Rakurstabulas izkārtojuma un formāta veidošana

Pēc tam, kad esat izveidojis rakurstabulu un pievienojis analizējamos laukus, iespējams, vēlēsities uzlabot atskaites izkārtojumu un formātu, lai dati būtu vieglāk lasāmi un pārlūkojami detalizētas informācijas atrašanai. Lai mainītu rakurstabulas izkārtojumu, varat mainīt tās formu un veidu, kā tiek rādīti lauki, kolonnas, rindas, starpsummas, tukšās šūnas un rindiņas. Lai mainītu rakurstabulas formātu, varat lietot iepriekš definētu stilu, joslu rindas un nosacījumformatējumu.

Svarīgi!: Lentes cilni Rakurstabulu rīki veido divas cilnes — Analīze (versijā Excel 2013 un jaunākās versijās) vai Opcijas (Excel 2010 un Excel 2010) un Noformējums. Ņemiet vērā, ka šajā tēmā abas cilnes Analīze un Opcijas, kur vien attiecināms, tiek minētas kopā.

Rakurstabulas izkārtojuma formas mainīšana

Lai rakurstabulā vai tās dažādajos laukos veiktu būtiskas izkārtojuma izmaiņas, varat izmantot kādu no trīs formām:

 • Kompaktajā formā    vienumus no dažādiem rindu apgabalu laukiem rāda vienā kolonnā un izmanto atkāpes, lai atšķirtu dažādu lauku vienumus. Kompaktajā formā rindu etiķetes aizņem mazāk vietas un paliek vairāk vietas skaitliskiem datiem. Tiek rādītas pogas Izvērst un Sakļaut, lai jūs varētu parādīt vai paslēpt detalizētu informāciju kompaktā veidā. Kompaktā forma ietaupa vietu un padara rakurstabulu vieglāk lasāmu, tāpēc tā tiek norādīta kā rakurstabulu noklusējuma izkārtojuma forma.

  Rakurstabula kompaktā formā

 • Tabulārā forma    rāda vienu kolonnu katrā laukā un nodrošina vietu lauku galvenēm.

  Rakurstabula tabulārā formā

 • Strukturējuma forma    ir līdzīga tabulārajai formai, taču tā var parādīt starpsummas katras grupas augšdaļā, jo nākamās kolonnas vienumi tiek rādīti vienu rindu zem pašreizējā vienuma.

  Rakurstabula strukturējuma formā

Rakurstabulas formas mainīšana uz kompakto, strukturējuma vai tabulāro

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Noformējums grupā Izkārtojums noklikšķiniet uz Atskaites izkārtojums un veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai saistītie dati horizontāli neizklātos ārpus ekrāna un būtu vieglāk samazināt ritināšanu, noklikšķiniet uz Rādīt saspiestā veidā.

   Saspiestā veidā lauki ir ietverti vienā kolonnā un ir ar atkāpi, parādot ligzdotās kolonnu attiecības.

  • Lai strukturētu datus klasiskajā rakurstabulas stilā, noklikšķiniet uz Rādīt strukturējuma veidā.

  • Lai visus datus skatītu tradicionālā tabulas formātā un varētu viegli kopēt šūnas uz citu darblapu, noklikšķiniet uz Rādīt tabulārā veidā.

   Excel lentes attēls

Vienumu etiķešu parādīšanas veida mainīšana izkārtojum formā

 1. Rakurstabulā atlasiet rindas lauku.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

  Varat arī veikt dubultklikšķi uz rindas lauka strukturējuma vai tabulārajā veidā, un turpināt ar 3. darbību.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņā Lauka iestatījumi noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums un drukāšana un pēc tam sadaļā Izkārtojums veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai lauku vienumus rādītu struktūrskata veidā, noklikšķiniet uz Vienumu etiķetes rādīt struktūras veidā.

  • Lai nākamā lauka etiķetes rādītu vai paslēptu tajā pašā kolonnā kompaktajā veidā, noklikšķiniet uz Vienumu etiķetes rādīt struktūras veidā un pēc tam atlasiet Nākamā lauka etiķetes rādīt tajā pašā kolonnā (saspiestā veidā).

  • Lai lauku vienumus rādītu tabulas veidā, noklikšķiniet Vienumu etiķetes rādīt tabulas veidā.

Lauku kārtojuma mainīšana rakurstabulā

Lai beigās iegūtu nepieciešamo izkārtojumu, varat pievienot, pārkārtot un noņemt laukus, izmantojot rakurstabulas lauku sarakstu.

Ja neredzat rakurstabulas lauku sarakstu, pārliecinieties, vai rakurstabula ir atlasīta. Ja rakurstabulas lauku saraksts tomēr nav redzams, cilnes Opcijas grupā Rādīt/paslēpt noklikšķiniet uz Lauku saraksts.

Ja rakurstabulas lauku sarakstā neredzat laukus, kurus vēlaties izmantot, iespējams, ka rakurstabula ir jāatsvaidzina, lai tiktu parādīti visi jaunie lauki, aprēķinātie lauki, mēri, aprēķinātie mēri vai izmēri, ko esat pievienojis kopš pēdējās darbības. Cilnes Opcijas grupā Dati noklikšķiniet uz Atsvaidzināt.

Papildinformāciju par darbu ar rakurstabulas lauku sarakstu skatiet sadaļā Lauku saraksta izmantošana lauku sakārtošanai rakurstabulā.

Lauku pievienošana rakurstabulā

Veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

 • Lauku sadaļā atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram lauka nosaukumam. Lauks tiek ievietots izkārtojuma sadaļas noklusējuma apgabalā, bet varat laukus pārkārtot, ja vēlaties.

  Pēc noklusējuma teksta lauki tiek pievienoti apgabalā Rindu etiķetes, bet skaitliskie lauki tiek pievienoti apgabalā Vērtības, savukārt tiešsaistes analītiskās apstrādes (OLAP) datuma un laika hierarhijas tiek pievienotas apgabalā Kolonnu etiķetes.

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un pēc tam atlasiet atbilstošo komandu: Pievienot atskaišu filtram, Pievienot kolonnu etiķetēm, Pievienot rindu etiķetēm vai Pievienot vērtībām, un lauks tiek novietots izkārtojuma sadaļas noteiktā apgabalā.

 • Noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un turiet, bet pēc tam pārvelciet lauku no lauku sadaļas uz apgabalu izkārtojuma sadaļā vai atpakaļ.

Lauku kopēšana rakurstabulā

Rakurstabulā, kura veidota no Excel darblapā iekļautiem datiem vai ārējiem datiem no ne OLAP avota dati, iespējams, ka vienu lauku apgabalā Vērtības vēlaties pievienot vairākas reizes, lai varētu parādīt dažādus aprēķinus, izmantojot līdzekli Rādīt vērtības kā. Piemēram, lai līdzās salīdzinātu aprēķinus — bruto un neto peļņas procentus, minimālo un maksimālo pārdošanas apjomu, klientu skaitu un to procentuālo vērtību pret klientu kopskaitu un citus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Dažādu aprēķinu rādīšana rakurstabulas vērtību laukos.

 1. Lauku sadaļā noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un turiet, bet pēc tam pārvelciet lauku uz izkārtojumu sadaļas apgabalu Vērtības.

 2. Atkārtojiet 1. darbību tik reizes, cik lauks ir jānokopē.

 3. Katrā nokopētajā laukā mainiet kopsavilkuma funkciju vai pielāgojiet aprēķinu tā, kā vēlaties.

  Piezīmes.: 

  • Apgabalā Vērtības pievienojot vismaz divus laukus (viena lauka kopijas vai dažādus laukus), Lauku saraksts apgabalam Vērtības automātiski pievieno etiķeti Vērtību kolonna. Šo lauku varat izmantot, lai laukus apgabalā Vērtības pārvietotu uz augšu un uz leju. Jūs pat varat pārvietot etiķeti no Vērtību kolonnas uz apgabalu Kolonnu etiķetes vai Rindu etiķetes. Taču etiķeti no kolonnas Vērtības nevar pārvietot uz apgabalu Atskaišu filtri.

  • Lauku var pievienot tikai vienu reizi apgabalā Atskaišu filtrs, Rindu etiķetes vai Kolonnu etiķetes neatkarīgi no tā, vai tā dati ir skaitliski vai tādi nav. Ja vienu un to pašu lauku mēģināt pievienot vairākas reizes, piemēram, izkārtojuma sadaļas apgabalā Rindu etiķetes un Kolonnu etiķetes, šis lauks tiek automātiski noņemts no sākotnējā apgabala un ievietots jaunajā apgabalā.

  • Cits veids, kā apgabalā Vērtības pievienot to pašu lauku, ir izmantot formulu (tiek dēvēta arī par aprēķināto kolonnu), kas formulā izmanto to pašu lauku.

  • Vienu un to pašu lauku nevar pievienot vairākas reizes rakurstabulā, kuras pamatā ir OLAP datu avots.

Lauku pārkārtošana rakurstabulā

Esošos laukus varat pārkārtot vai mainīt to novietojumu, izmantojot kādu no četriem apgabaliem izkārtojuma sadaļas apakšdaļā:

Rakurstabulas atskaite

Apraksts

Rakursdiagramma

Apraksts

Vērtības    

Izmantojiet, lai parādītu skaitliskos kopsavilkuma datus.

Vērtības    

Izmantojiet, lai parādītu skaitliskos kopsavilkuma datus.

Rindu etiķetes    

Izmantojiet, lai laukus rādītu kā rindas atskaites malā. Zemāk novietota rinda tiek ligzdota citā rindā, kas atrodas tieši virs tās.

Lauks — ass (Kategorijas)    

Izmantojiet, lai laukus diagrammā parādītu kā asi.

Kolonnu etiķetes    

Izmantojiet, lai laukus rādītu kā kolonnas atskaites augšā. Zemāk novietota kolonna tiek ligzdota citā kolonnā, kas atrodas tieši virs tās.

Apzīmējumu lauku (sēriju) etiķetes    

Izmantojiet, lai laukus diagrammā parādītu tās apzīmējumos.

Atskaišu filtrs    

Izmantojiet, lai visu atskaiti filtrētu pēc vienuma, kas atlasīts atskaišu filtrā.

Atskaišu filtrs    

Izmantojiet, lai visu atskaiti filtrētu pēc vienuma, kas atlasīts atskaišu filtrā.

Lai pārkārtotu laukus, kādā no apgabaliem noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un pēc tam atlasiet kādu no tālāk norādītajām komandām.

Atlasiet šo

Ar mērķi

Pārvietot augšup   

Pārvietot lauku par vienu pozīciju augstāk apgabalā.

Pārvietot lejup   

Pārvietot lauku par vienu pozīciju zemāk apgabalā.

Pārvietot uz sākumu   

Pārvietot lauku uz apgabala sākumu.

Pārvietot uz beigām   

Pārvietot lauku uz apgabala beigām.

Pārvietot uz atskaišu filtru   

Pārvietot lauku uz apgabalu Atskaišu filtrs.

Pārvietot uz rindu etiķetēm   

Pārvietot lauku uz apgabalu Rindu etiķetes.

Pārvietot uz kolonnu etiķetēm   

Pārvietot lauku uz apgabalu Kolonnu etiķetes.

Pārvietot uz vērtībām   

Pārvietot lauku uz apgabalu Vērtības.

Vērtības lauka iestatījumi, Lauka iestatījumi   

Parādīt dialoglodziņu Lauka iestatījumi vai Vērtības lauka iestatījumi. Papildinformāciju par katru iestatījumu var iegūt, dialoglodziņa augšdaļā noklikšķinot uz palīdzības pogas pogas attēls .

Varat arī noklikšķināt uz lauka nosaukuma un turēt, pēc tam lauku vilkt no lauku sadaļas uz izkārtojuma sadaļu un uz dažādām citām sadaļām.

Lauku noņemšana rakurstabulā

 1. Noklikšķiniet uz rakurstabulas.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Lai pēc nepieciešamības parādītu rakurstabulas lauku sarakstu, cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rādīt noklikšķiniet uz Lauku saraksts.

  Excel lentes attēls

 3. Lai noņemtu lauku, rakurstabulas lauku sarakstā veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Rakurstabulas lauku sarakstā notīriet izvēles rūtiņu blakus lauka nosaukumam.

   Piezīme.: Notīrot izvēles rūtiņu lauku sarakstā, visas šī lauka instances tiek noņemtas no atskaites.

  • Apgabalā Izkārtojums noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un pēc tam uz Noņemt lauku.

  • Izkārtojuma sadaļā noklikšķiniet uz lauka nosaukuma un turiet to, bet pēc tam velciet to ārpus rakurstabulas lauku saraksta.

Kolonnu, rindu un starpsummu izkārtojuma mainīšana.

Lai detalizētāk precizētu rakurstabulas izkārtojumu, varat veikt izmaiņas, kas ietekmē kolonnu, rindu un starpsummu izkārtojumu, piemēram, starpsummas tiek rādītas virs rindām vai kolonnu galvenes tiek izslēgtas. Varat arī rindā vai kolonnā pārkārtot atsevišķus vienumus.

Kolonnu un rindu lauku galveņu ieslēgšana un izslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz rakurstabulas.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Lai pārslēgtu lauku galveņu rādīšanu un paslēpšanu, cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rādīt noklikšķiniet uz Lauku virsraksti.

  Excel lentes attēls

Starpsummas rādīšana virs vai zem attiecīgās rindas

 1. Rakurstabulā atlasiet rindas lauku, kuram jārāda starpsummas.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

  Padoms.: Strukturējuma vai tabulārajā izkārtojuma veidā varat arī veikt dubultklikšķi uz rindas lauka un turpināt ar 3. darbību.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Lauka iestatījumi cilnes Starpsummas un filtri sadaļā Starpsummas noklikšķiniet uz Automātiski vai Pielāgots.

  Piezīme.: Ja ir atlasīts Nav, tad starpsummas ir izslēgtas.

 4. Cilnes Izkārtojums un drukāšana sadaļā Izkārtojums noklikšķiniet uz Vienumu etiķetes rādīt struktūras veidā un pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai starpsummas rādītu virs kopā saskaitītajām rindām, atzīmējiet izvēles rūtiņu Starpsummas rādīt katras grupas augšdaļā. Šī opcija ir atlasīta pēc noklusējuma.

  • Lai starpsummas rādītu zem kopā saskaitītajām rindām, notīriet izvēles rūtiņu Starpsummas rādīt katras grupas augšdaļā.

Rindu vai kolonnu vienumu secības maiņa

Veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Rakurstabulā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz rindas vai kolonnas etiķetes vai vienuma etiķetē, norādiet uz Pārvietot un pēc tam ar vienu no izvēlnes Pārvietot komandām pārvietojiet vienumu uz citu atrašanās vietu.

 • Atlasiet pārvietošanai rindas vai kolonnas etiķetes vienumu un pēc tam norādiet uz šūnas apakšējo apmali. Kad peles rādītājs kļūst par četrvirzienu rādītāju, velciet vienumu uz jauno vietu. Tālāk attēlā parādīts, kā velkot pārvietot rindas vienumu.

  Vienuma pārvietošanas piemērs rakurstabulas atskaitē

Kolonnu platumu pielāgošana atsvaidzinot

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Rakurstabulas opcijas cilnes Izkārtojums un formāts grupā Formāts veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai rakurstabulas kolonnas automātiski pielāgotu platākā teksta vai skaitliskās vērtības lielumam, atzīmējiet opciju Atjauninot automātiski ietilpināt kolonnu platumu.

  • Lai paturētu pašreizējo rakurstabulas kolonnas platumu, notīriet izvēles rūtiņu Atjauninot automātiski ietilpināt kolonnu platumu.

Kolonnas pārvietošana uz apgabalu etiķešu rindu vai rindas pārvietošana uz kolonnu etiķešu apgabalu

Iespējams, vēlaties pārvietot kolonnas lauku uz rindu etiķešu apgabalu vai rindas lauku uz kolonnu etiķešu apgabalu nolūkā optimizēt rakurstabulas izkārtojumu un lasāmību. Pārvietojot kolonnu uz rindu vai rindu uz kolonnu, tiek mainīta lauka vertikālā vai horizontālā orientācija. Šo darbību dēvē arī par rindas vai kolonnas “rakursēšanu”.

Veiciet kādu no šīm darbībām:

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet rindas laukā, norādiet uz Pārvietot <lauka nosaukums>, pēc tam noklikšķiniet uz Pārvietot <lauka nosaukums> uz kolonnām.

 • Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kolonnas lauka un pēc tam noklikšķiniet uz Pārvietot <lauka nosaukums> uz rindām.

 • Velciet rindas vai kolonnas lauku uz citu apgabalu. Piedāvātajā attēlā ir parādīts, kā pārvietot kolonnas lauku uz rindu etiķešu apgabalu.

  Rakurstabulas atskaites izkārtojuma mainīšanas piemērs

  1. Noklikšķiniet uz kolonnas lauka

  2. Velciet to uz rindas apgabalu

  3. “Sports” kļūst par rindas lauku, piemēram, “Reģions”

Ārējo rindu un kolonnu vienumu šūnu sapludināšana vai sapludinājuma noņemšana

Rindu un kolonnu vienumus varat sapludināt, lai tos centrētu horizontāli un vertikāli, vai arī noņemt sapludinājumu, lai vienumus līdzinātu pa kreisi ārējos rindu un kolonnu laukos vienumu grupas augšdaļā.

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņā Rakurstabulas opcijas noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums un formāts un pēc tam sadaļā Izkārtojums atzīmējiet izvēles rūtiņu Sapludināt un centrēt šūnas ar etiķetēm vai notīriet to.

Piezīme.: Jūs nevarat izmantot izvēles rūtiņu Sapludināt šūnas, kas atrodas rakurstabulas cilnē Līdzinājums.

Tukšu šūnu, tukšu rindiņu un kļūdu parādīšanas veida maiņa

Dažreiz var gadīties, ka rakurstabulas datos ir tukšas šūnas, tukšas rindiņas vai kļūdas, un jūs vēlaties mainīt to rādīšanas veidu.

Kļūdu un tukšu šūnu rādīšanas maiņa

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņā Rakurstabulas opcijas noklikšķiniet uz cilnes Izkārtojums un formāts un pēc tam grupā Formāts veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Lai mainītu kļūdu attēlojumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Kļūdu vērtībām rādīt. Lodziņā ierakstiet vērtību, ko vēlaties parādīt kļūdu vietā. Lai kļūdas parādītu kā tukšas šūnas, lodziņā izdzēsiet visas rakstzīmes.

  • Lai mainītu tukšu šūnu attēlojumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Kļūdu vērtībām rādīt un pēc tam tekstlodziņā ierakstiet vērtību, kas jārāda tukšajās šūnās.

   Padoms.: Lai parādītu tukšas šūnas, lodziņā izdzēsiet visas rakstzīmes. Lai parādītu nulles, notīriet izvēles rūtiņu.

Tukšo rindiņu parādīšana vai paslēpšana pēc rindām vai vienumiem

Attiecībā uz rindām veiciet šādas darbības:

 • Rakurstabulā atlasiet rindas lauku.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

  Padoms.: Strukturējuma vai tabulārajā izkārtojuma veidā varat arī veikt dubultklikšķi uz rindas lauka un turpināt ar 3. darbību.

 • Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Excel lentes attēls

 • Dialoglodziņa Lauka iestatījumi cilnes Izkārtojums un drukāšana sadaļā Izkārtojums atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Pēc katras vienuma etiķetes ievietot tukšu rindiņu.

Attiecībā uz vienumiem veiciet šādas darbības:

 • Rakurstabulā atlasiet vajadzīgo vienumu.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 • Cilnes Noformējums grupā Izkārtojums noklikšķiniet uz Tukšas rindas un pēc tam atlasiet izvēles rūtiņu Pēc katras vienuma etiķetes ievietot tukšu rindiņu vai Pēc katras vienuma etiķetes noņemt tukšu rindiņu.

  Excel lentes attēls

  Piezīme.: Tukšajām rindiņām varat lietot rakstzīmju un šūnu formatējumu, bet tajās nevar ievadīt datus.

Kā mainīt vienumus un etiķetes bez datu rādīšanas

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Cilnes Attēlojums sadaļā Rādīt veiciet vienu vai vairākas tālāk minētās darbības.

  • Lai rādītu vienumus, kuru rindās nav datu, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Rādīt vienumus, kuru rindās nav datu, un tiks parādītas vai paslēptas rindas, kurās nav vērtību.

   Piezīme.: Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja datu avots ir tiešsaistes analītiskā apstrāde (Online Analytical Processing — OLAP).

  • Lai rādītu vienumus, kuru kolonnās nav datu, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Rādīt vienumus, kuru kolonnās nav datu, un tiks parādītas vai paslēptas kolonnas, kurās nav vērtību.

   Piezīme.: Šis iestatījums ir pieejams tikai OLAP datu avotam.

  • Lai parādītu vienumu etiķetes, ja vērtību apgabalā nav neviena lauka, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Rādīt vienumu etiķetes, ja neviens no laukiem neatrodas vērtību apgabalā, un vienumu etiķetes tiek rādītas vai paslēptas, ja vērtību apgabalā nav lauku.

   Piezīme.: Šī izvēles rūtiņa attiecas tikai uz rakurstabulām, kas izveidotas, izmantojot programmas Excel versijas pirms Office Excel 2007.

Formatējuma mainīšana vai noņemšana

Galerijā varat izvēlēties kādu no daudzveidīgajiem rakurstabulu stiliem. Turklāt varat noteikt, kā atskaitē notiek grupēšanas darbība. Lauka skaitļu formāta mainīšana ir ātrs veids, kā visā atskaitē lietot konsekventu formātu. Varat arī pievienot vai noņemt rindu vai kolonnu grupējumu (mainot fonu uz tumšāku un gaišāku). Grupēšana var atvieglot datu lasīšanu un pārbaudi.

Stila lietošana rakurstabulas formatēšanā

Varat ātri mainīt rakurstabulas izskatu un formatējumu, izmantojot kādu no daudzajiem iepriekšdefinētajiem rakurstabulas stiliem (vai ātrajiem stiliem).

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rakurstabulas stili veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Noklikšķiniet uz redzama rakurstabulas stila vai ritiniet galeriju, lai redzētu vēl citus stilus.

  • Lai redzētu visus pieejamos stilus, ritjoslas apakšdaļā noklikšķiniet uz pogas Vēl.

   Excel lentes attēls

   Ja vēlaties izveidot savu pielāgoto rakurstabulas stilu, galerijas apakšdaļā noklikšķiniet uz Jauns rakurstabulas stils, lai tiktu parādīts dialoglodziņš Jauns rakurstabulas stils.

Grupēšana nolūkā mainīt rakurstabulas formātu

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Noformējums grupā Rakurstabulas stilu opcijas veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai katrā rindā pārmaiņus būtu gaišāks un tumšāks krāsu noformējums, noklikšķiniet uz Rindas joslās.

  • Lai katrā kolonnā pārmaiņus būtu gaišāks un tumšāks krāsu noformējums, noklikšķiniet uz Kolonnas joslās.

  • Lai iekļautu rindu galvenes grupējuma stilā, noklikšķiniet uz Rindu galvenes.

  • Lai iekļautu kolonnu galvenes grupējuma stilā, noklikšķiniet uz Kolonnu galvenes.

   Excel lentes attēls

Stila vai grupējuma formāta noņemšana rakurstabulai

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Noformējums grupas Rakurstabulas stili ritjoslas apakšdaļā noklikšķiniet uz pogas Vēl, lai varētu redzēt visus pieejamos stilus, un pēc tam galerijas apakšā noklikšķiniet uz Notīrīt.

  Excel lentes attēls

Datu nosacījumformatēšana rakurstabulā

Lietojiet nosacījumformātu, lai būtu vieglāk datus vizuāli uztvert un analizēt, noteikt problēmjautājumus un identificēt modeļus un tendences. Nosacījumformatēšana palīdz rast atbildes uz noteiktiem jautājumiem par datiem. Lietojot nosacījumformatēšanu rakurstabulā, ir jāizprot dažas būtiskas atšķirības.

 • Ja maināt rakurstabulas izkārtojumu, izmantojot filtrēšanu, līmeņu paslēpšanu, līmeņu sakļaušanu un izvēršanu vai lauka pārvietošanu, nosacījumformāts tiek saglabāts, kamēr vien lauki pamatdatos netiek noņemti.

 • Apgabala Vērtības lauku nosacījumformāta apmērs var būt atkarīgs no datu hierarhijas, un šo apmēru nosaka, izmantojot visus redzamos vecākelementa (nākamā augstākā hierarhijas līmeņa) bērnelementus (nākamo zemāko hierarhijas līmeni) vienas vai vairāku kolonnu rindās vai vienas vai vairāku rindu kolonnās.

  Piezīme.: Datu hierarhijā bērnelementi nepārmanto nosacījumformatējumu no vecākelementa, un vecākelements nepārmanto nosacījumformatējumu no bērnelementiem.

 • Nosacījumformātu laukiem apgabalā Vērtības var norādīt ar trīs metodēm: pēc atlases, pēc atbilstošā lauka un pēc vērtības lauka.

Papildinformāciju skatiet rakstā Nosacījumformatēšanas izmantošana.

Lauka skaitļu formāta maiņa

 1. Rakurstabulā atlasiet interesējošo lauku.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Aktīvais lauks noklikšķiniet uz Lauka iestatījumi.

  Excel lentes attēls

  Dialoglodziņā Lauka iestatījumi tiek rādītas etiķetes un atskaišu filtri; dialoglodziņā Vērtību lauka iestatījumi redzamas vērtības.

 3. Dialoglodziņa apakšā noklikšķiniet uz Skaitļu formāts.

 4. Dialoglodziņa Šūnu formatēšana sarakstā Kategorija noklikšķiniet uz vajadzīgā skaitļu formāta.

 5. Atlasiet vajadzīgās opcijas un pēc tam divreiz noklikšķiniet uz Labi.

  Varat arī ar peles labo pogu noklikšķināt uz vērtības lauka un pēc noklikšķināt uz Skaitļu formāts.

OLAP servera formatējuma iekļaušana

Ja ir izveidots savienojums ar Microsoft SQL Server analīzes pakalpojumu tiešsaistes analītiskās apstrādes (OLAP) datu bāzi, varat norādīt, kādi OLAP servera formāti ir jāizgūst un jārāda kopā ar datiem.

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Dati noklikšķiniet uz Mainīt datu avotu un pēc tam uz Savienojuma rekvizīti.

  Excel lentes attēls

 3. Dialoglodziņa Savienojuma rekvizīti cilnē Lietojums un pēc tam sadaļā OLAP servera formatēšana veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai iespējotu vai atspējotu skaitļu formatējumu, piemēram, valūtai, datumiem un laikam, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Skaitļu formāts.

  • Lai iespējotu vai atspējotu tādus fontu stilus kā treknraksts, slīpraksts, pasvītrojums un pārsvītrojums, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Fonta stils.

  • Lai iespējotu vai atspējotu aizpildījuma krāsas, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Aizpildījuma krāsa.

  • Lai iespējotu vai atspējotu teksta krāsas, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Teksta krāsa.

Formatējuma saglabāšana vai atmešana

 1. Noklikšķiniet jebkur rakurstabulā.

  Ar to lentē tiek parādīta cilne Rakurstabulas rīki.

 2. Cilnes Analīze vai Opcijas grupā Rakurstabula noklikšķiniet uz Opcijas.

  Excel lentes attēls

 3. Cilnes Izkārtojums un formāts sadaļā Formāts veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai saglabātu rakurstabulas izkārtojumu un formātu un tas tiktu lietots katru reizi, kad veicat darbības ar rakurstabulu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt šūnu formatējumu atjauninot.

  • Lai rakurstabulas izkārtojumu un formātu atmestu un atgrieztos pie noklusējuma izkārtojuma un formatējuma katru reizi, kad veicat darbības ar rakurstabulu, notīriet izvēles rūtiņu Saglabāt šūnu formatējumu atjauninot.

  Piezīme.: Tā kā šī opcija ietekmē arī rakursdiagrammas formatējumu, tendenču līknes, datu etiķetes, kļūdu stabiņi un citas izmaiņas konkrētās datu sērijās netiek saglabātas.

Izmantojiet rakurstabulas iestatījumu rūti, lai veiktu izmaiņas rakurstabulas izkārtojumā un formatējumā.

 1. Kad ir atlasīta Rakurstabula, lentē noklikšķiniet uz rakurstabulas > Iestatījumi.

  Poga Iestatījumi rakurstabulas cilnē programmā Excel tīmeklī

 2. Rūtī rakurstabulas iestatījumi pielāgojiet kādu no tālāk norādītajiem iestatījumiem.

  Rakurstabulas iestatījumu rūts programmā Excel darbam ar tīmekli

  Padoms.: Noklikšķiniet uz bultiņas blakus sadaļai, lai atvērtu vai aizvērtu šo sadaļu.

  • Gala summas un starpsummas

   • Gala summu rādīšana

    Atlasiet vai notīriet rindas, kolonnasvai abas.

   • Starpsummu rādīšana

    Noklikšķiniet uz Nerādīt , lai paslēptu visas starpsummas, augšpusē , lai tās tiktu rādītas virs vērtībām, kuras tiek summētas, vai uz leju , lai tās tiktu rādītas zem kopsavilkuma vērtībām.

  • Izkārtojums

   • Lauku novietošana no rindu apgabala

    Noklikšķiniet uz atsevišķas kolonnas , lai katram rindu laukam norādītu atsevišķus filtrus, vai arī vienu kolonnu , lai apvienotu rindu laukus vienā filtrā.

    Rindu apgabals ar kombinētajiem filtriem

    Kombinēto rindu lauku filtrs

   • Vienumu etiķetes

    Noklikšķiniet uz atkārtot vai neatkārtot , lai izvēlētos, vai vienumu etiķetes tiek rādītas katram vienumam vai tikai vienreiz katrai vienuma etiķetes vērtībai.

    Vienumu etiķešu atkārtošana rakurstabulas atskaitē.

   • Tukša rindiņa pēc katra vienuma

    Noklikšķiniet uz Rādīt vai Nerādīt , lai izvēlētos, vai katrai vienumam iekļaut tukšu rindiņu.

  • Kārtošana un attēlojums

   • Automātiski ietilpināt kolonnu platumu, veicot atsvaidzināšanu

    Atlasiet, lai automātiski mainītu kolonnu izmērus atbilstoši datiem ikreiz, kad Rakurstabula tiek atsvaidzināta.

   • Pogas Rādīt Izvērst/sakļaut

    Atlasiet, lai tiktu rādītas izvēršanas/sakļaušanas pogas kolonnu grupām ar vienu un to pašu vērtību. Piemēram, ja rakurstabulai ir gada pārdošanas dati produktu kopai, var būt kolonnu grupa katrai gada vērtībai.

   • Rādīt kļūdu vērtības

    Atlasiet, lai tekstlodziņā norādītu vērtību šūnās, kurās ir kļūdas.

   • Tukšajām šūnām rādīt

    Atlasiet, lai tekstlodziņā tiktu rādīta vērtība šūnām ar tukšām vērtībām. Pretējā gadījumā Excel parāda noklusējuma vērtību.

  • Atsvaidzināšana un saglabāšana

   • Avota datu saglabāšana, izmantojot failu

    Atlasiet, lai iekļautu rakurstabulas avota datus Excel failā, kad saglabājat. Ņemiet vērā, ka tas var izraisīt diezgan lielus failus.

   • Datu atsvaidzināšana atvērtā failā

    Atlasiet, lai Excel atsvaidzinātu rakurstabulas datus ikreiz, kad tiek atvērts fails.

  • Alternatīvais teksts

   • Virsraksts

    Norādiet īsu nosaukumu, lai palīdzētu lietotājiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus, uzzināt, kas tiek attēlots ar jūsu rakurstabulu.

   • Apraksts

    Nodrošiniet vairākus teikumus ar detalizētāku informāciju par rakurstabulas saturu vai datu avotu, lai palīdzētu lietotājiem, kuri izmanto ekrāna lasītājus, izprast rakurstabulas nolūku.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×