Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik utfører du en ren oppstart for å feilsøke et problem i Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista

Støtte for Windows Vista uten oppdateringspakker ble avsluttet 13. april 2010. Hvis du vil fortsette å motta sikkerhetsoppdateringer for Windows, må du sørge for at du kjører Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

INNLEDNING

Hva er "ren oppstart"?

Du kan starte Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 med et minimalt antall drivere og oppstartsprogrammer for å feilsøke feilmeldinger eller andre problemer. Denne typen oppstart kalles ren oppstart. En ren oppstart eliminerer programvarekonflikter.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan feilsøke problemer i Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 ved hjelp av en ren oppstart. Artikkelen beskriver også hvordan du kan starte Windows Installer-tjenesten og hvordan du kan tilbakestille datamaskinen for at den skal starte som vanlig.

Obs! Når du har fulgt instruksjonene for ren oppstart, mister du kanskje noe funksjonalitet midlertidig. Når du starter datamaskinen på vanlig måte, vil funksjonaliteten være tilstede igjen. Du kan eventuelt få opprinnelig feilmelding, eller du kan oppleve det opprinnelige problemet.
Slik utfører du en ren oppstart
Denne informasjonen er ikke ment for feilsøking i forbindelse med bestemte problemer. Søk i Microsoft Knowledge Base etter informasjon om det bestemte problemet før du følger denne fremgangsmåten. Bruk feilmeldingens tekst eller en beskrivelse av problemet når du søker. Hvis du vil søke i Knowledge Base, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs! Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan det hende at innstillingene for nettverkspolicy hindrer deg i å følge denne fremgangsmåten. Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke bruker verktøyet for systemkonfigurasjon for å endre datamaskinens avanserte oppstartsalternativer, med mindre en kundestøtterepresentant fra Microsoft gir deg beskjed om å gjøre det. Hvis du gjør det, kan datamaskinen bli ubrukelig.

Windows 8

 1. Sveip inn fra høyre side av skjermen, og trykk deretter Søk. Hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne og klikker deretter Søk.
 2. Skriv inn msconfig i søkeboksen, og tapp eller klikk deretter msconfig. 3. Tapp eller klikk for å velge Skjul alle Microsoft-tjenester i kategorien Tjenester i dialogboksen Systemkonfigurasjon, og deretter klikker du Deaktiver alle.

  Et skjermbilde for dette trinnet

 4. Tapp eller klikk Åpne oppgavebehandling i kategorien Oppstart i dialogboksen Systemkonfigurasjon. 5. For hvert oppstartselement i kategorien Oppstart i Oppgavebehandling velger du elementet og klikker Deaktiver. 6. Lukk Oppgavebehandling.
 7. Tapp eller klikk OK i kategorien Oppstart i dialogboksen Systemkonfigurasjon, og start datamaskinen på nytt.Windows 7 og Windows Vista

 1. Logg deg på datamaskinen via en konto med administrative rettigheter.
 2. Klikk Startstartknapp, skriv inn msconfig.exe i Start søk-boksen, og trykk deretter Enter for å starte Systemkonfigurasjon.

  Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, må du skrive inn passordet eller bekrefte. 3. Klikk alternativet Selektiv oppstart i kategorien Generelt, og klikk deretter for å fjerne merket ved Last inn oppstartselementer. (Boksen for å velge Bruk opprinnelig oppstartskonfigurasjon er ikke tilgjengelig.) 4. I kategorien Tjenester klikker du for å merke av for Skjul alle Microsoft-tjenester, og deretter klikker du Deaktiver alle.  Obs! Dette trinnet lar tjenester fra Microsoft fortsette å kjøre. Tjenestene inkluderer nettverk, plug and play, hendelseslogging, feilrapportering og andre tjenester. Hvis du deaktiverer slike tjenester, kan det hende at du permanent sletter alle gjenopprettingspunktene. Ikke gjør dette hvis du vil bruke verktøyet for systemgjenoppretting med eksisterende gjenopprettingspunkter.
 5. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt.
Video: Slik utfører du en ren oppstart i Windows
Mer informasjon

Slik finner du ut hva som forårsaker problemet, ved å utføre en ren oppstart

Windows 8

 1. Logg deg på datamaskinen via en konto med administrative rettigheter.
 2. Start-skjermbildet, skriver du inn msconfig og trykker deretter Enter.
 3. Tapp eller klikk kategorien Tjenester, og tapp eller klikk deretter for å velge avmerkingsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester.
 4. Tapp eller klikk for å velge halvparten av avmerkingsboksene på Tjeneste-listen.
 5. Tapp eller klikk OK, og deretter tapper eller klikker du Start på nytt.
 6. Etter at datamaskinen har startet på nytt, kan du finne ut om problemet stadig inntreffer.
  • Hvis problemet fortsatt oppstår, gjentar du trinn 1 til 4, men fjerner merkingen i halvparten av avmerkingsboksene du opprinnelig valgte på Tjeneste-listen.
  • Hvis problemet ikke oppstår, gjentar du trinn 1 til 4, og velger kun halvparten av de gjenværende avmerkingsboksene som ikke er valgt på Tjeneste-listen. Gjenta disse trinnene til du har valgt alle avmerkingsboksene.
  • Hvis du fortsatt opplever problemet når kun én tjeneste er valgt på Tjeneste-listen, er det den valgte tjenesten som er årsaken til problemet, og du må gå til trinn 10. Hvis ingen tjenester forårsaker problemet, kan du gå til trinn 7.
 7. Utfør en ren oppstart. Hvis du vil gjøre dette, gjentar du trinn 1 og 2 i denne delen. 
 8. Tapp eller klikk kategorien Oppstart, og tapp eller klikk deretter for å velge halvparten av avmerkingsboksene på Oppstartselement-listen.
 9. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt.
  • Hvis problemet fortsatt oppstår, gjentar du trinn 7 og 8, men fjerner merkingen i halvparten av avmerkingsboksene du opprinnelig valgte på Oppstartselement-listen.
  • Hvis problemet ikke oppstår, gjentar du trinn 7 og 8, og velger kun halvparten av de gjenværende avmerkingsboksene som ikke er valgt på Oppstartselement-listen. Gjenta disse trinnene til du har valgt alle avmerkingsboksene.
  • Hvis du fortsatt opplever problemet når kun ett oppstartselement er valgt på Oppstartselement-listen, er det sannsynligvis det valgte oppstartselementet som er årsaken til problemet. Prøv trinn 10. Hvis ingen oppstartselementer forårsaker problemet, er det sannsynligvis en tjeneste fra Microsoft som er årsaken. Hvis du vil finne ut hvilken tjeneste fra Microsoft som kan være årsaken til problemet, gjentar du 1–6 i trinn 2 uten å velge Skjul alle Microsoft-tjenester i noen av trinnene.
 10. Etter at du har funnet ut hvilket oppstartselement eller hvilken tjeneste som forårsaker problemet, kontakter du programprodusenten for å finne ut om problemet kan løses. Du kan også kjøre verktøyet for systemkonfigurasjon, og deretter fjerne merket for elementet som forårsaker problemet.

Windows 7 og Windows Vista

 1. Logg deg på datamaskinen via en konto med administrative rettigheter.
 2. Klikk Startstartknapp, skriv inn msconfig.exe i Start søk-boksen, og trykk deretter Enter for å starte Systemkonfigurasjon.

  Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, må du skrive inn passordet eller bekrefte. 3. Klikk kategorien Tjenester, og velg deretter Skjul alle Microsoft-tjenester.
 4. Klikk for å velge halvparten av boksene i listen over Tjenester.
 5. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt.
 6. Etter at datamaskinen har startet på nytt, kan du finne ut om problemet stadig inntreffer.
  • Hvis problemet fortsatt oppstår, gjentar du trinn 1 til 4, men fjerner merkingen i halvparten av avmerkingsboksene du opprinnelig valgte på Tjeneste-listen.
  • Hvis problemet ikke oppstår, gjentar du trinn 1 til 4, og velger kun halvparten av de gjenværende avmerkingsboksene som ikke er valgt på Tjeneste-listen. Gjenta disse trinnene til du har valgt alle avmerkingsboksene.
  • Hvis du fortsatt opplever problemet, og kun én tjeneste er valgt på Tjeneste-listen, er det den valgte tjenesten som er årsaken til problemet. Gå til trinn 10. Hvis ingen tjeneste forårsaker dette problemet, går du til trinn 7.
 7. Gjennomfør en ren oppstart ved å gjenta trinn 1 og 2. 
 8. Klikk kategorien Oppstart, og klikk deretter for å velge halvparten av avmerkingsboksene på Oppstartselement-listen.

 9. Klikk OK, og klikk deretter Start på nytt.
  • Hvis problemet fortsatt oppstår, gjentar du trinn 7 og 8, men fjerner merkingen i halvparten av avmerkingsboksene du opprinnelig valgte på Oppstartselement-listen.
  • Hvis problemet ikke oppstår, gjentar du trinn 7 og 8, og velger kun halvparten av de gjenværende avmerkingsboksene som ikke er valgt på Oppstartselement-listen. Gjenta disse trinnene til du har valgt alle avmerkingsboksene.
  • Hvis du fortsatt opplever problemet når kun ett oppstartselement er valgt på Oppstartselement-listen, er det valgte oppstartselementet årsaken til problemet. Gå til trinn 10. Hvis ingen oppstartselementer forårsaker problemet, er det sannsynligvis en Microsoft-tjeneste som forårsaker det. Du finner ut hvilken Microsoft-tjeneste som er årsaken til problemet, ved å gjenta trinn 1 til 6 uten å velge avmerkingsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester i noen av trinnene.
 10. Etter at du har funnet ut hvilket oppstartselement eller hvilken tjeneste som forårsaker problemet, kontakter du programprodusenten for å finne ut om problemet kan løses. Du kan også kjøre verktøyet for systemkonfigurasjon, og deretter fjerne merket for elementet som forårsaker problemet.

Slik tilbakestiller du datamaskinen slik at den starter som normalt etter feilsøking med ren oppstart

Når feilsøkingen er ferdig, følger du denne fremgangsmåten for å la datamaskinen starte som normalt.

Windows 8

 1. Start-skjermbildet, skriver du inn msconfig og trykker deretter Enter.
 2. I kategorien Generelt tapper eller klikker du alternativet Normal oppstart.
 3. Tapp eller klikk på kategorien Tjenester og fjern merket ved siden av Skjul alle Microsoft-tjenester, og tapp eller klikk deretter Aktiver alle.
 4. Deretter tapper eller klikker du kategorien Oppstart , og tapper eller klikker Åpne Oppgavebehandling.
 5. Aktiver alle oppstartsprogrammer i oppgavebehandlingen, og tapp eller klikk deretter OK.
 6. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, tapper eller klikker du Start på nytt.

Windows 7 og Windows Vista

 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn msconfig.exe i Start søk-boksen, og trykk deretter Enter.

  Tillatelse for brukertilgangskontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 2. Klikk Normal oppstart i kategorien Generelt, og klikk deretter OK.
 3. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Start på nytt.

Ekstra ressurser

Slik starter du Windows Installer-tjenesten når systemtjenester ikke er lastet inn

Hvis du kjører et installasjonsprogram uten å starte Windows Installer-tjenesten, kan du få denne feilmeldingen:
Ingen tilgang til Windows Installer-tjenesten. Kontakt brukerstøtteavdelingen for å bekrefte at Windows Installer-tjenesten er registrert på riktig måte.
Tjenesten Windows Installer starter ikke hvis du fjerner merket for Last inn systemtjenester i Systemkonfigurasjon. Hvis du trenger tjenesten Windows Installer mens systemtjenestene ikke er lastet inn, må du starte tjenesten manuelt. Dette gjør du ved å følge disse trinnene: 
Windows 8
 1. Fra oppstartsskjermbildet, skriver du inn datamaskin.
 2. Høyreklikk eller sveip ned på Datamaskin, og deretter tapper eller klikker du Behandle.
 3. I ruten til venstre tapper eller klikker du Tjenester og programmer og deretter på Tjenester.
 4. I ruten til høyre høyreklikker eller sveiper du Windows Installer og tapper eller klikker deretter Start.
Windows 7 og Windows Vista
 1. Klikk Startstartknapp, høyreklikk Datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.

  Tillatelse for brukertilgangskontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn eller bekrefter passordet.
 2. I ruten til venstre klikker du Tjenester og programmer og deretter Tjenester.
 3. I ruten til høyre høyreklikker du Windows Installer og klikker deretter Start.
Egenskaper

Artikkel-ID: 929135 – Forrige gjennomgang: 10/23/2013 15:03:00 – Revisjon: 13.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent KB929135
Tilbakemelding
/html>/html>