Hvordan reparerer jeg en fil i Movie Maker?

Et bilde eller en video du legger til i Movie Maker, kan vises med et feilikon. Dette betyr at bildet eller videoen ikke kan brukes i Movie Maker for øyeblikket.

Prøv dette for å løse problemet:

  • Kontroller at video- og lydkodeken som kreves for å spille av videoen, er installert på datamaskinen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du finner ut hvilke kodeker som brukes av en videofil og hvordan du finner og installerer manglende kodeker, kan du se Kodeker: vanlige spørsmål.
  • Hvis en kodek mangler, kan du prøve å spille av videofilen i Windows Media Player. For enkelte typer videofiler kan Windows Media Player automatisk laste ned og installere manglende kodeker. Hvis den manglende kodeken kan installeres, kan du deretter prøver å legge til videofilen på nytt i Movie Maker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke typer multimediefiler Windows Media Player støtter, i tillegg til mer informasjon om hvordan du finner kodeker, kan du se Filtyper som støttes av Windows Media Player.
  • Hvis et bilde eller en video mangler i dreieboken, må du kontrollere at kildefilen for bildet eller videoen ikke har fått nytt navn, blitt flyttet eller blitt slettet.
  • Video- og musikkfiler som er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), kan ikke brukes i Movie Maker. Fjern beskyttede filer fra dreieboken, og fortsett deretter redigeringen.
  • Hvis en video vises som et musikkelement i dreieboken, fjerner du videoen fra dreieboken. Videofiler kan ikke brukes som lydspor i Movie Maker.
  • Hvis en video-, bilde- eller musikkfiltype ikke støttes i Movie Maker, fjerner du den fra dreieboken. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke filtyper du kan bruke i Movie Maker, kan du se Hvilke typer filer kan jeg bruke i Movie Maker?
Egenskaper

Artikkel-ID: 10747 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding