Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

Verktøylinjen for hurtigtilgang er en tilpassbar verktøylinje som inneholder kommandoer som ikke er tilknyttet båndet du har åpent. Du kan velge mellom to plasseringer for verktøylinjen for hurtigtilgang, og du kan legge til knapper som representerer kommandoer på den.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: 

 • Størrelsen på knappene kan ikke endres via innstillingene i Microsoft Office. Den eneste måten å endre størrelsen på, er å bytte til en lavere skjermoppløsning.

 • Verktøylinjen for hurtigtilgang kan ikke vises på flere linjer.

 • Du kan bare legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang. Innholdet i de fleste lister, for eksempel innrykk- og avstandsverdier og individuelle stiler, som også vises på båndet, kan ikke legges til på verktøylinjen for hurtigtilgang. Du kan imidlertid tilpasse båndet i Office for å tilpasse båndet slik du vil ha det. Du kan for eksempel opprette egendefinerte faner og grupper for kommandoene du bruker mest.

Hva du vil gjøre?

Legge til en kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang

Legge til en kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang som ikke finnes på båndet

Fjerne en kommando fra verktøylinjen for hurtigtilgang

Endre rekkefølgen på kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Gruppere kommandoene ved å legge til et skilletegn mellom kommandoene

Flytte verktøylinjen for hurtigtilgang

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang ved hjelp av Alternativer-kommandoen

Tilbakestille verktøylinjen for hurtigtilgang til standardinnstillingene

Eksportere en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang

Importere en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang

Hvorfor vises en grønn ball?

Legge til en kommando på verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk den aktuelle fanen eller gruppen på båndet for å se kommandoen du vil legge til på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 2. Høyreklikk kommandoen, og klikk deretter Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

  Legge til kommandoen Stavekontroll og grammatikk på verktøylinjen for hurtigtilgang i Word

Legge til en kommando som ikke er i båndet på verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang > Flere kommandoer.

Menyen Tilpass verktøy linje for hurtig tilgang åpnes, med en pil som peker til flere kommandoer-alternativet.

 1. Klikk Kommandoer som ikke er på båndet i listen Velg kommandoer fra.

 2. Finn kommandoen i listen, og klikk deretter Legg til.

Tips!: Hvis du ikke finner kommandoen du vil bruke, på kommandoene som ikke er i bånd listen, kan du prøve å velge kommandoen Velg kommandoer fra til alle kommandoer.

Fjerne en kommando fra verktøylinjen for hurtigtilgang

 • Høyreklikk kommandoen du vil fjerne fra verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Fjern fra verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

Endre rekkefølgen på kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Høyreklikk verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Under Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang, klikker du kommandoen du vil flytte og deretter Flytt opp- eller Flytt ned-pilen.

Gruppere kommandoene ved å legge til et skilletegn mellom kommandoene

Hvis du vil at det skal se ut som verktøylinjen for hurtigtilgang har inndelinger, kan du gruppere kommandoene ved hjelp av skilletegn.

 1. Høyreklikk verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. I Velg kommandoer fra-listen klikker du Populære kommandoer.

 3. Klikk <Skilletegn> og deretter Legg til.

 4. Plasser skilletegnet der du ønsker det ved hjelp av Flytt opp- og Flytt ned-pilen.

Flytte verktøylinjen for hurtigtilgang

Du kan velge mellom to plasseringer for verktøylinjen for hurtigtilgang:

 • Øverst i venstre hjørne, på tittel linjen. (standardplassering)

Verktøy linjen for hurtig tilgang som vises over båndet

 • Under båndet.

Verktøy linjen for hurtig tilgang vises under båndet.

Hvis du ikke vil at verktøylinjen for hurtigtilgang skal vises i den gjeldende plasseringen, kan du flytte den til den andre plasseringen. Hvis du synes at standardplasseringen ved siden av programikonet er for langt fra arbeidsområdet, kan du flytte den nærmere arbeidsområdet. Plasseringen under båndet dekker en del av arbeidsområdet. Hvis du vil maksimere arbeidsområdet, bør du derfor bruke standardplasseringen for verktøylinjen for hurtigtilgang.

 1. Klikk Tilpass verktøy linjen for hurtig tilgang (på høyre side av verktøy linjen).

 2. I listen klikker du Vis under båndet eller Vis over båndet.

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang ved hjelp av Alternativer-kommandoen

Du kan legge til, fjerne og endre rekkefølgen på kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang ved hjelp av Alternativer-kommandoen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Verktøylinje for hurtigtilgang.

 4. Gjør endringene du ønsker.

Tilbakestille verktøylinjen for hurtigtilgang til standardinnstillingene

 1. Høyreklikk verktøylinjen for hurtigtilgang, og klikk deretter Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. I Tilpass verktøylinje for hurtigtilgang-vinduet klikker du Bruk standard og deretter Tilbakestill bare verktøylinjen for hurtigtilgang.

Eksportere en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang

Du kan eksportere tilpasninger i båndet og Verktøylinje for hurtigtilgang til en fil som kan importeres og brukes av en kollega eller på en annen datamaskin.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Verktøylinje for hurtigtilgang.

 4. Klikk Importer/eksporter, og deretter Eksporter alle tilpasninger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser båndet, kan du se tilpasse båndet i Office.

Importere en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang

Du kan importere filer med tilpasninger for å erstatte det gjeldende oppsettet i båndet og Verktøylinje for hurtigtilgang. Muligheten til å importere tilpasningen gjør at Microsoft Office-programmene får samme utseende som hos kollegene dine, eller fra datamaskin til datamaskin.

Viktig!: Når du importerer en fil med et tilpasset bånd, går alle tidligere tilpasninger for båndet og Verktøylinje for hurtigtilgang tapt. Hvis du tror at du vil gå tilbake til tilpasningen du har for øyeblikket, må du eksportere dem før du importerer nye tilpasninger.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Verktøylinje for hurtigtilgang.

 4. Klikk Importer/eksporter og deretter Importer tilpasningsfil.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser båndet, kan du se tilpasse båndet i Office.

Hvorfor vises en grønn ball?

Hvis du har lagt til en egendefinert gruppe eller kommando på verktøylinjen og ikke har tilordnet et ikon for gruppen eller kommandoen, ser du en grønn ball.

Ikonet brukes hvis du gjør følgende:

 • Legger til den egendefinerte gruppen i verktøylinjen for hurtigtilgang.

 • For å skille mellom det tilpassede båndet ditt og standard båndet.

Legger til et ikon som skal representere den egendefinerte gruppen eller kommandoen

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Tilpass båndet.

 4. I Tilpass båndet-vinduet, under Tilpass båndet-listen, klikker du den egendefinerte gruppen eller kommandoen du la til.

 5. Klikk Gi nytt navn. Deretter klikker du et ikon i Symbol-listen.

 6. I Gi nytt navn-dialogboksen klikker du OK.

 7. Klikk OK for å se og lagre tilpasningene dine.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser båndet, kan du se tilpasse båndet i Office.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×