Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Endre utseendet på en tidslinje i Project Web App

Tidslinjen kan tilpasses på flere måter. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du tilpasser tidslinjen på følgende måter:

Endre skrifter og farger

Du kan endre skrifttype, størrelse, format og farge på teksten som brukes på tidslinjen. Du kan også endre fyllfargene som brukes på stolpene, rombene og bakgrunnen på tidslinjen.

Slik endrer du skrifter og farger som brukes på tidslinjen:

 1. Klikk én gang på tidslinjen for å velge den.

 2. Hvis du vil endre skriften som brukes på en stolpe eller rombe på tidslinjen, klikker du stolpen eller romben, og deretter endrer du skrifttype, størrelse, format og farge i Skrift-gruppen på fanen Tidslinje.

  Tips!: Når du klikker en stolpe eller rombe på tidslinjen, vises det en boks med informasjon om denne oppgaven. Hvis denne boksen er i veien når du skal formatere en annen stolpe eller rombe, klikker du bare X-en øverst i høyre hjørne av boksen for å lukke den.

 3. Hvis du vil endre fyllfargen for en stolpe eller rombe, klikker du stolpen eller romben, og deretter klikker du Uthevingsfarge i Skrift-gruppen på fanen Tidslinje og velger en farge.

  Obs!: Fyllfargen for en rombe brukes også for linjen som trekkes mellom romben og oppgavenavnet.

 4. Hvis du vil endre fyllfargen som brukes på bakgrunnen for tidslinjen, klikker du et sted i tidslinjen der det ikke vises noen stolpe eller rombe, og deretter klikker du Uthevingsfarge i Skrift-gruppen på fanen Tidslinje og velger en farge.

Endre måten datoer vises på

Tidslinjen inneholder som standard oppgavedatoer, en indikator som angir gjeldende dato, og datoer som markerer tidsskalaen øverst på tidslinjen. Du kan imidlertid også ta med start- og sluttdatoer for hele prosjektet, eller du kan skjule én eller flere av standardindikatorene for dato. Du kan også velge format for start- og forfallsdatoer for oppgaver. Slik velger du hvilke datoer som skal vises på tidslinjen:

 1. Klikk én gang på tidslinjen for å velge den.

 2. Merk av for hver datotype du vil ta med på tidslinjen, i Vis/skjul-gruppen på fanen Tidslinje:

  • Oppgavedatoer Merk av for Oppgavedatoer hvis du vil vise start- og forfallsdato for hver oppgave i stolpen for oppgaven eller ved siden av romben for oppgaven.

  • I dag Merk avmerkings boksen idag for å vise en indikator på tids linjen for gjeldende dato.

  • Start & Fullfør Merk av for Start & slutt for å vise en start dato på begynnelsen av tids linjen og en slutt dato på slutten av tids linjen. Disse datoene hentes fra den tidligste Start datoen for aktiviteten og den siste forfalls datoen for aktiviteten.

  • Tidsskala Merk av for tids skala hvis du vil vise indikatorer langs toppen av tids linjen ved å gå til datert intervall.

 3. Hvis du vil velge hvilket format som skal brukes for datoer i oppgavestolper og ved siden av oppgaveromber, klikker du Datoformat i Vis/skjul-gruppen på fanen Tidslinje og velger formatet du vil bruke.

Endre måten oppgaver vises på

Oppgaver uten startdato eller oppgaver som har startdato, men ikke forfallsdato, vises alltid som romber på tidslinjen. En oppgave som både har start- og forfallsdato, kan imidlertid vises som en stolpe på tidslinjen, eller du kan velge å vise den som bildetekst over tidslinjen. Det kan være spesielt nyttig hvis du har valgt å rykke inn oppgaver på aktivitetslisten for å synliggjøre ulike faser i et prosjekt eller store oppgaver med mange deloppgaver. Tenk deg for eksempel at du har en aktivitetsliste som ser slik ut:

 • Fase 1

  • Oppgave A

  • Oppgave B

  • Oppgave C

 • Fase 2

  • Oppgave D

  • Oppgave E

Du kan velge å vise faser som bilde forklaringer på tids linjen, og oppgaver som stolper på tids linjen.

Endre måten oppgaver vises på

Hvis du vil vise en oppgave som bildetekst på tidslinjen, klikker du én gang på oppgavestolpen, og deretter klikker du Vis aktivitet som bildetekst i Merket område-gruppen på fanen Tidslinje. Hvis du finner ut at du heller vil vise oppgaven som en stolpe igjen, klikker du én gang på bildteksten og deretter klikker du Vis som stolpe i Merket område-gruppen på fanen Tidslinje. Du kan også fjerne oppgaver helt fra tidslinjen uten å fjerne dem fra aktivitetslisten. Det kan være nyttig hvis du vil forenkle tidslinjen, eller hvis det er noen oppgaver du ikke vil skal vises i nettdelen Prosjektsammendrag. Det finnes to måter å fjerne en oppgave fra tidslinjen på:

 • Klikk én gang på stolpen, romben eller bildeteksten, og klikk deretter Fjern fra tidslinje i boksen som vises.

 • Klikk én gang på stolpen, romben eller bildeteksten, og klikk deretter Fjern fra tidslinje i Merket område-gruppen på fanen Tidslinje.

Låse bredden på tidslinjen

Når du har lagt til oppgaver på tidslinjen og ordnet dem på en måte som du synes gir et riktig bilde av prosjektet, kan du låse bredden på tidslinjen slik at tidslinjen for prosjektet alltid vises som du ønsker, når andre skal se den. Hvis du ikke låser tidslinjebredden, varierer bredden i henhold til størrelsen på vinduet som brukes til å vise tidslinjen. Hvis du vil låse bredden på tidslinjen, ordner du tidslinjen slik at den gir et riktig bilde av prosjektet, og deretter klikker du Lås bredde for tidslinje i Handlinger-gruppen på fanen Tidslinje. Deretter forblir bredden som du angav, når andre viser tidslinjen, uavhengig av størrelsen på visningsprogramvinduet.

Angi dato intervaller for tids linje

Avhengig av størrelsen eller kompleksiteten til et prosjekt, kan det være nyttig å justere dato intervallet ved å øke eller redusere verdi området som tids linjen viser. Du kan utføre dette i Project online eller Project Server 2016 ved å tilpasse dato intervallet for tids linjen.

 1. Klikk Prosjekter på hurtigstarten.

  Grafikk for flere tidslinjeartikler

 2. Klikk hvor som helst på tids linjen for å åpne fanen tids linje , og klikk deretter Angi dato intervalli Vis/Skjul -gruppen.

  MT06-angi dato intervall

 3. Velg angi egen definerte datoeri boksen Angi tids linje datoer , fyll ut de ønskede start-og slutt datoene, og klikk deretter OK.

  MT07 – egen definerte datoer

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×