Med Diktering kan du bruke tale til tekst for å redigere innhold i Office med en mikrofon og pålitelig Internett-tilkobling. Det er en rask og enkel måte å få ut tanker, opprette kladder eller disposisjoner, og ta notater på. 

Slik bruker du Diktering

Nettleseren støtter ikke video.

1. Logg på Microsoft-kontoen ved hjelp av Edge, Firefox eller Chrome.

2. Gå til Hjem > Dikter. Førstegangsbrukere blir bedt om å aktivere mikrofontillatelser.

Et bilde av Dikter-knappen på båndet.

3. Et mikrofon-ikon vises. Vent til den slås på for å være sikker på at den lytter.

Tips!: På Windows bruker du ALT + ' (backquote) for å veksle mikrofonen.

4. Sett inn tegn når som helst ved å lagre dem.

5. Løs feil med tastaturet eller dikteringsforslag uten å måtte slå av mikrofonikonet.

6. Avslutt diktering med Lukk(X)på dikteringsverktøylinjen, eller trykk knappen på båndet på nytt. 

Hva kan jeg si?

Prøv å si «ny linje», «slett», «fet som» og «startliste». Annen støttet tegnsetting, kommandoer og symboler er nedenfor.

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Redigering

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tips

 • Når du sier bare «slett», fjernes det siste ordet eller tegnsettingen foran markøren.

 • Når du sier «slett det», fjernes den siste muntlige ytringen.

 • Et eksempel på bruk av [uttrykk] vil være å diktere «for en utrolig flott dag» og deretter si «slett utrolig». Deretter sitter du igjen med uttrykket «for en flott dag».

Formatering

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tips

 • Du kan bruke fet, kursiv, understreking eller gjennomstreking for et ord eller uttrykk. Et eksempel vil være å diktere «gå gjennom innen i morgen kl. 17:00», og deretter si «gjør fet i morgen», som vil gi deg «gå gjennom innen i morgen kl. 17:00».

 • Prøv uttrykk som «gjør siste ord fet» eller «understrek siste setning».

Opprette lister

start list
start numbered list
next line
exit list

Legge til kommentarer

add comment [your message here]*

*Tips

 • Hvis du sier «legg til kommentar se på dette i morgen», settes det inn en ny kommentar med teksten «se på dette i morgen» inni den.

 • Hvis du sier «legg til kommentar» alene, opprettes en tom kommentarboks som kan skrives i manuelt.

Mens du dikterer

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tips

 • Bruk hurtigtasten (ALT + `) for å gjenoppta diktering, eller trykk på Mic-ikonet i den flytende dikteringsmenyen.

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Tegnsetting

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

hart-emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Merkinger kan vises under ord med alternativer som vi kan ha uhørt.

Hvis det merkede ordet allerede er riktig, kan du velge Ignorer.

Merket forslag til diktert ord.

Klikk tannhjulikonet for å se følgende innstillinger:

 • Automatisk tegnsetting: Slå hakemerket på eller av hvis det er tilgjengelig for det valgte språket.

 • Banning-filter: Masker potensielt sensitive uttrykk med ****.

 • Talespråk: Vise og endre språk i rullegardinlisten.

Dikteringsinnstillinger

Som standard er Diktering satt til dokumentspråket i Office.

Vi arbeider aktivt for å forbedre disse språkene og legge til flere nasjonale innstillinger og språkinnstillinger.

Språk som støttes

Kinesisk (Kina)

Engelsk (Canada)

English (Storbritannia)

English (United States)

Fransk (Frankrike)

Tysk (Tyskland)

Italiensk (Italia)

Spansk (Spania)

Spansk (Mexico)

Forhåndsvisningsspråk *

Dansk

Nederlandsk (Nederland)

Engelsk (Australia)

Engelsk (India)

Finsk

Fransk (Canada)

Japansk

Norsk (bokmål)

Portugisisk (Brasil)

Svensk (Sverige)

* Forhåndsvisningsspråk kan ha lavere nøyaktighet eller begrenset støtte for tegnsetting.

Denne tjenesten lagrer ikke lyddata eller transkribert tekst.

Det du sier sendes til Microsoft og brukes bare til å gi deg tekstresultater.

For mer informasjon om opplevelser som analyserer innholdet, kan du se Tilkoblede funksjoner i Office.

Finner ikke Dikter-knappen

Hvis du ikke ser knappen for å starte diktering:

 • Kontroller at du er logget på Office i nettleseren med en Microsoft-konto.

 • På Windows: kontroller at du har Windows 10 eller nyere.

Dikter-knappen er nedtonet

Hvis du ser at dikteringsknappen er nedtonet:

 • Kontroller at dokumentet ikke er i Read-Only tilstand.

Mikrofonen har ikke tilgang

Hvis du ser «Kontroller lydinnstillingene» eller «Vi har ikke tilgang til mikrofonen» etter at du har klikket på dikteringsknappen, kan du prøve ett av følgende: 

Dialogboks for feil for mikrofontilgang

 • Kontroller at ingen andre programmer eller nettsider bruker mikrofonen, og prøv på nytt.

 • Kontroller innstillingene i nettleseren, søk etter "mikrofon", og se om du kan ha avslått tillatelser i fortiden for Word, Office eller OneDrive ved å vise den i den blokkerte listen. Fjern den fra Blokkering-listen, oppdater, klikk Dikter på nytt, og aktiver

  tillatelser Skjermbilde av aktivering av mikrofontillatelser.

Mikrofonen fungerer ikke

Hvis du ser «Det er et problem med mikrofonen» eller «Vi finner ikke mikrofonen»:

 • Kontroller at mikrofonen er koblet til.

 • Test mikrofonen for å sikre at den fungerer.

 • På Windows 10: Kontroller mikrofoninnstillingene i Kontrollpanel.

 • På Windows 10: Se også Slik konfigurerer og tester du mikrofoner i Windows 10.

 • På en Surface som kjører Windows 10: Juster mikrofoninnstillingene.

 • På Mac: Kontroller mikrofonen i Systemvalg > lyd > inndata.

Dikter kan ikke høre deg

Hvis du ser «Dikter kan ikke høre deg», eller ingenting vises på skjermen når du dikterer:

 • Kontroller at mikrofonen ikke er dempet.

 • Juster inndatanivået på mikrofonen.

 • Gå til et roligere sted.

 • Hvis du bruker en innebygd mikrofon, kan du vurdere å prøve på nytt med hodetelefoner eller ekstern mikrofon.

Nøyaktighetsproblemer eller utelatte ord

Hvis du ser mange uriktige ord som utdata eller tapte ord:

 • Kontroller om du er på den nye Edge, Firefox eller Chrome.

 • Kontroller at du har en rask og pålitelig Internett-tilkobling.

 • Unngå eller fjern bakgrunnsstøy som kan forstyrre stemmen din.

 • Prøv å snakke mer bevisst.

 • Kontroller om mikrofonen du bruker, må oppgraderes.

Slik bruker du Diktering

Denne funksjonen er bare for abonnenter Finner du ikke Dikter-knappen? Diktering-funksjonen er bare tilgjengelig for Microsoft 365-abonnenter.

 1. Gå til Home > Dictate mens du er logget Microsoft 365 på en mikrofonaktivert enhet. 

  Diktering-knappen Hjem-fanen

  Tips!: Du kan bruke ALT + ' (tilbakequote) til å slå mikrofonen på og av.

 2. Vent til Dikter-knappen slås på, og start lyttingen.

  Diktering-knappen

 3. Begynn å snakke slik at teksten vises på skjermen.

 4. Sett inn tegn når som helst ved å lagre dem.

 5. Rett feil med tastaturet uten å slå av mikrofonikonet.

Tips!: Du kan også flytte markøren til en ny kommentar for å diktere tilbakemelding for andre.

Hva kan jeg si?

Prøv å si «ny linje», «nytt avsnitt», «slett», «fet skrift» og «startliste». Annen støttet tegnsetting, kommandoer og symboler er nedenfor.

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Redigering

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tips

 • Når du sier bare «slett», fjernes det siste ordet eller tegnsettingen foran markøren.

 • Når du sier «slett det», fjernes den siste muntlige ytringen.

 • Et eksempel på bruk av [uttrykk] vil være å diktere «for en utrolig flott dag» og deretter si «slett utrolig». Deretter sitter du igjen med uttrykket «for en flott dag».

Formatering

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tips

 • Du kan bruke fet, kursiv, understreking eller gjennomstreking for et ord eller uttrykk. Et eksempel vil være å diktere «gå gjennom innen i morgen kl. 17:00», og deretter si «gjør fet i morgen», som vil gi deg «gå gjennom innen i morgen kl. 17:00».

 • Prøv uttrykk som «gjør siste ord fet» eller «understrek siste setning».

Opprette lister

start list
start numbered list
next line
exit list

Legge til kommentarer

add comment [your message here]*

*Tips

 • Hvis du sier «legg til kommentar se på dette i morgen», settes det inn en ny kommentar med teksten «se på dette i morgen» inni den.

 • Hvis du sier «legg til kommentar» alene, opprettes en tom kommentarboks som kan skrives i manuelt.

Mens du dikterer

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tips

 • Bruk hurtigtasten (ALT + `) for å gjenoppta diktering, eller trykk på Mic-ikonet i den flytende dikteringsmenyen.

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Tegnsetting

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

hart-emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Merkinger kan vises under ord med alternativer som vi kan ha uhørt.

Hvis det merkede ordet allerede er riktig, kan du velge Ignorer.

Merket forslag til diktert ord.

Klikk tannhjulikonet for å se følgende innstillinger:

 • Automatisk tegnsetting: Slå hakemerket på eller av hvis det er tilgjengelig for det valgte språket.

 • Banning-filter: Masker potensielt sensitive uttrykk med ****.

 • Talespråk: Vise og endre språk i rullegardinlisten.

Banning-filter valgt

Som standard er Diktering satt til dokumentspråket i Office.

Vi arbeider aktivt for å forbedre disse språkene og legge til flere nasjonale innstillinger og språkinnstillinger.

Språk som støttes

Kinesisk (Kina)

Engelsk (Canada)

English (Storbritannia)

English (United States)

Fransk (Frankrike)

Tysk (Tyskland)

Italiensk (Italia)

Spansk (Spania)

Spansk (Mexico)

Forhåndsvisningsspråk *

Dansk

Nederlandsk (Nederland)

Engelsk (Australia)

Engelsk (India)

Finsk

Fransk (Canada)

Japansk

Norsk (bokmål)

Portugisisk (Brasil)

Svensk (Sverige)

* Forhåndsvisningsspråk kan ha lavere nøyaktighet eller begrenset støtte for tegnsetting.

Denne tjenesten lagrer ikke lyddata eller transkribert tekst.

Det du sier sendes til Microsoft og brukes bare til å gi deg tekstresultater.

For mer informasjon om opplevelser som analyserer innholdet, kan du se Tilkoblede funksjoner i Office.

Finner ikke Dikter-knappen

Hvis du ikke ser knappen for å starte diktering:

 • Kontroller at du er logget på med et aktivt Microsoft 365 abonnement.

 • Dikter er ikke tilgjengelig i Office 2016 eller 2019 for Windows uten Microsoft 365.

 • Kontroller at du har Windows 10 eller nyere.

Dikter-knappen er nedtonet

Hvis du ser at dikteringsknappen er nedtonet:

 • Kontroller at dokumentet ikke er i Read-Only tilstand.

Mikrofonen har ikke tilgang

Hvis du ser «Vi har ikke tilgang til mikrofonen» din»:

 • Kontroller at ingen andre programmer eller nettsider bruker mikrofonen, og prøv på nytt.

 • Oppdater, klikk på Dikter, og gi nettleseren tillatelse til å få tilgang til mikrofonen.

Mikrofonen fungerer ikke

Hvis du ser «Det er et problem med mikrofonen» eller «Vi finner ikke mikrofonen»:

 • Kontroller at mikrofonen er koblet til.

 • Test mikrofonen for å sikre at den fungerer.

 • Kontroller mikrofoninnstillingene i Kontrollpanel.

 • Se også Slik konfigurerer og tester du mikrofoner i Windows 10.

 • På en Surface som kjører Windows 10: Juster mikrofoninnstillingene.

Dikter kan ikke høre deg

Hvis du ser «Dikter kan ikke høre deg», eller ingenting vises på skjermen når du dikterer:

 • Kontroller at mikrofonen ikke er dempet.

 • Juster inndatanivået på mikrofonen.

 • Gå til et roligere sted.

 • Hvis du bruker en innebygd mikrofon, kan du vurdere å prøve på nytt med hodetelefoner eller ekstern mikrofon.

Nøyaktighetsproblemer eller utelatte ord

Hvis du ser mange uriktige ord som utdata eller tapte ord:

 • Kontroller at du har en rask og pålitelig Internett-tilkobling.

 • Unngå eller fjern bakgrunnsstøy som kan forstyrre stemmen din.

 • Prøv å snakke mer bevisst.

 • Kontroller om mikrofonen du bruker, må oppgraderes.

Slik bruker du Diktering

Denne funksjonen er bare for abonnenter Finner du ikke Dikter-knappen? Diktering-funksjonen er bare tilgjengelig for Microsoft 365-abonnenter.

 1. Gå til Home > Dictate mens du er logget Microsoft 365 på en mikrofonaktivert enhet. 

  Dikter-knappen

  Tips!: 

 2. Vent til Dikter-knappen slås på, og start lyttingen.

  Innspilling av diktering

 3. Begynn å snakke slik at teksten vises på skjermen.

 4. Sett inn tegn når som helst ved å lagre dem.

 5. Rett feil med tastaturet uten å slå av mikrofonikonet.

Tips!: Du kan også flytte markøren til en ny kommentar for å diktere tilbakemelding for andre.

Hva kan jeg si?

Prøv å si «ny linje», «nytt avsnitt», «slett», «fet skrift» og «startliste». Annen støttet tegnsetting, kommandoer og symboler er nedenfor.

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Redigering

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

*Tips

 • Når du sier bare «slett», fjernes det siste ordet eller tegnsettingen foran markøren.

 • Når du sier «slett det», fjernes den siste muntlige ytringen.

 • Et eksempel på bruk av [uttrykk] vil være å diktere «for en utrolig flott dag» og deretter si «slett utrolig». Deretter sitter du igjen med uttrykket «for en flott dag».

Formatering

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

*Tips

 • Du kan bruke fet, kursiv, understreking eller gjennomstreking for et ord eller uttrykk. Et eksempel vil være å diktere «gå gjennom innen i morgen kl. 17:00», og deretter si «gjør fet i morgen», som vil gi deg «gå gjennom innen i morgen kl. 17:00».

 • Prøv uttrykk som «gjør siste ord fet» eller «understrek siste setning».

Opprette lister

start list
start numbered list
next line
exit list

Legge til kommentarer

add comment [your message here]*

*Tips

 • Hvis du sier «legg til kommentar se på dette i morgen», settes det inn en ny kommentar med teksten «se på dette i morgen» inni den.

 • Hvis du sier «legg til kommentar» alene, opprettes en tom kommentarboks som kan skrives i manuelt.

Mens du dikterer

show help
pause dictation
exit dictation*

*Tips

 • Bruk hurtigtasten (ALT + `) for å gjenoppta diktering, eller trykk på Mic-ikonet i den flytende dikteringsmenyen.

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Tegnsetting

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

hart-emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Merkinger kan vises under ord med alternativer som vi kan ha uhørt.

Hvis det merkede ordet allerede er riktig, kan du velge Ignorer.

Merket forslag til diktert ord.

Klikk tannhjulikonet for å se følgende innstillinger:

 • Automatisk tegnsetting: Slå hakemerket på eller av hvis det er tilgjengelig for det valgte språket.

 • Banning-filter: Masker potensielt sensitive uttrykk med ****.

 • Talespråk: Vise og endre språk i rullegardinlisten.

Dikteringsinnstillinger

Som standard er Diktering satt til dokumentspråket i Office.

Vi arbeider aktivt for å forbedre disse språkene og legge til flere nasjonale innstillinger og språkinnstillinger.

Språk som støttes

Kinesisk (Kina)

Engelsk (Canada)

English (Storbritannia)

English (United States)

Fransk (Frankrike)

Tysk (Tyskland)

Italiensk (Italia)

Spansk (Spania)

Spansk (Mexico)

Forhåndsvisningsspråk *

Dansk

Nederlandsk (Nederland)

Engelsk (Australia)

Engelsk (India)

Finsk

Fransk (Canada)

Japansk

Norsk (bokmål)

Portugisisk (Brasil)

Svensk (Sverige)

* Forhåndsvisningsspråk kan ha lavere nøyaktighet eller begrenset støtte for tegnsetting.

Denne tjenesten lagrer ikke lyddata eller transkribert tekst.

Det du sier sendes til Microsoft og brukes bare til å gi deg tekstresultater.

For mer informasjon om opplevelser som analyserer innholdet, kan du se Tilkoblede funksjoner i Office.

Finner ikke Dikter-knappen

Hvis du ikke ser knappen for å starte diktering:

 • Kontroller at du er logget på med et aktivt Microsoft 365 abonnement.

 • Dikter er ikke tilgjengelig i Office 2016 eller 2019 for Mac uten Microsoft 365.

Finner ikke Dikter-knappen

Hvis du ikke ser knappen for å starte diktering:

 • Kontroller at du er logget på med et aktivt Microsoft 365 abonnement.

 • Dikter er ikke tilgjengelig i Office 2016 eller 2019 for Mac uten Microsoft 365.

Dikter-knappen er nedtonet

Hvis du ser at dikteringsknappen er nedtonet:

 • Kontroller at dokumentet ikke er i Read-Only tilstand.

Mikrofonen har ikke tilgang

Hvis du ser «Vi har ikke tilgang til mikrofonen» din»:

 • Kontroller at ingen andre programmer eller nettsider bruker mikrofonen, og prøv på nytt.

Mikrofonen fungerer ikke

Hvis du ser «Det er et problem med mikrofonen» eller «Vi finner ikke mikrofonen»:

 • Kontroller at mikrofonen er koblet til.

 • Test mikrofonen for å sikre at den fungerer.

 • Kontroller mikrofonen i Systemvalg > lyd > inndata.

Dikter kan ikke høre deg

Hvis du ser «Dikter kan ikke høre deg», eller ingenting vises på skjermen når du dikterer:

 • Kontroller at mikrofonen ikke er dempet.

 • Juster inndatanivået på mikrofonen.

 • Gå til et roligere sted.

 • Hvis du bruker en innebygd mikrofon, kan du vurdere å prøve på nytt med hodetelefoner eller ekstern mikrofon.

Nøyaktighetsproblemer eller utelatte ord

Hvis du ser mange uriktige ord som utdata eller tapte ord:

 • Kontroller at du har en rask og pålitelig Internett-tilkobling.

 • Unngå eller fjern bakgrunnsstøy som kan forstyrre stemmen din.

 • Prøv å snakke mer bevisst.

 • Kontroller om mikrofonen du bruker, må oppgraderes.

Slik bruker du Diktering

 1. Trykk det lille mikrofonikonet for å veksle til dikteringsopplevelsen.

  Begynn å lytte

 2. Trykk på det store mikrofonikonet, og begynn å snakke.

  Åpne diktering

 3. Sett inn tegnsetting når som helst ved å si dem eksplisitt eller bruke tegnsettingsverktøylinjen.

 4. Når som helst trykker du mikrofonen på nytt for å stanse diktering midlertidig, eller trykk på tastaturknappen for å bytte tilbake til tastaturet.

 5. Løs feil ved å bruke berøring til å slette innholdet og snakke på nytt eller toggling på tastaturet.

Hva kan jeg si?

Prøv å si «ny linje», «slett», «fet som» og «startliste». Annen støttet tegnsetting, kommandoer og symboler er nedenfor.

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Redigering

undo
delete

slett [1-100]

delete that
delete last word
delete last sentence

Formatering

bold
italics
underline
strikethrough
superscript
subscript
remove [format]
clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
align [left, center, right]

Opprette lister

start list
start numbered list
new line
exit list

Legge til kommentarer

add comment [your message here]*

Mens du dikterer

pause dictation

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Symboler

Uttrykket (e)

Utdata

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematikk

Uttrykket (e)

Utdata

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Uttrykket (e)

Utdata

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/fjes

Uttrykket (e)

Utdata

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Tegnsetting

Uttrykket (e)

Utdata

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck