Sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle

La oss si at du på en enkel måte vil legge inn gjeldende dato og klokkeslett mens du lager en tidslogg over aktiviteter. Eller kanskje du vil vise den gjeldende datoen og det gjeldende klokkeslettet automatisk i en celle hver gang tidsformlene beregnes på nytt. Det finnes flere måter å sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle på.

Sette inn en konstant dato eller et konstant klokkeslett i en Excel-celle

En konstant verdi i et regneark er en verdi som ikke endres når regnearket beregnes på nytt eller åpnes. Når du trykker en tastekombinasjon, for eksempel CTRL+; for å sette inn gjeldende dato i en celle, blir det tatt et øyeblikksbilde av den gjeldende datoen, og deretter settes den inn i cellen. Fordi cellens verdi ikke endres, regnes den som statisk.

 1. Merk cellen du vil sette inn gjeldende data og klokkeslett i.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Sett inn gjeldende dato ved å trykke CTRL+; (semikolon).

  • Sett inn gjeldende klokkeslett ved å trykke CTRL+SKIFT+; (semikolon).

  • Sett inn gjeldende dato og klokkeslett ved å trykke CTRL+; (semikolon), trykk deretter MELLOMROM, og trykk til slutt CTRL+SKIFT+; (semikolon).

Change the date or time format

Hvis du vil endre dato- eller klokkeslettformatet, høyreklikker du på en celle og velger Formater celler. Klikk deretter Dato eller klokkeslett under Kategori i dialogboksen Formater celler, og velg en type i Type-listen, og klikk OK.

Sette inn en konstant dato eller et konstant klokkeslett i en Excel-celle

En konstant verdi i et regneark er en verdi som ikke endres når regnearket beregnes på nytt eller åpnes. Når du trykker en tastekombinasjon, for eksempel CTRL+; for å sette inn gjeldende dato i en celle, blir det tatt et øyeblikksbilde av den gjeldende datoen, og deretter settes den inn i cellen. Fordi cellens verdi ikke endres, regnes den som statisk.

 1. Merk cellen du vil sette inn gjeldende data og klokkeslett i.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Sett inn gjeldende dato ved å trykke CTRL+; (semikolon).

  • Hvis du vil sette inn gjeldende klokkeslett, trykker du KOMMANDO+ ; (semikolon).

  • Hvis du vil sette inn gjeldende dato og klokkeslett, trykker du CTRL+; (semikolon), trykk deretter mellomrom, og trykk deretter KOMMANDO+ ; (semikolon).

Change the date or time format

Hvis du vil endre dato- eller klokkeslettformatet, høyreklikker du på en celle og velger Formater celler. Klikk deretter Dato eller klokkeslett under Kategori i dialogboksen Formater celler, og velg en type i Type-listen, og klikk OK.

Sette inn en konstant dato eller et konstant klokkeslett i en Excel-celle

En konstant verdi i et regneark er en verdi som ikke endres når regnearket beregnes på nytt eller åpnes. Når du trykker en tastekombinasjon, for eksempel CTRL+; for å sette inn gjeldende dato i en celle, blir det tatt et øyeblikksbilde av den gjeldende datoen, og deretter settes den inn i cellen. Fordi cellens verdi ikke endres, regnes den som statisk.

 1. Merk cellen du vil sette inn gjeldende data og klokkeslett i.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sette inn datoen, skriver du inn datoen (for eksempel 2/2), og deretter klikker du Hjem > Tallformat rullegardinlisten (i Tall-fanen) >Kort dato eller Lang dato.

  • Hvis du vil sette inn klokkeslettet, skriver du inn klokkeslettet og klikker deretter Hjem-> Rullegardinmenyen Tallformat (i Tall-fanen) >Klokkeslett.

Change the date or time format

Hvis du vil endre dato- eller klokkeslettformatet, høyreklikker du på en celle og velger Tallformat. Klikk deretter Dato eller klokkeslettunder Kategori i dialogboksen Tallformat, og velg en type i Type-listen, og klikk OK.

Sette inn en dato eller et klokkeslett som oppdateres

En dato eller et klokkeslett som oppdateres når regnearket beregnes på nytt eller arbeidsboken åpnes, betraktes som "dynamisk" i stedet for konstant. I et regneark er den vanligste måten å returnere en dato eller et klokkeslett som er dynamisk, å bruke en regnearkfunksjon.

Hvis du vil sette inn gjeldende dato eller klokkeslett slik at de kan oppdateres, bruker du funksjonene IDAG og , som vist i eksemplet nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse funksjonene, kan du se IDAG (funksjon) og NÅ (funksjon).

Gjør for eksempel følgende:

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=IDAG()

Gjeldende dato (varierer)

=NÅ()

Gjeldende dato og klokkeslett (varierer)

 1. Merk teksten i tabellen ovenfor, og trykk deretter CTRL+C.

 2. Klikk én gang i celle A1 i det tomme regnearket, og trykk deretter CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel for nettet, gjentar du kopiering og innliming for hver celle i eksemplet.

  Viktig!: Du må lime eksemplet inn i celle A1 i regnearket for at det skal virke som det skal.

 3. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller klikker Vis formler i Formulrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter behov.

Obs!: Resultatet fra funksjonene IDAG og endres bare når regnearket beregnes, eller når en makro som inneholder funksjonen, kjøres. Celler som inneholder disse funksjonene, oppdateres ikke automatisk. Datoen og klokkeslettet som brukes, hentes fra systemklokken til datamaskinen.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×