Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Pasts pārbaudītu pareizrakstību un gramatiku

Dekoratīva ikona. Ekrāna lasītāja saturs

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Microsoft atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet Pasts darbam ar Windows 10 ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai automātiski pārbaudītu potenciālās pareizrakstības un gramatikas kļūdas rakstīšanas laikā, kā arī pārietu cauri kļūdām un tās izlabotu. Mēs to testējam ar Diktors, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, kamēr vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Pareizrakstības pārbaude e-pasta ziņojumā

Pārbaudiet savu e-pastu, lai pārbaudītu vai tajā nav pareizrakstības kļūdu, un pēc tam izlemiet, vai piekrītat pareizrakstības pārbaudītājam.

 1. E-pasta ziņojumā, kurā vēlaties pārbaudīt pareizrakstību, nospiediet taustiņu F7. Tiek atskaņots "Proofing" (Koriģēšana) un pirmais piedāvātais labojums. Fokuss ir vērsts uz piedāvāto labojumu kontekstizvēlnē.

 2. Lai pārlūkotu labojumu ieteikumu sarakstu, nospiediet labo bultiņu. Lai atlasītu ieteikumu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai ignorētu ieteikumus, nospiediet labo bulttaustiņu, līdz atskan "Ignore all" (Ignorēt visu), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Koriģēšanas atzīmju paslēpšana un parādīšana

Koriģēšanas atzīmes var paslēpt, lai ekrāna lasītājs nepavēstīs par pareizrakstības kļūdām, kad strādājat ar e-pastu. Kad esat beidzis, varat parādīt paslēptās atzīmes un pārbaudīt pareizrakstību, izmantojot ekrāna lasītāju.

 1. Nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotu fokusu uz lentes ciļņu rindu. Tiek atskaņots pašlaik atlasītās lentes cilnes.

 2. Spiediet kreiso bulttaustiņu, līdz atskan "Selected, Options tab item" (Atlasīts, cilnes elements Opcijas).

 3. Lai pārietu uz lenti, vienreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņota pirmā opcija lentē, piemēram, "Off, High importance" (Izslēgts, Augsts svarīgums).

 4. Nospiediet kreiso vai labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Proofing and language, button collapsed" (Koriģēšana un valoda, poga sakļauta), un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa, lai izvērstu izvēlni.

 5. Lai paslēptu korektūras atzīmes, nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Unchecked, hide all proofing marks" (Neatzīmēta, paslēpt visas korektūras atzīmes), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

  Padoms.: Lai paslēptu korektūras atzīmes noteiktai daļai teksta, vispirms ir jāatlasa maināmais teksts e-pasta ziņojumā un pēc tam jādodas uz izvēlni Koriģēšana un valoda, kā norādīts iepriekš. Izvēlnē nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Unchecked, hide proofing marks in selected text" (Neatzīmēta, paslēpt korektūras atzīmes atlasītajā tekstā), pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 6. Lai parādītu paslēptās korektūras atzīmes, naviģējiet uz izvēlni Koriģēšana un valoda, kā norādīts iepriekš. Izvēlnē nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Checked, hide all proofing marks" (Atzīmēta, paslēpt visas korektūras atzīmes), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana pasta pamatuzdevumu izpildei

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Pasts formatētu e-pasta tekstu

Īsinājumtaustiņi programmā Pasts

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa pastu

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pievienošanās diskusijai
Uzdot jautājumu kopienai
Atbalsta iespējas
Kontaktinformācija

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×