Redigere filmer i Movie Maker

Gi filmen ønsket utseende med redigeringsverktøyene i Movie Maker.

Trimme videoen

Du kan trimme begynnelsen og slutten på en video slik at filmen bare viser den delen av videoen du vil ha med. Hvis du for eksempel har en video med noen svarte bilder i starten, kan du trimme starten av videoen slik at de svarte bildene ikke vises i den ferdige filmen du lagrer.

Når du trimmer en videofil i Movie Maker, endres ikke den originale videofilen. Hele videoopptaket beholdes i den originale videofilen. 
 
Slik trimmer du en video i Movie Maker
Slik fjerner du alle nye start- og sluttpunkter i Movie Maker, slik at hele videoen spilles av

Dele en video

Du kan dele en video i to mindre elementer og deretter fortsette med redigeringen. Når du har delt en video, kan du for eksempel flytte den ene videoen foran den andre for å endre rekkefølgen videoene blir spilt av i filmen.

Slik deler du en video i to


  1. Velg videoen, og dra deretter avspillingsindikatoren til posisjonen der du vil at videoen skal deles.
  2. Velg Del i Redigering-gruppen i Rediger-fanen under Videoverktøy

Kjøre en video raskere eller langsommere

Du kan endre hastigheten på videoen i Movie Maker for å få den til å spilles av raskere eller langsommere.

Velg videoen, og velg Hastighet-listen i Juster-gruppen i Rediger-fanen under Videoverktøy, og velg deretter en hastighet (avhengig av hvor mye raskere eller langsommere du vil at videoen skal spilles av).

Velge et tema

Et Automatisk film-tema i Movie Maker legger til titler, rulletekster, overganger og effekter i filmen automatisk. Forhåndsvis Automatisk film-temaene ved å peke på dem med markøren.

Når du har lagt til bildene, videoene og musikken du vil bruke, i MovieMaker, velger du temaet som fungerer best for filmen, i gruppen Automatisk film-temaer i Hjem-fanen. Du kan fortsette å redigere eller bare lagre filmen.

Egenskaper

Artikkel-ID: 14019 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding