Sentraladministrasjon i SharePoint Server 2013 er stedet å gå til når du skal utføre administrasjonsoppgaver fra et sentralt sted. Sentraladministrasjon er delt inn i ni deler: Programbehandling, Systeminnstillinger, Overvåking, Sikkerhetskopiering og gjenoppretting, Sikkerhet, Oppgradering og overføring, Generelle programinnstillinger, Apper og Konfigurasjonsveivisere.

Programbehandling

Disse oppførte artiklene vil hjelpe deg med å administrere nettprogrammer, tjenesteprogrammer, nettstedssamlinger og innholdsdatabaser.

Jeg trenger å

Gå til

Behandle nettprogrammer

Opprette et nettprogram.

Opprette kravbaserte nettprogrammer i SharePoint 2013

Utvide et nettprogram ved hjelp av flere IIS-nettsteder som er vert for samme innhold.

Utvide kravbaserte nettprogrammer i SharePoint 2013

Opprette, slette, vise eller administrere handlinger i en nettstedssamling.

Se artikler i denne delen: Behandle nettstedssamlinger.

Opprette et nytt nettprogram som bruker skjemabasert godkjenning.

Konfigurere skjemabasert godkjenning for et kravbasert nettprogram

Opprette og konfigurere et nettprogram med AD FS-identitetsleverandøren.

Konfigurere SAML-basert kravgodkjenning med ADFS i SharePoint 2013

Gi nytt navn til tjenesteprogrammer. Du må kanskje gjøre dette hvis du fjerner GUIDen fra databasenavnet etter at konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter har opprettet databasene. Du kan også gi nytt navn til databasen for tjenesteprogrammer for å justere databasene etter organisasjonens navnegivningsstandarder. Når du gir nytt navn til tjenesteprogrammer, omfatter dette alle tjenestedatabasene:

 • Tjeneste for appbehandling

 • Tilkobling for forretningsdata

 • Tjeneste for forvaltede metadata

 • PerformancePoint Services

 • Søketjeneste

 • Sikker lagringstjeneste

 • SharePoint-oversettingstjenester

 • Tilstandstjeneste

 • Innsamling av bruks- og tilstandsdata

 • Tjeneste for abonnementsinnstillinger for SharePoint Foundation

Se artikler i denne delen: Gi nytt navn til databaser for tjenesteprogram i SharePoint 2013

Utvide et nettprogram som bruker kravbasert godkjenning. Du gjør dette når du må vise samme innhold til forskjellige sett med brukere, ved hjelp av et ekstra IIS-nettsted som skal være vert for det samme innholdet.

Utvide kravbaserte nettprogrammer i SharePoint 2013

Konfigurere og redigere mobilkontoer for et nettprogram, slik at brukere kan abonnere på varsler når en SharePoint-liste eller et SharePoint-element blir endret. Hvis du vil konfigurere eller redigere en mobilkonto for en serverfarm, kan du se delen E-post og tekstmeldinger (SMS).

Konfigurere en mobilkonto i SharePoint 2013

Synkronisere bruker- og gruppeprofilinformasjon lagret i profillageret. Dette lar deg opprette brukerprofiler ved å importere informasjon fra andre systemer som brukes i organisasjonen.

Administrere brukerprofilsynkroniseringer SharePoint Server 2013.

Administrere søking, inkludert:

 • Vise, legge til, redigere, tilordne og slette kravlesøkte egenskaper, kravlesøkte egenskapskategorier og forvaltede egenskaper i søkeskjemaet

 • Konfigurere innstillinger for å oppgi de mest relevante søkeresultatene

 • Kravlesøke innhold som du vil at brukere skal kunne søke etter

 • Lære om søke- og bruksrapporter, spørre etter tilstandsrapporter, kravlesøke tilstandsrapporter og kravlesøkingsloggen for å analysere tilstanden til søkesystemet

Se artiklene i denne delen: Se artiklene i denne delen: Administrere søk i SharePoint 2013.

Tjenesteprogrammer :

Opprette et tjenesteprogram for sikker lagringstjeneste, og generere eller oppdatere en krypteringsnøkkel for å bruke tjenesteprogrammet for sikker lagringstjeneste.

Konfigurere Secure Store-tjenesten i SharePoint 2013

Opprette og konfigurere et søketjenesteprogram for å kravlesøke innhold og oppgi søkeresultater til brukere.

Opprette og konfigurere et søketjenesteprogram i SharePoint Server 2013

Opprette og konfigurere et tjenesteprogram for maskinoversettelse, slik at brukere kan oversette dokumenter automatisk.

Opprette og konfigurere maskinoversettelsestjenester i SharePoint Server 2013

Konfigurere følgeinnstillinger for Mine nettsteder, slik at brukere kan følge spesifikke elementer på sine Mine nettsteder.

Konfigurere Mine nettsteder i SharePoint Server 2013

Starte og stoppe tjenesten for distribuert buffer for å behandle og utføre operasjonelle oppgaver i den distribuerte bufferen.

Behandle tjenesten for distribuert buffer i SharePoint Server 2013

Konfigurere brukertillatelser for personlige og sosiale funksjoner.

Aktivere eller deaktivere personlige og sosiale funksjoner for brukere eller grupper i SharePoint Server 2013 Preview

Oppgradere tjenesteprogramdatabasene ved å starte tjenesteprogramforekomster og starte synkroniseringstjenesten for brukerprofil.

Legge ved databaser og oppgradere til SharePoint 2013

Konfigurere et tjenesteprogram for brukerprofiler for å administrere tilpasningsinnstillinger, for eksempel profilegenskaper, målgrupper, synkroniseringsinnstillinger for profiler, søking etter organisasjoner, administrasjonsinnstillinger og Mine nettsteder-innstillinger.

Opprette, redigere eller slette tjenesteprogrammer for brukerprofiler i SharePoint Server 2013

Administrere brukerprofiltjenesten. Dette inkluderer:

 • Opprette, redigere eller slette et tjenesteprogram for brukerprofiler

 • Tilordne administrasjon av et tjenesteprogram for brukerprofiler, funksjoner og brukerprofiler

 • Fjerne en administrator for et tjenesteprogram for brukerprofiler

 • Legge til, redigere eller slette egendefinerte egenskaper for en brukerprofil

Se artiklene i denne delen: Administrere brukerprofiltjenesten i SharePoint Server 2013

Betjene og administrere søking i SharePoint 2013. Dette inkluderer:

 • Vise, legge til, redigere, tilordne og slette kravlesøkte egenskapskategorier og forvaltede egenskaper i søkeskjemaet

 • Konfigurere innstillinger for å sørge for de mest relevante søkeresultatene

 • Administrere kravlesøking av innhold som du vil at brukere skal kunne søke etter

 • Bruke søke- og bruksrapporter, spørre etter tilstandsrapporter, kravlesøke tilstandsrapporter og kravlesøkingsloggen for å analysere tilstanden til søkesystemet

Se artiklene i denne delen: Se artiklene i denne delen: Administrere søk i SharePoint 2013.

Administrere Excel Services i SharePoint. Omfatter detaljer om hvordan du gjør følgende:

 • Opprette et Excel Services-program og distribuere Excel Services i en farm

 • Finne og oppdatere globale innstillinger i Excel Services som inkluderer innstillinger for sikkerhet, belastningsfordeling, øktbehandling, minneutnyttelse, arbeidsbokhurtigbuffer og eksterne data

 • Legge til, konfigurere eller slette en plassering for klarterte filer i Excel Services. En klarert filplassering er en plassering i SharePoint Server, en delt nettverksfilressurs eller en nettmappeadresse som administrasjonen har eksplisitt aktivert for nedlasting av arbeidsbøker.

 • Legge til, konfigurere eller slette klarerte dataleverandører for Excel Services. Klarerte dataleverandører er dataleverandører som Excel Services får tilgang til data fra.

 • Legge til, konfigurere eller slette klarerte datatilkoblingsbiblioteker. Excel Services kan bare bruke datatilkoblingsfiler som er lagret i et klarert datatilkoblingsbibliotek.

 • Legge til, redigere eller slette brukerdefinerte funksjonssamlinger. Hvis distribusjonsscenariene inkluderer arbeidsbøker som inneholder brukerdefinerte funksjoner for å utvide mulighetene i Excel Calculation Services, må du registrere de brukerdefinerte funksjonssamlingene i listen over brukerdefinerte funksjonssamlinger i Excel Services.

 • Registrere, redigere og avregistrere forekomster av SQL Server 2012 Analysis Services for bruk av Excel Services til å utføre avanserte dataanalyseberegninger.

Se artiklene i denne delen: Excel Services administrasjon.

Administrere PerformancePoint Services i SharePoint Server. Omfatter detaljer om hvordan du gjør følgende:

 • Konfigurere den uovervåkede tjenestekontoen for PerformancePoint Services. Den uovervåkede tjenestekontoen er en Active Directory-konto brukt til å få tilgang til PerformancePoint Services-datakilder.

 • Slette et PerformancePoint Services-tjenesteprogram

 • Begrense PerformancePoint Services-funksjoner som bruker klarerte plasseringer, ved bare å tillate tilknyttede nettsteder, lister eller dokumentbiblioteker i stedet for hele nettstedssamlingen

 • Lære hvordan du tilpasser innstillinger for PerformancePoint Services-programmer, for eksempel hurtigbuffervarigheter, filtervirkemåte og tidsavbrudd for spørringer som påvirker ytelse, sikkerhet og tilkoblinger til eksterne data.

Se artiklene i denne delen: PerformancePoint Services administrasjon.

Administrere Visio Graphics Services. Omfatter detaljer om hvordan du gjør følgende:

 • Opprette, slette og liste opp alle tjenesteprogrammer for Visio Graphics Services

 • Opprette, slette og liste opp alle tjenesteprogramproxyer for Visio Graphics Services

 • Konfigurere globale innstillinger for parametere som diagramstørrelse, hurtigbufferalder, hurtigbufferstørrelse, omberegningsvarigheter og eksterne data

 • Opprette, redigere og slette klarerte dataleverandører

Se artiklene i denne delen: Visio Administrasjon av grafikktjeneste.

Konfigurere innstillinger for datamodeller i Excel Services

Konfigurere Analysis Services for behandling av datamodeller i Excel Services

Koble deg til en ekstern liste i Visio ved hjelp av Microsoft Business Connectivity Services, og gjengi diagrammet i en nettleser ved hjelp av Visio Services. For å etablere denne tilkoblingen må du gjøre følgende:

 • Opprette et målprogram for sikker lagring, slik at den eksterne innholdstypen for Business Data Connectivity Services kan få tilgang til påloggingsinformasjon som er lagret i det sikre lageret.

 • Konfigurere lagringstillatelser for Business Data Connectivity Services-metadata, og gi brukere tilgang til metadatalageret i Business Data Connectivity Services.

 • Konfigurere objekttillatelser for Business Data Connectivity Services, og gi tillatelser til den eksterne innholdstypen

Bruke Visio-tjenester med eksterne lister i SharePoint 2013

Bruke alternativet EffectiveUserName i Excel Services eller PerformancePoint Services til godkjenning per bruker med Analysis Services-datakilder.

Bruke Analysis Services EffectiveUserName i SharePoint Server 2013

Opprette et målprogram for en uovervåket tjenestekonto.

Konfigurere Excel Services dataoppdatering ved hjelp av den uovervåkede tjenestekontoen (SharePoint Server 2010)

eller

Konfigurere den Visio tjenestekontoen for uovervåket tjeneste i et BI-testmiljø

Nettstedssamlinger og innstillinger

Opprette et søkesenternettsted, og gi tilgang til brukere.

Opprette et søkesentralområde i SharePoint Server 2013

Konfigurere Mine nettsteder. Dette omfatter detaljer om hvordan du gjør følgende:

 • Opprette en Mitt nettsted-vertsnettstedssamling

 • Legge til en administrert bane med jokertegninkludering i et nettprogram

 • Koble nettprogrammet til tjenesteprogrammer

 • Aktivere selvbetjent oppretting av nettsteder for nettprogrammet

 • Konfigurere Mitt nettsted-innstillinger for tjenesteprogrammet for brukerprofiler

Konfigurere Mine nettsteder i SharePoint Server 2013

Opprette et fellesskapsnettsted eller en portal.

Opprette og konfigurere fellesskap i SharePoint Server 2013

Opprette eller slette en nettstedssamling, vise alle nettstedssamlinger eller administrere låsestatusen for nettstedssamlinger for å kontrollere hva brukere kan og ikke kan gjøre i en nettstedssamling.

Se artiklene i denne delen: Se artikler i delen Behandle nettstedssamlinger.

Behandle ubrukte nettstedssamlinger, og slette nettstedssamlinger automatisk. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer en plan for å varsle eiere av nettstedssamlinger om inaktivitet før sletting av ubrukte nettstedssamlinger.

Behandle ubrukte nettstedssamlinger i SharePoint 2013

Opprette Business Intelligence Center med virksomhetsmalen for Business Intelligence Center for å lagre elementer som rapporter og instrumentbord.

Konfigurere et Business Intelligence Center i SharePoint Server 2013

Databaser

Legge til en innholdsdatabase i en farm.

Legge til innholdsdatabaser i SharePoint 2013

Knytte til eller koble fra innholdsdatabaser.

Legge ved eller koble fra innholdsdatabaser i SharePoint 2013

Gi nytt navn til appbehandlingstjenesteprogrammet, og peke på databasen som har fått nytt navn.

Gi nytt navn til tjenesteprogramdatabasene for appbehandlingstjenesten i SharePoint 2013

E-post og tekstmeldinger (SMS)

Konfigurere og redigere mobilkontoer for en serverfarm, slik at brukere kan abonnere på varsler når en SharePoint-liste eller et SharePoint-element blir endret. Hvis du vil konfigurere eller redigere en mobilkonto for et nettprogram, kan du se delen Behandle nettprogrammer.

Konfigurere en mobilkonto i SharePoint 2013

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×