Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Word 2016 er utformet for å hjelpe deg med å opprette dokumenter av profesjonell kvalitet. Word kan også hjelpe deg med å organisere og skrive dokumenter mer effektivt.

Når du oppretter et dokument i Word, kan du velge å starte fra et tomt dokument eller la en mal gjøre mye av arbeidet for deg. Deretter er fremgangsmåten den samme når du skal lage og dele dokumenter. Og de kraftige redigerings- og gjennomgangsverktøyene i Word kan hjelpe deg med å arbeide med andre for å gjøre dokumentet flott.

Tips!: Hvis du vil lære mer om nye funksjoner, kan du se Nyheter i Word 2016.

Starte et dokument

Det er ofte lettere å opprette et nytt dokument ved hjelp av en mal i stedet for å starte med et tomt ark. Word-maler er klare til bruk med forhåndsdefinerte temaer og stiler. Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle dem med ditt innhold.

Hver gang du starter Word, kan du velge en mal fra galleriet, klikke en kategori for å se flere maler eller søke etter flere maler på nettet.

Hvis du vil se nærmere på en mal, klikker du den for å åpne en stor forhåndsvisning.

Hvis du ikke vil bruke en mal, klikker du Tomt dokument.

Startskjermen i Word

Åpne et dokument

Hver gang du starter Word, vil du se en liste over de sist brukte dokumentene i venstre kolonne. Hvis du ikke ser dokumentet du leter etter, klikker du Åpne andre dokumenter.

En liste over de sist brukte dokumentene vises.

Hvis du allerede er i Word, klikker du Fil > Åpne og blar deg frem til filens plassering.

Når du åpner et dokument som er opprettet i en tidligere versjon av Word, ser du Kompatibilitetsmodus på tittellinjen i dokumentvinduet. Du kan arbeide i mer kompatibilitet, eller du kan oppgradere dokumentet til å bruke Word 2016. 

Lagre et dokument

Hvis du skal lagre et dokument for første gang, gjør du følgende:

 1. Klikk Lagre somFil-fanen.

 2. Bla til plasseringen der du vil lagre dokumentet.

  Obs!: Hvis du vil lagre dokumentet på datamaskinen, velger du en mappe under Denne PC-en , eller klikker Bla gjennom. Hvis du vil lagre dokumentet på nettet, velger du en plassering på nettet under Lagre som , eller klikker Legg til et sted. Når filene dine er på nettet, kan du dele, gi tilbakemelding og samarbeide om dem i sanntid.

 3. Klikk Lagre.

  Obs!: I Word blir som standard filer lagret i DOCX-filformat. Hvis du vil lagre dokumentet i et annet format enn DOCX, klikker du Filtype-listen og velger ønsket filformat.

Hvis du vil lagre dokumentet før du fortsetter å jobbe med det, klikker du Lagre på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Lagre-ikonet vises på verktøylinjen for hurtigtilgang

Lese dokumenter

Åpne dokumentet i lesemodus for å skjule de fleste knappene og verktøyene, slik at du kan bli absorbert i lesingen uten forstyrrelser.

Lesemodus

 1. Åpne dokumentet du vil lese.

  Obs!: Noen dokumenter åpnes automatisk i lesemodus, for eksempel beskyttede dokumenter eller vedlegg.

 2. Klikk Visning > Lesemodus.

 3. Slik flytter du fra side til side i et dokument:

  • Klikk pilene til venstre og høyre på sidene.

  • Trykk PGDN eller PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet. Du kan også bruke piltastene eller rullehjulet på musen.

  • Hvis du bruker en berøringsenhet, sveiper du mot venstre eller høyre med fingeren.

   Tips!: Klikk Visning > Rediger dokument for å redigere dokumentet igjen.

Spore endringer

Hvis du samarbeider om et dokument med andre personer, eller redigerer et dokument selv, kan du slå på Spor endringer for å vise alle endringer. Alt som legges til, slettes, flyttes og formateres på nytt, markeres i Word.

 1. Åpne dokumentet som skal gjennomgås.

 2. Klikk Se gjennom, og velg Spor endringerSpor endringer-knappen.

  Når du klikker Spor endringer-knappen, utheves de tilgjengelige alternativene

Les Spor endringer for å finne ut mer.

Skrive ut dokumentet:

På ett og samme sted kan du se hvordan dokumentet vil se ut når det skrives ut, angi utskriftsalternativer og skrive ut filen.

 1. Klikk på Skriv utFil-fanen.

  Skrive ut i Backstage-visningen

 2. Gjør følgende:

  • Angi ønsket antall eksemplarer i Eksemplarer-boksen under Skriv ut.

  • Kontroller at ønsket skriver er valgt under Skriver.

  • Under Innstillinger er standardinnstillingene for utskrift valgt for deg. Hvis du vil endre en innstilling, klikker du bare innstillingen du vil endre, og velger en ny innstilling.

 3. Klikk Skriv ut når du er fornøyd med innstillingene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut et dokument.

Mer avanserte oppgaver

Hvis du vil ha mer informasjon om det grunnleggende ved å bruke Word, kan du se Nyheter i Word 2016.

Til toppen av siden

Med Word for nettet bruker du nettleseren til å opprette, vise og redigere de personlige dokumentene du lagrer på OneDrive. Hvis organisasjonen eller høyskolen har enMicrosoft 365 plan eller SharePoint nettsted, kan du begynne å bruke Word for nettet ved å opprette eller lagre dokumenter i biblioteker på nettstedet. Lagre endringer

Word lagrer endringene automatisk. Se på statuslinjen nederst til venstre i Word for nettet. Den viser enten Lagret eller Lagrer.

Statuslinjen i Word Online

Dele dokumenter på nettet

Siden dokumentet er på nettet, kan du dele det ved å sende en kobling i stedet for et e-postvedlegg. Andre kan lese det i nettleseren eller på den mobile enheten.

Klikk Fil > Del > Del med andre.

Knappen Del med andre i Word Online

Kommentere i nettleseren

En kommentarboble viser der kommentarer er i lagt inn i dokumentet.

Bilde av kommentarboble i Word Online

Svar på kommentarene og merk av for elementer du har tatt hånd om.

Kommentartråd i Word Online

Redigere i nettleseren

Hvis du prøver å skrive i dokumentet og ingenting skjer, er du sannsynligvis i lesevisningen. Bytt til redigeringsvisning: Klikk Rediger dokument > Rediger i Word for nettet.

Bilde av kommandoen Rediger i Word Online

Skriv inn og formater tekst, legg til bilder, juster oppsettet på siden og mye mer. Hvis du vil gjøre mer avansert redigering, klikk Åpne i Word.

Åpne i Word fra Rediger visning i Word Online

Arbeide sammen på det samme dokumentet

Hvis du vil samarbeide i Word for nettet, redigerer du et dokument på vanlig måte. Hvis andre også redigerer den, Word for nettet varsler deg om tilstedeværelse. Du kan se alle som arbeider på dokumentet, ved å klikke på båndet.

Forfattere i Word Online

Når du klikker på en forfatters navn, hopper du til der vedkommende arbeider i dokumentet. Og du kan se endringene som gjøres når det skjer. De kan arbeide i Word for nettet, Word 2010 eller nyere eller Word for Mac 2011.

Legge til en topp- eller bunntekst

Gå til Sett inn > Topptekst og bunntekst for å legge til topptekst og bunntekst i dokumentet.

Bilde av knappen Topptekst og bunntekst i Word Online

Klikk Alternativer for å velge hvordan du vil at de skal vises.

Alternativmenyen Topptekst og bunntekst i Word Online

Legge til sidetall

Klikk Sett inn > Sidetall og velg fra galleriet hvor du vil at sidetallene skal vises.

Sidetallgalleri i Word Online

Velg Inkluder sideantall for å vise gjeldende sidetall sammen med totalt antall sider (side X av Y).

Søke og erstatte tekst

Søk raskt etter alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk i dokumentet ved å klikke Hjem > Søk (eller trykk CTRL+F). Resultatene vises ved siden av dokumentet, slik at du kan se termen i kontekst. Når du klikker på et søkeresultat, hopper du til denne forekomsten.

Søk-ruten i Word Online

Klikk Erstatt (eller trykker på CTRL+H) for å finne og erstatte tekst.

Skriv ut i Word for nettet

Gå til Fil > Skriv ut. Word for nettet oppretter en pdf-forhåndsvisning av dokumentet som beholder alt oppsettet og formateringen av dokumentet. Send PDF-filen til skriveren, og den skrives ut som forventet.

Knappen Skriv ut til PDF i Word Online

Microsoft Word 2013 er et tekstbehandlingsprogram som er utformet for å hjelpe deg med å opprette dokumenter av profesjonell kvalitet. Word hjelper deg med å organisere og skrive dokumenter mer effektivt.

Det første du gjør når du oppretter et dokument i Word 2013, er å velge om du vil starte fra et tomt dokument eller la en mal gjøre det meste av jobben for deg. Deretter er fremgangsmåten den samme når du skal lage og dele dokumenter. Kraftige verktøy for redigering og gjennomgang gjør det lettere å samarbeide med andre eller perfeksjonere dokumentet.

Tips!: Hvis du vil gå gjennom et opplæringskurs når du skal opprette det første dokumentet, kan du se Opprette ditt første Word 2013-dokument. Hvis du vil vite mer om nye funksjoner i Word 2013, kan du se Nyheter i Word 2013.

Velge en mal

Det er ofte lettere å opprette et nytt dokument ved hjelp av en mal i stedet for å starte med et tomt ark. Word-maler er klare for bruk med temaer og stiler. Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle dem med ditt innhold.

Hver gang du starter Word 2013, kan du velge en mal i galleriet, klikke en kategori for å vise malene der eller søke etter flere maler på nettet. (Hvis du ikke vil bruke en mal, klikker du bare Tomt dokument.)

Startskjermen i Word

Hvis du vil se nærmere på en mal, er det bare å klikke den for å åpne en stor forhåndsvisning.

Til toppen av siden

Åpne et dokument

Hver gang du starter Word, vil du se en liste over de sist brukte dokumentene i venstre kolonne. Hvis du ikke ser dokumentet du leter etter, klikker du Åpne andre dokumenter.

Åpne andre dokumenter

Hvis du allerede er i Word, klikker du Fil > Åpne og blar deg frem til filens plassering.

Når du åpner et dokument som er opprettet i en tidligere versjon av Word, ser du Kompatibilitetsmodus på tittellinjen i dokumentvinduet. Du kan fortsette å arbeide i kompatibilitetsmodus, eller du kan oppgradere dokumentet for å brukefunksjoner som er nye eller forbedret i Word 2013

Til toppen av siden

Lagre et dokument

Hvis du skal lagre et dokument for første gang, gjør du følgende:

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Bla til plasseringen der du vil lagre dokumentet.

  Obs!: Hvis du vil lagre dokumentet på datamaskinen, velger du en mappe under Datamaskin eller klikker Bla gjennom. Hvis du vil lagre dokumentet på nettet, velger du en plassering under Steder eller Legg til et sted. Når filene dine er på nettet, kan du dele, gi tilbakemelding og samarbeide om dem i sanntid.

 4. Klikk Lagre.

  Obs!: I Word blir som standard filer lagret i DOCX-filformat. Hvis du vil lagre dokumentet i et annet format enn DOCX, klikker du Filtype-listen og velger ønsket filformat.

Hvis du vil lagre dokumentet før du fortsetter å jobbe med det, klikker du Lagre på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Lagre på Verktøylinje for hurtigtilgang

Til toppen av siden

Lese dokumenter

Åpne dokumentet ditt i lesemodus for å skjule de fleste knappene og verktøyene, slik at du kan fokusere på lesingen uten å bli distrahert.

Lesemodus

 1. Åpne dokumentet du vil lese.

  Obs!: Noen dokumenter åpnes automatisk i lesemodus, for eksempel beskyttede dokumenter eller vedlegg.

 2. Klikk Visning > Lesemodus.

 3. Slik flytter du fra side til side i et dokument:

  • Klikk pilene til venstre og høyre på sidene.

  • Trykk PGDN eller PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet. Du kan også bruke piltastene eller rullehjulet på musen.

  • Hvis du bruker en berøringsenhet, sveiper du mot venstre eller høyre med fingeren.

   Tips!: Klikk Visning > Rediger dokument for å redigere dokumentet igjen.

Til toppen av siden

Spore endringer

Hvis du samarbeider om et dokument med andre personer, eller redigerer et dokument selv, kan du slå på Spor endringer for å vise alle endringer. Alt som legges til, slettes, flyttes og formateres på nytt, markeres i Word.

 1. Åpne dokumentet som skal gjennomgås.

 2. Klikk Se gjennom, og velg Spor endringerSpor endringer-knappen.

Spor endringer

Les Spor endringer for å finne ut mer.

Til toppen av siden

Skrive ut dokumentet:

På ett og samme sted kan du se hvordan dokumentet vil se ut når det skrives ut, angi utskriftsalternativer og skrive ut filen.

Skrive ut i Backstage-visningen

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 2. Gjør følgende:

  • Angi ønsket antall eksemplarer i Eksemplarer-boksen under Skriv ut.

  • Kontroller at ønsket skriver er valgt under Skriver.

  • Under Innstillinger er standardinnstillingene for utskrift valgt for deg. Hvis du vil endre en innstilling, klikker du bare innstillingen du vil endre, og velger en ny innstilling.

 3. Klikk Skriv ut når du er fornøyd med innstillingene.

Hvis du vil vite mer, kan du se Skrive ut og forhåndsvise dokumenter.

Mer avanserte oppgaver

Gå utover det grunnleggende med dokumentene dine ved å opprette en innholdsfortegnelse eller lagre et dokument som en mal.

Til toppen av siden

Viktig!:  Office 2010 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

I denne artikkelen

Hva er Word?

Microsoft Word 2010 er et tekstbehandlingsprogram som er utformet for å hjelpe deg med å opprette dokumenter av profesjonell kvalitet. Med de beste dokumentformateringsverktøyene hjelper Word deg med å organisere og skrive dokumenter mer effektivt. Word inneholder også kraftige redigerings- og endringsverktøy, slik at du enkelt kan samarbeide med andre.

Til toppen av siden

Find and apply a template

Word 2010 lar deg bruke innebygde maler, bruke dine egne egendefinerte maler og søke fra en rekke maler som er tilgjengelige på nettet.

Gjør følgende for å finne og bruke en mal i Word:

 1. Klikk NyFil-fanen.

 2. Gjør ett av følgende under Tilgjengelige maler:

  • Hvis du vil bruke en av de innebygde malene, klikker du Eksempelmaler, klikker malen du vil bruke, og deretter klikker du Opprett.

  • Hvis du vil bruke en mal som du nylig har brukt, klikker du Nylig brukte maler, klikker malen du vil bruke, og deretter klikker du Opprett.

  • Hvis du vil bruke din egen mal som du opprettet tidligere, klikker du Mine maler, klikker malen du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  • Hvis du vil finne en mal på Office.com, klikker du malkategorien du vil bruke, under Office.com Maler, klikker malen du vil bruke, og klikker Last ned for å laste ned malen fra Office.com til datamaskinen.

Obs!: Du kan også søke etter maler på Office.com fra Word. Skriv inn ett eller flere søkeord i boksen Søk Office.com for maler, og klikk deretter pilknappen for å søke.

Til toppen av siden

Opprette et nytt dokument

 1. Klikk fanen Fil , og klikk deretter Ny.

 2. Klikk Tomt dokument under Tilgjengelige maler.

 3. Klikk på Opprett.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et nytt dokument, kan du se Opprette et dokument.

Til toppen av siden

Åpne et dokument

 1. Klikk fanen Fil , og klikk deretter Åpne.

 2. Klikk stasjonen eller mappen som inneholder dokumentet, i den venstre ruten i dialogboksen Åpne .

 3. Åpne mappen som inneholder tegningen du vil bruke, i den høyre ruten i dialogboksen Åpne .

 4. Klikk dokumentet, og klikk deretter Åpne.

Til toppen av siden

Lagre et dokument

Hvis du vil lagre et dokument i formatet som brukes av Word 2010 og Word 2007, gjør du følgende:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på dokumentet i Filnavn-boksen .

 4. Klikk på Lagre.

Hvis du vil lagre et dokument slik at det er kompatibelt med Word 2003 eller tidligere, gjør du følgende:

 1. Åpne dokumentet du vil bruke i Word 2003 eller tidligere.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk på Lagre som.

 4. Klikk Word 97-2003-dokument i Filtype-listen. Dette endres filformatet til DOC.

 5. Skriv inn et navn på dokumentet i Filnavn-boksen .

 6. Klikk på Lagre.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et dokument som er kompatibelt med Word 2003 eller tidligere versjoner, kan du se Opprette et dokument som skal brukes av tidligere versjoner av Word.

Til toppen av siden

Lese dokumenter

 1. Åpne dokumentet du vil lese.

 2. Klikk Fullskjermlesing i Dokumentvisninger-gruppenVisning-fanen

  Båndet i Office 14

 3. Slik flytter du fra side til side i et dokument:

  • Klikk pilene i de nedre hjørnene av sidene.

  • Trykk PGDN og PGUP eller MELLOMROM og TILBAKE på tastaturet.

  • Klikk navigasjonspilene øverst i midten av skjermen.

   Tips!: Klikk Visningsalternativer, og klikk deretter Vis to sider Knapp for å vise to sider eller skjermer om gangen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser dokumenter, kan du se Lese dokumenter i Word.

Til toppen av siden

Spore endringer og sette inn kommentarer

 • Hvis du vil aktivere endringssporing, klikker du Spor endringer i Sporing-gruppen på fanen Se gjennom.

  Sporing-gruppen

 • Hvis du vil sette inn en kommentar, klikker du Ny kommentar i Kommentarer-gruppen på Fanen Se gjennom.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sporer endringer som er gjort under endringer, kan du se Spore endringer og sette inn kommentarer.

Til toppen av siden

Skrive ut dokumentet:

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 2. Gjør følgende:

  • Skriv inn hvor mange eksemplarer du vil skrive ut, i Kopier-boksen under Skriv ut.

  • Kontroller at skriveren du vil bruke, er valgt under Skriver.

  • Under Innstillinger er standardinnstillingene for utskrift valgt for deg. Hvis du vil endre en innstilling, klikker du innstillingen du vil endre, og deretter velger du innstillingen du vil bruke.

 3. Når du er fornøyd med innstillingene, klikker du Skriv ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut en fil, kan du se Forhåndsvise og skrive ut en fil.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×