XSAMSVAR-funksjonen søker etter et angitt element i en matrise eller et celleområde, og returnerer deretter den relative posisjonen til elementet. 

Her bruker vi XSAMSVAR for å finne posisjonen til et element i en liste.

Eksempel på bruk av XSAMSVAR for å finne posisjonen til et element i en liste

XSAMSVAR-funksjonen returnerer den relative posisjonen til et element i en matrise eller et celleområde. 

=XSAMSVAR(søkeverdi, søkematrise, [samsvarsmodus], [søkemodus])  

Argument

Beskrivelse

søkeverdi

Obligatorisk

Søkeverdien

søkematrise

Obligatorisk

Matrisen eller området som det skal søkes i

[samsvarsmodus]

Valgfri

Angi samsvarstypen:

0 – nøyaktig treff (standard)

-1 – nøyaktig treff eller neste minste element

-1 – nøyaktig treff eller neste største element

2 – Et jokertegn-treff der *, ? og ~ har spesiell betydning.

[søkemodus]

Valgfri

Angi søketypen:

1 – Søk fra først til sist (standard)

-1 – Søk fra sist til først (omvendt søk).

2 – Utfør et binært søk som er avhengig av at søkematrise sorteres i stigende rekkefølge. Hvis den ikke sorteres, returneres ugyldige resultater.  

-2 – Utfør et binært søk som er avhengig av at søkematrise sorteres i synkende rekkefølge. Hvis den ikke sorteres, returneres ugyldige resultater.

Eksempler

Eksempel 1

Følgende eksempel finner posisjonen til den første termen med et nøyaktig treff, eller den neste største verdien for (dvs. starter med) «Gra».

Eksempel på bruk av XSAMSVAR til å returnere et søk med jokertegn

Eksempel 2

Det neste eksemplet finner antallet selgere som kvalifiserer for en bonus. Det bruker også 1 for samsvarsmodus til å finne et nøyaktig treff eller det neste største elementet i listen, men siden dataene er numeriske, returnerer det et antall verdier. I dette tilfellet returnerer funksjonen 4, siden det er fire salgsrepresentanter som overskrider bonusbeløpet.

Eksempel på bruk av XSAMSVAR for å finne antall verdier over en viss grense ved å se etter et nøyaktig treff eller det neste største elementet

Eksempel 3

I det neste eksemplet bruker vi en kombinasjon av INDEKS/XSAMSVAR/XSAMSVAR for å utføre et samtidig loddrett og vannrett oppslag. I dette tilfellet ønsker vi å returnere salgsbeløpet for en gitt salgsrepresentant i en gitt måned. Dette ligner på å bruke funksjonene INDEKS og SAMMENLIGNE sammen, bortsett fra at det krever færre argumenter.

Bilde av bruk av en kombinasjon av INDEKS/XSAMSVAR/XSAMSVAR for å utføre et samtidig loddrett og vannrett oppslag.

Eksempel 4

Du kan også bruke XSAMSVAR til å returnere en verdi i en matrise. For eksempel vil =XSAMSVAR(4, {5, 4, 3, 2, 1}) returnere 2, siden 4 er det andre elementet i matrisen. Dette er et scenario med nøyaktig treff, mens =XSAMSVAR(4, 5, {5, 4, 3, 2, 1}, 1) returnerer 1, da samsvarsmodus-argumentet (1) er angitt til å returnere et nøyaktig treff eller det neste største elementet, som er 5. 

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

XOPPSLAG funksjon

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×