Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Innledning

En samleoppdateringspakke for hurtigreparasjon (bygg 4.0.3594.2) er tilgjengelig for Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010. Denne samlede hurtigreparasjonspakken løser noen problemer og legger til enkelte funksjoner som er beskrevet i delen Mer informasjon.

Denne samlede hurtigreparasjonspakken inneholder alle tidligere hurtigreparasjoner som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:

2502631 En samleoppdateringspakke for hurtigreparasjon (bygg 4.0.3576.2) er tilgjengelig for Forefront Identity Manager 2010
2417774 En beregnet hurtigreparasjonspakke (bygg 4.0.3573.2) er tilgjengelig for Forefront Identity Manager 2010
2272389 En beregnet hurtigreparasjonspakke (bygg 4.00.3558.02) er tilgjengelig for ForeFront Identity Manager 2010

2028634 En samlepakke for hurtigreparasjon (bygg 4.0.3547.2) er tilgjengelig for Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 Hvis du oppdaterer Package
1 for Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010This hurtigreparasjonspakke, løses også enkelte problemer, og enkelte funksjoner som ikke ble dokumentert i en tidligere artikkel i Microsoft Knowledge Base, løses også. Hvis du vil ha mer informasjon om disse problemene og funksjonene, kan du se avsnittet Mer informasjon.

Løsning

Informasjon om beregnet hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjonsoppdatering er tilgjengelig fra Microsoft. Denne samlede hurtigreparasjonen er imidlertid beregnet på å løse bare problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk denne hurtigreparasjonen bare på systemer som har problemer som er beskrevet i denne artikkelen. Denne hurtigreparasjonen kan få ytterligere testing. Hvis du ikke er alvorlig berørt av dette problemet, anbefaler vi derfor at du venter på neste programvareoppdatering som inneholder denne samleoppdateringen for hurtigreparasjoner.

Hvis den samlede hurtigreparasjonen er tilgjengelig for nedlasting, finner du delen Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis denne delen ikke vises, kan du kontakte Microsofts kundestøtte og støtte for å få hurtigreparasjonen.

Obs! Hvis det oppstår flere problemer, eller hvis det kreves feilsøking, må du kanskje opprette en separat serviceforespørsel. De vanlige kundestøttekostnadene gjelder for flere kundestøttespørsmål og -problemer som ikke kvalifiserer for denne bestemte hurtigreparasjonen. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre for Microsofts kundestøtte og kundestøtte eller opprette en separat serviceforespørsel, kan du gå til følgende Microsoft-nettsted:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportVær oppmerksom på at hurtigreparasjonsnedlasting er tilgjengelig-skjemaet viser språkene som hurtigreparasjonen er tilgjengelig for. Hvis du ikke ser språket ditt, er det fordi en hurtigreparasjon ikke er tilgjengelig for dette språket.

Installasjonsinformasjon

 • Hvis du oppgraderer noen av FIM-serverkomponentene, må du også oppgradere følgende serverkomponenter:

  • SERTIFISERINGSINSTANSKOMPONENTENE (CA) for FIM-sertifikatbehandling (CA) til samme versjon som FIM CM-serveren.

  • FIM-tjenesten til samme versjon som FIM-synkroniseringstjenesten.

 • Hvis du vil unngå en masseklientfeil, må du også oppgradere FIM CM-serveren og FIM CA-servermodulene til samme versjon hvis du oppgraderer masseklienten for FIM 2010 CM.

Forutsetninger

Hvis du vil bruke denne samleoppdateringen for hurtigreparasjoner, må du ha Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 installert.

Omstartsinformasjon

Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt den samlede hurtigreparasjonspakken for tillegg og utvidelser. Det kan også hende at du må starte serverkomponentene på nytt.

Registerinformasjon

Hvis du vil bruke en av løsningene i denne samleoppdateringen for hurtigreparasjon, må du endre registeret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnittet Mer informasjon.

Erstatningsinformasjon

Denne samlede hurtigreparasjonspakken erstatter følgende pakker for beregnet hurtigreparasjon:

2502631 En beregnet hurtigreparasjonspakke (bygg 4.0.3576.2) er tilgjengelig for Forefront Identity Manager 2010

2417774 En beregnet hurtigreparasjonspakke (bygg 4.0.3573.2) er tilgjengelig for Forefront Identity Manager 2010
2272389 En samlepakke for hurtigreparasjon (bygg 4.00.. 3558.02) er tilgjengelig for Forefront Identity Manager 2010

2028634 En beregnet hurtigreparasjonspakke (bygg 4.0.3547.2) er tilgjengelig for Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
978864 Update Package 1 for Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

Filinformasjon

Den globale versjonen av denne hurtigreparasjonsoppdateringen installerer filer som har attributtene som er oppført i tabellene nedenfor. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i UTC (Coordinated Universal Time). Datoene og klokkeslettene for disse filene på den lokale datamaskinen vises i lokal tid sammen med foreningen for gjeldende sommertid . I tillegg kan datoene og klokkeslettene endres når du utfører bestemte operasjoner på filene.

For alle støttede versjoner av Forefront Identity Manager 2010

Filnavn

Filversjon

Filstørrelse

Dato

Klokkeslett

Cm Bulk Client.zip

Gjelder ikke

10,228,107

15. oktober 2011

21:41

FIMAddinsExtensions_x64_KB2520954.msp

Gjelder ikke

3,243,520

11.12.2011

22:27

FIMAddinsExtensions_x86_KB2520954.msp

Gjelder ikke

3,703,296

11.12.2011

21:54

FIMAddinsExtensionsLP_x64_KB2520954.msp

Gjelder ikke

4,611,072

18.12.2011

09:35

FIMAddinsExtensionsLP_x86_KB2520954.msp

Gjelder ikke

3,698,688

11.12.2011

21:54

FIMCM_x64_KB2520954.msp

Gjelder ikke

13,788,160

11.12.2011

22:27

FIMCM_x86_KB2520954.msp

Gjelder ikke

13,386,240

11.12.2011

21:54

FIMCMClient_x64_KB2520954.msp

Gjelder ikke

5,796,352

11.12.2011

22:27

FIMCMClient_x86_KB2520954.msp

Gjelder ikke

5,139,968

11.12.2011

21:54

FIMService_x64_KB2520954.msp

Gjelder ikke

17,148,928

11.12.2011

22:27

FIMServiceLP_x64_KB2520954.msp

Gjelder ikke

4,662,272

11.12.2011

22:27

FIMSyncService_x64_KB2520954.msp

Gjelder ikke

118,507,008

11.12.2011

22:27

Mer informasjon

Løste problemer i arbeidsflytmotoren

Problem 1

La oss si at du utfører en operasjon som får tilgang til SQL-databasen når funksjonen for tilkoblingsutvalg for Microsoft SQL Server er aktivert på FIM-serveren. Du kan for eksempel kjøre en spørring eller en forespørsel. Hvis operasjonen av en eller annen grunn blir tidsfrist, kan en fremtidig operasjon i samme tråd mislykkes inntil tråden er fjernet fra SQL-tilkoblingsutvalget. En feilmelding som ligner på følgende, vises i hendelsesloggen for FIM-tjenesteprogrammet, i RequestStatusDetails-egenskapen for en forespørsel, eller i Egenskapen WorkflowStatusDetails for en arbeidsflytforekomst:

Kan ikke melde seg inn i transaksjonen fordi en lokal transaksjon pågår på tilkoblingen.


I tillegg er tidsangivelsen det samme som tidspunktet da operasjonen mislykkes.

Løste problemer i Synkroniseringsmotor

Problem 1

Et ExpectedRulesEntry-objekt (ERE) er knyttet til en regel for underordnet synkronisering for et metaversobjekt. Hvis ERE-objektet har en Fjern-handling, utløses også fjerning av objektet. Deretter fører virkemåten til slettingen av metaversobjektet.

Problem 2

Løser et brudd på tilgangstillatelse når en egendefinert utvidelse anroper et COM+-objekt.

Problem 3

En tidligere hurtigreparasjon introduserte en spesiell ECMA-modus (Extensible Connectivity Management Agent) for å beholde ubekreftede eksporter i escrow i stedet for å vente på bekreftelse. Et problem med denne hurtigreparasjonen fører til at deltasynkronisering legger til nye elementer som ikke er slått sammen med en eksport som har forskårne filer, inn i en ventende eksport. Hvis ECMAAlwaysExportUnconfirmed-registeroppføringen er satt til 1 etter at du har installert hurtigreparasjonen som er nevnt i denne artikkelen, blir de oppskalerte og ventende endringene slått sammen.

Problem 4

Løser et problem med SQL-spørringsbygging som oppstår under en import. Dette problemet påvirker en DB2-database som bruker et ikke-Unicode-tegnsett.

Problem 5

Løser mange «Eksporter ikke rapportert på nytt»-feil som kan oppstå på grunn av feil i SQL.

Problem 6

Forbedrer ytelsen til alle synkroniseringsmotoroperasjoner.

Vær oppmerksom på at denne endringen innebærer en omfattende oppgradering til synkroniseringsdatabasen. Denne oppgraderingen kan ta mye tid, avhengig av maskinvaren. En fremdriftslinje vises under databaseoppgraderingen.

Problem 7

En tilbakestilling av passord som bruker registerinnstillingen ADMAEnforcePasswordPolicy, mislykkes når brukeren er i administratorgruppen, men ikke er administrator.

Funksjon 1

Legger til et alternativ for at FIM 2010 skal eksportere gjeldende klokkeslett på serveren til HTTPPasswordChangeDate-feltet under passordsettoperasjonen. Tidsangivelsen lagres som en TimeDate-datatype.

Hvis du vil aktivere denne virkemåten, kan du angi følgende registerundernøkkel til en annen DWORD-verdi enn null:

SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FIMSynchronizationService\Parameters\NotesMAExportPwdTimestamp

Funksjon 2

FIM 2010 Active Directory Management Agent (AD MA) overholder ikke listen over foretrukne domenekontrollere når passord eksporteres. Dette er et problem for kunder som krever passordendringer for å flyte til et bestemt sett med domenekontrollere. Denne samlede hurtigreparasjonspakken endrer AD MA til å bruke den foretrukne domenekontrollerlisten først. Hvis det ikke finnes en foretrukket domenekontrollerliste, identifiserer domenekontrolleren for eksportoperasjoner av passord. I tillegg kan du fortsatt fremtvinge passordoperasjoner for å bruke den primære domenekontrolleren ved å angi følgende registerundernøkkel:

Undernøkkel:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\FIMSynchronizationService\Parameters\PerMAInstance\<MA_name>:
ADMAUsePDCForPasswordOperations (REG_DWORD, 1 = True, 0 = False) Denne samlede hurtigreparasjonspakken oppdaterer også AD MA slik at en klareringsrelasjon med den konfigurerte
Active Directory-skogen ikke kreves for å eksportere passord til denne skogen.

Funksjon 3

Legger til muligheten til å filtrere objekter før de importeres til AD MA-koblingsområdet.

Løste problemer i Sett og Spørring

Problem 1

Løser et problem som noen ganger kan føre til feil angi beregninger. Dette resulterte i mange korrigeringer. Endret også jobben Sett rettelse slik at den ikke endrer spesielle sett som vedlikeholdes av en annen systemvedlikeholdsjobb.

Problem 2

Endret FIM-funksjonene for spørring og sett slik at de behandler prosenttegn, understrekingstegn og venstre hakeparenteser riktig som litteraler i stedet for SQL-jokertegn.De godkjente tegnsettene for strenger som brukes i FIM-attributtverdier, er definert i attributtet og det bindende skjemaet i FIM-tjenesten. Syntaksen for å representere et XPath-filter er dokumentert på MSDN i følgende artikkel av «FIM XPath Filter Dialect»:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee652287.aspxEnkelte kunder kan ha inkludert tegn som SQL definerer som jokertegn for spørring, for eksempel prosenttegnet, i FIM-søk og angi filtre. I dette tilfellet hadde kundene tiltenkt FIM å behandle tegnene som SQL-jokertegn. Dette er ikke en dokumentert eller støttet funksjon i produktet. I noen tilfeller kan kunder oppnå den tiltenkte funksjonaliteten ved å fjerne jokertegnet og ved å bruke en «inneholder»-spørring/filter i stedet.Eksisterende Angi ressurser som har filtre som inneholder SQL-jokertegn, vil kanskje ikke fortsette å fungere som filtrene som ble brukt før denne hurtigreparasjonen ble brukt. Et filter som inneholder jokertegn og som fortsatt fungerer som forventet etter at hurtigreparasjonen ble brukt, kan også fungere annerledes hvis administratoren oppdaterer filterdefinisjonen senere.

Kunder som brukte tegn som SQL definerte som jokertegn for spørring, må kontrollere og endre Angi filtre enten før eller etter oppgradering til denne hurtigreparasjonen. Kunder bør vurdere virkningen av Set medlemskapsendringer på Set transition MPRs. Det kan også hende at kunder ønsker å deaktivere MPR-er midlertidig eller oppdatere arbeidsflytdefinisjoner mens de endrer angi filtre for å unngå at klargjørings- eller avklaringsoperasjoner utilsiktet utløses under Vedlikehold av Angi definisjon.

Løste problemer i sertifikatbehandling

Problem 1

Aktiverer den tilfeldige tallgeneratoren i servernøkkelgenereringsfunksjonen.

Problem 2

Forbedrer ytelsen når du registrere et smartkort som ikke tidligere har blitt brukt med FIM-sertifikatbehandling (CM).

Løste problemer i FIM Management Agent (MA)

Problem 1

Løser et problem der tjenestekonfigurasjonen av FIM-synkroniseringstjenesten for synkroniseringsregler og klargjøring uten kode ikke ble skrevet riktig til FIM-tjenestedatabasen.

Løste problemer i FIM-tjenesten

Problem 1

Løser et problem med SQL Server deadlocks som kan oppstå i perioder med høy grad av samtidighet av forespørsler eller godkjenninger.

Problem 2

Løser et problem der uventede data i FIM-tjenestedatabasen kan føre til at FIM MA forårsaker at synkroniseringstjenesten mislykkes under importen, og det oppstod en serverfeil som stoppet.

Problem 3

Løser et problem når du legger til eller fjerner en verdi for et strengattributt med flere verdier. Hvis forespørselen var underlagt autorisering, for eksempel forespørselsvurdering, mislyktes forespørselen etter godkjenning.

Problem 4

Noen expectedRuleEntry-objekter og DetectedRuleEntry-objekter i FIM 2010 kan bli isolert over tid. Når et DetectedRuleEntry-objekt ikke refereres til i DetectedRulesList for et objekt i systemet, fastslås det at objektet er isolert. På samme måte, når et ExpectedRuleEntry-objekt ikke refereres til i ExpectedRulesList for et objekt i systemet, fastslås det også at objektet er isolert.

Disse isolerte objektene har ingen funksjonell innvirkning på FIM. Over tid kan imidlertid disse isolerte objektene føre til en reduksjon i ytelsen for både FIM-operasjoner og synkroniseringsoperasjoner som er relatert til FIM, for eksempel import eller eksport ved hjelp av FIM MA.

En lagret prosedyre for beskjæring, [feilsøking]. [DeleteOrphanedRulesByType], ble lagt til i [feilsøkings]-navneområdet i FimService-databasen. Denne lagrede prosedyren må kjøres separat for objektet DetectedRuleEntry og objektet ExpectedRuleEntry. Den lagrede prosedyren har også en "reportOnly"-modus, og denne modusen kan brukes til å bestemme tilstedeværelsen og antall isolerte DetectedRuleEntry- og ExpectedRuleEntry-objekter i systemet.

Parameteren @ruleType en av følgende velkjente verdier:

 • N'Detected for DetectedRuleEntry-objekter

 • N'Forventet for expectedRuleEntry-objekter


Hvis du vil finne antall isolerte objekter i systemet, kjører du den lagrede prosedyren i reportOnly-modus på følgende måte.

  DECLARE
@deletedRulesFound BIT;
EXEC [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] @ruleType=N'CHANGE_ME', @reportOnly=1, @deletedRulesFound=@deletedRulesFound OUTPUT;


Kjør den lagrede prosedyren som følger for å gå gjennom og faktisk slette frittstående objekter i systemet. @deletionLimit=1000 instruerer prosedyren om å stoppe når den har slettet 1000 objekter. Hvis det er mer enn 1 000 frittstående objekter i systemet, kjører du prosedyren flere ganger (anbefales) eller øker verdien for slettingslimitt.

  DECLARE 
@deletedRulesFound BIT,
@startDateTime DATETIME,
@endDateTime DATETIME;
SELECT @deletedRulesFound = -1;
WHILE @deletedRulesFound <> 0
BEGIN
SELECT @startDateTime = CURRENT_TIMESTAMP;
EXEC [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] @ruleType=N'CHANGE_ME', @deletionLimit=1000, @reportOnly=0, @deletedRulesFound=@deletedRulesFound OUTPUT;
SELECT @endDateTime = CURRENT_TIMESTAMP;
SELECT @startDateTime AS [StartTime], @endDateTime AS [EndTime], @deletedRulesFound AS [WereDeletedRulesFound];
END


Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

824684 Beskrivelse av standardtermen som brukes til å beskrive programvareoppdateringer fra Microsoft

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×