Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Bruk verdilistefeltet når du har et begrenset verdisett du ikke endrer ofte, for eksempel vurderingsskalaer eller utgiftskategorier.

Obs!    Access har andre typer listefelt: et oppslagsfelt som søker etter samsvarende data i en tabell (for eksempel et ID-felt som søker etter Fullt navn), og et felt med flere verdier som kan lagre opptil 100 verdier i et felt, separert med komma (,). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette eller slette et oppslagsfelt og Opprette eller slette et felt med flere verdier.

I denne artikkelen

Opprette et verdilistefelt

 1. Åpne tabellen i Utformingsvisning.

 2. Klikk på cellen i Datatype-kolonnen som tilsvarer kolonnen du vil definere som et oppslagsfelt. Klikk på nedoverpilen, og klikk deretter på oppslagsveiviseren.

  Obs!   Oppslagsveiviseren oppretter tre typer lister, avhengig av valgene du gjør i veiviseren: et oppslagsfelt, et verdilistefelt og et felt med flere verdier.

 3. Følg disse instruksjonene i veiviseren nøye:

  1. Velg Jeg skriver inn verdiene som skal brukes, på den første siden, og klikk deretter på Neste.

  2. La 1 kolonne være valgt på den andre siden, skriv inn flere verdier, én i hver rad under kolonneoverskriften, og klikk deretter på Neste.

  3. Under Vil du begrense oppføringene til valgene? på den tredje siden velger du Bare fra liste og klikker på Fullfør.

 4. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Oppdatere egenskapene i et verdilistefelt

Når du bruker oppslagsveiviseren til å opprette et verdilistefelt, angis egenskapene for oppslagsfeltet for deg. Hvis du vil endre utformingen av verdilistefeltet, kan du angi Oppslag-egenskaper.

 1. Åpne en tabell i Utformingsvisning.

 2. Klikk på navnet på oppslagsfeltet i Feltnavn-kolonnen.

 3. Klikk på Oppslag-fanen under Feltegenskaper.

 4. Angi egenskapen Visningskontroll til Kombinasjonsboks for å se alle tilgjengelige endringer i egenskaper for å gjenspeile valget ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Egenskaper for oppslagsfelt.

 5. Du kan redigere verdilisten direkte i Radkilde-egenskapen.

Til toppen av siden

Slette et verdilistefelt

Viktig    Når du sletter et verdilistefelt som inneholder data, mister du disse dataene permanent. Du kan ikke angre slettingen. Derfor bør du sikkerhetskopiere databasen før du sletter eventuelle tabellfelter eller andre databasekomponenter.

Slette fra Dataarkvisning

 1. Åpne en tabell i Dataarkvisning.

 2. Finn verdilistefeltet, høyreklikk på overskriftsraden, og klikk deretter på Slett felt.

 3. Klikk på Ja for å bekrefte slettingen.

Slette fra Utformingsvisning

 1. Åpne tabellen i Utformingsvisning.

 2. Klikk på radvelgeren ved siden av verdilistefeltet, og trykk deretter på SLETT. Du kan også høyreklikke på radvelgeren og deretter klikke på Slett rader.

 3. Klikk på Ja for å bekrefte slettingen.

Til toppen av siden

Egenskaper for oppslagsfelt

Angi denne egenskapen

til

Visningskontroll

Angi denne egenskapen til å kontrollere hvilke egenskaper som vises:

 • Kombinasjonsboks viser alle tilgjengelige egenskaper.

 • Listeboks viser alle tilgjengelige egenskaper unntatt Listerader, Listebredde og Bare fra liste.

 • Tekstboks viser ingen egenskaper og konverterer feltet til skrivebeskyttet.

Radkildetype

Velg om du vil fylle ut oppslagsfeltet med verdier fra en annen tabell eller spørring, eller fra en liste med verdier som du angir. Du kan også velge å fylle listen med navnene på feltene i en tabell eller spørring.

Radkilde

Angi tabellen, spørringen eller listen over verdier som gir verdiene for oppslagsfeltet. Når egenskapen Radkildetype er angitt til Tabell/spørring eller Feltliste, bør denne egenskapen angis til et tabell- eller spørringsnavn, eller til en SQL-setning som representerer spørringen. Når egenskapen Radkildetype er angitt til Verdiliste, bør denne egenskapen inneholde en liste med verdier som er atskilt med semikolon.

Bundet kolonne

Angi kolonnen i radkilden som inneholder verdien som er lagret av oppslagsfeltet. Denne verdien kan variere fra 1 til antall kolonner i radkilden.

Kolonnen som inneholder verdien som skal lagres, trenger ikke å være den samme kolonnen som visningskolonnen.

Antall kolonner

Angi antall kolonner i radkilden som kan vises i oppslagsfeltet. Du velger hvilke kolonner som skal vises ved å angi kolonnebredde i egenskapen Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angi om du vil vise kolonneoverskrifter.

Kolonnebredder

Skriv inn kolonnebredden for hver kolonne. Visningsverdien i et oppslagsfelt er kolonnen eller kolonnene som er representert i egenskapen Kolonnebredder, med en bredde som ikke er null.

Hvis det er en kolonne du ikke vil vise, for eksempel en ID-kolonne, angir du 0 for bredden.

Listerader

Angi antall rader som vises når du viser oppslagsfeltet.

Listebredde

Angi bredden til kontrollen som vises når du viser oppslagsfeltet.

Bare fra liste

Velg om du kan skrive inn en verdi som ikke er i listen.

Tillat flere verdier

Indikerer om oppslagsfeltet tillater at flere verdier kan velges.

Du kan ikke endre verdien til denne egenskapen fra Ja til Nei.

Tillat endringer i verdiliste

Angi om du kan redigere elementene i et oppslagsfelt som er basert på en verdiliste. Når denne egenskapen er angitt til Ja, og du høyreklikker på et oppslagsfelt som er basert på en verdiliste med en enkeltkolonne, vises menyalternativet Rediger listeelementer. Hvis oppslagsfeltet har mer enn én kolonne, ignoreres denne egenskapen.

Skjema for redigering av listeelementer

Gi navn til et eksisterende skjema som skal brukes til å redigere listeelementene i et oppslagsfelt som er basert på en tabell eller en spørring.

Vise bare radkildeverdier

Vis bare verdier som samsvarer med den gjeldende radkilden når Tillat flere verdier er angitt til Ja.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×