Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis artikkelen ikke beskriver feilmeldingen du får, kan du finne detaljerte forklaringer på feilmeldingen, anbefalte tiltak og flere støtteressurser på TechNet-webområdet Events and Errors 

Sammendrag

Regsvr32 er et kommandolinjeverktøy som registrerer og avregistrerer OLE-kontroller, for eksempel DLL-er og ActiveX-kontroller i Windows-registret. Regsvr32.exe er installert i mappen %systemroot%\System32 i Windows XP og senere versjoner av Windows.


Obs! På en 64-biters versjon av et Windows-operativsystem finnes det to versjoner av filen Regsv32.exe:

 • 64-biters-versjonen er % systemroot%\System32\regsvr32.exe.

 • 32-biters-versjonen er % systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Syntaksen til kommandoen Regsvr32

RegSvr32.exe har følgende kommandolinjealternativer:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - Avregistrer server

/i - Kall opp DllInstall og overfør som valgfri [kommandolinje]; kaller opp dll avinstallering ved bruk sammen med /u
/n - ikke kall opp DllRegisterServer; Dette alternativet må brukes sammen med /i

/s – lydløs; viser ingen meldingsbokser

Vanlige løsninger for Regsvr32-feil

Prøv en av følgende metoder når du får en Regsvr32-feil:

 • Fremgangsmåte 1: Omstart Regsvr32-kommandoen fra en hevet ledetekst:Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil åpne en hevet ledetekst:

  Windows 8.1 og Windows 8Sveip inn fra høyre side av skjermen, og tapp deretter Søk. Hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne og klikker deretter Søk. Skriv inn Ledetekst i Søk-boksen, høyreklikk Ledetekst og klikk Kjør som administrator. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.

  Windows 7 og Windows VistaKlikk Start, skriv inn Ledetekst eller cmd i Søk-boksen, høyreklikk Ledetekst, og så klikk Kjør som administrator. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.

  Windows XPLogg på med en administratorkonto eller en konto med administratortillatelser, og åpne deretter et ledetekstvindu.

 • Metode 2: Bruk 32-biters versjonen av Regsvr32 for å registrere en 32-biters DLL på en 64-biters versjon av WindowsHvis du får en feilmelding når du registrerer en 32-biters DLL på en 64-biters versjon av Windows, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Åpne en ledetekst på høyt nivå.

  2. Hvis 32-biters DLL-en er i mappen %systemroot%\System32, flytter du den til mappen %systemroot%\SysWoW64.

  3. Utfør denne kommandoen:

   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <full path of the DLL>

Regsvr32-feilmeldinger

Tabellen nedenfor inneholder feilmeldinger av RegSvr32 og mulige årsaker:

Feilmelding

Årsak

Kommandoflagg "% 1" " er ikke gyldig. Gjennomgå bruken av kommandoen, og prøv på nytt.

Det ble overført en ugyldig kombinasjon av alternativer i kommandolinjen til regsvr32.exe.

Denne kommandoen er bare gyldig hvis det er åpnet et OLE ActiveX-kontrollprosjekt i Microsoft Visual Studio.

Regsvr32.exe ble startet av Visual Studio, men ingen moduler ble angitt på kommandolinjen.

Hvis du vil registrere en modul, må du oppgi et binærnavn.

Regsvr32.exe ble startet uten å angi noen moduler i kommandolinjen.

Kommandoen OleInitialize kan ikke kjøre. Det kan være lite minne på datamaskinen. Lukk alle åpne programmer, og prøv deretter på nytt.

Regsvr32 må initialisere COM-biblioteket før det kan kalle opp de nødvendige COM-bibliotekfunksjonene og avinitialisere biblioteket når det avsluttes. Disse feilmeldingene kan oppstå hvis et forsøk på å initialisere eller avinitialisere COM-biblioteket er mislykket.

Kan ikke laste inn modulen ""%1"".\n\n Kontroller at binærfilene er lagret på den angitte banen, eller feilsøk den for å se om det er problemer med binærfiler eller avhengige DLL-filer.\n\n%2.

Det oppstod en feil under lasting av en modul som ble angitt på kommandolinjen. Feilteksten vises som en del av meldingen.

Modul "% 1" " ble lastet inn, men fant ikke oppføringspunkt %2.\n\nKontroller at "% 1" " er en gyldig DLL- eller OCX-fil, og prøv deretter på nytt

Regsvr32.exe finner ikke det nødvendige oppføringspunktet i modulen som er angitt på kommandolinjen. Dette kan skje hvis oppføringene ikke eksporteres riktig fra modulen, eller hvis modulen ikke er en .DLL- eller .OCX-fil.

Modulen ""%1"" ble lastet inn, men oppkalling til %2 var mislykket og fikk feilkode %3.\n\nDu finner mer informasjon om dette problemet ved å søke på Internett med feilkoden som søkeord.

Det oppsto en feil når Regsvr32.exe aktiverte oppføringspunktet i modulen som er angitt på kommandolinjen. Feilkoden vises som en del av meldingen.

Modul "% 1" " er kanskje ikke kompatibel med versjonen av Windows du kjører. Kontroller om modulen er kompatibel med en x86 (32-biters) eller x64 (64-bit) versjon av regsvr32.exe.

Denne feilen kan oppstå hvis for eksempel regsvr32.exe kjøres på en x86-datamaskin og den angitte modulen er en 64-biters modul.


Tabellen nedenfor inneholder feilmeldinger av RegSvr32 og mulige årsaker:

Feilmelding

Årsak

Ukjent flagg: /invalid_flag

Du skrev inn en ugyldig kombinasjon av flagg eller brytere.

Ingen DLL-navn er angitt.

Du inkluderte ikke et .dll-filnavn.

Dll_Name ble lastet inn, men oppføringspunktet for DllRegisterServer eller DllUnregisterServer ble ikke funnet.

Det angitte Dll-navnet er ikke en .DLL- eller .ocx-file. Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 wjview.exe, genereres denne feilmeldingen.

Dll_Name er ikke en kjørbar fil, og det er ikke registrert noen registreringshjelper for denne filtypen.

Den angitte DLL-navnet er ikke en kjørbar fil (.exe, .dll eller .ocx). Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 autoexec.bat, genereres denne feilmeldingen.

Dll_Name er ikke selvregistrerende, eller det ligger en skadet versjon i minnet.

Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 icwdial.dll, genereres denne feilmeldingen fordi filen Icwdial.dll ikke er selvregistrerende. Hvis du tror at det ligger en skadet versjon av Dllname i minnet, må du prøve å starte datamaskinen på nytt, eller pakke den originale filversjonen ut på nytt.

OleInitialize mislyktes (eller OleUninitialize mislyktes)

Regsvr32 må initialisere COM-biblioteket før det kan kalle opp de nødvendige COM-bibliotekfunksjonene og avinitialisere biblioteket når det avsluttes. Disse feilmeldingene kan oppstå hvis et forsøk på å initialisere eller avinitialisere COM-biblioteket er mislykket. Ole32.dll-filen kan være skadet eller kan være feil versjon.

LoadLibrary("Dll_Name") mislyktes. GetlastError returnerer 0x00000485

Fra Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Dette betyr "Finner ikke en av bibliotekfilene som trengs for å kjøre dette programmet." Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 missing.dll, genereres denne feilmeldingen hvis Missing.dll-filen ikke finnes.

LoadLibrary("Dll_Name") mislyktes. GetLastError returnerer 0x00000002

Fra Winerror.h 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Dette betyr "Systemet finner ikke den angitte filen". Med andre ord ble en avhengig DLL ikke funnet. Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 icwdial.dll når Tapi32.dll (en avhengighet) mangler, genereres denne feilmeldingen.

LoadLibrary("dskmaint.dll") mislyktes. GetLastError returnerer 0x000001f

Fra Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Dette betyr "En enhet koblet til systemet virker ikke". Dette kan skje hvis du prøver å registrere en Win16-DLL-fil. Hvis du for eksempel skriver inn regsvr32 dskmaint.dll, genereres denne feilmeldingen.

DllRegisterServer (eller DllUnregisterServer) i Dll_Name mislyktes. Returkoden var: streng

Søk i Winerror.h-filen etter strengen som er angitt i meldingen.


Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×