Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Megjegyzések: 

Mik az otthoni csoportok?

Az otthoni csoportok otthoni hálózaton lévő számítógépek csoportjai, amelyek fájlokat és nyomtatókat osztanak meg. Az otthoni csoportok használata megkönnyíti a megosztást. Képeket, zenéket, videókat, dokumentumokat és nyomtatókat oszthat meg az otthoni csoportja más tagjaival.

Jelszóval védheti az otthoni csoportját, amelyet bármikor módosíthat. Mások nem módosíthatják a megosztott fájljait, ha nem ad erre engedélyt.

Az otthoni csoport létrehozása vagy az ahhoz csatlakozás után kiválaszthatja a megosztani kívánt könyvtárakat (például Képek vagy Dokumentumok). Meggátolhatja bizonyos fájlok vagy mappák megosztását, és később további könyvtárakat oszthat meg.

Az Otthoni csoport Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 és Windows 7 érhető el. A Windows RT 8.1 rendszert futtató számítógépeken csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhat létre otthoni csoportot, és nem oszthat meg tartalmat az otthoni csoporttal. Az Windows 7 Starterben és Windows 7 Home Basicben csatlakozhat egy otthoni csoporthoz, de nem hozhat létre egyet.

Otthoni csoport létrehozása

 1. Az otthoni csoport megnyitásához írja be az otthoni csoport szöveget a tálca keresés mezőjébe, majd válassza az Otthoni csoport elemet.

 2. Válassza az Otthoni csoport létrehozása > Tovább lehetőséget.

 3. Válassza ki az otthoni csoporttal megosztani kívánt könyvtárakat és eszközöket, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. Megjelenik egy jelszó – nyomtassa ki vagy írja le. Erre a jelszóra szükség lesz ahhoz, hogy más számítógépeket hozzáadjon az otthoni csoporthoz.

 5. Kattintson a Befejezés gombra.

Megjegyzések: 

 • Ha már létezik egy otthoni csoport a hálózaton, új létrehozása helyett a rendszer kéri, hogy csatlakozzon ahhoz.

 • Ha a számítógépe tartományhoz tartozik, csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhatja létre azokat. Megnyithatja az otthoni csoport számítógépein lévő könyvtárakat és eszközöket, de nem oszthatja meg a saját könyvtárait és eszközeit az otthoni csoporttal.

 • A Windows RT 8.1 rendszert futtató számítógépeken csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhat létre otthoni csoportot, és nem oszthat meg tartalmat az otthoni csoporttal.

Az otthoni csoport létrehozása után a hálózatán Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 vagy Windows 7 futó más számítógépek is csatlakozhatnak.

A többi számítógép hozzáadása az otthoni csoporthoz

Miután a hálózaton valaki létrehozott egy otthoni csoportot, a következő lépés a csatlakozás. Szüksége lesz az otthoni csoport jelszavára, amelyet az otthoni csoport bármely tagjától beszerezhet. A Vendég fiók kivételével az összes felhasználói fiók az otthoni csoporthoz tartozik. Mindenki vezérli a saját könyvtárai elérését.

Ha otthoni csoporthoz szeretne csatlakozni, kövesse ezeket a lépéseket azon a számítógépen, amelyet az otthoni csoporthoz szeretne adni:

Megjegyzés: Ha nem lát mezőt a jelszó beírásához, előfordulhat, hogy nincs elérhető otthoni csoport. Ellenőrizze, hogy valaki létrehozott-e otthoni csoportot, vagy hozzon létre egyet.

 1. Az otthoni csoport megnyitásához írja be az otthoni csoport szöveget a tálca keresés mezőjébe, majd válassza az Otthoni csoport elemet.

 2. Válassza a Csatlakozás > Tovább elemet.

 3. Válassza ki az otthoni csoporttal megosztani kívánt könyvtárakat és eszközöket, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. Írja be az otthoni csoport jelszavát a mezőbe, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. Kattintson a Befejezés gombra.

Otthoni csoport fájljainak keresése

Az otthoni csoporthoz tartozó számítógépek a Fájlkezelőben jelennek meg.

Megosztott könyvtárak elérése az otthoni csoport más számítógépein

 1. A Fájlkezelő megnyitásához a tálcán lévő keresőmezőbe írja be a fájlkezelő szöveget, majd válassza a Fájlkezelő elemet.

 2. Az Otthoni csoport területen válassza ki azon személy felhasználói fiókjának nevét, akinek a könyvtárait el szeretné érni.

 3. A fájllistában koppintson duplán vagy kattintson duplán az elérni kívánt könyvtárra, majd koppintson duplán vagy kattintson duplán a kívánt fájlra vagy mappára.

Megjegyzések: 

 • A kikapcsolt, hibernált vagy alvó számítógépek nem érhetők el az otthoni csoport részeként.

 • Ha offline elérhetővé tette az otthoni csoport fájljait vagy mappáit, majd lekapcsolódott a hálózatról, a fájlok vagy mappák nem lesznek láthatók a Könyvtárak ablakban. A megkeresésükhöz nyissa meg a Hálózat mappát.

Könyvtárak és eszközök megosztása vagy a megosztásuk befejezése

Otthoni csoport létrehozásakor vagy a csatlakozáskor kiválaszthatja az otthoni csoportban másokkal megosztani kívánt könyvtárakat és eszközöket. A könyvtárak először Olvasás hozzáféréssel vannak megosztva, vagyis mások láthatják vagy meghallgathatják, ami a könyvtárban van, de nem módosíthatják a benne lévő fájlokat. Bármikor módosíthatja a hozzáférési szintet, és kizárhat bizonyos fájlokat és mappákat a megosztásból.

Csak az otthoni csoporthoz tartozó személyek láthatják a megosztott könyvtárakat és eszközöket. Megoszthatja a könyvtárakat vagy egyes fájlokat és mappákat az otthoni csoport adott tagjaival vagy mindenkivel.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy az otthoni csoport számítógépeit használó gyermekek is elérhetik az összes megosztott könyvtárat és eszközt.

Eszközök és teljes könyvtárak megosztása

 1. Az otthoni csoport megnyitásához írja be az otthoni csoport szöveget a tálca keresés mezőjébe, majd válassza az Otthoni csoport elemet.

 2. Válassza Az otthoni csoportban megosztott elemek körének módosítása lehetőséget.

 3. Válassza ki az otthoni csoporttal megosztani kívánt könyvtárakat és eszközöket, majd kattintson a Tovább> Befejezés gombra.

Egyes fájlok vagy mappák megosztása

 1. A Fájlkezelő megnyitásához a tálcán lévő keresőmezőbe írja be a fájlkezelő szöveget, majd válassza a Fájlkezelő elemet.

 2. Válassza ki az elemet, majd válassza a Megosztás fület.

 3. Válasszon egy opciót a Megosztás ezzel csoportban. Az elérhető megosztási beállítások attól függenek, hogy a számítógépe csatlakozik-e hálózathoz, és milyen hálózathoz csatlakozik.

  • Ha adott személlyel szeretne elemeket megosztani, válassza ki a személy fiókját.

  • Ha az otthoni csoport összes tagjával meg szeretne osztani, válassza az egyik Otthoni csoport opciót. (Az Otthoni csoport megnyitásával válassza ki az otthoni csoport összes tagjával megosztani kívánt könyvtárakat.)

  • Ha egy fájlt vagy mappát nem szeretne megosztani senkivel, válassza a Megosztás fület, majd válassza a Megosztás leállítása lehetőséget.

  • Egy fájl vagy mappa hozzáférési szintjének módosításához válassza a Megosztás fület, majd válassza az Otthoni csoport (megtekintés) vagy Otthoni csoport (megtekintés és szerkesztés) elemet.

  • Ha helyet, például meghajtót vagy rendszermappát kell megosztania, válassza a Speciális megosztás lehetőséget.

Nyomtató megosztása

Az USB-kábellel csatlakoztatott nyomtatók megoszthatók az otthoni csoportokkal. A nyomtató megosztása után bármely program Nyomtatás párbeszédpanelén érheti el azt, ahogyan a számítógéphez közvetlenül csatlakoztatott nyomtatókat is.

A nyomtató megosztása vagy a megosztása leállítása az otthoni csoporttal

 1. Az otthoni csoport megnyitásához írja be az otthoni csoport szöveget a tálca keresés mezőjébe, majd válassza az Otthoni csoport elemet.

 2. Válassza Az otthoni csoportban megosztott elemek körének módosítása lehetőséget.

 3. Jelölje be a Nyomtatók és eszközök melletti Megosztott vagy Nem megosztott lehetőséget (ez alapértelmezés szerint Megosztott beállítású).

 4. Kattintson a Tovább> Befejezés gombra.

Nyomtatás az otthoni csoport nyomtatóján

Nyissa meg azon alkalmazás Nyomtatás menüjét, amelyből nyomtatni szeretne (például Microsoft Word), válassza ki az otthoni csoport nyomtatóját, majd válassza a Nyomtatás elemet.

Megjegyzés: A nyomtató használatához bekapcsolva kell lennie a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépnek.

Az otthoni csoport beállításainak módosítása szükség esetén

Az otthoni csoport beállítása után ezekkel a lépésekkel bármikor módosíthatja a beállításokat:

 1. Az otthoni csoport megnyitásához írja be az otthoni csoport szöveget a tálca keresés mezőjébe, majd válassza az Otthoni csoport elemet.

 2. Válassza ki a kívánt beállításokat.

Ezeket a beállításokat módosíthatja:

Beállítás

Ismertetés

Az otthoni csoportban megosztott elemek körének módosítása

Válassza ki az otthoni csoporttal megosztani kívánt könyvtárakat, nyomtatókat és eszközöket.

A hálózaton lévő összes eszköz, például TV és játékkonzol engedélyezése a megosztott tartalom lejátszására

Ezzel a beállítással oszthatja meg a hálózaton lévő összes eszközzel a tartalmakat. Megoszthat például képeket egy digitális képkerettel vagy a zenéket egy hálózati médialejátszóval.

Megjegyzés: A megosztott tartalmak nem biztonságosak. A hálózathoz csatlakozó minden személy fogadhatja a megosztott tartalmát.

Az otthoni csoport jelszavának megtekintése vagy nyomtatása

Tekintse meg az otthoni csoport jelszavát. Ha valaki más szeretne csatlakozni az otthoni csoporthoz, adja meg nekik ezt a jelszót.

A jelszó módosítása

Módosíthatja az otthoni csoport jelszavát. Az otthoni csoport összes többi számítógépén be kell írnia a létrehozott új jelszót.

Az otthoni csoport elhagyása

Elhagyhatja az otthoni csoportot. Nem törölheti az otthoni csoportokat, de ha mindenki elhagyja az otthoni csoportot, az eltűnik. Ha szeretné, ekkor új otthoni csoportot állíthat be.

A speciális megosztási beállítások módosítása

Módosíthatja a hálózatfelderítés, a fájl- és nyomtatmegosztás, az otthoni csoport kapcsolata és a speciális biztonság beállításait.

Az otthoni csoport hibaelhárítójának elindítása

Elháríthatja az otthoni csoportok problémáit.

Mik az otthoni csoportok?

Az otthoni csoportok otthoni hálózaton lévő számítógépek csoportjai, amelyek fájlokat és nyomtatókat osztanak meg. Az otthoni csoportok használata megkönnyíti a megosztást. Képeket, zenéket, videókat, dokumentumokat és nyomtatókat oszthat meg az otthoni csoportja más tagjaival.

Jelszóval védheti az otthoni csoportját, amelyet bármikor módosíthat. Mások nem módosíthatják a megosztott fájljait, ha nem ad erre engedélyt.

Az otthoni csoport létrehozása vagy az ahhoz csatlakozás után kiválaszthatja a megosztani kívánt könyvtárakat (például Képek vagy Dokumentumok). Meggátolhatja bizonyos fájlok vagy mappák megosztását, és később további könyvtárakat oszthat meg.

Az Otthoni csoport a Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 és Windows 7 rendszereken érhető el. A Windows RT 8.1 rendszert futtató számítógépeken csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhat létre otthoni csoportot, és nem oszthat meg tartalmat az otthoni csoporttal. A Windows 7 Starter és Windows 7 Home Basic kiadásokban csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhat létre otthoni csoportokat.

Otthoni csoport létrehozása

Amikor Windows 8.1 vagy Windows RT 8.1 rendszerrel telepít egy számítógépet, automatikusan létrejön egy otthoni csoport. Ha már van otthoni csoport az otthoni hálózatán, csatlakozhat ahhoz.

Otthoni csoport létrehozása

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Beállítások(vagy ha egeret használ, mutasson a képernyő jobb alsó sarkára, húzza a mutatót felfelé, és kattintson a Beállítások gombra), koppintson vagy kattintson a Gépház lehetőségre, koppintson vagy kattintson a Hálózat elemre, majd koppintson vagy kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Koppintson vagy kattintson a Létrehozás gombra.

 3. Válassza ki az otthoni csoporttal megosztani kívánt könyvtárakat és eszközöket.

Megjegyzések: 

 • Ha már létezik egy otthoni csoport a hálózaton, új létrehozása helyett a rendszer kéri, hogy csatlakozzon ahhoz.

 • Ha a számítógépe tartományhoz tartozik, csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhatja létre azokat. Megnyithatja az otthoni csoport számítógépein lévő könyvtárakat és eszközöket, de nem oszthatja meg a saját könyvtárait és eszközeit az otthoni csoporttal.

 • A Windows RT 8.1 rendszert futtató számítógépeken csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhat létre otthoni csoportot, és nem oszthat meg tartalmat az otthoni csoporttal.

 • Az Otthoni csoport működéséhez bekapcsolva kell lennie az „eszközök és tartalom keresésének”.

Otthoni csoport létrehozása után a hálózatán lévő, Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 vagy Windows 7 rendszert futtató más számítógépek csatlakozhatnak ahhoz.

A többi számítógép hozzáadása az otthoni csoporthoz

Miután a hálózaton valaki létrehozott egy otthoni csoportot, a következő lépés a csatlakozás. Szüksége lesz az otthoni csoport jelszavára, amelyet az otthoni csoport bármely tagjától beszerezhet. A Vendég fiók kivételével az összes felhasználói fiók az otthoni csoporthoz tartozik. Mindenki vezérli a saját könyvtárai elérését.

Ha otthoni csoporthoz szeretne csatlakozni, kövesse ezeket a lépéseket azon a számítógépen, amelyet az otthoni csoporthoz szeretne adni:

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Beállítások(vagy ha egeret használ, mutasson a képernyő jobb alsó sarkára, húzza a mutatót felfelé, és kattintson a Beállítások gombra), koppintson vagy kattintson a Gépház lehetőségre, koppintson vagy kattintson a Hálózat elemre, majd koppintson vagy kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Írja be az otthoni csoport jelszavát, majd koppintson vagy kattintson a Csatlakozás gombra.

  Megjegyzés: Ha nem lát mezőt a jelszó beírásához, előfordulhat, hogy nincs elérhető otthoni csoport. Ellenőrizze, hogy valaki létrehozott-e otthoni csoportot, vagy hozzon létre egyet.

 3. Válassza ki az otthoni csoporttal megosztani kívánt könyvtárakat és eszközöket.

 4. Koppintson vagy kattintson a Médiaeszközök területen lévő vezérlőre, ha engedélyezni szeretné, hogy a hálózaton lévő eszközök, például tévék és játékkonzolok lejátsszák a megosztott tartalmát.

Otthoni csoport fájljainak keresése

Az otthoni csoporthoz tartozó számítógépek a Fájlkezelőben jelennek meg.

Megosztott könyvtárak elérése az otthoni csoport más számítógépein

 1. A Fájlkezelő megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Keresés gombra (egér használata esetén mutasson a képernyő jobb felső sarkára, húzza a mutatót lefelé, és kattintson a Keresés gombra), a keresőmezőbe írja be a Fájlkezelő kifejezést, majd koppintson vagy kattintson a találatok között a Fájlkezelő elemre.

 2. Az Otthoni csoport területen koppintson vagy kattintson azon személy felhasználói fiókjának nevére, akinek a könyvtárait el szeretné érni.

 3. A fájllistában koppintson duplán vagy kattintson duplán az elérni kívánt könyvtárra, majd koppintson duplán vagy kattintson duplán a kívánt fájlra vagy mappára.

Megjegyzések: 

 • A kikapcsolt, hibernált vagy alvó számítógépek nem jelennek meg az otthoni csoport részeként.

 • Ha offline elérhetővé tette az otthoni csoport fájljait vagy mappáit, majd lekapcsolódott a hálózatról, a fájlok vagy mappák nem lesznek láthatók a Könyvtárak ablakban. A megkeresésükhöz nyissa meg a Hálózat mappát.

Könyvtárak és eszközök megosztása vagy a megosztásuk befejezése

Otthoni csoport létrehozásakor vagy a csatlakozáskor kiválaszthatja az otthoni csoportban másokkal megosztani kívánt könyvtárakat és eszközöket. A könyvtárak először Olvasási hozzáféréssel vannak megosztva, vagyis mások megtekinthetik vagy meghallgathatják, ami a könyvtárban van, de nem módosíthatják a benne lévő fájlokat. Bármikor módosíthatja a hozzáférési szintet, és kizárhat bizonyos fájlokat és mappákat a megosztásból.

Csak az otthoni csoporthoz tartozó személyek láthatják a megosztott könyvtárakat és eszközöket. Megoszthatja a könyvtárakat vagy egyes fájlokat és mappákat az otthoni csoport adott tagjaival vagy mindenkivel.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy az otthoni csoport számítógépeit használó gyermekek is elérhetik az összes megosztott könyvtárat és eszközt.

Eszközök és teljes könyvtárak megosztása

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Beállítások(vagy ha egeret használ, mutasson a képernyő jobb alsó sarkára, húzza a mutatót felfelé, és kattintson a Beállítások gombra), koppintson vagy kattintson a Gépház lehetőségre, koppintson vagy kattintson a Hálózat elemre, majd koppintson vagy kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Válassza ki az otthoni csoporttal megosztani kívánt könyvtárakat és eszközöket.

Egyes fájlok vagy mappák megosztása

 1. A Fájlkezelő megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Keresés gombra (egér használata esetén mutasson a képernyő jobb felső sarkára, húzza a mutatót lefelé, és kattintson a Keresés gombra), a keresőmezőbe írja be a Fájlkezelő kifejezést, majd koppintson vagy kattintson a találatok között a Fájlkezelő elemre.

 2. Válassza ki az elemet, majd koppintson vagy kattintson a Megosztás fülre.

 3. Válasszon egy opciót a Megosztás ezzel csoportban. Az elérhető megosztási beállítások attól függenek, hogy a számítógépe csatlakozik-e hálózathoz, és milyen hálózathoz csatlakozik.

  • Ha adott személlyel szeretne elemeket megosztani, válassza ki a személy fiókját.

  • Ha az otthoni csoport összes tagjával meg szeretne osztani, válassza az egyik Otthoni csoport opciót. Ha az otthoni csoport összes tagjával megosztani kívánt könyvtárakat szeretne kiválasztani, pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, és koppintson a Beállítások, majd a Gépház elemre. (Ha egeret használ, mutasson a képernyő jobb felső sarkába, mozgassa lefelé az egérmutatót, és kattintson a Beállítások, majd a Gépház gombra.) Ezután koppintson vagy kattintson az Otthoni csoport gombra.

  • Ha egy fájlt vagy mappát nem szeretne megosztani senkivel, koppintson vagy kattintson a Megosztás fülre, majd koppintson vagy kattintson a Megosztás leállítása elemre.

  • Egy fájl vagy mappa hozzáférési szintjének módosításához koppintson vagy kattintson a Megosztás fülre, majd válassza az Otthoni csoport (megtekintés) vagy Otthoni csoport (megtekintés és szerkesztés) elemet.

  • Ha helyet, például meghajtót vagy rendszermappát kell megosztania, használja a Speciális megosztás lehetőséget.

Nyomtató megosztása

Az USB-kábellel csatlakoztatott nyomtatók megoszthatók az otthoni csoportokkal. A nyomtató megosztása után bármely program Nyomtatás párbeszédpanelén érheti el azt, ahogyan a számítógéphez közvetlenül csatlakoztatott nyomtatókat is.

A nyomtató megosztása az otthoni csoporttal

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Beállítások(vagy ha egeret használ, mutasson a képernyő jobb alsó sarkára, húzza a mutatót felfelé, és kattintson a Beállítások gombra), koppintson vagy kattintson a Gépház lehetőségre, koppintson vagy kattintson a Hálózat elemre, majd koppintson vagy kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Koppintson vagy kattintson a vezérlőre a Nyomtatók és eszközök megosztásához.

Nyomtatás az otthoni csoport nyomtatóján

Nyissa meg azon alkalmazás Nyomtatás menüjét, amelyből nyomtatni szeretne, válassza ki az otthoni csoport nyomtatóját, majd koppintson vagy kattintson a Nyomtatás elemre.

Megjegyzés: A nyomtató használatához bekapcsolva kell lennie a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépnek.

Az otthoni csoport beállításainak módosítása szükség esetén

Az otthoni csoport beállítása után ezekkel a lépésekkel bármikor módosíthatja a beállításokat:

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához pöccintsen befelé a képernyő jobb széléről, koppintson a Beállítások(vagy ha egeret használ, mutasson a képernyő jobb alsó sarkára, húzza a mutatót felfelé, és kattintson a Beállítások gombra), koppintson vagy kattintson a Gépház lehetőségre, koppintson vagy kattintson a Hálózat elemre, majd koppintson vagy kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Válassza ki a kívánt beállításokat.

Ezeket a beállításokat módosíthatja:

Beállítás

Ismertetés

Könyvtárak és eszközök megosztása

Válassza ki az otthoni csoporttal megosztani kívánt könyvtárakat, nyomtatókat és eszközöket.

Adathordozók megosztása

Ezzel a beállítással oszthatja meg a hálózaton lévő összes eszközzel az adathordozókat. Megoszthat például képeket egy digitális képkerettel vagy a zenéket egy hálózati médialejátszóval.

Megjegyzés: A megosztott adathordozók nem biztonságosak. A hálózathoz csatlakozó bármely felhasználó fogadhatja a megosztott adathordozót.

Az otthoni csoport jelszavának megtekintése

Tekintse meg az otthoni csoport jelszavát. Ha valaki más szeretne csatlakozni az otthoni csoporthoz, adja meg nekik ezt a jelszót.

Az otthoni csoport elhagyása

Elhagyhatja az otthoni csoportot. Nem törölheti az otthoni csoportokat, de ha mindenki elhagyja az otthoni csoportot, az eltűnik. Ha szeretné, ekkor új otthoni csoportot állíthat be.

Az otthoni csoport jelszavának módosítása

Az otthoni csoport jelszavának módosításához kövesse ezeket a lépéseket:

 1. Pöccintsen befelé a képernyő jobb szélétől, majd koppintson a Keresés gombra.
  (Ha egeret használ, mutasson a képernyő jobb alsó sarkára, mozgassa az egérmutatót felfelé, majd kattintson a Keresés gombra.)

 2. A keresőmezőbe írja be az otthoni csoport szöveget, majd kattintson a Beállítások gombra.

 3. Az eredmények listájában koppintson vagy kattintson az Otthoni csoport módosítása elemre.

 4. Koppintson vagy kattintson A jelszó módosítása hivatkozásra, majd kövesse a megjelenő útmutatást. Előfordulhat, hogy a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér.

Mik az otthoni csoportok?

Az otthoni csoportok otthoni hálózaton lévő számítógépek csoportjai, amelyek fájlokat és nyomtatókat osztanak meg. Az otthoni csoportok használata megkönnyíti a megosztást. Képeket, zenéket, videókat, dokumentumokat és nyomtatókat oszthat meg az otthoni csoportja más tagjaival.

Jelszóval védheti az otthoni csoportját, amelyet bármikor módosíthat. Mások nem módosíthatják a megosztott fájljait, ha nem ad erre engedélyt.

Az otthoni csoport létrehozása vagy az ahhoz csatlakozás után kiválaszthatja a megosztani kívánt könyvtárakat (például Képek vagy Dokumentumok). Meggátolhatja bizonyos fájlok vagy mappák megosztását, és később további könyvtárakat oszthat meg.

Az Otthoni csoport a Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 és Windows 7 rendszereken érhető el. A Windows RT 8.1 rendszert futtató számítógépeken csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhat létre otthoni csoportot, és nem oszthat meg tartalmat az otthoni csoporttal. A Windows 7 Starter és Windows 7 Home Basic kiadásokban csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhat létre otthoni csoportokat.

Otthoni csoport létrehozása

Amikor Windows 7 rendszerrel telepít egy számítógépet, automatikusan létrejön egy otthoni csoport. Ha már van otthoni csoport az otthoni hálózatán, csatlakozhat ahhoz.

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához kattintson a Start gombra, kattintson a Vezérlőpult elemre, írja be az otthoni csoport szöveget a keresőmezőbe, majd kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. A Megosztás más, Windows 7 rendszerű otthoni számítógépekkel oldalon kattintson az Otthoni csoport létrehozása gombra, majd kövesse az utasításokat.

Megjegyzések: 

 • Ha már létezik egy otthoni csoport a hálózaton, új létrehozása helyett a rendszer kéri, hogy csatlakozzon ahhoz.

 • Ha a számítógépe tartományhoz tartozik, csatlakozhat az otthoni csoportokhoz, de nem hozhatja létre azokat. Elérheti az otthoni csoport többi számítógépén lévő fájlokat és erőforrásokat, de nem oszthatja meg a saját fájljait és erőforrásait az otthoni csoporttal.

Otthoni csoport létrehozása után a hálózatán lévő, Windows 7 rendszert futtató más számítógépek csatlakozhatnak ahhoz.

A többi számítógép hozzáadása az otthoni csoporthoz

Miután a hálózaton valaki létrehozott egy otthoni csoportot, a következő lépés a csatlakozás. Szüksége lesz az otthoni csoport jelszavára, amelyet az otthoni csoport létrehozójától szerezhet be.

Ha otthoni csoporthoz szeretne csatlakozni, kövesse ezeket a lépéseket azon a számítógépen, amelyet az otthoni csoporthoz szeretne adni:

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához kattintson a Start gombra, kattintson a Vezérlőpult elemre, írja be az otthoni csoport szöveget a keresőmezőbe, majd kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Kattintson a Csatlakozás most gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: Ha nem látja a Csatlakozás most gombot, akkor előfordulhat, hogy nincs elérhető otthoni csoport. Ellenőrizze, hogy valaki létrehozott-e otthoni csoportot, vagy hozzon létre egyet.

Otthoni csoport fájljainak elérése

Az otthoni csoporthoz tartozó számítógépek a Windows Intézőben jelennek meg.

Fájlok vagy mappák elérése az otthoni csoport más számítógépein

 1. Kattintson a Start gombra, majd kattintson a felhasználónévre.

 2. A navigációs panel (bal oldali panel) Otthoni csoport területén kattintson azon személy felhasználói fiókjának nevére, akinek a fájljait el szeretné érni.

 3. A fájllistában kattintson duplán az elérni kívánt könyvtárra, majd kattintson duplán a kívánt fájlra vagy mappára.

Megjegyzések: 

 • A kikapcsolt, hibernált vagy alvó számítógépek nem jelennek meg a navigációs panelen.

 • Ha offline elérhetővé tette az otthoni csoport fájljait vagy mappáit, majd lekapcsolódott a hálózatról, a fájlok vagy mappák nem lesznek láthatók a Könyvtárak ablakban. A megkeresésükhöz nyissa meg a Hálózat mappát.

Annak vezérlése, hogy mely fájlokat és mappákat oszt meg az otthoni csoporttal

Az otthoni csoport létrehozásakor vagy az ahhoz csatlakozáskor kiválasztotta az otthoni csoportban másokkal megosztani kívánt könyvtárakat. A könyvtárak először Olvasási hozzáféréssel vannak megosztva, vagyis megtekintheti vagy meghallgathatja, ami a könyvtárban van, de nem módosíthatja a benne lévő fájlokat. Később módosíthatja a hozzáférési szintet, és kizárhat bizonyos fájlokat és mappákat a megosztásból.

Könyvtár megosztásának megakadályozása

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához kattintson a Start gombra, kattintson a Vezérlőpult elemre, írja be az otthoni csoport szöveget a keresőmezőbe, majd kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Törölje a megosztani nem kívánt könyvtárak jelölőnégyzeteit, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.

Bizonyos fájlok vagy mappák megosztásának megakadályozása

 1. Kattintson a Start gombra, majd kattintson a felhasználónévre.

 2. Tallózással keresse meg a megosztásból kizárni kívánt fájlt vagy mappát, majd válassza ki azt.

 3. Végezze el a következő műveletek egyikét:

  • Ha a fájlt vagy mappát nem szeretne megosztani senkivel, az eszköztárban kattintson a Megosztás fülre, majd kattintson a Senki elemre.

  • Ha a fájlt vagy mappát néhány személlyel meg szeretné osztani, de másokkal nem, az eszköztáron kattintson a Megosztás elemre, kattintson az Adott személyek gombra, válassza ki a személyeket, akikkel meg szeretne osztani, majd kattintson a Hozzáadás gombra. Ha végzett, kattintson a Megosztás gombra.

  • Egy fájl vagy mappa hozzáférési szintjének módosításához az eszköztáron kattintson a Megosztás fülre, majd válassza az Otthoni csoport (Olvasás) vagy Otthoni csoport (Olvasás/írás) elemet.

Nyomtatók megosztása

Az USB-kábellel csatlakoztatott nyomtatók megoszthatók az otthoni csoportokkal. A nyomtató megosztása után bármely program Nyomtatás párbeszédpanelén érheti el azt, ahogyan a számítógéphez közvetlenül csatlakoztatott nyomtatókat is.

A nyomtató megosztása az otthoni csoporttal

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához kattintson a Start gombra, kattintson a Vezérlőpult elemre, írja be az otthoni csoport szöveget a keresőmezőbe, majd kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Kattintson a Nyomtató telepítése gombra.

 3. Jelölje be a Nyomtatók jelölőnégyzetet, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.

Automatikus csatlakozás otthoni csoport nyomtatójához

Kattintson a megjelenő A Windows egy otthoni csoporthoz tartozó nyomtatót talált üzenetre.

Kézi csatlakozás otthoni csoport nyomtatójához

 1. A számítógépen, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatva van, kattintson a Start gombra, kattintson a Vezérlőpult elemre, írja be az otthoni csoport szöveget a keresőmezőbe, majd kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Győződjön meg róla, hogy a Nyomtatók jelölőnégyzet be van jelölve.

 3. Menjen át ahhoz a számítógéphez, amelyről nyomtatni szeretne.

 4. Az Otthoni csoport megnyitásához kattintson a Start gombra, kattintson a Vezérlőpult elemre, írja be az otthoni csoport szöveget a keresőmezőbe, majd kattintson az Otthoni csoport elemre.

 5. Kattintson a Nyomtató telepítése gombra.

 6. Ha még nincs illesztő telepítve a nyomtatóhoz, kattintson az Illesztőprogram telepítése gombra a megjelenő párbeszédpanelen.

Megjegyzés: A nyomtató használatához bekapcsolva kell lennie a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépnek.

Az otthoni csoport beállításainak módosítása szükség esetén

Az otthoni csoport beállítása után ezekkel a lépésekkel bármikor módosíthatja a beállításokat:

 1. Az Otthoni csoport megnyitásához kattintson a Start gombra, kattintson a Vezérlőpult elemre, írja be az otthoni csoport szöveget a keresőmezőbe, majd kattintson az Otthoni csoport elemre.

 2. Jelölje be a kívánt beállításokat, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.

Ezek az Otthoni csoport beállításai oldal beállításai:

Beállítás

Ismertetés

Könyvtárak és nyomtatók megosztása

Válassza ki az otthoni csoporttal teljes egészében megosztani kívánt könyvtárakat és nyomtatókat.

Adathordozók megosztása eszközökkel

Ezzel a beállítással oszthatja meg a hálózaton lévő összes eszközzel az adathordozókat. Megoszthat például képeket egy digitális képkerettel vagy a zenéket egy hálózati médialejátszóval.

Megjegyzés: A megosztott adathordozók nem biztonságosak. A hálózathoz csatlakozó bármely felhasználó fogadhatja a megosztott adathordozót.

Az otthoni csoport jelszavának megtekintése vagy nyomtatása

Tekintse meg vagy nyomtassa ki az otthoni csoport jelszavát.

A jelszó módosítása

Módosíthatja az otthoni csoport jelszavát.

Az otthoni csoport elhagyása

Elhagyhatja az otthoni csoportot.

A speciális megosztási beállítások módosítása

Módosíthatja a hálózatfelderítés, fájlmegosztás, nyilvánosmappa-megosztás, jelszóvédett megosztás, otthoni csoport kapcsolatai és fájlmegosztási kapcsolatok beállításait.

Az otthoni csoport hibaelhárítójának elindítása

Elháríthatja az otthoni csoportok problémáit.

További segítségre van szüksége?

Bekapcsolódás a beszélgetésbe

KÉRDÉSFELTEVÉS A KÖZÖSSÉGNEK>

Támogatás kérése

KAPCSOLATFELVÉTEL >

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×