Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Oversikt over

Denne oppdateringen erstatter tidligere utgitte oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste oppdateringen. Denne oppdateringen løser også et sikkerhetsproblem for ekstern kjøring av kode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2022-41127.

Når du har installert denne hurtigreparasjonen, må du kanskje oppdatere lisensen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere oppdatering. (Dette gjelder bare kundelisenser.)

Hvis du vil ha en liste over oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1, kan du se utgitte oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1. Oppdateringer er beregnet på nye og eksisterende kunder som kjører Microsoft Dynamics Released Oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics Partner før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjoner eller oppdateringer som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpassinger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne oppdateringen.

Plattform-hurtigreparasjoner

Programreparasjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

453029

"Din oppføring av X er ikke en akseptabel verdi for "Gjelder beløp". Feltet kan ha maksimalt Y-desimaler når du prøver handlingen Bruk poster i betalingsavstemmingskladden.

Kontantadministrasjon

437713

Feltene Startdato og Sluttdato angis obligatorisk på forespørselssiden, mens kontoplanen kan skrives ut uten datofiltre.

Finans

439183

Snarveisdimensjoner på stedskortet angis ikke som standard på transaksjonslinjen som forventet.

Finans

448581

Rapporten Leverandørforskuddsjournal viser bare den første linjen når du bruker samme dokumentnr. for å legge inn flere betalingslinjer for samme leverandør.

Finans

447218

Avrunding av forskjeller mellom kjøps- og lagerkontoer når du distribuerer varegebyrer i utenlandsk valuta.

Finans

452774

Mva-differansen blir ikke bokført under bunkebokføringen.

Finans

452949

Gjenstående beløp i påminnelseshodet inneholder feil oppføringer som er satt til På vent.

Finans

454470

"Kjøp. Kontoen må ha en verdi i generelt bokføringsoppsett: Bokføringsgruppe. Feilmeldingen Posteringsgruppe når du prøver å avbryte en kreditnota.

Finans

456487

Kan ikke postere årsresultatregnskap og avslutning av balanse selv om alternativet Generelt posteringsoppsett «Ikke kontroller dimensjoner» er aktivert i den tsjekkiske versjonen.

Finans

448030

Verdibokføringen fylles ikke ut på varekortet når du oppretter en vare fra en varemal med definerte dimensjoner.

Lager

449384

Salgsordren og salgstilbudet mangler på elementlistesiden.

Lager

450015

"Lengden på strengen er X, men den må være mindre enn eller lik 20 tegn." feilmelding når du publiserer en lagerforsendelse fra en IC-salgsordre.

Lager

453051

Etterfyllingssystem-feltet oppdateres, og alternativet Samlingsstykkliste settes til JA automatisk når en bruker navigerer til samlingsstykklistesiden fra kjøp til samling uten å opprette en samlingsstykkliste.

Lager

453078

Et lot-sporet komponentelement har blitt reversert fra én produksjonsordre og brukt i en annen. Forbruket i den andre produksjonen vises ikke på varesporingssiden.

Lager

455968

En beskrivelse eller kommentar som er angitt i en overføringsordre, overføres ikke til den bokførte overføringsforsendelsen.

Lager

446213

Elementreservasjonen hindrer oppretting av jobblagervalg.

Jobber

449279

Valutaidentifikatoren mangler i rapporten Forhåndsvisning av jobbtilbud.

Jobber

450262

Topptekstkommentarer er ikke synlige eller lagret på timelistearkivkortet.

Jobber

454633

Handlingen Åpne gjeldende timeliste i rollesenteret fungerer ikke.

Jobber

446027

Prod. Ordrekomp. og rutingrapport viser en tom forespørselsside.

Produksjon

448921

Verktøytips er feil i produksjonsmodulen.

Produksjon

451879

Kapasiteter oppdateres ikke etter at du har kjørt handlingen Beregn arbeidssenterkalender flere ganger når du arbeider med verkstedkalenderkoden og arbeidssenteret.

Produksjon

452965

"Planleggingskomponenten finnes ikke..." feilmelding når du beregner en plan for andre gang uten planleggingslinjer, mens elementer som er inkludert i filteret, har produksjonspolicy: Lag i rekkefølge.

Produksjon

453115

Enhetskodefeltet er forskjellig på produksjonsordrenivå med en SKU i bruk når du arbeider med elementer, UOM og SKU.

Produksjon

439173

Kostnaden mangler når du sletter en varegebyrtilordning for en mottatt varelinje hvis varegebyret fakturereres.

Kjøpe

444268

Problemer med rekvisisjonsregnearket når du bruker lagerbeholdingsenheter.

Kjøpe

449796

Ordredatoen endres ikke i bestillingslinjer etter endring av ordredatoen i toppteksten.

Kjøpe

451592

"Jobbplanleggingslinjen finnes ikke. Identifikasjonsfelt og verdier: Jobbnr= XXXX-jobbaktivitet Nei = XXXX, linjenummer= X.» Feilmelding når du prøver å velge et vare parti til en annen jobbkladdelinje.

Kjøpe

454143

Topptekstdimensjonen slettes i en bestilling når du velger den egendefinerte adressen for levering, og valget av bekreftelsesdialogboksen respekteres ikke.

Kjøpe

456168

Bekreftelsesmeldingen om å kontrollere endringen av overskriftsdimensjoner vises to ganger når du endrer lever til-verdien i en bestilling.

Kjøpe

436698

Ansvarsområder for kontakt fungerer ikke som et filter på siden Foreslåtte e-postadresser.

Salg

440130

Kan ikke redigere innkjøpskoden for en samlingsstykklistevare i en salgsordre etter å ha slette den relaterte bestillingen.

Salg

448749

"Salgshodet finnes ikke. Identifikasjonsfelt og verdier: Document Type='Order',No.='X'" feilmelding når du oppretter en salgsordre for en kunde med oppsett av regelmessige linjer som skal settes inn automatisk.

Salg

452974

MVA-setning mangler i den bokførte forskuddsbetalingsfakturaen.

Salg

453067

Det er mulig å slette en selgerkode selv om den er i bruk.

Salg

453071

"Enhetspris ekskl. MVA må være positiv når forskuddsbetaling i % ikke er 0 i dokumenttypen salgslinje" vises når du prøver å få tilgang til statistikken.

Salg

453112

Leveringstiden fylles ikke ut når du oppretter en salgsordre ved å sette inn et salg til-kontaktnummer.

Salg

453489

Regnearklinjer for rekvisisjon slettes når du bruker ordrebekreftelsen i en planleggingslinje for jobb.

Salg

456218

Problem ved oppretting av nye prislistelinjer for elementer med varianter.

Salg

455822

Bekreftelsesmeldingen om bruk av kunde- eller leverandørmaler er ikke klar nok til å overskrive eksisterende verdier for kunden eller leverandøren med tomme verdier fra malene.

Salg

455890

ItemFilter mangler for servicelinjen i Codeunit 5022.

Tjenesteadministrasjon

437213

Lagerplukkeringsprosessen velger ikke hele antallet selv om aksjen er nok for plukkingen.

Lageret

448297

Utskriftsoversikten er feil på det bokførte overføringsforsendelsesnivået, og noen data overstyres i topptekstnivårapporten når du arbeider med en direkte overføring.

Lageret

449305

Kan ikke slette en registrert Lager-putaway på grunn av tillatelsesproblemer.

Lageret

451633

Siden Tilgjengelighet etter parti i Lagerplukker viser feil varenumre.

Lageret

Lokale programreparasjoner

AU - Australia

ID

Tittel

Funksjonsområde

450845

Kildekoden fylles ikke ut på bankinnskuddsjournallinjer i den australske versjonen.

Finans

449150

"Lengden på strengen er 20, men den må være mindre enn eller lik 10 tegn. Verdi: XXXXXXXXXXX"-feilmeldingen finnes angående grensen for dimensjonsverditegn i den australske versjonen.

Finans

447990

Avrundingsfunksjonen fungerer ikke når du klikker på «Statistikk» eller «Utgivelse» i en innkjøpsordre, og beløpet runder opp i den australske versjonen.

Finans

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

449049

Tillat publiseringsdato fra/til-felt har samme bildetekst som W1-versjonen i den belgiske versjonen.

Finans

CA – Canada

ID

Tittel

Funksjonsområde

450108

Skatteprosenter for Manitoba Tax Details må oppdateres til syv prosent i den kanadiske versjonen.

Finans

451480

Feil i journalen for merverdiavgift hvis bankkontokoden inneholder mer enn ti tegn i den kanadiske versjonen.

Finans

CZ - Czechia

ID

Tittel

Funksjonsområde

455517

Feil valutakurs brukes for Dokumenter med valutaer når en Juster for betalingsrabatt brukes i den tsjekkiske versjonen.

Kontantadministrasjon

454021

Det oppstår en feilmelding under overføring av linjer fra bankkontoutskrift til betalingsjournal, og ikke alle linjene overføres i den tsjekkiske versjonen.

Kontantadministrasjon

453533

Problem med rapporten liste over fysiske beholdninger i den tsjekkiske versjonen.

Finans

454468

Feltet Din referanse vises på siden kjøpsdokumenter i den tsjekkiske versjonen.

Kjøpe

ES – Spania

ID

Tittel

Funksjonsområde

453649

Feilmeldingen «Analyser feil: Kan ikke samsvare med dokumentene» vises i SII-loggen når du prøver å bruke alternativet Prøv alle på nytt i den spanske versjonen.

Finans

USA - USA

ID

Tittel

Funksjonsområde

451480

Feil i mva-loggen hvis bankkontokoden er mer enn 10 tegn i den USA versjonen.

Finans

Regulatoriske funksjoner

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

435889

Person-feltet legges til i kunde- og leverandørtabeller som erstatter «Partnertype»-feltet som brukes for SEPA.

Økonomistyring

Customer.Table CustomerCard.Page CustomerTempl.Table CustomerTemplCard.Page IntrastatJnlLine.Table Vendor.Table VendorCard.Page VendorTempl.Table VendorTemplCard.Page

436863

Oppdater Intrastat-sjekklisterapporten.

Økonomistyring

IntrastatChecklist.Report

436886

Oppdater Intrastat-skjemarapporten.

Økonomistyring

IntrastatForm.Report IntrastatJournal.Page

Lokale regulatoriske funksjoner

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

455350

Trenger du et alternativ i salgsfakturaen for å legge til Comercio Exterio Complemento i den meksikanske versjonen.

Økonomistyring

CFDIExportCode.Table CFDIExportCode.XmlPort CFDIExportCodes.Page DataClassEvalDataCountry.Codeunit DocumentHeader.Table EInvoiceMgt.Codeunit GeneralLedgerSetup.Page GeneralLedgerSetup.Table local.permissionset PostedSalesCreditMemo.Page PostedSalesInvoice.Page SATCustomUnits.Page SATCustomsUnit.Table SATCustomsUnit.XmlPort SATInternationalTradeTerm.Table SATInternationalTradeTerm.XmlPort SATInternationalTradeTerms.Page SATUtilities.Codeunit SalesCrMemoHeader.Table SalesCreditMemo.Page SalesHeader.Table SalesInvoice.Page SalesInvoiceHeader.Table SalesOrder.Page UnitofMeasure.Table UnitsofMeasure.Page

NL - Nederland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

454923

Oppdater oppsettet for årlig taksonomi for elektronisk skattedeklarasjon i den nederlandske versjonen.

Økonomistyring

ElecTaxDeclarationMgt.Codeunit ElecTaxDeclarationSetup.Page ElecTaxDeclarationSetup.Table ElecTaxDeclUpgrade.Codeunit UpgradeTagDefCountry.Codeunit Extensions: NLDigitalTaxDeclaration

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT - Austria

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 AT-pakke

AU - Australia

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgia

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 BE-pakke

CA – Canada

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 CA-pakke

CH - Sveits

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Czechia

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 CZ-pakke

DE - Tyskland

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 DE-pakke

DK - Danmark

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 DK-pakke

ES – Spania

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 ES-pakke

FI - Finland

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 FI-pakke

FR - Frankrike

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 FR-pakke

GB – Storbritannia

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 UK-pakke

IN - India

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 IN-pakke

IS - Island

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 IS-pakke

IT - Italia

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 IT-pakke

MX – Mexico

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 MX-pakke

NL - Nederland

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 NL-pakke

NO - Norge

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 NZ-pakke

RU - Russland

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 RU-pakke

SE - Sverige

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 SE-pakke

USA - USA

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre land

Last ned oppdatering 20.8 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 W1-pakke

Slik installerer du en lokal oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Se Hvordan du installerer en Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1-oppdatering.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 installert for å bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft produkter som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×