Hurtigtaster for Lync 2010

Støtte for Office 2010 ble avsluttet 13. oktober 2020

Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide fra hvor som helst, fra en hvilken som helst enhet, og fortsette å motta støtte.

Oppgrader nå

Hurtigtaster er kombinasjoner av to eller flere taster som, når de trykkes samtidig, kan brukes til å utføre en oppgave som vanligvis vil kreve en mus eller en annen pekeenhet. Hurtigtaster kan bidra til å spare tid og krefter når du arbeider med Windows-operativsystemer og kommunikasjonsprogrammet Microsoft Lync 2010. Kontroller også menyene for å se om det finnes noen hurtigtaster du kan bruke for å arbeide med menyer og andre kommandoer.

Hurtigtastene som blir beskrevet i denne artikkelen, er organisert etter funksjonsområdene til Lync-brukergrensesnittet. Taster (for eksempel DELETE eller ESC), fungerer i sammenheng med miljøet. Du må for eksempel være i kontaktkortet for ESC-tasten for å lukke et kontaktkort, eller i videoskjermbildet for å lukke videoen eller avslutte fullskjermvideo.

Obs!:  Alt+C og Alt+D kan brukes til å godta eller avvise alle invitasjonsmeldingene. Disse inkluderer lyd-, video-, anrops- og delingsforespørsler.

I denne artikkelen

Generelt (et hvilket som helst vindu)

Lyncs hovedvindu

Kontaktliste

Kontaktkort

Samtalevindu

Anropskontroller (i samtalevinduet)

Video (samtalevindu)

Direktemelding (samtalevindu)

Samtale- eller møtetrinn

Samtalemiljø

Generelt (et hvilket som helst vindu)

Bruk hurtigtastene nedenfor uansett hvilket vindu som har fokus.

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

Windows-loggtast+Q

Åpne hovedbrukergrensesnitt når Lync 2010 er minimert.

Windows-loggtast+A

Godta en innkommende invitasjonsmelding.

Windows-loggtast+X

Avvise en invitasjonsmelding og endre status til Ikke forstyrr.

Windows-loggtast+ESC

Avvise en invitasjonsmelding.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Setter fokus på verktøylinjen for programdeling.

CTRL+ALT+MELLOMROM

Ta tilbake kontrollen ved deling av skjermen.

CTRL+SKIFT+S

Avslutte deling av skjermen.

Lyncs hovedvindu

Bruk hurtigtastene nedenfor når Lyncs hovedvindu er i bakgrunnen.

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

CTRL+1

Gå til fanen Kontaktliste.

CTRL+2

Gå til fanen Aktivitetsfeeder.

CTRL+3

Gå til fanen Samtaleliste.

CTRL+4

Gå til fanen Telefon.

ALT+A

Vise alle samtaler når du er på fanen Samtaleliste.

ALT+D

Vise tapte samtaler når du er på fanen Samtaleliste.

ALT+C

Vise tapte anrop når du er på fanen Samtaleliste.

CTRL+1 eller CTRL+SKIFT+1

Overføre et anrop til en annen persons jobbnummer som representant.

Kontaktliste

Bruk hurtigtastene nedenfor når du er i kontaktlisten.

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

DELETE

Slette den valgte egendefinerte gruppen eller kontakten.

ALT+MELLOMROM

Åpne systemmenyen.

ALT+F4

Lukke Lync.

ALT+PIL OPP

Flytte den valgte gruppen opp.

ALT+PIL NED

Flytte den valgte gruppen ned.

ALT+ENTER

På hurtigtastmenyen: Åpne det valgte kontakt- eller gruppekontaktkortet.

CTRL+C

På hurtigtastmenyen: Kopiere.

CTRL+V

På hurtigtastmenyen: Lime inn.

CTRL+TAB

Flytte gjennom kategoriene nederst i kontaktkortet.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte gjennom kontaktkortkategoriene i omvendt rekkefølge.

CTRL+PIL VENSTRE

Skjule den valgte gruppen.

CTRL+PIL HØYRE

Utvide den valgte gruppen.

CTRL+ENTER

Ringe den valgte kontakten.

SKIFT+DELETE

Fjerne den valgte kontakten fra kontaktlisten (bare medlemmer av gruppe som ikke skal distribueres).

SKIFT+TAB

Flytte gjennom brukergrensesnittet i omvendt rekkefølge.

SKIFT+ENTER, CTRL+ENTER

Legge til vognreturer.

SKIFT+PIL OPP

Velge den neste kontakten ett nivå opp. Kan ikke velge flere kontakter som ikke er ved siden av hverandre, ved hjelp av tastaturet.

SKIFT+PIL NED

Velge den neste kontakten ett nivå ned.

Kontaktkort

Bruk hurtigtastene nedenfor når du er i et kontaktkort. Bruk ALT+ENTER for å åpne et kontaktkort.

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

ESC

Lukke kontaktkortet.

CTRL+ENTER

Ringe standardnummeret.

PIL HØYRE

Flytte på tvers av ikonene for direktemeldinger, anrop, video og deling når kontaktkortet er minimert.

PIL VENSTRE

Flytte tilbake på tvers av ikonene for direktemeldinger, anrop, video og deling når kontaktkortet er minimert.

Samtalevindu

Bruk hurtigtastene nedenfor når du er i samtalevinduet.

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

F1

Åpne Hjelp-startsiden (på Hjelp-menyen).

ESC

Avslutter fullskjermvisning hvis til stede. Hvis ikke, lukkes bare samtalevinduet hvis det ikke forekommer lyd, video eller deling.

ALT+l

Invitere en kontakt til en eksisterende samtale.

ALT+F4

Lukke samtalevinduet.

ALT+D

Avvise en fil som er sendt.

ALT+P

Åpne en fil som er sendt.

ALT+R

Bli med på lyd på nytt i et møte.

ALT+S

Åpne dialogboksen Lagre som for en fil som er sendt i samtalevinduet.

CTRL+S

Lagre innholdet i direktemeldingsloggen. Fungerer for samtaler mellom personer.

CTRL+M

Stoppe midlertidig eller fortsette video (bare hvis den allerede pågår).

CTRL+J

På Handlinger-menyen: Endre samtaleemnet. Åpner dialogboksen Angi samtalealternativer.

CTRL+W

Vise eller skjule direktemeldingsområdet.

CTRL+F

Sende en fil.

CTRL+N

Ta notater ved bruk av programmet for å ta notater Microsoft OneNote. Starter OneNote.

CTRL+R

Vise eller skjule deltakerlisten.

CTRL+SKIFT+ENTER

Starte eller avslutte en telefonsamtale.

CTRL+SKIFT+H

Holde eller fortsette en pågående lydsamtale.

CTRL+SKIFT+I

Merke en samtale til å være svært viktig. Fungerer for samtaler mellom personer, men er ikke tilgjengelig for møter.

CTRL+SKIFT+Y

Vise eller skjule det venstre området når delingstrinnet vises.

Anropskontroller (i samtalevinduet)

Bruk hurtigtastene nedenfor i anropskontrollene.

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

ALT+Q

Avslutt en samtale.

CTRL+SKIFT+T

Overføre: Åpne kontaktvelgeren.

CTRL+SKIFT+H

Sette et anrop på vent.

CTRL+SKIFT+D

Vise det numeriske tastaturet.

Video (samtalevindu)

Bruk hurtigtastene nedenfor når du arbeider med video i samtalevinduet.

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

F5

Vise video i full skjerm. Vær oppmerksom på at hvis trinnområdet vises i samtalevinduet, vil ikke F5 vise full skjerm for video.

ESC

Avslutte fullskjermvideo

CTRL+M

Starte eller stoppe en video midlertidig.

CTRL+D

Legge til video eller avslutte video under en samtale.

Direktemelding (samtalevindu)

Bruk hurtigtastene nedenfor når du er i en direktemelding med noen.

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

F1

Åpne Hjelp.

F12

Lagre direktemeldingssamtalen.

SKIFT+INSERT eller SKIFT+V

Lime inn.

CTRL+G

Åpne en kobling.

CTRL+A

Velge alt innhold.

CTRL+B

Gjøre den valgte teksten fet.

CTRL+C

Kopiere den merkede teksten.

CTRL+X

Klippe ut den merkede teksten.

CTRL+l

Sette den merkede teksten i kursiv.

CTRL+T

Gjennomstreke den merkede teksten.

CTRL+U

Understreke den merkede teksten.

CTRL+Y

Gjøre om den siste handlingen.

CTRL+Z

Angre den siste handlingen.

CTRL+]

Øke størrelsen på den valgte skriften med én størrelse.

CTRL+[

Redusere størrelsen på den valgte skriften med én størrelse.

CTRL+SKIFT+F

Endre fargen på skriften. (Endrer bare farge for det du skriver, ikke for det den andre personen skriver.)

CTRL+SKIFT+B

Søke etter elementet som ble brukt til å starte samtalen.

CTRL+SKIFT+<,+SKIFT+>

Øke eller redusere skriftstørrelsen for merket tekst i direktemeldingstekst.

Samtale- eller møtetrinn

Trykk denne tasten eller
tastekombinasjonen

For å gjøre dette

F5

Vise møtetrinn i samtalevindu i full skjerm.

ESC

Avslutter full skjerm hvis til stede.

CTRL+SKIFT+S

Stoppe deling av skrivebordet eller programmet. Dette stopper ikke delingen av en PowerPoint-presentasjon, tavle eller muligheten til å utføre en avspørring.

CTRL+SKIFT+E

Sette fokus på innholdskurv. Trinnet må være synlig.

CTRL+SKIFT+Y

Åpne eller lukke en rute, for eksempel den venstre ruten i et møtevindu, som inneholder elementer som liste- og direktemeldingsområdet.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Setter fokus på delingslinjen.

CTRL+ALT+MELLOMROM

Ta tilbake kontrollen ved deling av et skrivebord eller et program.

Samtalemiljø

Bruk disse hurtigtastene når du er i samtalemiljøet. Pivotfiltrene ligger under ikonområdet når Samtale-ikonet er valgt. Alt-filteret viser de 100 siste samtalene, Tapte-filteret viser alle tapte samtaler innen tidsrammen, og Anrop-filteret viser alle anrop innen tidsrammen.

For å gjøre dette

ALT+A

Velge Alt-pivotfilter.

ALT+S

Velge Tapte-pivotfilter.

ALT+C

Velge Anrop-pivotfilter.

DELETE

Slette merket element.

PGUP

Flytte en side opp.

PGDN

Flytte en side ned.

HOME

Flytte til toppen av listen.

END

Flytte til bunnen av listen.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×