Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hurtigtaster er kombinasjoner av to eller flere taster som, når de trykkes samtidig, kan brukes til å utføre en oppgave som vanligvis krever en mus eller en annen pekeenhet. Hurtigtaster kan bidra til å spare tid og krefter mens du arbeider med Windows operativsystemer og kommunikasjonsprogramvare for Microsoft Lync 2010. Se også på menyene for å se om det finnes hurtigtaster som du kan bruke til å arbeide med menyer og andre kommandoer.

Hurtigtastene som er beskrevet i denne artikkelen, er organisert etter funksjonsområdene i brukergrensesnittet i Lync. Nøkler (for eksempel Slett eller Esc), fungerer i konteksten til miljøet. Du må for eksempel være i kontaktkortet for esc-tasten for å lukke et kontaktkort, eller i videoskjermen for at den skal lukke videoen eller avslutte fullskjermvideo.

Obs!:  ALT+C og ALT+D kan brukes til å godta eller avslå noen av invitasjonsvarslene. Disse inkluderer lyd-, video-, anrops- og delingsforespørsler.

I denne artikkelen

Generelt (alle vinduer)

Bruk følgende hurtigtaster uansett hvilket vindu som har fokus.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

Windows-logotasten+Q

Åpne hovedbrukergrensesnittet når Lync 2010 er minimert.

Windows-logotasten+A

Godta et innkommende invitasjonsvarsel.

Windows-logotasten+X

Avslå et invitasjonsvarsel og endre status til Ikke forstyrr.

Windows loggtast+ESC

Avslå et invitasjonsvarsel.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Plasserer fokus på verktøylinjen for programdeling.

CTRL+ALT+MELLOMROM

Ta tilbake kontrollen ved deling av skjermen.

CTRL+SKIFT+S

Avslutte deling av skjermen.

Hovedvinduet i Lync

Bruk følgende hurtigtaster når hovedvinduet i Lync er i forgrunnen.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

CTRL+1

Gå til kontaktlistefanen.

Ctrl+2

Gå til Aktivitetsfeeder-fanen.

Ctrl+3

Gå til Fanen Samtaleliste.

Ctrl+4

Gå til Telefon-fanen.

Alt+A

Vis alle samtaler i samtalelistefanen.

ALT+D

Vis tapte samtaler i samtalelistefanen.

ALT+C

Vis tapte anrop i samtalelistefanen.

Ctrl+1 eller Ctrl+Shift+1

Som representant kan du overføre et anrop til en annen persons arbeidsnummer.

Kontaktliste

Bruk følgende hurtigtaster i kontaktlisten.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

DEL

Slette den valgte egendefinerte gruppen eller kontakten.

ALT+MELLOMROM

Åpne systemmenyen.

ALT+F4

Lukk Lync.

ALT+PIL OPP

Flytte den valgte gruppen opp.

ALT+PIL NED

Flytte den valgte gruppen ned.

ALT+ENTER

Åpne det valgte kontakt- eller gruppekontaktkortet på hurtigmenyen.

CTRL+C

På hurtigtastmenyen: Kopier.

CTRL+V

På hurtigmeny: Lim inn

CTRL+TAB

Flytte gjennom fanene nederst i kontaktkortet.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå gjennom kontaktkortfanene i omvendt rekkefølge.

CTRL+PIL VENSTRE

Skjul den merkede gruppen.

CTRL+PIL HØYRE

Utvid den valgte gruppen.

Ctrl+Enter

Ring den valgte kontakten.

SKIFT+DELETE

Fjerne den valgte kontakten fra kontaktlisten (bare medlemmer av gruppe som ikke skal distribueres).

Shift+Tab

Flytte gjennom brukergrensesnittet (UI) i omvendt rekkefølge.

SKIFT+ENTER, CTRL+ENTER

Legge til vognreturer.

SKIFT+PIL OPP

Velg neste kontakt opp. Kan ikke velge flere kontakter som ikke er tilstøtende hverandre, ved hjelp av tastaturet.

SKIFT+PIL NED

Velg neste kontakt ned.

Kontaktkort

Bruk følgende hurtigtaster mens du er i et kontaktkort. Bruk ALT+ENTER til å åpne et kontaktkort.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

ESC

Lukke kontaktkortet.

Ctrl+Enter

Ring standardnummeret.

PIL HØYRE

Flytt over ikonene for direktemeldinger, anrop, video og deling når kontaktkortet er minimert.

PIL VENSTRE

Flytt tilbake over ikonene for direktemeldinger, anrop, video og deling når kontaktkortet er minimert.

Samtalevindu

Bruk følgende hurtigtaster mens du er i samtalevinduet.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

F1

Åpne Hjelp-startsiden (på Hjelp-menyen).

ESC

Avslutter fullskjermvisning hvis den finnes. Ellers lukkes bare samtalevinduet hvis ikke lyd, video eller deling brukes.

ALT+l

Invitere en kontakt til en eksisterende samtale.

ALT+F4

Lukke samtalevinduet.

ALT+D

Avslå en fil som er sendt.

ALT+P

Åpne en fil som er mottatt.

ALT+R

Bli med i lyd på nytt i et møte.

ALT+S

Åpne dialogboksen Lagre som for en fil som er sendt i samtalevinduet.

CTRL+S

Lagre innholdet i direktemeldingsloggen. Fungerer for person-til-person-samtaler.

Crtl+M

Stans videoen midlertidig eller fortsett (bare hvis den allerede pågår).

CTRL+J

Endre samtaleemnet på Handlinger-menyen. Åpner dialogboksen Angi samtalealternativer .

CTRL+W

Vise eller skjule direktemeldingsområdet.

CTRL+F

Send en fil.

CTRL+N

Ta notater ved hjelp av Microsoft OneNote notattakingsprogram. Starter OneNote.

CTRL+R

Vise eller skjule deltakerlisten.

CTRL+SKIFT+ENTER

Starte eller avslutte en telefonsamtale.

CTRL+SHIFT+H

Holde eller fortsette en pågående lydsamtale.

Ctrl+Shift+l

Merk en samtale som svært viktig. Fungerer for samtaler mellom personer, men er ikke tilgjengelig for møter.

CTRL+SKIFT+Y

Vis eller skjul det venstre området når delingsfasen er synlig.

Anropskontroller (i samtalevinduet)

Bruk følgende hurtigtaster i samtalekontrollene.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

ALT+Q

Avslutte en samtale.

CTRL+SHIFT+T

Overføring: Åpne kontaktvelgeren.

CTRL+SHIFT+H

Sette et anrop på vent.

CTRL+SHIFT+D

Vise det numeriske tastaturet.

Video (samtalevindu)

Bruk følgende hurtigtaster når du arbeider med video i samtalevinduet.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

F5

Vise video på full skjerm. Vær oppmerksom på at hvis faseområdet er synlig i samtalevinduet, vil ikke F5 ta video i full skjerm.

ESC

Avslutte fullskjermvideo.

CTRL + M

Start eller stans video midlertidig.

CTRL+D

Legg til video eller avslutt video under en samtale.

Direktemeldinger (samtalevindu)

Bruk følgende hurtigtaster når du er i en direktemelding med noen.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

F1

Åpne Hjelp.

F12

Lagre direktemeldingssamtalen.

SKIFT+INSERT eller SKIFT+V

Lime inn.

Ctrl+G

Åpne en kobling.

CTRL+A

Merke alt innhold.

CTRL+B

Gjøre merket tekst fet.

CTRL+C

Kopiere merket tekst.

CTRL+X

Klippe ut merket tekst.

CTRL+l

Sette merket tekst i kursiv.

CTRL+T

Gjennomstreking av merket tekst.

CTRL+U

Understreke merket tekst.

CTRL+Y

Gjøre om siste handling.

CTRL+Z

Angre forrige handling.

CTRL+]

Øk valgt skrift med én størrelse.

CTRL+[

Reduser valgt skrift med én størrelse.

CTRL+SHIFT+F

Endre fargen på skriften. (Endrer bare farge for det du skriver, ikke for det den andre personen skriver.)

CTRL+SKIFT+B

Søk etter elementet som ble brukt til å starte samtalen.

CTRL+SKIFT+<,+SKIFT+>

Øke eller redusere skriftstørrelsen for merket tekst i direktemeldingstekst.

Samtale- eller møtetrinn

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

F5

Vis møtetrinn i konverteringsvinduet i fullskjermmodus.

ESC

Avslutter fullskjermmodus hvis det finnes.

Ctrl+Shift+S

Slutt å dele skrivebordet eller programmet. Dette stopper ikke delingen av en PowerPoint presentasjon, tavle eller muligheten til å foreta en undersøkelse.

CTRL+SKIFT+E

Fokuser på innholdskurven. Fasen må være synlig.

CTRL+SKIFT+Y

Åpne eller lukke en rute, for eksempel den venstre ruten i et møtevindu, som inneholder elementer som møteliste- og direktemeldingsområdet.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Fokuser på delingslinjen.

CTRL+ALT+MELLOMROM

Ta tilbake kontrollen når du deler et skrivebord eller et program.

Samtalemiljø

Bruk disse hurtigtastene når du er i samtalemiljøet. Pivotfiltrene er under ikonområdet når du har valgt Samtale-ikonet . Alle-filteret viser de 100 siste samtalene, tapt-filteret viser tapte samtaler i løpet av tidsrammen, og Anrop-filteret viser alle anrop i løpet av denne tidsrammen.

Trykk på denne tasten eller
tastekombinasjonen

Hvis du vil

Alt+A

Velg «Alle»-pivotfilter.

ALT+S

Velg «Tapt»-pivotfilter.

ALT+C

Velg «Anrop»-pivotfilter.

Slett

Slette valgt element.

PGUP

Flytte en side opp.

PGDN

Flytte en side ned.

Startside

Gå til toppen av listen.

END

Flytte til bunnen av listen.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×