Endre tastaturoppsettet

Windows 8.1

Legge til et språk
Laste ned og installere en språkpakke
Angi et språk som hovedspråket
Legge til et tastaturoppsett eller inndatametode for et språk
Bytte mellom tastaturoppsett eller inndatametoder
Endre standard tastaturoppsett eller inndatametode

Windows 7

Installere eller endre skjermspråk

Du kan endre språket som brukes til visning av tekst i veivisere, dialogbokser, menyer og andre elementer i brukergrensesnittet i Windows. Enkelte skjermspråk installeres som standard, mens andre krever at du installerer flere språkfiler.

Slik installerer du et skjermspråk
Slik endrer du skjermspråk

Endre tastaturoppsettet

Slik endrer du tastaturoppsettet
Slik endrer du tastaturoppsettet på velkomstskjermen

Egenskaper

Artikkel-ID: 17424 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)