La oss si at du vil finne ut hva midtpunktet er i en fordeling av elevkarakterer eller et eksempel på kvalitetskontrolldata. Hvis du vil beregne medianen til en gruppe med tall, bruker du MEDIAN-funksjonen.

MEDIAN-funksjonen måler sentrale tendenser, som er plasseringen av midtpunktet i en gruppe med tall i en statistisk distribusjon. De tre vanligste målingene av sentrale tendenser er følgende:

 • Gjennomsnitt,     som er det aritmetiske gjennomsnittet, og som beregnes ved å legge til en gruppe tall, og deretter dele med antallet av disse tallene. Gjennomsnittet av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 30 delt på 6, som er 5.

 • Median,     som er det midterste tallet i en gruppe med tall, det vil si halvparten av tallene har verdier som er større enn medianen, og halvparten av tallene har verdier som er mindre enn medianen. Medianen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 4.

 • Modus,     som er tallet som forekommer hyppigst i en gruppe med tall. Modusen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 3.

For en symmetrisk distribusjon av en gruppe tall er disse tre målingene av sentrale tendenser de samme. For en skjev fordeling av en gruppe tall kan de være forskjellige.

Skjermbildene i denne artikkelen ble tatt i Excel 2016. Hvis du har en annen versjon, kan visningen være litt forskjellig, men med mindre annet er angitt, er funksjonaliteten den samme.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

 1. Åpne en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Slik kopierer du et eksempel

  Velg eksemplet nedenfor.

  Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Klikk i en tom celle.

 6. Klikk Formel-fanen, og klikk deretter Autosummer > Flere funksjoner.

 7. Skriv inn MEDIAN i boksen Søk etter en funksjon: og klikk deretter OK.

 8. Skriv inn A1:A7 i Tall1-boksen.

  I dette eksemplet skal svaret som vises i cellen, være 8.

Tips!: Du bytter mellom å vise resultater og å vise formler som returnerer resultater, ved å trykke CTRL+J eller ved å klikke Vis formler i Formelrevisjon-gruppen på fanen Formler.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

 1. Åpne en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Slik kopierer du et eksempel

  Velg eksemplet nedenfor.

  Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Klikk i en tom celle.

 6. Klikk Formel-fanen, og klikk deretter Autosummer > Flere funksjoner.

 7. Skriv inn MEDIANi Søk-boksen i Formelverktøy-ruten, og klikk deretter Sett inn funksjon.

 8. Kontroller at celleområdet i Tall1-boksen samsvarer med dataene (I dette tilfellet A1:A7).

  I dette eksemplet skal svaret som vises i cellen, være 8.

Tips!: Du bytter mellom å vise resultater og å vise formler som returnerer resultater, ved å trykke CTRL+J eller ved å klikke Vis formler i Formelrevisjon-gruppen på fanen Formler.

Funksjonsdetaljer

MEDIAN (funksjon)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×