Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Flere og flere privatpersoner og organisasjoner bruker digitale dokumenter i stedet for papirdokumenter til daglige gjøremål. Ved å redusere avhengigheten av papirdokumenter beskytter vi miljøet og sparer planetens ressurser. Digitale signaturer støtter disse endringene ved å tilby sikring av gyldigheten og ektheten til digitale dokumenter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til eller fjerne en digital signatur i Office-filer.

Hva vil du gjøre?

Hva er en digital signatur?

En digital signatur er et elektronisk, kryptert godkjenningsstempel for digital informasjon, for eksempel e-postmeldinger, makroer eller elektroniske dokumenter. En signatur bekrefter at informasjonen stammer fra signataren og ikke er endret.

Nedenfor finner du et eksempel på en signaturlinje.

alternativ tekst

Til toppen av siden

Signatursertifikat og sertifiseringsinstans

Signatursertifikat     Når du skal lage en digital signatur, trenger du et signatursertifikat, som beviser identitet. Når du sender en digitalt signert makro eller et dokument, sender du også sertifikatet og en fellesnøkkel. Sertifikater utstedes av en sertifiseringsinstans, og i likhet med et førerkort kan det utløpe eller tilbakekalles. Et sertifikat er vanligvis gyldig i ett år, og deretter må signataren fornye signatursertifikatet eller anskaffe et nytt som bevis på identitet.

Obs!: Du finner mer informasjon om fellesnøkler og privatnøkler i denne artikkelen.

Sertifiseringsinstans     En sertifiseringsinstans er et organ som har likhetstrekk med en notarius publicus. Det utsteder digitale sertifikater, signerer sertifikater for å bekrefte gyldigheten til sertifikatene og holder oversikt over hvilke sertifikater som har blitt tilbakekalt eller som har utløpt.

Til toppen av siden

Forsikring for digitale signaturer

Følgende begreper og definisjoner viser hvilke forsikringer som gis av digitale signaturer.

  • Ekthet     Signataren er bekreftet som signataren.

  • Integritet     Innholdet er ikke endret siden det ble signert digitalt.

  • Ikke-avvisning     Beviser opprinnelsen til det signerte innholdet for alle parter. Avvisning henviser til det at en signatar benekter enhver tilknytning til det signerte materialet.

  • Notarisering     Signaturer i Microsoft Word-, Microsoft Excel- eller Microsoft PowerPoint-filer som har fått en tidsangivelse av en sikker tidsangivelsesserver, har under visse omstendigheter gyldighet som notarialbekreftelse.

Dette kan bare bekreftes når personen som oppretter innholdet, signerer det digitalt ved hjelp av en signatur som oppfyller følgende kriterier:

  • Den digitale signaturen er gyldig.

  • Sertifikatet som er tilknyttet den digitale signaturen, er gyldig (ikke utløpt).

  • Personen eller organisasjonen som signerer, også kalt utgiveren, er klarert.

    Viktig!: Signerte dokumenter som har et gyldig tidsstempel, anses for å ha gyldige signaturer, uansett hvor gammelt signatursertifikatet er.

  • Sertifikatet som er tilknyttet den digitale signaturen, er utstedt av en anerkjent sertifiseringsinstans til utgiveren som signerer dokumentet.

Dialogboksen Sertifikat

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×