Dokumentet kan ikke skrives ut slik du forventet når du bruker Manuell dupleks-funksjonen i Word


Symptomer


Når du prøver å skrive ut et dokument ved hjelp av funksjonen for dobbeltsidig i dialogboksen Skriv ut i Microsoft Word, i dokumentet ikke skrives ut som forventet. For eksempel den første siden i dokumentet skal skrives ut, eller en tom side skrives ut.

I tillegg får du følgende melding:

Fjern utskriften av første side fra skuffen og plasser den i innskuffen. Trykk OK for å fortsette utskriften.
Hvis du monterer den utskrevne siden i innskuffen på skriveren, og klikk deretter OK, skrives bare en del av dokumentet. I tillegg vises feil.

Årsak


Dette problemet oppstår når følgende betingelser er oppfylt:

  • Du velger Falset hefte i flere sider -listen i dialogboksen Utskriftsformat .
  • Du klikker for å merke av for dobbeltsidig i dialogboksen Skriv ut .
  • Du klikker for å velge avmerkingsboksen forsiden av arket under Alternativer for tosidig utskrift.

Status


Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".