg:

Command-Line Options (Parancssori kapcsolók)A Windows Installer programról a következő MSDN-weblapon talál további információt:

About Windows Installer (A Windows Installer programról)

További információ

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×