Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Denne filen gir informasjon om komponenter som skal lisensieres til deg av Microsoft under Microsofts lisens vilkår for program varen. Microsoft forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, uansett om implication, estoppel eller på annen måte.

Microsoft gir deg en lisens til å bruke følgende komponenter med Microsoft Planner iOS-mobilappen i henhold til vilkårene i lisens vilkårene for Microsoft-programvare for Microsoft Planner-program vare produkter for iOS-mobilappen (Microsoft-programmet). 

 • ADAL SDK for mål setting C-versjon 2.7.12

 • AMScrollingNavbar v 5.1.0

 • Diagrammer v-3.3.0

 • cppcodec-versjon 61d9b044d6644293f99fb87dfadc15dcab951bd9

 • crossguid-versjon fef89a4174a7bf8cd99fa9154864ce9e8e3bf989

 • IQKeyboardManager v 6.2.1

 • Kingfisher v 5.6.0

 • MBProgressHUD v 1.1.0

 • Moya v 12.0.1

 • Moya-ObjectMapper v 2.8

 • MXParallaxHeader-versjon 0.6.1

 • ReachabilitySwift v 4.3.1

 • RxCocoa-versjon 4.5.0

 • RxDataSources versjon 3,1

 • RxGesture-versjon 2.2.0

 • RxSwift v 4.5.0

 • RxSwiftExt v 3.4.0

 • SDCAlertView versjon 10,0

 • SKPhotoBrowser v 6.1.0

 • SlackTextViewController-versjon 037bd7f3947a6464bb59728f08e6021c3e8f8335

 • SnapKit-versjon 5.0.0

 • SQLiteCpp-versjon f08c15f43b27031b0d119a9c9320f9bad744e8f9

 • SwiftDate-versjon 6.0.3

 • SwiftGen v 6.1.0

 • SwiftMessages v 7.0.0

 • SwiftSoup v 2.2.0

 • Swinject v 2.6.2

 • SwinjectAutoregistration v 2.6.0

 • SWXMLHash v 4.9.0

 • TTTAttributedLabel-versjon 2.0.0

%% ADAL SDK for mål setting C-varsler og-informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) Microsoft Corporation

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på ADAL SDK for mål setting C-varsler og-informasjon

%% AMScrollingNavBar merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) 2013 Andrea Mazzini

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi av

denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), for å håndtere

Program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til

Bruk, kopier, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av

Program varen, og for å gi personer som program varen er Furnished til å gjøre det,

underlagt følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert i alle

Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM VAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, DIREKTE ELLER

INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET

FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. I INGEN TILFELLER SKAL FORFATTERNE ELLER

COPYRIGHT BILDEPLASSHOLDERE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER

I EN HANDLING AV KONTRAKT, SKADE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR FRA, UT AV ELLER I

TILKOBLING TIL PROGRAM VAREN ELLER BRUK ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAM VAREN.

=========================================

SLUTT på AMScrollingNavBar meldinger og informasjon

%% Diagrammer legger merke til og informasjon begynner her

=========================================

   Copyright 2016 Daniel Cohen Gindi & Philipp Jahoda

   Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2,0 (lisens);
   Du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen.
Du kan få en kopi av lisensen på

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Med mindre det kreves av gjeldende lov eller samtykket i å
skrive, program vare    distribuert under lisensen fordeles på «som er "grunnlaget,
   UTEN garantier eller betingelser av noe slag, enten direkte eller indirekte.
Se lisensen for det spesifikke språket som styrer tillatelser og
   begrensninger under lisensen.

=========================================

Diagrammer som varsler og informasjon slutter her

%% cppcodec merknader og informasjon begynner her

=========================================

Se enkelt filer for Copyright bildeplassholdere.

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på cppcodec meldinger og informasjon

%% crossguid merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2014 Graeme Hill (http://graemehill.ca)

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på crossguid meldinger og informasjon

%% IQKeyboardManager merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisens

Copyright (c) 2013-2017 Iftekhar Qurashi

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert
i alle Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
Program.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på IQKeyboardManager meldinger og informasjon

%% Kingfisher merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) 2018 Wei Wang

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert
i alle Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
Program.

=========================================

SLUTT på Kingfisher meldinger og informasjon

%% MBProgressHUD merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright © 2009-2016 Matej Bukovinski

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på MBProgressHUD meldinger og informasjon

%% Moya merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) 2014 – Presenter kunst, Ask Furrow

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert
i alle Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
Program.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på Moya meldinger og informasjon

%% Moya – ObjectMapper merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2015 Henrik Bruel

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

SLUTT på Moya-ObjectMapper-merknader og informasjon

%% MXParallaxHeader merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2017 Maxime Epain <maxime.epain@gmail.com>

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på MXParallaxHeader meldinger og informasjon

%% ReachabilitySwift merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2016 Ashley møller

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på ReachabilitySwift meldinger og informasjon

%% RxCocoa merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2015 Krunoslav Zaher. Med enerett.

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på RxCocoa meldinger og informasjon

%% RxDataSources merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisens

Copyright (c) 2017 RxSwift-fellesskapet

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på RxDataSources meldinger og informasjon

%% RxGesture merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) RxSwiftCommunity

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på RxGesture meldinger og informasjon

%% RxSwift merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2015 Krunoslav Zaher. Med enerett.

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på RxSwift meldinger og informasjon

%% RxSwiftExt merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2016 RxSwiftCommunity https://github.com/RxSwiftCommunity

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på RxSwiftExt meldinger og informasjon

%% SDCAlertView merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2013 Scott Berrevoets

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på SDCAlertView meldinger og informasjon

%% SKPhotoBrowser merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) 2015 suzuki_keishi

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert
i alle Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
Program.

=========================================

SLUTT på SKPhotoBrowser meldinger og informasjon

%% SlackTextViewController merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c)-slakk Technologies, Inc.

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på SlackTextViewController meldinger og informasjon

%% SnapKit merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2011 – Presenter SnapKit team-https://github.com/SnapKit

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på SnapKit meldinger og informasjon

%% SQLiteCpp merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2012-2016 Sebastien Rombauts (sebastien.rombauts@gmail.com)

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på SQLiteCpp meldinger og informasjon

%% SwiftDate merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) 2018 Daniele Margutti

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert
i alle Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
Program.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på SwiftDate meldinger og informasjon

%% SwiftMessages merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2016 SwiftKick mobile LLC

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på SwiftMessages meldinger og informasjon

%% SwiftSoup merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisens

Copyright (c) 2016 Nabil Chatbi

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert
i alle Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
Program.


Jsoup

MIT-lisensen

Copyright (c) 2009-2018 Jonathan Hedley <jonathan@hedley.net>

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert
i alle Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
Program.

=========================================

SLUTT på SwiftSoup meldinger og informasjon

%% Swinject merknader og informasjon begynner her

=========================================

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) 2015 Swinject bidrags ytere

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi

av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere

i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene

Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller selger

Kopier av program varen og tillater personer som program varen er

Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert i alle

Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM VAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, DIREKTE ELLER

INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET,

ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. I INGEN TILFELLER SKAL IKKE

FORFATTERE ELLER OPPHAVS RETT-BILDEPLASSHOLDERE ER ANSVARLIG FOR NOE KRAV, SKADER ELLER ANNET

ANSVAR, UANSETT OM DU HAR EN HANDLING I KONTRAKT, SKADE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR FRA,

UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAM VAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE AVTALER I

Program.

=========================================

SLUTT på Swinject meldinger og informasjon

%% SwinjectAutoregistration merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2016 Swinject bidrags ytere

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi

av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere

i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene

Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller selger

Kopier av program varen og tillater personer som program varen er

Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert i

alle kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM VAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, DIREKTE ELLER

INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET,

ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. I INGEN TILFELLER SKAL IKKE

FORFATTERE ELLER OPPHAVS RETT-BILDEPLASSHOLDERE ER ANSVARLIG FOR NOE KRAV, SKADER ELLER ANNET

ANSVAR, UANSETT OM DU HAR EN HANDLING I KONTRAKT, SKADE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR FRA,

UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAM VAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE AVTALER I

PROGRAM VAREN.

=========================================

SLUTT på SwinjectAutoregistration meldinger og informasjon

%% SWXMLHash merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2014 David Mohundro

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på SWXMLHash meldinger og informasjon

%% TTTAttributedLabel merknader og informasjon begynner her

=========================================

Copyright (c) 2011 Matt Thompson (http://mattt.me/)

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

---LISENS--------------------------------------------

MIT-lisens

=========================================

SLUTT på TTTAttributedLabel meldinger og informasjon

START PÅ LISENS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fil med kode «[b] ased på [kunsts-implementeringen] "

MIT-lisens

Copyright (c) 2014-2017 Art.sy, Inc.

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

SLUTTEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BEGYNNELSEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ParameterEncoding. Swift (Forensic likheter til Alamofire)

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

SLUTTEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BEGYNNELSEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Div. Swift (Forensic likheter til fjæren for Swift)

MIT-lisensen (MIT)

//

Copyright (c) 2015 Meng til (meng@designcode.io)

//

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi

av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere

i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene

Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller selger

Kopier av program varen og tillater personer som program varen er

Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

//

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert i alle

Kopier eller betydelige deler av program varen.

//

PROGRAM VAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, DIREKTE ELLER

INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET,

ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. I INGEN TILFELLER SKAL IKKE

FORFATTERE ELLER OPPHAVS RETT-BILDEPLASSHOLDERE ER ANSVARLIG FOR NOE KRAV, SKADER ELLER ANNET

ANSVAR, UANSETT OM DU HAR EN HANDLING I KONTRAKT, SKADE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR FRA,

UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAM VAREN ELLER BRUKEN ELLER ANDRE AVTALER I

Program.

SLUTTEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BEGYNNELSEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jsoup

MIT-lisensen

Copyright (c) 2009-2018 Jonathan Hedley <jonathan@hedley.net>

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være inkludert
i alle Kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
Program.

SLUTTEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BEGYNNELSEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copyright (c) 2015, David Dufresne
Alle rettigheter er reservert.

Redistribuering og bruk i kilde-og binær form, med
eller uten endring, er tillatt hvis følgende betingelser er oppfylt:

1. redistribusjoner av kilde koden må beholde opphavs retts erklæringen ovenfor
, dette liste over betingelser og følgende fraskrivelse.
2. Redistribusjoner i binær form må reprodusere den over opphavs
retts erklæringen, Denne listen over betingelser og følgende fraskrivelse i dokumentasjonen
og/eller annet materiale som leveres med fordelingen.

DENNE program varen leveres av COPYRIGHT-BILDEPLASSHOLDERE og BIDRAGs YTERe "som
den er" og ALLE direkte eller IMPLISITTe garantier, inkludert, men ikke begrenset til, de
implisitte GARANTIER om salgbarhet og ANVENDELIGhet FOR et bestemt formål
Er utkravt. i ingen tilfeller skal eieren av OPPHAVs retten eller BIDRAGs
YTERNE være ansvarlige for ENHVER direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, EXEMPLARY eller FØLGEs
Kader (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGS VARER ELLER TJENESTER;
TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER FORRETNINGSMESSIG avbrudd) har imidlertid blitt forårsaket
og Uansett om du er i kontrakt, OBJEKTIVt ansvar eller et ERSTATNINGS
ansvar i en hvilken som helst teorien (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) OPPSTÅR på noen måte av bruken av dette
PROGRAM VARE, SELV OM DET ER RETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

SLUTT PÅ LISENS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BEGYNNELSEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) 2015-2017 Lukas Kubanek

Tillatelse er herved tildelt, gratis, til enhver person som får en kopi av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen), til å behandle program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, Publiser, Distribuer, del lisens og/eller selge kopier av program varen, og for å tillate personer som program varen er furnishedt for å gjøre dette, er underlagt følgende forhold:

Opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen skal inkluderes i alle kopier av eller betydelige deler av Programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERNE SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN.

SLUTT PÅ LISENS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BEGYNNELSEN AV LISENSEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copyright (c) 2015, Weebly

Tillatelse er herved tildelt, uten belastning, til enhver person som får en kopi
av denne program varen og tilhørende dokumentasjons filer (program varen) for å håndtere
i program varen uten begrensning, inkludert uten begrensning av rettighetene
Hvis du vil bruke, kopierer, endrer, flette, publiserer, distribuerer, under lisens og/eller
selger Kopier av program varen og tillater personer som program varen er
Furnished for å gjøre dette, avhengig av følgende betingelser:

Erklæringen om opphavs rett og denne tillatelses erklæringen skal være
inkludert i alle kopier eller betydelige deler av program varen.

PROGRAM varen leveres "som den er", uten noen form for garanti, direkte eller
INDIREKTE, herunder, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet,
ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE.  i ingen tilfeller skal
ikke FORFATTERE eller OPPHAVs rett-BILDEPLASSHOLDERE er ansvarlig FOR noe krav,
skader eller annet ANSVAR, uansett om du har en handling i kontrakt, skade eller på annen måte
, som oppstår fra, UT av eller i forbindelse med program varen eller bruken eller andre avtaler i
PROGRAM varen. m av kilde koden må beholde opphavs retts erklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende fraskrivelse. Redistribusjoner i binær form må reprodusere ovennevnte opphavs retts erklæring, denne listen over betingelser og følgende fraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med fordelingen. Verken navnet på Weebly eller navnene til bidrags yterne kan brukes til å godkjenne eller forfremme produkter som er avledet fra denne program varen uten spesifikk skriftlig tillatelse. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. I ingen tilfeller skal Weebly, Inc å være ansvarlig FOR alle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, EXEMPLARYe eller FØLGEs Kader (inkludert, men ikke begrenset til, innkjøp av ERSTATNINGS varer eller tjenester; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER ET NÆRINGSLIVS AVBRUDD) HAR IMIDLERTID BLITT FORÅRSAKET OG PÅ ALLE TEORIEN, UANSETT OM DET ER I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ET ERSTATNINGS ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE), NOE SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DENNE PROGRAM VAREN, SELV OM DET ER MULIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ SLIK SKADE.

SLUTT PÅ LISENS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×