Sist oppdatert: desember 2013

Innhold

Personverntillegg for Microsoft Lync 2013 for Windows Phone

Dette er et tillegg til personvernerklæringen for Microsoft Lync 2013-produkter. For å forstå praksisene for innsamling og bruk av data som er relevante for et bestemt Microsoft Lync-produkt eller -tjeneste, bør du lese både personvernerklæringen for Microsoft Lync-produkter og dette tillegget.

Dette personverntillegget tar for seg distribusjon og bruk av Microsoft Lync 2013 for iPhone på bedriftens mobilenheter. Hvis du bruker Microsoft Lync Server-kommunikasjonsprogramvare som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart [for eksempel Microsoft] er vert for serverne som programvaren kjører på), sendes informasjon til denne tredjeparten. Hvis du vil vite mer om bruken av data som sendes fra bedriften til denne tredjeparten, kan du forhøre deg med bedriftens systemansvarlige eller tjenesteleverandøren din.

Til toppen av siden

Anropsdelegering (videresending av anrop / samtidig ringing)

Funksjonen gjør følgende: Med anropsdelegering kan brukere tilordne én eller flere representanter som kan foreta eller besvare anrop, og konfigurere og bli med i Lync møter på dine vegne. Brukerne kan også velge å videresende anrop til telefonsvareren automatisk, videresende til et annet nummer eller en annen representant eller ringe samtidig både til det primære nummeret og et alternativt nummer, for eksempel en mobilenhet, en representant eller en ringegruppe.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når en bruker tilordner representanter, må vedkommende oppgi kontaktinformasjon om representantene under konfigurasjonen. Brukere som konfigureres som representanter, mottar et varsel med informasjon om at noen i virksomheten har tilordnet dem som representant. Når representanter besvarer et anrop på vegne av personen som har tilordnet dem som representant, mottar denne personen et e-postvarsel med informasjon om denne hendelsen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lync bruker representantens kontaktinformasjon til å tillate dem å ringe eller motta anrop, og planlegge eller bli med i møter på vegne av personen de er representant for.

Valg/kontroll: Anropsdelegering er deaktivert som standard. Det kan aktiveres eller deaktiveres via følgende trinn:

 1. Trykk Viderekobling i Min informasjon-visningen i Lync for Windows Phone.

 2. Velg Ring samtidig eller Viderekoble anrop til fra rullegardinmenyen.

 3. Trykk Representanter i listen over alternativer.

Obs!:  Bare tidligere definerte representanter er tilgjengelige på mobilenheten. Representanter må konfigureres fra den Lync skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende: Logging i klient gjør det mulig å logge Lync for Windows Phone bruksinformasjon. Informasjonen kan brukes til feilsøking av eventuelle problemer du kan oppleve med Lync for Windows Phone.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Når logging i klient er aktivert, lagres informasjon, som for eksempel enhets-ID, brukeralias og domene, tilstedeværelsesdata, meldingsdetaljer, påloggingshistorikk, kontaktliste og klientkonfigurasjonsdata, lokalt på enheten. Innholdet i Lync samtaler lagres ikke. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn i loggene på klientsiden, kan brukes av bedriftens kundestøtte, eller den kan sendes til Microsoft for å feilsøke problemer (se delen Send logger).

Valg/kontroll: Logging i klient er deaktivert som standard. Det kan aktiveres eller deaktiveres via følgende trinn:

 1. Trykk Innstillinger i Min informasjon-visningen i Lync for Windows Phone.

 2. Trykk Diagnoselogging i listen over alternativer.

 3. Skyv veksleknappen Aktiver logging til på alternativsiden Logging.

Til toppen av siden

Kontaktkort

Funksjonen gjør følgende : Kontaktkortet viser informasjon om kontakt, tilstedeværelse og sted om deg og de andre personene i virksomheten. Kontaktkortet inneholder også informasjon om kommunikasjon via direktemeldinger, e-post eller telefon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes : Informasjonen på kontaktkortet innhentes fra flere steder. Statisk informasjon, for eksempel navnet ditt, bygningen og kontornummeret, hentes fra virksomhetens bedriftskatalog (for eksempel Active Directory Domain Services). Dynamisk informasjon, for eksempel informasjon om ledig/opptatt i kalenderen, hentes fra Microsoft Exchange Server, og stedsinformasjon hentes på flere måter (se avsnittet om sted). Telefonnumre kan hentes fra bedriftskatalogen eller angis manuelt av brukeren. Tilstedeværelsesinformasjon administreres av Lync ved hjelp av Outlook kalender (hvis aktivert av brukeren), eller angis manuelt av brukeren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen : Kontaktkortinformasjonen deles med personene i organisasjonen av Lync Server.

Valg/kontroll: Kontakter administreres fra den Lync skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Samtalelogg

Funksjonen gjør følgende: Samtaleloggen lagrer direktemeldingssamtalene dine i et sikkert lager på enheten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Samtaleloggen lagrer innholdet i direktemeldingssamtaler og statistikk om taleanrop, for eksempel dato, klokkeslett, varighet og anroperdetaljer, lokalt på enheten. Loggen for direktemeldingssamtaler som opprettes av Lync for Windows Phone, lagres ikke i mappen Outlook samtalelogg. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Lync viser denne informasjonen på Chatter-fanen i hovedbrukergrensesnittet, slik at brukerne kan vise og fortsette tidligere samtaler.

Valg/kontroll: Samtaleloggen aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren.

Samtaleloggen kan slettes på følgende måte:

 1. Trykk og hold samtalen du vil slette, i samtalelisten.

 2. Trykk slett samtale på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Programmet for forbedret kundeopplevelse.

Funksjonen gjør følgende: Hvis du velger å delta, samler programmet for forbedret kundeopplevelse inn grunnleggende informasjon om hvordan du bruker programmene, datamaskinen eller enheten og tilkoblede enheter. Vi samler også inn informasjon om hvordan alt dette er konfigurert, og ytelsen til det. Disse rapportene sendes til Microsoft for å bidra til å forbedre funksjonene kundene bruker oftest, og for å finne løsninger på vanlige problemer. Program for forbedret kundeopplevelse samler også inn type og antall feil som oppstår, programvare- og maskinvareytelse og hastigheten på tjenestene. Microsoft registrerer ikke navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjon fra Program for forbedret kundeopplevelse sendes automatisk til Microsoft når funksjonen er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonen som innhentes, behandles eller sendes av programmet for forbedret kundeopplevelse, kan du se personvernerklæringen for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.

Bruk av informasjonen: Microsoft bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til Microsofts programvare og tjenester.

Valg/kontroll: Program for forbedret kundeopplevelse er deaktivert som standard. Bedriftsadministratoren kan aktivere eller deaktivere programmet for forbedret kundeopplevelse for virksomheten. Hvis bedriftsadministratoren ikke har konfigurert dette programmet for virksomheten, kan brukeren registrere seg under den første installasjonen. Hvis bedriftsadministratoren ikke har deaktivert kontrollen for programmet for forbedret kundeopplevelse, kan brukerne når som helst endre valget for Program for forbedret kundeopplevelse ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Gå til Innstillinger i Lync for Windows Phone.

 2. Velg Hjelp oss med å forbedre Lync.

 3. Aktiver eller deaktiver innstillingen fra siden Hjelp oss med å forbedre Lync , og skyv veksleknappen til eller Av.

Obs!:  Hvis administratoren endrer innstillingen for å aktivere eller deaktivere programmet for forbedret kundeopplevelse mens brukeren allerede bruker Lync, trer den nye innstillingen bare i kraft når brukeren avslutter Lync og logger på igjen.

Til toppen av siden

Skrivebords- og programdeling

Funksjonen gjør følgende: Med skrivebords- og programdeling kan brukere samarbeide via videochat samtidig som de deler skrivebordet eller utvalgte programmer med alle på møtet. Dermed kan de dele og redigere filer som om de var i samme rom som kollegene. Brukere kan også avholde Microsoft PowerPoint-presentasjoner (se avsnittet om samarbeid i PowerPoint) og samarbeide med andre på en virtuell tavle, som er en tom side for notater og tegninger som alle på møtet kan bruke sammen. Når brukeren begynner å dele skrivebordet eller et program, er det bare denne brukeren som har kontrollen. Hvis brukeren vil, kan vedkommende la andre brukere kontrollere det delte skrivebordet eller programmet, navigere og gjøre endringer med sine egne mus og tastatur.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis delingen settes i gang av en annen deltaker på møtet, kan Windows Phone-brukere se det delte skrivebordet eller programmet på skjermen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som deles, brukes av møtedeltakerne til å samarbeide via video.

Valg/kontroll: Lync for Windows Phone brukere kan bare vise skrivebordet eller programmet som deles av en annen møtedeltaker. De kan ikke ta kontroll over eller samhandle med det delte skrivebordet eller programmet, og de kan heller ikke dele iPad-skrivebordet eller programmer som kjører på iPad, med andre møtedeltakere.

Til toppen av siden

Nødanrop

Viktig!:  Vi anbefaler at du IKKE bruker Lync for Windows Phone til å kontakte en leverandør av nødtjenester, for eksempel 911 i USA. Lync for Windows Phone ikke har mulighet til å bestemme din faktiske fysiske plassering. Hvis du bruker Lync for Windows Phone til å kontakte leverandører av nødtjenester, kan ikke leverandørene bestemme hvor du befinner deg. Hvis du vil kontakte leverandører av nødtjenester fra enheten, kan du lukke Lync for Windows Phone og bruke enhetens numeriske tastatur.

Til toppen av siden

Deling av sted

Funksjonen gjør følgende: Deling av sted deler tidssonen du er i, med andre ved hjelp av tilstedeværelsesfunksjonen til kontaktkortet når personvernmodus er aktivert (se avsnittet Personvernmodus).

Viktig!:  Din faktiske fysiske plassering kan ikke fastslås av Lync for Windows Phone. IKKE bruk Lync for Windows Phone til å ringe en nødtjenesteleverandør, for eksempel 911. Bruk det numeriske tastaturet på enheten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Tidssonen hentes fra operativsystemet på den mobile enheten og deles med Lync kontakter. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Deling av sted viser hvor du befinner deg til dine kontakter og personene i organisasjonen på kontaktkortet. Legg merke til at ingen annen informasjon, herunder geografisk plassering, formatert adresse eller sivil adresse, deles via tilstedeværelsen.

Valg/kontroll: Plasseringsdeling er aktivert og deaktivert av bedriftsadministratoren og kan administreres fra den Lync skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personlig bilde

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen Personlig bilde viser bildet ditt for kontaktene dine og personene i organisasjonen på kontaktkortet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Ditt personlige bilde kan lastes opp av systemansvarlig i organisasjonen eller deg selv (hvis aktivert) og lagres i organisasjonens katalog (for eksempel Active Directory Domain Services). Den hentes av Lync for deling med kontaktene dine og andre brukere i organisasjonen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Det personlige bildet brukes til å tilpasse brukeropplevelsen og til å dele bildet ditt med andre.

Valg/kontroll: Innstillinger for personlig bilde administreres fra den Lync skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

PowerPoint-samarbeid

Funksjonen gjør følgende: Med PowerPoint-samarbeid kan brukere vise og legge til merknader i PowerPoint-presentasjoner under elektroniske samtaler eller møter.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis en PowerPoint presentasjon deles av en annen møtedeltaker, kan Lync for Windows Phone brukere vise presentasjonen på enheten. De kan ikke ta kontroll over eller samhandle med presentasjonen. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som deles, brukes av møtedeltakerne til å samarbeide via video.

Valg/kontroll: Windows Phone-brukere kan bare vise en PowerPoint-presentasjon som deles av en annen møtedeltaker. De kan ikke laste opp, legge inn merknader eller dele PowerPoint-presentasjoner fra enheten.

Til toppen av siden

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende: Med tilgjengelighets- og kontaktinformasjon kan brukere vise tilgjengelighets- og kontaktinformasjon for andre medlemmer i organisasjonen, i tillegg til personlige kontakter (både i og utenfor organisasjonen). Den systemansvarlige kan også konfigurere interaksjon med Outlook og Exchange Server, slik at du kan vise fraværsmeldinger og annen statusinformasjon (for eksempel når du har et møte planlagt i Outlook-kalenderen).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Du bruker påloggingsadressen og et passord til å koble til Lync Server. Du og den systemansvarlige kan publisere informasjon om tilgjengelighetsstatus og kontaktinformasjon, som knyttes til påloggingsadressen din. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Andre Lync brukere og programmer kan få tilgang til tilgjengelighets- og kontaktinformasjonen din for å bestemme publisert status og informasjon for å kommunisere bedre med deg.

Valg/kontroll: Innstillinger for tilstedeværelse og kontaktinformasjon administreres fra den Lync skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Personvernmodus

Funksjonen gjør følgende : Personvernmodus er en innstilling som lar brukere bestemme hvor mye av tilgjengelighetsinformasjonen (for eksempel Tilgjengelig, Opptatt, Ikke forstyrr og så videre) de vil dele med kontakter i kontaktlisten.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Aktivering av personvernmodus fører til at Lync går inn i en modus der en bruker kan justere brukerinnstillingene slik at tilstedeværelsesinformasjonen bare deles med kontakter i kontaktlisten. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen : Denne innstillingen lar brukeren bestemme hvordan tilgjengelighetsdataene skal deles.

Valg/kontroll: Personvernmodus er av som standard. Den administreres fra den Lync skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Push-varslinger

Funksjonen gjør følgende: Push-varsler er mekanismen som varsler deg når du mottar en ny melding eller en ny samtale på den mobile enheten. Varselet kan gis på flere måter, inkludert en samtalering, et popup-varsel, en lyd eller et annet fargeikon, avhengig av enhetens operativsystem. Varselet genereres lokalt på enheten når enheten mottar en ny melding eller et nytt anrop. Dette skjer bare når Lync for Windows Phone ikke kjører i forgrunnen. Når Lync for Windows Phone kjører i forgrunnen, undertrykkes push-varsler. Du kan aktivere eller deaktivere push-varslinger, men deaktivering av push-varsler stopper ikke mottak av meldinger eller anrop. det deaktiverer ganske enkelt varslingsfunksjonen. Hvis du vil slutte å motta nye meldinger eller anrop, må du lukke Lync for Windows Phone.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Ingen informasjon hentes inn, behandles eller sendes av mobilenheten. Ingen informasjon sendes til Microsoft. Alle meldinger & anrop sendt til enheten fra andre Lync brukere sender gjennom Microsoft Push Notification-tjenesten for levering til enheten. Når en forbindelse er etablert, går alle meldinger og anrop direkte mellom deltakerne i forbindelsen.

Valg/kontroll: Push-varslinger aktiveres og deaktiveres av firmaadministratoren. Hvis Push-varslinger er aktivert, kan du slå det på eller av ved å bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Trykk på «...» i Lync for Windows Phone i min informasjonsvisning i den nederste applinjen, og velg deretter innstillinger.

 2. Bruk veksleknappen for push-varslinger til å slå varslinger på og av.

Til toppen av siden

Send som e-post

Funksjonen gjør følgende: Med Send som e-post kan brukeren sende Lync for Windows Phone samtaleloggen som et vedlegg til en brukerdefinert e-postadresse.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: De 50 siste innkommende og utgående samtalene lagres lokalt på en isolert plassering på enheten på ubestemt tid med mindre 1) brukeren sletter samtalen, 2) brukeren avinstallerer programmet eller 3) en ny bruker logger på den samme enheten. Når du sender en direktemeldingslogg ved å bruke funksjonen Send som e-post, leveres den i form av en e-postmelding til e-postadressen som er angitt av brukeren. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Brukere kan sende samtaleloggen som et e-postvedlegg til den angitte e-postadressen for å gjøre samtaler tilgjengelige utenfor enheten for formål slik som arkivering eller deling.

Valg/kontroll: Hvis du vil bruke funksjonen Send som e-post, må brukeren ha e-post aktivert på enheten. Se i brukerveiledningen for enheten for informasjon om hvordan du aktiverer og konfigurerer e-post.

Samtaleloggen for direktemeldinger sendes på følgende måte:

 1. Trykk på «...» i samtalevinduet i den nederste applinjen.

 2. Velg send som e-post på menyen.

 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren hvis du vil sende loggen til noen andre enn deg selv.

 4. Trykk Send.

Til toppen av siden

Lagre logger

Funksjonen gjør følgende: Med Lagre logger kan brukeren lagre klientloggene til Microsoft, slik at de får hjelp til å undersøke eventuelle problemer med lyd eller tilkobling (se avsnittet Logging i klient).

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis logging i klienten er aktivert, sendes bare informasjonen som er samlet inn via loggingen i klienten. Logger i klienten sendes ikke automatisk fra enheten. I stedet sendes logger bare når logging er aktivert på enheten (se avsnittet Logging i klient).

Bruk av informasjonen: Informasjonen som samles inn fra enheten, brukes til å feilsøke problemet du støtte på, og for å bidra til å forbedre Lync.

Valg/kontroll: Hvis du vil bruke sendelogger, må brukeren ha e-post aktivert på enheten. Se i brukerveiledningen for enheten for informasjon om hvordan du aktiverer og konfigurerer e-post.

Logger i klienten kan sendes på følgende måte:

 1. Trykk på «...» i Lync for Windows Phone i min informasjonsvisning i den nederste applinjen, og velg deretter innstillinger.

 2. Velg Logging fra listen over alternativer.

 3. Trykk Lagre logger på alternativsiden Logging.

 4. Skriv inn e-postadressen til mottakeren i e-postskjemaet som åpnes med loggene vedlagt, og trykk deretter Send.

Til toppen av siden

Rapportere påloggingsfeil

Funksjonen gjør følgende: Funksjonen for rapportering av påloggingsfeil genererer automatisk en feilrapport når en bruker forsøker å logge på Lync. Brukeren kan deretter velge å sende feilrapporten til Microsoft.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Informasjonen som innhentes i feilrapporten, inneholder informasjon, for eksempel kvaliteten på brukerens Internett-tilkobling og eventuelle feilkoder eller unntaksdata som ble generert som et resultat av de mislykkede påloggingsforsøkene. Rapporten kan også inneholde personlig identifiserbar informasjon, for eksempel brukerens IP-adresse og SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Denne informasjonen kan sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Dataene i rapporten over påloggingsfeil brukes av Microsoft til å feilsøke og løse påloggingsproblemer. Den brukes også av Microsoft til å identifisere vanlige påloggingsproblemer og -trender for å forbedre påloggingsopplevelsen Lync.

Valg/kontroll: Denne funksjonen er slått av som standard, og den kan behandles av bedriftens systemansvarlige. Den systemansvarlige kan velge å alltid sende eller aldri sende rapporten over påloggingsfeil til Microsoft, eller la brukeren bestemme selv.

Brukeren kan endre innstillingene på følgende måte:

 1. Klikk Alternativer (tannhjulikon) øverst til høyre i hovedvinduet i Lync.

 2. Klikk Generelt i dialogboksenLync – Alternativer.

 3. Merk av for eller fjern merket for Send automatisk Lync feilinformasjon til MicrosoftGenerelt-fanen.

 4. Klikk på OK.

Til toppen av siden

Enhetlig kontaktlager

Funksjonen gjør følgende: Unified Contact Store består av tre hovedfunksjoner. Bare én, funksjonen søkefletting, er tilgjengelig i Lync for Windows Phone. Søkefletting fletter den globale adresselisten (GAL) med Lync kontakter, slik at når du søker etter en kontakt, er det bare én enkelt oppføring i søkeresultatene.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Lync for Windows Phone samler kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory Domain Services og tilstedeværelse. Denne informasjonen brukes internt av Lync for Windows Phone.

Bruk av informasjonen: Kontaktinformasjon fra Outlook, Active Directory Domain Services og tilstedeværelse vises i Lync for Windows Phone brukergrensesnitt.

Valg/kontroll: Innstillinger for enhetlig kontakt Store administreres fra den Lync skrivebordsklienten.

Til toppen av siden

Stemmekvalitetsforbedringer

Funksjonen gjør følgende: Lync sender informasjon til eksterne parter hvis den oppdager problemer med enheten eller nettverket under en samtale, for å indikere at du kan ha dårlig stemmekvalitet.

Informasjon som innhentes, behandles eller sendes: Hvis du har en enhetskonfigurasjon som legger til dårlig lyd i et anrop (for eksempel ekko eller støy), Lync også informere andre i samtalen om at kvaliteten på samtalen blir redusert på grunn av enhetskonfigurasjonen på slutten. Andre blir bare varslet om at du bruker en enhet som forårsaker dårlig lydkvalitet. De vet ikke hvilken enhet du bruker. Ingen informasjon sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen: Informasjonen som sendes til andre i samtalen, hjelper dem med å forbedre kvaliteten på samtalen. Presentatører kan for eksempel dempe linjen din hvis du bare lytter til samtalen.

Valg/kontroll: Lync tillater ikke at du deaktiverer varsler om samtalekvalitet.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×