Hvis du vil legge sammen en kolonne eller rad med tall i en tabell, bruker du Formel-kommandoen.

 1. Klikk tabellcellen du vil at resultatet skal vises i.

 2. Klikk Formel på Oppsett-fanen (under Tabellverktøy).

  Formler-alternativet er uthevet på Oppsett-fanen under Tabellverktøy.

 3. Kontroller teksten mellom parentesene i Formel-boksen for å forsikre deg om at cellene du vil summere, er tatt med, og klikk OK.

  Summer(Over)-formelen vises.

  =SUM(ABOVE) legger til tallene i kolonnen over den aktive cellen.

  =SUM(LEFT) legger til tallene i raden til venstre for den aktive cellen.

  =SUM(BELOW) legger til tallene i kolonnen under den aktive cellen.

  =SUM(RIGHT) legger til tallene i raden til høyre for den aktive cellen.

Tips!: Hvis du endrer tallene du legger til, velger du summen og trykker F9 for å oppdatere totalen.

Du kan bruke mer enn én formel i en tabell. Du kan for eksempel summere hver rad med tall i den høyre kolonnen, og deretter kan du summere resultatene nederst i kolonnen.

Andre formler for tabeller

Word inneholder andre funksjoner for tabeller, for eksempel AVERAGE og PRODUCT.

 1. Klikk tabellcellen du vil at resultatet skal vises i.

 2. Klikk Formel på Oppsett-fanen (under Tabellverktøy).

  Formler-alternativet er uthevet på Oppsett-fanen under Tabellverktøy.

 3. I dialogboksen Formel sletter du SUM-formelen, men beholder likhetstegnet (=). Deretter klikker du boksen Lim inn funksjon og klikker funksjonen du vil bruke.

  Lim inn-funksjonene for en formel vises på Oppsett-fanen under Tabellverktøy.

 4. Mellom parentesene skriver du inn hvilke tabellceller du vil ta med i formelen, og deretter klikker du OK:

  Skriv inn ABOVE for å inkludere tallene i kolonnen over den aktive cellen.

  Skriv inn LEFT for å inkludere tallene i raden til venstre for den aktive cellen.

  Skriv inn BELOW for å inkludere tallene i kolonnen under den aktive cellen.

  Skriv inn RIGHT for å inkludere tallene i raden til høyre for den aktive cellen.

  Hvis du vil finne gjennomsnittet for tallene i raden til venstre for cellen, klikker du AVERAGE og skriver inn LEFT:

  =AVERAGE(LEFT)

  Hvis du vil multiplisere to tall, klikker du PRODUCT og skriver inn plasseringen til tabellcellene:

  =PRODUCT(ABOVE)

Tips!: Hvis du vil inkludere et mer bestemt celleområde i en formel, kan du referere til bestemte celler. Tenk deg at hver kolonne i tabellen har en bokstav og hver rad har et tall, som i et Microsoft Excel-regneark. Hvis du for eksempel vil multiplisere tallene fra den andre og tredje kolonnen i den andre raden, skriver du inn =PRODUCT(B2:C2).

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×