Pritaikymo neįgaliesiems spartieji klavišai gali padėti naudoti kompiuterį su klaviatūra ar pagalbiniu įrenginiu.

Toliau pateiktas sąrašas sparčiųjų klavišų, skirtų pagalbinėms technologijoms sistemoje „Windows 10“, įskaitant didinamąjį stiklą, didelį kontrastingumą ir kt.

Norėdami pamatyti „Windows 10“ diktoriaus sparčiųjų klavišų ir lietimo gestų sąrašą, žr. Diktoriaus klaviatūros komandos ir lietimo gestai.

Didinamojo stiklo spartieji klavišai

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

Paspauskite „Windows“ logotipo klavišą  ir pliuso ženklą (+).

Įjungti didinamąjį stiklą

„Windows“ logotipo klavišas  + „Esc“

Išjungti didinamąjį stiklą

"Windows" logotipo klavišas + pliuso ženklas (+) arba minuso ženklas (-)

Kai įjungtas didinamasis stiklas, didinti arba mažinti

„Ctrl“ + „Alt“ + pelės slinkties ratukas

Didinti ir mažinti naudojant pelės slinkties ratuką

„Windows“ logotipo klavišas  + „Ctrl“ + M

Atidaryti didinamojo stiklo parametrus

„Ctrl“ + „Alt“ + rodyklių klavišai

Slinkti rodyklių klavišų kryptimi

„Ctrl“ + „Alt“ + I

Keisti spalvas atvirkštinėmis

„Ctrl“ + „Alt“ + F

Perjungti į viso ekrano rodinį

„Ctrl“ + „Alt“ + L

Perjungti į lęšio rodinį

„Ctrl“ + „Alt“ + D

Perjungti į fiksuotąjį rodinį

„Ctrl“ + „Alt“ + M

Peržiūrėti rodinius

„Ctrl“ + „Alt“ + R

Pakeisti lęšio dydį pele

„Shift“ + „Alt“ + rodyklių klavišai

Pakeisti lęšio dydį klaviatūra

„Ctrl“ + „Alt“ + tarpo klavišas

Greitai peržiūrėti visą darbalaukį naudojant viso ekrano rodinį

Didinamojo stiklo komandos

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

Paspauskite „Windows“ logotipo klavišą  ir pliuso ženklą (+).

Įjungti didinamąjį stiklą

Paleisti, pristabdyti ir tęsti skaitymą

Modifikavimo klavišas + „Enter“

Sustabdyti skaitymą

Bet kuris klavišas

Skaityti nuo pelės žymiklio

Modifikavimo klavišas + spustelėjimas kairiuoju pelės mygtuku

Skaityti ankstesnį sakinį

Modifikavimo klavišas + H

Skaityti kitą sakinį

Modifikavimo klavišas + K

Daugiau informacijos apie skaitymą naudojant didinamąjį stiklą žr. Kaip skaityti naudojant didinamąjį stiklą

Papildomi pritaikymo neįgaliesiems spartieji klavišai

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

Aštuonias sekundes laikykite nuspaudę dešinįjį klavišą „Shift“

Įjungti ir išjungti filtravimo klavišus

Kairysis Alt + kairysis Shift + Print Screen

Įjungti arba išjungti didelio kontrastingumo vaizdą

Kairysis Alt + kairysis Shift + Num Lock

Įjungti arba išjungti pelės klavišus

Penkis kartus paspauskite klavišą Shift

Įjungti arba išjungti klavišų fiksavimą

Penkias sekundes laikykite nuspaudę klavišą Num Lock

Įjungti arba išjungti perjungimo klavišus

„Windows“ logotipo klavišas  + U

Atidaryti lengvos prieigos neįgaliesiems centrą

„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + C

Įjungti arba išjungti spalvų filtrus

„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + N

Atidaryti Diktoriaus parametrus

„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + S

Įjungti „Windows“ kalbėjimo atpažinimą

„Windows“ logotipo klavišas  + Ctrl + O

Įjungti ekraninę klaviatūrą

Papildomi spartieji klavišai

Spartieji klavišai, padedantys valdyti „Windows 8.1“ klaviatūra.

Pritaikymo neįgaliesiems spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai gali palengvinti kompiuterio naudojimą.

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

Aštuonias sekundes laikykite nuspaudę dešinįjį klavišą „Shift“

Įjungti ir išjungti filtravimo klavišus

Kairysis Alt + kairysis Shift + Print Screen

Įjungti arba išjungti didelio kontrastingumo vaizdą

Kairysis Alt + kairysis Shift + Num Lock

Įjungti arba išjungti pelės klavišus

Penkis kartus paspauskite klavišą Shift

Įjungti arba išjungti klavišų fiksavimą

Penkias sekundes laikykite nuspaudę klavišą Num Lock

Įjungti arba išjungti perjungimo klavišus

„Windows“ logotipo klavišas  + U

Atidaryti lengvos prieigos neįgaliesiems centrą

Didinamojo stiklo spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, naudojami dirbant priemone Didinamasis stiklas.

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

„Windows“ logotipo klavišas  + pliusas (+) arba minusas (-)

Didinti arba mažinti vaizdą

„Ctrl“ + „Alt“ + tarpo klavišas

Peržiūrėti darbalaukį viso ekrano režimu

„Ctrl“ + „Alt“ + D

Perjungti į fiksuotąjį režimą

„Ctrl“ + „Alt“ + F

Perjungti į viso ekrano režimą

„Ctrl“ + „Alt“ + I

Keisti spalvas atvirkštinėmis

„Ctrl“ + „Alt“ + L

Perjungti į objektyvo režimą

„Ctrl“ + „Alt“ + R

Keisti objektyvo dydį

„Ctrl“ + „Alt“ + rodyklių klavišai

Slinkti rodyklių klavišų kryptimi

„Windows“ logotipo klavišas  + „Esc“

Išeiti iš funkcijos Didinamasis stiklas

Programos Diktorius spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui programa Diktorius.

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

Tarpo klavišas arba Enter

Aktyvinti esamą elementą

Tabuliavimo ir rodyklių klavišai

Judėti ekrane

Ctrl

Sustabdyti skaitymą

Caps Lock + D

Skaityti elementą

Caps Lock + M

Pradėti skaityti

Caps Lock + H

Skaityti dokumentą

Caps Lock + V

Pakartoti frazę

Caps Lock + W

Skaityti langą

Caps Lock + Page Up arba Page Down

Padidinti arba sumažinti balso garsumą

Caps Lock + pliuso ženklas (+) arba minuso ženklas (-)

Padidinti arba sumažinti kalbėjimo greitį

Caps lock + tarpo klavišas

Atlikti numatytąjį veiksmą

Caps Lock + rodyklės kairėn arba dešinėn

Pereiti prie ankstesnio / paskesnio elemento

Caps Lock + F2

Rodyti dabartinio elemento komandas

Greitai paspauskite Caps Lock du kartus

Įjungti arba išjungti funkciją „Caps Lock“

Caps Lock + Esc

Išjungti programą Diktorius

Programos Diktorius jutiklinio ekrano spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, naudojami dirbant programa Diktorius keturių taškų planšetiniame kompiuteryje.

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

Dukart bakstelėkite dviem pirštais

Tolesnio Diktoriaus skaitymo stabdymas

Triskart bakstelėkite keturiais pirštais

Rodyti visas diktoriaus komandas (įskaitant tas, kurių nėra sąraše)

Dukart bakstelėti

Aktyvinti pirminį veiksmą

Triskart bakstelėkite

Aktyvinti antrinį veiksmą

Palieskite arba vilkite vieną pirštą

Skaityti tai, kas po pirštais

Brūkštelėkite kairėn / dešinėn vienu pirštu

Pereinama prie paskesnio arba ankstesnio elemento

Perbraukti kairėn / dešinėn / aukštyn / žemyn dviem pirštais

Slinkti

Perbraukite žemyn trimis pirštais

Pradėti skaityti tekstą

Papildomi spartieji klavišai

Spartieji klavišai, padedantys valdyti „Windows 7“ klaviatūra.

Pritaikymo neįgaliesiems spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai gali palengvinti kompiuterio naudojimą.

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

Aštuonias sekundes laikykite nuspaudę dešinįjį klavišą „Shift“

Įjungti ir išjungti filtravimo klavišus

Kairysis Alt + kairysis Shift + Print Screen

Įjungti arba išjungti didelio kontrastingumo vaizdą

Kairysis Alt + kairysis Shift + Num Lock

Įjungti arba išjungti pelės klavišus

Penkis kartus paspauskite klavišą Shift

Įjungti arba išjungti klavišų fiksavimą

Penkias sekundes laikykite nuspaudę klavišą Num Lock

Įjungti arba išjungti perjungimo klavišus

"Windows" logotipo klavišas + U

Atidaryti lengvos prieigos neįgaliesiems centrą

Didinamojo stiklo spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, naudojami dirbant priemone Didinamasis stiklas.

Paspauskite šį klavišą

Norėdami

"Windows" logotipo klavišas + pliuso ženklas (+) arba minuso ženklas (-)

Didinti arba mažinti vaizdą

„Ctrl“ + „Alt“ + tarpo klavišas

Peržiūrėti darbalaukį viso ekrano režimu

„Ctrl“ + „Alt“ + D

Perjungti į fiksuotąjį režimą

„Ctrl“ + „Alt“ + F

Perjungti į viso ekrano režimą

„Ctrl“ + „Alt“ + I

Keisti spalvas atvirkštinėmis

„Ctrl“ + „Alt“ + L

Perjungti į objektyvo režimą

„Ctrl“ + „Alt“ + R

Keisti objektyvo dydį

„Ctrl“ + „Alt“ + rodyklių klavišai

Slinkti rodyklių klavišų kryptimi

"Windows" logotipo klavišas + "Esc"

Išeiti iš funkcijos Didinamasis stiklas

Kurti sparčiuosius programų atidarymo klavišus

Galite kurti sparčiuosius programų atidarymo klavišus. Prieš pradėdami, turite sukurti nuorodą į programą, kuriai norite priskirti spartųjį klavišą. Norėdami tai padaryti, atidarykite aplanką, kuriame yra programos vykdomasis failas, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Kurti nuorodą.

Daugiau informacijos, kaip kurti nuorodas į programas, žr. „Nuorodos kūrimas arba naikinimas“.

  1. Raskite nuorodą į programą, kurios spartųjį klavišą norite sukurti.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite nuorodą, tada spustelėkite Ypatybės.

  3. Dialogo lange Nuorodos ypatybės spustelėkite skirtuką Nuoroda.

  4. Spustelėkite lauke Spartusis klavišas, paspauskite tą klaviatūros klavišą, kurį norite naudoti kartu su deriniu „Ctrl“ + „Alt“ (spartieji klavišai automatiškai pradedami klavišais „Ctrl“ + „Alt“), tada spustelėkite Gerai. jei esate raginami įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

    Jei naudojate programą, kurioje taip pat yra spartieji klavišai, naudodami tą patį klavišų derinį kaip ir ką tik sukurtą nuorodą, jūsų nuoroda gali neveikti.

Pastabos: 

  • Kol paspausite klavišą, lauke Spartusis klavišas bus rodomas žodis Nėra; paspaudus klavišą, šį žodį pakeis Ctrl + Alt + klavišas, kurį paspaudėte.

  • Kuriant sparčiuosius klavišus negalima naudoti klavišų Esc, Enter, Tab, tarpo klavišo, PrtScn, Shift arba grįžties klavišo.

Papildomi spartieji klavišai

  • Spartieji klavišai naudojant „Windows“

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijungti prie diskusijos
Klausti bendruomenės
Gaukite palaikymą
Susisiekite su mumis

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti vertimo kokybe?

Kas turėjo įtakos jūsų patirčiai?

Turite daugiau atsiliepimų? (Pasirinktinai)

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×