Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Sammendrag

Denne artikkelen dekker feilkoder som genereres av Enhetsbehandling i Windows. Du kom sannsynligvis til denne artikkelen fordi Enhetsbehandling eller et annet verktøy, som DXDiag, rapporterte en feilkode, og du er usikker på hvordan du skal løse problemet. I denne artikkelen vil vi hjelpe deg med å finne feilkoden og foreslå hva du kan prøve for å rette feilen.

For informasjon om generelle problemer i Enhetsbehandling, kan du se følgende artikler:

For problemer med bestemte enhetstyper, kan du også se følgende artikler:

Prøv disse trinnene først

Prøv først en av følgende vanlige løsninger for å rette feilen:

For Windows 7 og 8.1: Finne og løse problemer med enheter og maskinvare

Hvis du har Windows 10, kan du se "Oppdatere enhetsdriveren" nedenfor.

Oppdater enhetsdriveren fra Windows Update

Oppdater maskinvarens enhetsdriver gjennom Windows Update.


Oppdater enhetsdriveren fra leverandørens webområde

Oppdater enhetsdriveren fra leverandørens webområde. Følg deres installasjons- eller oppdateringsinstruksjoner.

 • Hvis enheten var forhåndsinstallert på datamaskinen, går du til datamaskinprodusentens webområde.

 • Hvis enheten ble installert etter kjøpet av datamaskinen, går du til enhetsprodusentens webområde.

 • Hvis enheten var forhåndsinstallert på datamaskinen og datamaskinprodusenten ikke har en oppdatert driver for enheten, går du til enhetsprodusentens webområde.

Obs! Pass på at enhetsdriverne som blir installert, er kompatible med din Windows-versjon og plattform.

Feilkoder i Enhetsbehandling

Hvis trinnene ovenfor ikke hjalp deg med å løse problemet, eller ikke var tilgjengelige, finner du feilkoden din i tabellen nedenfor og følger de anbefalte løsningene for den feilkoden. Du kan også klikke den bestemte feilkoden for å få mer detaljert informasjon.

Obs! Denne artikkelen inneholder ikke alle feilkoder som genereres av Enhetsbehandling. Hvis du får en feilkode som ikke er oppført her, kan du kontakte teknisk kundestøtte hos maskinvareleverandøren eller Microsofts kundestøtte for å få hjelp.

Slik finner du feilkoden i Enhetsbehandling

 

 1. I Enhtsbehandling dobbeltklikker du enhetstypen som har problemet.

 2. Høyreklikk enheten som har problemet, og klikk deretter Egenskaper. Dette åpner enhetens Egenskaper-dialogboks. Du kan se feilkoden i området Enhetsstatus i denne dialogboksen.

Feilkoder og løsninger

Årsak

Enheten har ikke noen drivere installert på datamaskinen, eller driverne er ikke riktig konfigurert.

Anbefalt løsning

Oppdater driveren

I enhetens Egenskaper-dialogboks klikker du Driver-fanen og deretter Oppdater driver for å starte Oppdateringsveiviser for maskinvare. Følg instruksjonene for å oppdatere driveren. Hvis det ikke fungerer når du har oppdatert driveren, kan du se i maskinvaredokumentasjonen for å få mer informasjon.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren. Windows kan ha driveren innebygd eller kan fremdeles ha driverfilene installert fra forrige gang du installerte enheten. Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

“Driveren for denne enheten kan være skadet, eller systemet kan ha lite ledig minne eller problemer med andre ressurser. (Kode 3)”

Årsak

Enhetsdriveren kan være skadet eller du har for lite ledig minne. Systemet har lite ledig systemminne og du må kanskje frigi eller legge til mer minne.

Anbefalte løsninger

Lukk noen åpne programmer

Hvis datamaskinen ikke har nok ledig minne til å kjøre enheten, kan du lukke noen programmer for å gjøre minne tilgjengelig. Du kan også sjekke minne- og systemressurser og innstillingene for virtuelt minne.

 • Åpne Oppgavebehandling for å sjekke minne og systemressurser. Det gjør du ved å trykke CTRL+ALT+DEL og deretter klikke Oppgavebehandling.

 • Du kan sjekke innstillinger for virtuelt minne ved å åpne dialogboksen Systemegenskaper, klikke Avansert-fanen og så klikke Instillinger i Ytelse-området.

Avinstaller og installer driveren på nytt

Enhetsdriveren kan ha blitt skadet. Avinstaller driveren fra Enhetsbehandling og søk etter ny maskinvare for å installere driveren igjen.

 1. I enhetens Egenskaper-dialogboks klikker du Driver-fanen og deretter Avinstaller. Følg instruksjonene.

 2. Start datamaskinen på nytt.

 3. Åpne Enhetsbehandling, klikk Handling og klikk deretter Søk etter maskinvareendringer. Følg instruksjonene.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren. Windows kan ha driveren innebygd eller kan fremdeles ha driverfilene installert fra forrige gang du installerte enheten. Noen ganger blir imidlertid Veiviser for ny maskinvare åpnet, og den kan spørre etter driveren. Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Installer ekstra RAM

Du må kanskje installere ekstra RAM (Random Access Memory).

Full feilmelding

"Windows kan ikke identifisere denne maskinvaren fordi den ikke har gyldig ID-nummer. Hvis du vil ha hjelp, kontakter du maskinvareleverandøren. (Kode 9)"

Årsak

PCen kan ha oppdaget ugyldige enhets-IDer for maskinvaren.

Anbefalte løsninger

Kontakt maskinvareleverandøren. Maskinvaren eller driveren er defekt.

Full feilmelding

"Denne enheten kan ikke starte. Prøv å oppgradere enhetsdriverne for denne enheten. (Kode 10)"

Årsak

Vanligvis inneholder enhetens maskinvarenøkkel en "FailReasonString"-verdi, og verdistrengen viser en feilmelding som er definert av maskinvareprodusenten. Hvis maskinvarenøkkelen ikke inneholder en “FailReasonString”-verdi, vises meldingen ovenfor.

Anbefalte løsninger

Oppdater driveren

I enhetens Egenskaper-dialogboks klikker du Driver-fanen og deretter Oppdater driver for å starte Oppdateringsveiviser for maskinvare. Følg instruksjonene for å oppdatere driveren.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

Denne enheten finner ikke nok ledige ressurser den kan bruke. Du må deaktivere en av de andre enhetene i systemet hvis du vil bruke denne enheten. (Kode 12.)

Årsak

Denne feilen oppstår hvis to enheter som er installert på datamaskinen, er tildelt samme I/O-porter, samme avbrudd eller samme Direct Memory Access-kanal (enten av BIOS, operativsystemet eller begge). Denne feilmeldingen kan også vises hvis BIOS ikke tildelte nok ressurser til enheten.

Anbefalt løsning

Windows Vista og nyere versjoner av Windows

Bruk Enhetsehandling til å finne kilden til konflikten og løse den. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du løser enhetskonflikter, kan du se Hjelp-informasjon om hvordan du bruker Enhetsbehandling. Denne feilmeldingen kan også vises hvis BIOS ikke tildelte nok ressurser til en enhet. Meldingen vil for eksempel vises hvis BIOS ikke tildeler et avbrudd til en USB-kontroller på grunn av en ugyldig MPS-tabell (Multiprocessor specification).

Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000

 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk ikonet som representerer enheten i Enhetsbehandling-vinduet.

 3. Klikk Feilsøk på egenskapsarket som vises, for å starte maskinvarefeilsøking for enheten.

Denne feilmeldingen kan også vises hvis BIOS ikke tildelte nok ressurser til en enhet. Meldingen vil for eksempel vises hvis BIOS ikke tildeler et avbrudd til en USB-kontroller på grunn av en ugyldig MPS-tabell (Multiprocessor specification).

Full feilmelding

"Denne enheten vil ikke virke som den skal før du starter datamaskinen på nytt. Klikk Start datamaskinen på nytt for å starte datamaskinen på nytt nå. (Kode 14)”

Anbefalt løsning

Start datamaskinen på nytt. Klikk Avslutt fra Start, og velg deretter Start på nytt.

Full feilmelding

“Kan ikke identifisere alle ressursene denne enheten bruker. Klikk Ressurser-fanen og fylll ut de manglende innstillingene for å angi flere ressurser for denne enheten. Sjekk maskinvaredokumentasjonen for å finne ut hvilke innstillinger du skal bruke. (Kode 16)”

Årsak

Enheten er bare delvis konfigurert og trenger kanskje ekstra manuell konfigurasjon av ressursene som enheten trenger.

Anbefalt løsning

Disse trinnene fungerer kanskje bare hvis enheten er en Plug and Play-enhet. Hvis enheten ikke er Plug and Play, kan du se i dokumentasjonen til enheten eller kontakte enhetsprodusenten for å få mer informasjon.

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Dobbeltklikk enheten i listen og velg Ressurser-fanen.

 3. I listen Ressursinnstillinger undersøker du om det er et spørsmålstegn ved siden av en ressurs. Hvis det er det, merker du den ressursen og tildeler den til enheten.

 4. Hvis en ressurs ikke kan endres, klikker du Endre innstillinger. Hvis Endre innstillinger er utilgjengelig, prøver du å tømme avmerkingsboksen Bruk automatiske innstillinger for å gjøre den tilgjengelig.

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt ved å bruke oppdateringsveiviseren for maskinvare

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Oppdater driver fra menyen som vises, for å starte oppdateringsveiviseren for maskinvare.

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

Windows kan ikke starte denne maskinvareenheten fordi konfigurasjonsinformasjonen (i registret) er ufullstendig eller skadet.  (Kode 19).

Årsak

Denne feilen kan oppstå hvis mer enn én tjeneste er definert for en enhet, hvis det oppstår en feil med å åpne tjenestenøkkelen eller hvis drivernavnet ikke kan hentes fra tjenestenøkkelen.

Anbefalt løsning

Avinstaller og installer driveren på nytt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Gå tilbake til den siste fungerende registerkonfigurasjonen

Når du skal sette systemet tilbake til den siste fungerende konfigurasjonen av registeret, kan du starte maskinen på nytt i Sikkermodus og velge alternativet Siste fungerende konfigurasjon, eller hvis du har opprettet et systemgjenopprettingspunkt, kan du prøve å gjenopprette det.

Gjenopprettingsalternativer i Windows 10

Sikkerhetskopiere og gjenopprette PCen (Windows 8.1)

Hva er alternativene for systemgjenoppretting i Windows? (Windows 7)

Full feilmelding

Windows fjerner denne enheten. (Kode 21.)

Årsak

Denne feilen betyr at Windows er i ferd med å fjerne enheten. Enheten er imidlertid ikke fullstendig fjernet ennå.  Denne feilen er midlertidig og oppstår bare under forsøkene på å spørre og så fjerne en enhet.

Anbefalte løsninger

Du kan enten vente på at Windows fullfører fjerningen av enheten, eller starte datamaskinen på nytt.

 1. Vent i flere sekunder, og trykk deretter F5-tasten for å oppdatere visningen av Enhetsbehandling.

 2. Hvis dette ikke løser problemet, må du starte datamaskinen på nytt. Klikk Start, klikk Avslutt og velg deretter Start på nytt i dialogboksen Avslutt Windows for å starte datamaskinen på nytt.

 

Årsak 

Enheten ble deaktivert av brukeren i Enhetsbehandling.

Anbefalt løsning

Klikk Handling i Enhetsbehandling, og klikk deretter Aktiver enhet. Dette starter veiviseren for aktivering av enhet. Følg instruksjonene.

Full feilmelding

Denne enhetene er ikke til stede, virker ikke som den skal eller har ikke alle drivere installert. (Kode 24.)

Årsak

Enheten er installert feil. Problemet kan være en maskinvarefeil, eller det kan være nødvendig med en ny driver. Enheter er i denne tilstanden hvis de er klargjort for å bli fjernet. Når du har fjernet enheten, forsvinner feilen.

Anbefalt løsning

Fjern enheten for å løse dette problemet.

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

Denne enheten er deaktivert fordi fastvaren til enheten ikke tildelte nødvendige ressurser. (Kode 29.)

Anbefalt løsning

Aktiver enheten i BIOS på enheten. Hvis du ønsker informasjon om hvordan du gjør denne endringen, kan du se dokumentasjonen til maskinvaren eller kontakte produsenten av datamaskinen. 

Full feilmelding

Denne enheten fungerer ikke som den skal fordi Windows ikke kan laste inn driverne som kreves for denne enheten. (Kode 31.)

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt ved å bruke oppdateringsveiviseren for maskinvare

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Oppdater driver fra menyen som vises, for å starte oppdateringsveiviseren for maskinvare.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

En driver (tjeneste) for denne enheten er deaktivert. En alternativ driver kan gi samme funksjonalitet. (Kode 32)

Årsak

Starttypen for denne driveren er satt til deaktivert i registeret.

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Årsak

Oversetteren som fastslår hvilke typer ressurser som er nødvendige for denne enheten, mislyktes.

Anbefalte løsninger

 1. Prøv å bruke BIOS setup utility, eller oppdater BIOS.

 2. Konfigurer, reparer eller bytt ut maskinvaren.

Kontakt leverandøren av maskinvaren for å få mer informsjon om oppdatering av BIOS og hvordan du konfigurerer eller bytter ut enheten.

Full feilmelding

Kan ikke avgjøre innstillingene for denne enheten. Se dokumentasjonen som kom med enheten og bruk kategorien Ressurser for å angi konfigurasjonen. (Kode 34.)

Anbefalt løsning

Enheten krever manuell konfigurasjon. Se dokumentasjonen til maskinvaren eller kontakt leverandøren av maskinvaren for å få instruksjoner for manuell konfigurasjon av enheten. Når du har konfigurert enheten selv, kan du bruke Ressurser-fanen i Enhtsbehandling til å konfigurere ressursinnstillingene i Windows.

Full feilmelding

Datamaskinens fastvaresystem inkluderer ikke nok informasjon til riktig konfigurasjon og bruk av denne enheten. Hvis du skal bruke enheten, må du kontakte produsenten av datamaskinen for å få en fastvare- eller BIOS-oppdatering. (Kode 35.)

Årsak

MPS-tabellen (Multiprocessor System), som lagrer ressurstildelinger for BIOS, mangler en oppføring for enheten og må oppdateres.

Anbefalt løsning

Kontakt produsenten av datamaskinen for å oppdatere BIOS. 

Full feilmelding

Denne enheten ber om et PCI-avbrudd, men er konfigurert for et ISA-avbrudd (eller motsatt). Bruk datamaskinens systemoppsettsprogram for å konfigurere avbruddet for denne enheten på nytt. (Kode 36.)

Årsak

Avbruddsforespørselen (IRQ)-oversettingen mislyktes.

Anbefalt løsning

Endre innstillingene for IRQ-reservasjoner i BIOS.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du endrer BIOS-innstillinger, kan du se dokumentasjonen til maskinvaren eller kontakte produsenten av datamaskinen. Du kan også prøve å bruke BIOS-konfigurasjonsverktøyet til å endre innstillingene for IRQ-reservasjoner (hvis det finnes slike alternativer). BIOS kan ha alternativer for å reservere bestemte IRQer for PCI-enheter (Peripheral Component Interconnect) eller ISA-enheter. 

Årsak

Driveren returnerte en feil da den utførte DriverEntry-rutinen.

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

Kan ikke laste inn enhetsdriveren for denne maskinvaren fordi en tidligere forekomst av enhetsdriveren fremdeles er i minnet. (Kode 38.)

Årsak

Driveren kunne ikke lastes inn fordi en tidligere forekomst fremdeles er innlastet.

Anbefalt løsning

Start datamaskinen på nytt. Klikk Avslutt fra Start, og velg deretter Start på nytt.

Full feilmelding

Kan ikke laste inn enhetsdriveren for denne maskinvaren. Driveren kan være skadet, eller den mangler. (Kode 39)

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

Windows har ikke tilgang til denne maskinvaren fordi tjenestenøkkelinformasjonen i registret mangler eller ble registrert feil. (Kode 40.)

Årsak

Informasjon i registerets tjenesteundernøkkel for driveren er ugyldig.

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

Windows lastet enhetsdriveren for denne maskinvaren, men kan ikke finne maskinvareenheten. (Kode 41).

Årsak

Dette problemet oppstår hvis du installerer en driver for en enhet som ikke er Plug and Play, og Windows ikke finner enheten.

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

Windows kan ikke laste enhetsdriveren for denne maskinvaren fordi en lik enhet allerede kjører på systemet. (Kode 42.)

Årsak

Det ble oppdaget en lik enhet. Denne feilen oppstår når en bussdriver feilaktig oppretter to underprosesser med identiske navn (kjent som en bussdriverfeil), eller når en enhet med et serienummer oppdages på en ny plassering før den er fjernet fra den gamle plasseringen.

Anbefalt løsning

Start datamaskinen på nytt. Klikk Avslutt fra Start, og velg deretter Start på nytt.

Årsak

En av driverne som styrer enheten har meldt fra til operativsystemet om at enheten har feil på en eller annen måte.

Anbefalt løsning

Hvis du allerede har kjørt feilsøkerne i delen "Prøv disse trinnene først", ser du i dokumentasjonen til maskinvaren eller kontakter produsenten for å få mer informasjon om hvordan du diagnostiserer problemet.

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Anbefalt løsning

Start datamaskinen på nytt. Klikk Avslutt fra Start, og velg deretter Start på nytt

Full feilmelding

Denne maskinvareenheten er for tiden ikke koblet til datamaskinen. Koble maskinvaren til datamaskinen for å løse problemet. (Kode 45.)

Årsak

Denne feilen oppstår hvis en enhet som tidligere var koblet til datamaskinen, ikke lenger er tilkoblet. Koble maskinvaren til datamaskinen igjen for å løse problemet.

Anbefalt løsning

Ingen løsning er nødvendig. Denne feilkoden brukes bare til å angi enhetens frakoblede status og krever ikke at du retter den. Feilkoden forsvinner automatisk når du kobler den aktuelle enheten til datamaskinen.

Full feilmelding

Windows har ikke tilgang til denne maskinvareenheten fordi operativsystemet er i ferd med å avslutte. Maskinvareenheten skal virke som den skal neste gang du starter datamaskinen. (Kode 46.)

Årsak

Enheten er ikke tilgjengelig fordi systemet avsluttes.

Anbefalt løsning

Ingen løsning er nødvendig. Maskinvareenheten skal virke som den skal neste gang du starter datamaskinen. Denne feilkoden angis bare når Driverbekrefting er aktivert og alle programmer allerede er avsluttet.

Full feilmelding

Windows kan ikke bruke denne maskinvareenheten fordi den er klargjort for "sikker fjerning", men er ikke fjernet fra datamaskinen. Koble enheten fra datamaskinen og koble den til igjen for å løse problemet. (Kode 47.)

Årsak

Denne feilen oppstår bare hvis du brukte Sikker fjerning-programmet til å klargjøre enheten for fjerning, eller trykte en fysisk utløsingsknapp.

Anbefalt løsning

Koble enheten fra datamaskinen og koble den til igjen. Start datamaskien på nytt hvis det ikke løste problemet. Klikk Avslutt fra Start, og velg deretter Start på nytt

Full feilmelding

Programvaren for denne enheten forhindres fra å starte fordi den er kjent for å ha problemer med Windows. Kontakt maskinvareleverandøren for å få en ny driver. (Kode 48.)

Anbefalt løsning

Kontakt produsenten av maskinvareenheten for å få siste versjon av eller en oppdatert driver. Deretter installererer du den på datamaskinen.

Full feilmelding

Windows kan ikke starte nye maskinvareenheter fordi systemstrukturen er for stor (overstiger størrelsesgrensen for registret). (Kode 49.)

Årsak

Systemstrukturen har overskredet maksimumsstørrelsen og nye enheter kan ikke fungere før størrelsen er redusert. Systemstrukturen er en permanent del av registeret og er knyttet til et sett med filer som inneholder informasjon relatert til konfigurasjonen av datamaskinen der operativsystemet er installert. Konfigurerte elementer omfatter programmer, brukerinnstillinger, enheter og så videre. Problemet kan være spesifikke enheter som ikke lenger er koblet til datamaskinen, men som fremdeles er oppført i systemstrukturen.

Anbefalt løsning

Avinstaller alle maskinvareenheter du ikke lenger bruker.

 1. Sett Enhetsbehandling til å vise enheter som ikke lenger er koblet til datamaskinen.

  • Klikk Kjør fra Start.

  • Skriv cmd i Åpne-boksen. Ledetekstvinduet åpnes.

  • Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando og trykker Enter: set devmgr_show_nonpresent_devices=1

 2. Klikk Vis i Enhetsbehandling, og klikk deretter Vis skjulte enheter. Du skal nå kunne se enheter som ikke er koblet til datamaskinen.

 3. Merk en enhet som ikke er tilkoblet. Velg AvinstallerDriver-fanen.

 4. Gjenta trinn 3 for alle frakoblede enheter som du ikke bruker lenger. Deretter starter du datamaskinen på nytt.

 5. Sjekk enhetens Egenskaper-dialogboks i Enhetsbehandling for å se om feilen er rettet.

Full feilmelding

Windows kan ikke bruke alle egenskapene for denne enheten. Enhetsegenskaper kan inneholde informasjon som beskriver enhetens funksjoner og innstillinger (for eksempel sikkerhetsinnstillinger). Hvis du vil løse dette problemet, kan du forsøke å installere enheten på nytt. Det anbefales imidlertid at du kontakter maskinvareleverandøren for å få en ny driver. (Kode 50)

Anbefalt løsning

Installer enhetsdriveren på nytt manuelt

 1. Søk etter enhetsbehandling fra Start, og velg Enhetsbehandling fra resultatene.

 2. Høyreklikk enheten i listen.

 3. Velg Avinstaller fra menyen som vises.

 4. Når enheten er avinstallert, velger du handling fra menylinjen.

 5. Velg Søk etter maskinvareendringer for å installere driveren på nytt.

Obs! Du kan bli bedt om å oppgi banen til driveren.  Hvis du blir spurt om å oppgi banen til driveren og du ikke har den, kan du prøve å laste ned den nyeste driveren fra maskinvareleverandørens webområde.

Full feilmelding

Denne enheten venter på at en annen enhet eller et sett enheter skal startes. (Kode 51).

Anbefalt løsning

Det finnes for øyeblikket ingen løsning på dette problemet. Du kan prøve å diagnostisere problemet ved å undersøke andre enheter med feil i enhetstreet som denne enheten kan avhenge av. Hvis du kan finne ut hvorfor en annen relatert enhet ikke startet, kan du kanskje løse dette problemet.

Full feilmelding

Windows kan ikke godkjenne den digitale signaturen for driverne som kreves for denne enheten. En nylig maskinvare- eller programvareendring kan ha installert en fil som er ugyldig signert, eller som er ødelagt, eller det kan finnes ondsinnet programvare fra en ukjent kilde. (Kode 52.)

Årsak

Driveren kan være usignert eller skadet.

Anbefalt løsning

Last ned den nyeste driveren fra maskinvareprodusentens webområde, eller kontakt produsenten for å få hjelp.

Full feilmelding

Denne enheten er reservert for bruk av Windows-kjernefeilsøking så lenge denne oppstartsøkten varer. (Kode 53.)

Anbefalt løsning

Deaktiver Windows-kjernefeilsøking slik at enheten kan starte normalt.

Årsak

Dette er en periodisk problemkode som tildeles mens en ACPI-tilbakestillingskode utføres. Hvis enheten aldri starter på nytt på grunn av en feil, vil den sitte fast i denne tilstanden og systemet må startes på nytt.

Anbefalt løsning

Start datamaskinen på nytt.  Klikk Avslutt fra Start, og velg deretter Start på nytt

 

Referanser

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du feilsøker enhetskonflikter ved hjelp av Enhetsbehandling, kan du se Feilsøke enhetskonflikter med Enhetsbehandling.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×