Diskopprydding i Windows 10

Gjelder: Windows 10

 • Slik sletter du midlertidige filer:
  • Skriv inn diskopprydding i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Diskopprydding fra resultatlisten.

  • Velg stasjonen du vil rydde opp på, og velg deretter OK.

  • Velg filtypene som skal fjernes, under Filer som skal slettes. Hvis du vil ha en beskrivelse av filtypen, merker du den.

  • Velg OK.

 • Hvis du må frigjøre mer plass, kan du også slette systemfiler:
  • Velg Rydd opp i systemfiler i Diskopprydding.

  • Velg filtypene som skal fjernes. Hvis du vil ha en beskrivelse av filtypen, merker du den.

  • Velg OK.

 • Obs! Hvis du legger merke til at Temp-mappen blir raskt full etter at du har kjørt Diskopprydding, kan du se Lite diskplass-feil på grunn av full Midlertidig-mappe.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du frigjør plass på PC-en, kan du se Frigjøre diskplass i Windows 10.