Visse egenskaper MailboxStatistics oppdateres ikke når du bruker en POP3- eller IMAP4-klient til å få tilgang til en postboks i et Exchange 2010-miljø

Gjelder: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptomer


Når en bruker logger seg på en Microsoft Exchange 2010-postboks ved hjelp av en POP3- eller IMAP4-klient, LastLogonTime, LastLogoffTime, og LastLoggedOnUserAccount -egenskapen for postboksen oppdateres ikke. Kommandoen Get-MailboxStatistics kan derfor returnerer en feil verdi når du kjører kommandoen for å spørre disse egenskapene.

Årsak


Dette problemet oppstår fordi Exchange-lageret ikke gjenkjenner klienten strenger fra POP3- og IMAP4-klienter.

Oppløsning


Hvis du vil løse dette problemet, kan du installere den kumulative oppdateringen for følgende:
2661854 -beskrivelse av samleoppdatering 2 for Exchange Server 2010 Service Pack 2

Hvis du vil ha mer informasjon


Hvis du vil ha mer informasjon om MailboxStatistics egenskaper, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis du vil ha mer informasjon om Exchange 2010 lagre, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: