Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

XSAMSVAR-funksjonen søker etter et angitt element i en matrise eller et celleområde, og returnerer deretter den relative posisjonen til elementet. 

Her bruker vi XSAMSVAR for å finne posisjonen til et element i en liste.

Eksempel på bruk av XSAMSVAR for å finne posisjonen til et element i en liste

XSAMSVAR-funksjonen returnerer den relative posisjonen til et element i en matrise eller et celleområde. 

=XSAMSVAR(søkeverdi, søkematrise, [samsvarsmodus], [søkemodus])  

Argument

Beskrivelse

søkeverdi

Obligatorisk

Søkeverdien

søkematrise

Obligatorisk

Matrisen eller området som det skal søkes i

[samsvarsmodus]

Valgfri

Angi samsvarstypen:

0 – nøyaktig treff (standard)

-1 – nøyaktig treff eller neste minste element

-1 – nøyaktig treff eller neste største element

2 – Et jokertegn-treff der *, ? og ~ har spesiell betydning.

[søkemodus]

Valgfri

Angi søketypen:

1 – Søk fra først til sist (standard)

-1 – Søk fra sist til først (omvendt søk).

2 – Utfør et binært søk som er avhengig av at søkematrise sorteres i stigende rekkefølge. Hvis den ikke sorteres, returneres ugyldige resultater.  

-2 – Utfør et binært søk som er avhengig av at søkematrise sorteres i synkende rekkefølge. Hvis den ikke sorteres, returneres ugyldige resultater.

Eksempler

Eksempel 1

Følgende eksempel finner posisjonen til den første termen med et nøyaktig treff, eller den neste største verdien for (dvs. starter med) «Gra».

Eksempel på bruk av XSAMSVAR til å returnere et søk med jokertegn

Eksempel 2

Det neste eksemplet finner antallet selgere som kvalifiserer for en bonus. Det bruker også 1 for samsvarsmodus til å finne et nøyaktig treff eller det neste største elementet i listen, men siden dataene er numeriske, returnerer det et antall verdier. I dette tilfellet returnerer funksjonen 4, siden det er fire salgsrepresentanter som overskrider bonusbeløpet.

Eksempel på bruk av XSAMSVAR for å finne antall verdier over en viss grense ved å se etter et nøyaktig treff eller det neste største elementet

Eksempel 3

I det neste eksemplet bruker vi en kombinasjon av INDEKS/XSAMSVAR/XSAMSVAR for å utføre et samtidig loddrett og vannrett oppslag. I dette tilfellet ønsker vi å returnere salgsbeløpet for en gitt salgsrepresentant i en gitt måned. Dette ligner på å bruke funksjonene INDEKS og SAMMENLIGNE sammen, bortsett fra at det krever færre argumenter.

Bilde av bruk av en kombinasjon av INDEKS/XSAMSVAR/XSAMSVAR for å utføre et samtidig loddrett og vannrett oppslag.

Eksempel 4

Du kan også bruke XSAMSVAR til å returnere en verdi i en matrise. For eksempel vil =XSAMSVAR(4, {5, 4, 3, 2, 1}) returnere 2, siden 4 er det andre elementet i matrisen. Dette er et scenario med nøyaktig treff, mens =XSAMSVAR(4, 5, {5, 4, 3, 2, 1}, 1) returnerer 1, da samsvarsmodus-argumentet (1) er angitt til å returnere et nøyaktig treff eller det neste største elementet, som er 5. 

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

XOPPSLAG funksjon

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×