Kontroller formateringen når du limer inn tekst

I Word kan du velge å lime inn tekst ved hjelp av formateringen i kilden, målet eller bare ren tekst. Hvis du alltid vil ha et av alternativene, angir du det som standard for innlimt tekst.

Angi standard alternativer for innliming

Som Word standard beholdes den opprinnelige formateringen når du limer inn innhold i et dokument ved hjelp av CTRL + V, Lim inn -knappen eller høyre klikker + lim inn. Hvis du vil endre standarden, følger du denne Fremgangs måten.

 1. Gå til Alternativer for fil > > Avansert.

 2. Under Klipp ut, kopier og lim innvelger du pil ned for innstillingen som skal endres.

  • Innliming i samme dokument    Når du limer inn innhold i samme dokument som du kopierte innholdet fra.

  • Innliming mellom dokumenter    Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet Word-dokument.

  • Innliming mellom dokumenter ved uoverensstemmelser mellom stildefinisjoner    Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet Word-dokument, og stilen som er tilordnet den kopierte teksten, defineres på en annen måte i dokumentet der teksten blir limt inn.

  • Innliming fra andre programmer    Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet program, for eksempel en nett leser.

  Alternativer for kopiering/innliming i Word

 3. Hver innstilling har alternativer du kan angi:

  Behold
  formatering
  forutskrifts flettingi kilde formateringBehold bare tekst

  Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se få det utseendet du ønsker.

 4. Velg OK.

Obs!: 

 • Du kan også velge Angi standard innliming fra Knappen Alternativer for innliming -menyen i Alternativer for innliming .

 • Lim inn meny med angi standard innliming valgt

Endre alternativer når du limer inn innhold

Når du kopierer innhold fra en formatert kilde, for eksempel en nettside eller et annet Word dokument, kan du velge alternativer på det tidspunktet du limer det inn i dokumentet.

 1. Klikk eller trykk der du vil lime inn innholdet.

 2. Trykk CTRL + V, og velg deretter Alternativer for innliming Knappen Alternativer for innliming .

 3. Hold pekeren over knappene for en direkte gjennomgang.

  Lim inn rulle gardin liste med markør som peker over tekst

 4. Velg alternativet Lim inn for å bruke.

Knappen Alternativer for innliming Knappen Alternativer for innliming lar deg velge formaterings alternativer og er aktivert som standard. Hvis du ikke ser knappen, kan det hende at den er slått av. Følg disse trinnene for å slå den på.

 1. Gå til Alternativer for fil > > Avansert.

 2. I delen Klipp ut, kopier og lim inn velger du Vis knappen Alternativer for innliming når innhold limes inn.

 3. Velg OK.

Hvis innstillingen er på, men du ikke ser knappen når du limer inn, må du kontrollere at du limer inn formatert innhold, ikke ren tekst (for eksempel fra notis blokk).

Når du kopierer tekst fra et Word dokument, en nettside eller et annet app-dokument og limer det inn i et Word dokument, kan du velge hvordan teksten er formatert. Du kan beholde den opprinnelige formateringen, slå sammen med mål formateringen eller bare lime inn ren tekst.

 • Behold kilde formatering (K)    Dette alternativet bruker du til å beholde formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Alle stildefinisjoner som er knyttet til den kopierte teksten, kopieres til måldokumentet.

 • Flett formatering (M)    Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten adopterer stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

 • Bilde (U)   dette alternativet er bare tilgjengelig i Microsoft 365-abonnement. Konverterer tekst til et bilde og limer det inn. Teksten kan ikke endres, men du kan behandle den på samme måte som andre bilder eller bilder og bruke effekter, kant linjer eller rotasjoner. Når dette er valgt, velger du Alternativer på fanen bilde format .

 • Behold bare tekst (T)    Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Når du limer inn elementer fra en punkt merket eller nummerert liste i en annen liste, kan du beholde den opprinnelige formateringen eller rekkefølgen, eller blande i med nummerering eller punkt i mål listen.

Lime inn nummererte elementer slik at sekvensen fortsetter    Velg Continue List (C) for å la de innsatte elementene bli liggende i rekkefølge i listen.

Beholde opprinnelig sekvens på nummererte elementer    Velg ny liste (N) for å sette inn elementer beholder den opprinnelige liste sekvensen.

Lime inn punktelementer i en nummerert liste    Hvis du vil beholde punktene, velger du Behold kilde formatering (K). Hvis du vil konvertere punkt merking til tall, velger du slå sammen formatering (M).

Lime inn nummererte elementer i en punktliste    Hvis du vil beholde de opprinnelige tallene, velger du ikke slå sammen liste (D). Hvis du vil konvertere tallene til punkt, velger du slå sammen liste (M).

Lim inn bare tekst lister    Som standard beholdes punkt merking og nummerering når tekst bare limes inn. Slik slår du av denne virke måten:

 1. Gå til Alternativer for fil > > Avansert.

 2. Fjern merket for Behold punkt merking og numre når du limer inn tekst med alternativet Behold bare tekst.

 3. Velg OK.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×