Klikk navnet på funksjonen i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om den.

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Versjonsinformasjonen for 2013 viser for eksempel at denne funksjonen er tilgjengelig i Excel 2013 og alle nyere versjoner.

Funksjon

Beskrivelse

BESSELI (funksjon)

Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)

BESSELJ (funksjon)

Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)

BESSELK (funksjon)

Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)

BESSELY (funksjon)

Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)

BINTILDES (funksjon)

Konverterer et binært tall til et desimaltall

BINTILHEKS (funksjon)

Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall

BINTILOKT (funksjon)

Konverterer et binært tall til et oktaltall

BITOG (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en bitvis "Og" av to tall.

BITVFORSKYV (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer et tall forskjøvet mot venstre med størrelse_forskyvning biter

BITELLER (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en bitvis "Eller" av to tall.

BITHFORSKYV (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer et tall forskjøvet mot høyre med størrelse_forskyvning biter

BITEKSKLUSIVELLER (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer en bitvis eksklusiv ELLER for to tall

KOMPLEKS (funksjon)

Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall

KONVERTER (funksjon)

Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet

DESTILBIN (funksjon)

Konverterer et desimaltall til et binærtall

DESTILHEKS (funksjon)

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall

DESTILOKT (funksjon)

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall

DELTA (funksjon)

Undersøker om to verdier er like

FEILF (funksjon)

Returnerer feilfunksjonen

FEILF.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer feilfunksjonen

FEILFK (funksjon)

Returnerer den komplementære feilfunksjonen

FEILFK.PRESIS (funksjon)
Excel 2010

Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig

GRENSEVERDI (funksjon)

Tester om et tall er større enn en terskelverdi

HEKSTILBIN (funksjon)

Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall

HEKSTILDES (funksjon)

Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet

HEKSTILOKT (funksjon)

Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall

IMABS (funksjon)

Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall

IMAGINÆR (funksjon)

Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall

IMARGUMENT (funksjon)

Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer

IMKONJUGERT (funksjon)

Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall

IMCOS (funksjon)

Returnerer cosinus til et komplekst tall

IMCOSH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk cosinus til et komplekst tall

IMCOT (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer cotangenten for et komplekst tall

IMCSC (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer cosekant for et komplekst tall

IMCSCH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk cosekant for et komplekst tall

IMDIV (funksjon)

Returnerer kvotienten til to komplekse tall

IMEKSP (funksjon)

Returnerer eksponenten til et komplekst tall

IMLN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall

IMLOG10 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall

IMLOG2 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall

IMOPPHØY (funksjon)

Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens

IMPRODUKT (funksjon)

Returnerer produktet av 2–255 komplekse tall

IMREELL (funksjon)

Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall

IMSEC (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer sekant for et komplekst tall

IMSECH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall

IMSIN (funksjon)

Returnerer sinus til et komplekst tall

IMSINH (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall

IMROT (funksjon)

Returnerer kvadratroten av et komplekst tall

IMSUB (funksjon)

Returnerer differansen mellom to komplekse tall

IMSUMMER (funksjon)

Returnerer summen av komplekse tall

IMTAN (funksjon)
 Excel 2013

Returnerer tangent for et komplekst tall

OKTTILBIN (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et binært tall

OKTTILDES (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et desimaltall

OKTTILHEKS (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×