Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO119591
Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du laster ned drivere, oppdateringer og andre støttefiler fra Microsofts nedlastingssenter som du finner på følgende Web-adresse: Microsofts nedlastingssenter tilbyr:
 • Et felles startpunkt for alle nedlastbare filer.
 • Mulighet for å kunne søke etter nedlastbare filer på hele Web-området Microsoft.com.
 • Kortere søketid for å finne filer.
Denne artikkelen inneholder informasjon om følgende emner.

Generelle nedlastingsinstruksjoner

 • Windows-filer (EXE)
 • Arkiv-filer (ZIP)
 • MS-DOS-filer (EXE)
 • Macintosh-baserte filer (HQX, BIN eller SEA)
Mer informasjon

Generelle nedlastingsinstruksjoner

Filene som Microsoft legger opp til nedlasting, er vanligvis kompimerte, selvutpakkende filer.

Obs! Det kan hende små filer ikke kan komprimeres. Disse filene vises med de opprinnelige filtypene og er ikke selvutpakkende.

Windows-filer (EXE)

Filer som er beregnet for Windows, har filtypen EXE. Disse filene er komprimerte og selvutpakkende. Følg denne fremgangsmåten for å laste ned og pakke ut EXE-filene på riktig måte:

 1. Finn filene du vil laste ned.
 2. Hvis du laster ned på en diskett, må den være formatert og tom. Laster du ned på harddisk, oppretter du en ny mappe der du midlertidig kan plassere og pakke ut filer.

  Advarsel! Ikke last direkte ned i Windows-mappen. Gjør du det, kan du overskrive filer som er nødvendige for at datamaskinen skal fungere.
 3. Følg nedlastingsprosedyren som brukes av Internett-leverandøren, for å laste ned filene du fant i trinn 1. Last dem ned til en diskett eller ny mappe.
 4. Finn filen i mappen den ble lastet ned til, og dobbeltklikk på den for å starte installasjonen.
Legg merke til at noen EXE-filer er komprimert ved hjelp av PKWares filkomprimeringsverktøy. Følg denne fremgangsmåten for å laste ned og pakke ut EXE-filene på riktig måte:

 1. Finn filene du vil laste ned.
 2. Hvis du laster ned på en diskett, må den være formatert og tom. Laster du ned på harddisk, oppretter du en ny mappe der du midlertidig kan plassere og pakke ut filer.

  Advarsel! Ikke last direkte ned i Windows-mappen. Gjør du det, kan du overskrive filer som er nødvendige for at datamaskinen skal fungere.
 3. Følg nedlastingsprosedyren som brukes av Internett-leverandøren, for å laste ned filene du fant i trinn 1. Last dem ned til en diskett eller ny mappe.
 4. Hvis du vil pakke ut innholdet i de selvutpakkende EXE-filene når de er lastet ned, klikker du Start, deretter Kjør og skriver inn følgende kommando i dialogboksen Kjør:
  <bane\filnavn> -d
  der <bane\filnavn> er mappens plassering og navnet på filen du lastet ned.

  Hvis du for eksempel lastet ned Eksempel.exe i mappen C:\Nedlastet, skriver du inn følgende kommando i dialogboksen Kjør:
  C:\Nedlastet\Eksempel.exe -d
  Obs! Selv om du kan dobbeltklikke den selvutpakkende filen for å pakke ut innholdet, vil denne fremgangsmåten sørge for at rekursivt komprimerte filer beholder opprinnelig filstruktur.
Hvis du har problemer med å pakke ut filer du har lastet ned, kan du forsøke å laste dem ned på nytt.

Arkivfiler (ZIP)

Filer som er et arkiv for flere filer, har filtypen ZIP. Disse filene er komprimert, og du trenger et ZIP-verktøy for å pakke dem ut. Nico Mak Computing, Inc. har utviklet et ZIP-verktøy for Windows som heter WinZip.

Hvis du vil vite mer om WinZip, går du til følgende Web-område for Nico Mak Computing, Inc.: Følg følgende fremgangsmåte for å laste ned og pakke ut ZIP-filene:
 1. Finn filen du vil laste ned ved hjelp av en av metodene beskrevet i delen "Spesifikke instruksjoner for elektroniske informasjonstjenester" i denne artikkelen.
 2. Hvis du laster ned på en diskett, må den være formatert og tom. Laster du ned på harddisk, oppretter du en ny mappe der du midlertidig kan plassere og pakke ut filer.

  Advarsel! Ikke last direkte ned i Windows-mappen. Gjør du det, kan du overskrive filer som er nødvendige for at datamaskinen skal fungere.
 3. Følg nedlastingsprosedyren til Internett-leverandøren for å laste ned filene du fant i trinn 1. Last dem ned til en diskett eller ny mappe.
 4. Finn filen i mappen den ble lastet ned til, og dobbeltklikk den for å åpne filen i WinZip. Pakk ut filene fra WinZip i en mappe på harddisken.
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av leverandører som er uavhengige av Microsoft. Det gis ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.

MS-DOS Files (EXE)

Disse EXE-filene er komprimert ved hjelp av PKWares filkomprimeringsverktøy. Bruk denne fremgangsmåten for å laste ned og pakke ut EXE-filene på riktig måte:
 1. Finn filen du vil laste ned.
 2. Hvis du laster ned på en diskett, må den være formatert og tom. Laster du ned på harddisk, oppretter du en ny mappe der du midlertidig kan plassere og pakke ut filer.

  Advarsel! Ikke last direkte ned i Windows-mappen. Gjør du det, kan du overskrive filer som er nødvendige for at datamaskinen skal fungere.
 3. Følg nedlastingsprosedyren til Internett-leverandøren for å laste ned filene du fant i trinn 1. Last dem ned til en diskett eller ny mappe.
 4. Hvis du vil pakke ut innholdet av de selvutpakkende EXE-filene når de er lastet ned, klikker du Start, deretter Kjør og skriver inn følgende kommando i dialogboksen Kjør
  <bane\filnavn> -d
  der <bane\filnavn> er mappens plassering og navnet på filen du lastet ned.

  Hvis du for eksempel lastet ned Eksempel.exe i mappen C:\Nedlastet, skriver du følgende kommando i dialogboksen Kjør:
  C:\Nedlastet\Eksempel.exe -d
  Obs! Selv om du kan dobbeltklikke den selvutpakkende filen for å pakke ut innholdet, vil denne fremgangsmåten sørge for at rekursivt komprimerte filer beholder opprinnelig filstruktur.
Hvis du har problemer med å pakke ut filer du har lastet ned, kan du forsøke å laste dem ned på nytt.

Macintosh-baserte filer (HQX, BIN, eller SEA)

Hvis filen er Macintosh-basert, er filtypen HQX eller BIN. En HQX-fil er en tekstformatert BinHex 4.0-fil, og en BIN-fil er en MacBinary-formatert fil.

Når du laster ned HQZ- eller BIN-filer, må du dekode dem med Stuffit Expander (eller et annet verktøy som er beregnet for BinHex- eller MacBinary-format, for eksempel BinHex 4.0 eller CompactPro). Dekodingen konverterer HQZ- eller BIN-filen til en installasjonsfil. Dobbeltklikk installasjonsfilen for å installere innholdet.

HQX- eller BIN-filen kan også dekodes til en komprimert SEA-fil i binærformat. Hvis du vil pakke ut innholdet av denne filen, dobbeltklikker du ikonet <filenavn>.sea.

Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere for Macintosh, blir HQZ- og BIN-filer automatisk dekodet mens de lastes ned. Bruk følgende fremgangsmåte i Internet Explorer 4.0 for å sikre at dette alternativet er aktivert:
 1. Klikk InnstillingerRediger-menyen.
 2. Under Mottar filer klikker du Nedlastingsalternativer.
 3. Under alternativet for nedlastingsbehandling velger du alternativene for automatisk dekoding av MacBinary-filer og automatisk dekoding av BinHex-filer og klikker OK.Vennligst bemerk: Dette er en oversettelse av en artikkel skrevet på engelsk. Det gjøres oppmerksom på at det er mulig at etterfølgende endringer i eller tillegg til den originale engelskspråklige artikkel ikke har blitt hensyntatt i denne oversettelsen. Videre gjøres oppmerksom på at den informasjon som finnes i denne artikkelen kun er basert på en oversettelse av den eller de engelskspråklige produktversjon(er), og at man ikke har testet informasjonen i oversettelsen opp mot produktversjoner på andre språk. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar både for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter som måtte finnes i artikkelen eller for at informasjonen kan brukes for et bestemt formål, og dessuten for ethvert tap som måtte oppstå som følge av bruk av den informasjon som er gitt.
wdl windows driver library softlib data how to get policy download
Egenskaper

Artikkel-ID: 119591 – Forrige gjennomgang: 07/18/2007 11:24:14 – Revisjon: 1.1

 • kbhowto KB119591
Tilbakemelding