Finne og låse en mistet Windows-enhet

Gjelder: Microsoft-konto

Hvis PC-en, den bærbare PC-en, nettbrettet eller Surface-enheten forsvinner eller blir stjålet, kan du bruke Finn enheten-funksjonen til å finne og låse enheten eksternt.

Finn enheten bruker enhetens posisjonsdata til å finne enheten hvis du mister den. Med Finn enheten kan en administrator av en bærbar Windows-enhet, for eksempel en bærbar datamaskin eller et nettbrett, identifisere posisjonen til enheten fra account.microsoft.com/devices. For å bruke denne funksjonen må administratoren aktivere posisjonsinnstillingen for enheten og logge på Windows via en Microsoft-konto. Denne funksjonen fungerer for administratoren selv om andre brukere har nektet tilgang til posisjon for alle appene sine. Når administratoren prøver å finne enheten, ser brukerne en varsling i systemstatusfeltet på oppgavelinjen.

Du kan også bruke Finn mobilen til å finne, låse og slette innholdet på Windows-telefonen din.