Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

WD: Feilmeldingen "Dokumentet er låst for redigering av en annen bruker" når du prøver å åpne et Word-dokument

Symptom
Når du prøver å åpne et Microsoft Word-dokument, mottar du en feilmelding som ligner på følgende:
Dokumentet filnavn er låst for redigering av en annen bruker. Hvis du vil åpne en skrivebeskyttet kopi av dokumentet, klikker du ...
derfilnavn er navnet på dokumentet du prøvde å åpne.
Årsak
Dette kan skje hvis Word avgjør at eierfilen for dokumentet allerede eksisterer. Denne situasjonen kan oppstå hvis et eller flere av følgende forhold er til stede:
 • Word ble avsluttet feilaktig tidligere, og derfor ble ikke eierfilen slettet.

  - eller -
 • En annen forekomst av Word kjører i bakgrunnen der dokumentet allerede er åpent.

  - eller -
 • Dokumentet er delt over et nettverk, og en annen bruker har åpnet det.
Løsning
Når du skal løse dette problemet, må du først bekrefte at dokumentet ikke er åpnet av en annen bruker på nettverket. Hvis dokumentet er i bruk, åpner du det som skrivebeskyttet. Hvis det ikke er i bruk, avslutter du alle forekomster av Word og fjerner eierfilen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Obs! Siden det finnes flere versjoner av Microsoft Windows, kan trinnene nedenfor være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.
 1. Lukk alle forekomster av Word. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Lagre alt arbeidet, og avslutt deretter alle programmer.
  2. Trykk CTRL+ALT+DEL for å åpne dialogboksen Windows-sikkerhet.
  3. Klikk Oppgavebehandling, og klikk deretter Prosesser-kategorien.
  4. Klikk Winword.exe, og klikk deretter Avslutt prosess.
  5. Klikk Ja i dialogboksen Advarsel fra Oppgavebehandling.

   Hvis du får en melding om at programmet ikke svarer, klikker du Avslutt nå.
  6. Gjenta trinn d og e for hver forekomst av Winword.exe.
  7. Klikk Avslutt OppgavebehandlingFil-menyen.
 2. Start Windows Utforsker, og gå deretter til mappen med dokumentfilen du prøvde å åpne da du mottok feilmeldingen.
 3. Slett eierfilen.

  Eierfilen er i den samme mappen som dokumentet du prøvde å åpne. Følgende konvensjon gjelder for eierfilnavnet: Det starter med en tilde (~), fulgt av et dollartegn ($), fulgt av resten av dokumentfilnavnet. Filtypen er DOC. Eierfilen for Dokument.doc heter for eksempel ~$kument.doc.
 4. Start Word. Hvis du blir bedt om du vil laste inn endringene som ble gjort i den globale eller vanlige malen, klikker du Nei.
 5. Åpne dokumentet.
Mer informasjon
Det opprettes en eierfil i Word når du åpner et tidligere lagret Word-dokument. En eierfil er midlertidig og inneholder påloggingsnavnet for personen som åpner dokumentet.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om midlertidige Word-filer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
211632 WD: How Word for Windows Uses Temporary Files
prb
Egenskaper

Artikkel-ID: 313472 – Forrige gjennomgang: 03/05/2004 20:51:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kberrmsg kbprb KB313472
Tilbakemelding