Opprette en standard eller privat kanal i Teams

Teams består av kanaler, som er samtalene du har med andre teammedlemmer. Hver kanal er dedikert til et bestemt emne, en bestemt avdeling eller et bestemt prosjekt.

Som standard, kan alle medlemmer av et team opprette kanaler. En standardkanal er åpen for alle medlemmer, og alt som legges inn er søkbart for andre. Hvis du trenger en liten gruppe deltagere for et bestemt prosjekt, kan du opprette en privat kanal for teamet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan Teams kan ha standardkanaler eller private kanaler.

Obs!: 

Opprett en standardkanal

Hvis du vil opprette en standardkanal, starter du i team-listen. Finn teamnavnet, og velg Flere alternativer Flere alternativer-knappen > Legg til kanalikonLegg til kanal. Du kan også velge Administrer team og deretter legge til en kanal i Kanaler-fanen

Opprette standardkanal

Du kan opprette opptil 200 kanaler i løpet av teamets levetid. Dette tallet inkluderer også kanaler du oppretter, for senere å slette. 

Opprette en privat kanal

Hvis du vil ha et fokusert sted å diskutere sensitiv informasjon, for eksempel budsjetter, resourcing, strategisk plassering og så videre, kan du opprette en privat kanal for teamet.

Bare eiere eller medlemmer av den private kanalen har tilgang til den. Hvis du vil vite hvem som kan se hva i en privat kanal, kan du ta en titt på Private kanaler i Teams

Du kan opprette opptil 30 kanaler i løpet av et teams levetid.

Obs!: Administratoren din kan endre denne tillatelsen, og begrense opprettelsen av private kanaler til bestemte roller.

Slik oppretter du en privat kanal for et team:

 1. Gå til teamet du vil opprette den private kanalen for, og velg Flere alternativer Flere alternativer-knappen >Legg til kanalikonLegg til kanal.

 2. Angi et navn og en beskrivelse for kanalen.

 3. Velg pil ned til høyre under Personvern, og velg deretter Privat – bestemte teammedlemmer har tilgang.

 4. Velg Opprett for å legge til den private kanalen i teamet.

  Opprette privat kanal

Legg til medlemmer i en privat kanal

Som eier av en private kanal, kan du legge til eller fjerne medlemmer, og redigere private kanalinnstillinger. Alle personer du legger til, må først være medlem av teamet. 

Slik legger du medlemmene i teamet i den private kanalen:

 1. Ved siden av det private kanalnavnet velger du Flere alternativer Flere alternativer-knappen > Ikonet Legg til medlemmerLegg til medlemmer.

  Legge til medlemmer i privat kanal

 2. Bruk fanene Medlemmer og Innstillinger, for å legge til eller fjerne medlemmer, og tilordne roller. Den private kanalen kan ha flere eiere og opptil 250 medlemmer.

 3. Når du er ferdig, velger du Fullfør. Medlemmer kan nå legge inn meldinger i den private kanalen.

Administrer oppretting av private kanaler

Som teameier kan du slå medlemmenes mulighet til å opprette kanaler, både på og av. Gå til teamets Innstillinger-fane, for å se og endre dette alternativet.

Rediger, slett, skjul eller forlat en kanal

Velg Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet. Deretter bruker du menyen til å redigere, slette, skjule eller forlate kanalen.

Obs!: Teameiere bestemmer hvilke teammedlemmer som kan slette kanaler.

Husk at hvis du sletter en kanal, mister du også hele samtaleloggen for denne kanalen. OneNote-seksjonene som er knyttet til kanalen, vil imidlertid fremdeles vises på teamets SharePoint-nettsted.

Teams består av kanaler, som er samtalene du har med andre teammedlemmer. Hver kanal er dedikert til et bestemt emne, en bestemt avdeling eller et bestemt prosjekt.

Teams kan ha standard eller private kanaler. Når du skal opprette en kanal, kan du bruke fremgangsmåten nedenfor.

Opprett en standardkanal

En standardkanal er åpen for alle medlemmer, og alt som legges inn er søkbart for andre. Du legger ikke medlemmer til i en standardkanal, teamet har allerede tilgang.

Trykk på Teams Teamknapp, gå til teamnavnet, og trykk Flere alternativer Flere alternativer-knappen> Administrer kanaler.

Trykk på Legg til Legg til-knapp og skriv inn et navn og en beskrivelse (valgfritt). Dette legger en standardkanal til teamet.

Du kan opprette opptil 200 kanaler i løpet av teamets levetid. Dette tallet inkluderer også kanaler du oppretter, for senere å slette.

Opprett en privat kanal og legg til medlemmer

Bare de brukerne som er eiere eller medlemmer av den private kanalen, kan få tilgang til kanalen. Hvis du vil vite hvem som kan se hva i en privat kanal, kan du ta en titt på Private kanaler i Teams

Du kan opprette opptil 30 kanaler i løpet av et teams levetid.

Slik oppretter du en privat kanal og legger til medlemmer i Teams:

 1. Trykk på Teams Teamknapp , gå til teamnavnet og trykk Flere alternativer Flere alternativer-knappen> Administrer kanaler.

 2. Trykk på Add Legg til-knapp   i toppteksten og skriv inn et navn og en beskrivelse (valgfritt)

 3. Trykk på Personvern og deretter Privat som vist.

  Private kanalinnstillinger.

 4. Trykk på tilbake-knappen < og Ferdig.

  Dette legger til en privat kanal i teamet, og åpner skjermen Legg til medlemmer.
  Til informasjon – I tillegg kan du hoppe over trinn 5 og legge til medlemmer senere.

 5. Under Legg til medlemmer, skriver du inn et navn i Legg tilfeltet, og trykker på Ferdig.

Den private kanalen kan ha flere eiere og opptil 250 medlemmer.

Rediger, slett, skjul eller forlat en kanal

Velg Flere alternativer Flere alternativer-knappen ved siden av teamnavnet. Deretter bruker du menyen til å redigere, slette, skjule eller forlate kanalen etter ønske.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×