Når du kopierer musikk, bilder og videoer fra PC-en til en tom CD eller DVD, kalles brenning. Når du kopierer musikk, bilder og videoer fra en CD eller DVD til PC-en, kalles det «ripping». Du kan bruke Windows Media Player til å gjøre begge deler.

Brenne CD-er (eller data-DVD-er)

Med Windows Media Player kan du brenne tre typer plater: lyd-CDer, data-CDer og data-DVDer. Når du skal bestemme deg for hvilken platetype du skal bruke, må du tenke på hva du skal kopiere, hvor mye du skal kopiere, og hvordan du vil spille av platen. Denne tabellen hjelper deg med å bestemme hvilken type plate du skal bruke.

Platetype

Beskrivelse

Lyd-CD

Velg dette alternativet når du vil lage musikk-CD-er som du kan spille av i bilen, på stereoanlegget eller på PC-en.

 • Dette alternativet må bare brukes til musikk.

 • Kapasitet: opptil 80 minutter.

Data-CD

Du kan spille av data-CDer på PCer og enkelte CD- og DVD-spillere. Enheten må støtte filtypene du legger til på platen, for eksempel WMA, MP3, JPEG eller WMV (Windows Media Video). Velg dette alternativet hvis du har mye musikk og en CD- eller DVD-spiller som kan spille de filtypene du legger til på platen, eller hvis du vil sikkerhetskopiere mediene.

 • Bruk dette alternativet til musikk, bilder og videoer.

 • Kapasiteten er om lag 700 MB, eller rundt regnet 8 timer med musikk.

Data-DVD

Du kan spille av data-DVDer på PCer og enkelte DVD-spillere. Enheten må støtte filtypene du legger til på platen, for eksempel WMA, MP3, JPEG eller WMV. Det er mye plass på en data-DVD, så du velger dette alternativet hvis du har så mange filer at de ikke får plass på én CD.

 • Bruk dette alternativet til musikk, bilder og videoer.

 • Kapasiteten er om lag 4,7 GB, eller rundt regnet 54 timer med musikk.

Du må ha to ting for å komme i gang:

 • en CD- eller DVD-brenner

 • en tom CD eller DVD

Du kan lage en CD som lagrer omtrent 80 minutter med musikk, og som spilles av i nesten alle CD-spiller. Du kan også lage en data-CD eller data-DVD som inneholder mange timer med musikk (eller mange bilder eller korte videoklipp) og kan spilles av på PCer. En data-CD vil fungere i CD-spillere som støtter fil typene som kopieres til platen.

Slik brenner du en lyd-CD:  

 1. Åpne Windows Media Player.

 2. Velg Brenn -fanen i Player-biblioteket, velg knappen alternativer for brenning Alternativer-knapp, og velg deretter lyd-CD eller data-CD eller DVD.

 3. Sett inn en tom plate i CD-eller DVD-brenneren.

  Hvis PC-en har mer enn én CD-eller DVD-stasjon, velger du stasjonen du vil bruke.

 4. Søk i Player-biblioteket etter elementene du vil brenne på platen, og dra dem til listeruten (på høyre side i Player-biblioteket) for å opprette en brenneliste.

 5. Når du er ferdig med listen, velger du Start brenning.

Tips!: 

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på elementene i brennelisten, drar du dem oppover eller nedover i listen.

 • Hvis du vil fjerne et element fra brennelisten, høyreklikker du elementet, og deretter velger du Fjern fra listen. Elementet fjernes på denne måten fra brennelisten, men slettes ikke fra PC-en.

 • Hvis det er så mange elementer i listen at de ikke får plass på én plate, brenner du de resterende elementene på en ny plate.

Rippe CDer

Når du ripper musikk fra en CD, kopierer du sanger fra en lyd-CD til PC-en. Under rippingen komprimerer Player hver sang og lagrer den på disken som en Windows Media Audio (WMA)-, WAV- eller MP3-fil.

Rippede filer lagres automatisk i musikk-mappen, men du kan endre plasseringen ved hjelp av alternativene på fanen rippe innstillinger.

Kontroller at PC-en er koblet til Internet t hvis du vil at Windows Media Player automatisk skal få informasjon om sangene, for eksempel navnet på CDen, artisten og titler for sporene som rippes.

 1. Åpne Windows Media Player.

 2. Sett inn en musikk-CD i CD-stasjonen på PC-en.

 3. Velg RIPP CD -knappen Ripp CD-knappen.

Tips!: 

 • Hvis du vil velge et annet format eller en annen bithastighet, velger du Rippeinnstillinger-menyen og velger deretter Format eller Lydkvalitet i Player-biblioteket.

 • Hvis du ikke vil rippe alle sangene, fjerner du merket ved siden av sangene du ikke vil rippe.

 1. Søk i Player-biblioteket etter albumet eller sangen du vil redigere.

 2. Høyreklikk albumet, og velg deretter Søk etter albuminformasjon.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis riktig album- eller artistinformasjon vises i søkeresultatene, velger du den riktige oppføringen og deretter følger du instruksjonene på siden for å oppdatere albumgrafikken og medieinformasjonen automatisk.

  • Hvis det riktige albumet ikke vises i søke resultatene, følger du instruksjonene på siden for å søke på nytt med andre søke kriterier, eller for å legge til medie informasjonen manuelt.

Obs!: 

 • Hvis du får en feilmelding om at du må endre personverninnstillingene når du prøver å finne albuminformasjon, velger du Organiser, Alternativer og Personvern-fanen og merker deretter av for Oppdater musikkfiler ved å hente medieinformasjon fra Internett.

 • Hvis riktig albuminformasjon vises med et generelt musikkikon som albumgrafikk, er ikke albumgrafikken tilgjengelig for nedlasting.

Endringene du gjør, gjelder for nye spor som du Ripper. Du kan ikke bruke spilleren til å endre formatet eller lyd kvaliteten til en sang du allerede har rippet.

 1. Åpne Windows Media Player.

 2. Sett inn en CD i CD-stasjonen.

 3. Maksimer Windows Media Player-vinduet slik at du kan se alle menyalternativene, velg Rippeinnstillinger, og velg deretter innstillingen du vil endre.

Obs!: Uautorisert bruk og/eller duplisering av opphavsrettbeskyttet materiale kan være et brudd på loven om opphavsrett i USA og/eller andre land/områder. Opphavsrettbeskyttet materiale inkluderer, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, sangtekster, fotografier, utklipp, animasjoner, film- og videoklipp i tillegg til lyd og musikk (inkludert kodet MP3). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×