Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen veileder deg gjennom fremgangsmåten for å konfigurere øyesporing. Hvis du allerede har ett oppsett, kan du se Grunnleggende om øyekontroll i Windows , og hvis du vil ha hjelp til feilsøking, kan du gå til Feilsøkingsveiledningfor Øyekontroll.

I dette emnet

Konfigurere en øyesporingsenhet

Denne veiledningen hjelper deg med å konfigurere og kalibrere øyesporingsenheten for bruk Windows øyekontroll. Vi har testet den med Tobii Eye Tracker 4C-enheten. Din erfaring med andre enheter kan variere.

Dette trenger du for å komme i gang

Øyesporingsenhet

Øyekontroll støtter følgende øyesporingsenheter:

Tobii

 • Tobii Eye Tracker 4C

 • Tobii EyeX

 • Tobii Dynavox PCEye Plus

 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini

 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus

 • Tobii Dynavox PCEye Mini

 • Tobii Dynavox PCEye Explore

 • Tobii Dynavox I-Series+

 • Utvalgte bærbare datamaskiner og skjermer som inkluderer øyesporingsintegrering

EyeTech

 • TM5 Mini

Windows 11

Øyekontroll er tilgjengelig i Windows 11 i alle områder. Øyekontrolltastaturet støtter imidlertid bare tastaturoppsettet for EN-US, og enkelte øyekontrollinnstillinger er bare tilgjengelige på engelsk. Innstillingene for område og språk på PC-en trenger ikke å endres. De påvirker ikke bruk av øyekontroll.

Noen som kan hjelpe deg

Du trenger kanskje hjelp av en venn, et familiemedlem eller ledsager for å fullføre konfigurasjonen og endre innstillingene for øyekontroll.

Konfigurere enheten

Koble til enheten

 1. Åpne boksen og ta ut Tobii Eye Tracker 4C-enheten, én av magnetene som følger med, og den illustrerte installasjonsveiledningen. Hvis PC-ens USB-porter ligger langt fra skjermen, må du kanskje også ha USB-forlengselskabelen.

 2. Pirk av klistremerket som beskytter limet, og fest magneten under skjermen som vist i den illustrerte veiledningen.

 3. Fest enheten til magneten, og koble den til PC-ens USB-port som vist i den illustrerte veiledningen.

Obs!: Limet bak magneten er ganske sterkt, så vær forsiktig slik at du festen den til riktig sted. Det kan hende du ikke kan fjerne magneten uten å ødelegge den.

Obs!: Enheten kan enkelt løsne når du flytter eller bøyer USB-kabelen, slik at du bør planlegge posisjonen til enheten i forhold til USB-porten på forhånd, og bøye kabelen til omtrent den riktige formen før du fester enheten.

Installere programvaren

 1. Åpne en nettleser på PC-en og gå til www.tobii.com/getstarted. Et popup-vindu for å godta informasjonskapselpolicyen for nettstedet åpnes. I hurtigmenyen velger du Jeg godtar for å vise policyen, og FINN UT MER for å lukke popup-et.

 2. Under 1. Velg maskinvarenvelger du Tobii EYETRACKING. Sideinnholdet nedenfor merkingen endres for å vise informasjon om programvarepakken du trenger for å installere. Bla ned og velg Download. Ruten Nedlastingen starter om et par sekunder åpnes. Hvis nedlastingen ikke starter automatisk, velger du koblingen nederst i ruten.

 3. Når du blir spurt om hva du vil gjøre med den nedlastede filen, velge du Kjør. Installasjonsveiviseren åpnes. Les sluttbrukerlisensen og bruksavtalen, merk av for Agree og velg Next.

 4. Velg Ja for å tillate at appen gjør endringer på enheten.

 5. Når installasjonen er fullført, velger du Continue for å konfigurere øyesporing. Noen røde lys skal nå være synlige på enheten din, noe som betyr at den er aktivert.

Kalibrere enheten

 1. Velg Get Started!. Skjermen viser to loddrette linjer. Bruk musen til å flytte disse linjene for å justere dem etter de hvite merkene over enheten, og velg Done.

 2. Skjermen viser øynene som to prikker i et rektangel. Beveg øynene og hodet litt for å bekrefte at enheten kan spore øynene dine.

 3. Etter et øyeblikk viser skjermen en serie med blå prikker. Se på hver prikk (én om gangen) til den eksploderer. Når du har gjort dette noen ganger, vises meldingen Calibration successful!. Hvis du bruker for lang tid til å flytte øynene til neste prikk når en har eksplodert, begynner sekvensen fra begynnelsen.

 4. Skriv inn et navn på brukerprofilen din velg Save. En egen brukerprofil er nødvendig for hver bruker. En enkelt bruker kan kreve flere profiler hvis vedkommende bruker datamaskinen for eksempel med eller uten briller. Du kan opprette flere brukerprofiler senere.

Teste Tobii-appen

 1. Fullskjermmodus for Tobii Eye Tracking-appen aktiveres når du lagrer profilen, og introduksjonen starter med bakgrunnsmusikk. Du er en pilot i et romskip, og skjermen gir deg instruksjoner om hvordan du kontrollerer markøren og skjermen med øynene og mellomromstasten.

  1. Se rundt ved å se på skjermens kanter.

  2. Se på en asteroide i et øyeblikk for å få opp et målskive rundt den. Trykk på mellomromstasten for å skyte asteroiden.

  3. Hvis du vil slutte å være pilot på skipet før introduksjonen avsluttes automatisk, kan du se til høyre for Avslutt-knappen, se på knappen et øyeblikket for å aktivere den og trykke på mellomromstasten for å avslutte introduksjonen.

 2. Tobii-appen viser en oversikt over forskjellige øyekontrollfunksjoner. Følg instruksjonene og se på ulike punkter på skjermen for å samhandle med dem.

 3. Når du er ferdig med å se på oversikten, deaktiveres fullskjermmodus, og Tobii-appen åpnes på høyre side av skjermen. Du kan bruke appen til å administrere brukerprofilene, teste øyekontrollen og endre innstillinger for øyesporing. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruke Tobii Eye Tracking-appen.

 4. Du lukker appen ved å trykke på Esc eller hvor som helst utenfor appvinduet.

Bruke Windows øyekontroll

Hvis du vil aktivere øyekontroll, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > øyekontroll og slår på veksleknappen.
Åpne innstillinger for øyekontroll

Når du aktiverer øyekontroll, vises startfeltet på skjermen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker startblokken, kan du gå til Grunnleggende om Øyekontroll i Windows.

Bruke Tobii Eye Tracking-appen

Når enheten er aktivert, fungerer øyesporing i Tobii-appen selv om øyekontroll i Windows ikke er aktivert. Du kan se på menyelementer for å flytte fokuset til dem og trykke på mellomromstasten for å velge dem.

 1. Hvis du vil åpne Tobii-appen, velger du Tobii-ikonet på oppgavelinjen. Hvis det ikke vises, velger du Vis skjulte ikoner-ikonet. Du kan også skrive «øye» i søkefeltet på oppgavelinjen og velge Tobii Eye Tracking.

 2. I appen kan du velge følgende alternativer, fra toppen av:

  • En kobling til tobiigaming.com, der du kan utforske spill som bruker øyesporing.

  • Spill og opplevelser, der du kan laste ned Tobii-programmer og oppleve øyesporingsintroen og oversikten på nytt (som du gjorde under den første konfigureringen).

  • Samhandlinger lar deg endre ulike innstillinger relatert til styrepute, mus og generell Windows bruk samt strømforbruk. Her kan du også oppdatere Tobii-programvaren og tilbakestille alle innstillingene til standardverdiene.

  • Med skjermoppsett kan du justere enheten hvis plasseringen under skjermen er endret.

  • Gaze Trace aktiverer en boble som viser hvordan blikket beveger seg på skjermen. Hvis du vil deaktivere boblen, velger du Gaze Trace igjen.

  • Nederst kan du se brukerprofilnavnet og to prikker som representerer øynene dine. Når du flytter hodet, kan du se om øynene fortsatt er i synsfeltet til øyesporingen. Jo større og klarere prikkene er, jo bedre er enheten til å spore øynene dine. Velg det nederste området for å opprette nye brukerprofiler eller teste og forbedre kalibreringen for gjeldende brukerprofil.

 3. Du lukker appen ved å trykke på Esc eller hvor som helst utenfor appvinduet.

Feilsøking

Hvis du har problemer med øyekontroll, finner du noen tips som kan hjelpe deg, nedenfor. Ta en titt på Veiledningen for feilsøking av øyekontroll for mer omfattende feilsøkingshjelp. 

Enheten virker ikke etter at du har startet PC-en på nytt

Når du starter PC-en på nytt, kan det hende at øyesporingsenheten ikke aktiveres som den skal. Prøv denne fremgangsmåten for å løse dette:

 1. Koble enheten fra USB-porten, og koble den til på nytt.

 2. Trykk på CTRL + ALT + SLETT, velg Oppgavebehandling ,velg Tjenester-fanen (velg Flere detaljer hvis fanen ikke vises), høyreklikk på Tobii-tjenesten, og velg Start eller Start på nytt. Hold Oppgavebehandling kjørende til tjenesten kjører.

 3. Start PC-en på nytt.

Hvis det ovenfor ikke hjelper, kan du avinstallere og installere Tobii Eye Tracking-appen på nytt.

Refleksjoner forvirrer enheten

Det kan oppstå problemer med lys som reflekterer fra vinduer eller briller. Prøv å lukke alle gardiner eller persienner i rommet. Hvis du kan se skjermen uten briller, kan du også prøve å opprette en ny brukerprofil for å bruke øyekontroll uten briller.

Posisjonen din har endret seg

Hvis du bruker øyesporing med en bærbar datamaskin (der posisjonen til øynene enkelt endres i forhold til skjermen), kan det føre til problemer. Ideelt sett bør du kalibrere øyesporing og ikke flytte datamaskinen og prøve å holde posisjonen stabil. Hvis du må flytte datamaskinen og endre posisjonen dramatisk, kan du kalibrere øyesporing på nytt hvis du støter på problemer.

Se også

Denne artikkelen veileder deg gjennom fremgangsmåten for å konfigurere øyesporing. Hvis du allerede har konfigurert en, kan du se Grunnleggende om øyekontroll i Windows 10, og hvis du trenger hjelp til feilsøking, kan du gå til Veiledning for feilsøking av øyekontroll.

I dette emnet

Konfigurere en øyesporingsenhet

Denne veiledningen hjelper deg med å konfigurere og kalibrere øyesporingsenheten for bruk med øyekontroll i Windows 10. Vi har testet den med Tobii Eye Tracker 4C-enheten. Din erfaring med andre enheter kan variere.

Dette trenger du for å komme i gang

Øyesporingsenhet

Øyekontroll støtter følgende øyesporingsenheter:

Tobii

 • Tobii Eye Tracker 4C

 • Tobii EyeX

 • Tobii Dynavox PCEye Plus

 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini

 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus

 • Tobii Dynavox PCEye Mini

 • Tobii Dynavox PCEye Explore

 • Tobii Dynavox I-Series+

 • Utvalgte bærbare datamaskiner og skjermer som inkluderer øyesporingsintegrering

EyeTech

 • TM5 Mini

Windows 10 Fall Creators Update (eller nyere versjon)

Øyekontroll er ikke tilgjengelig i tidligere versjoner av Windows 10, men hvis PC-en er oppdatert, er du klar til å starte. Hvis du vil kontrollere hvilken versjon du har, går du til Innstillinger > System > About, og under Windows bekrefter spesifikasjonene at versjonen er 1709 eller nyere.
Åpne Om innstillinger

Hvis du vil oppdatere PC-en, går du til Innstillinger > Oppdater & Sikkerhetsoppdatering > Windows og velger Se etter oppdateringer.
Se etter oppdateringer

Øyekontroll er tilgjengelig i alle områder. Øyekontrolltastaturet støtter imidlertid bare tastaturoppsettet for EN-US, og enkelte øyekontrollinnstillinger er bare tilgjengelige på engelsk. Innstillingene for område og språk på PC-en trenger ikke å endres. De påvirker ikke bruk av øyekontroll.

Noen som kan hjelpe deg

Du trenger kanskje hjelp av en venn, et familiemedlem eller ledsager for å fullføre konfigurasjonen og endre innstillingene for øyekontroll.

Konfigurere enheten

Koble til enheten

 1. Åpne boksen og ta ut Tobii Eye Tracker 4C-enheten, én av magnetene som følger med, og den illustrerte installasjonsveiledningen. Hvis PC-ens USB-porter ligger langt fra skjermen, må du kanskje også ha USB-forlengselskabelen.

 2. Pirk av klistremerket som beskytter limet, og fest magneten under skjermen som vist i den illustrerte veiledningen.

 3. Fest enheten til magneten, og koble den til PC-ens USB-port som vist i den illustrerte veiledningen.

Obs!: Limet bak magneten er ganske sterkt, så vær forsiktig slik at du festen den til riktig sted. Det kan hende du ikke kan fjerne magneten uten å ødelegge den.

Obs!: Enheten kan enkelt løsne når du flytter eller bøyer USB-kabelen, slik at du bør planlegge posisjonen til enheten i forhold til USB-porten på forhånd, og bøye kabelen til omtrent den riktige formen før du fester enheten.

Installere programvaren

 1. Åpne en nettleser på PC-en og gå til www.tobii.com/getstarted. Et popup-vindu for å godta informasjonskapselpolicyen for nettstedet åpnes. I hurtigmenyen velger du Jeg godtar for å vise policyen, og FINN UT MER for å lukke popup-et.

 2. Under 1. Velg maskinvarenvelger du Tobii EYETRACKING. Sideinnholdet nedenfor merkingen endres for å vise informasjon om programvarepakken du trenger for å installere. Bla ned og velg Download. Ruten Nedlastingen starter om et par sekunder åpnes. Hvis nedlastingen ikke starter automatisk, velger du koblingen nederst i ruten.

 3. Når du blir spurt om hva du vil gjøre med den nedlastede filen, velge du Kjør. Installasjonsveiviseren åpnes. Les sluttbrukerlisensen og bruksavtalen, merk av for Agree og velg Next.

 4. Velg Ja for å tillate at appen gjør endringer på enheten.

 5. Når installasjonen er fullført, velger du Continue for å konfigurere øyesporing. Noen røde lys skal nå være synlige på enheten din, noe som betyr at den er aktivert.

Kalibrere enheten

 1. Velg Get Started!. Skjermen viser to loddrette linjer. Bruk musen til å flytte disse linjene for å justere dem etter de hvite merkene over enheten, og velg Done.

 2. Skjermen viser øynene som to prikker i et rektangel. Beveg øynene og hodet litt for å bekrefte at enheten kan spore øynene dine.

 3. Etter et øyeblikk viser skjermen en serie med blå prikker. Se på hver prikk (én om gangen) til den eksploderer. Når du har gjort dette noen ganger, vises meldingen Calibration successful!. Hvis du bruker for lang tid til å flytte øynene til neste prikk når en har eksplodert, begynner sekvensen fra begynnelsen.

 4. Skriv inn et navn på brukerprofilen din velg Save. En egen brukerprofil er nødvendig for hver bruker. En enkelt bruker kan kreve flere profiler hvis vedkommende bruker datamaskinen for eksempel med eller uten briller. Du kan opprette flere brukerprofiler senere.

Teste Tobii-appen

 1. Fullskjermmodus for Tobii Eye Tracking-appen aktiveres når du lagrer profilen, og introduksjonen starter med bakgrunnsmusikk. Du er en pilot i et romskip, og skjermen gir deg instruksjoner om hvordan du kontrollerer markøren og skjermen med øynene og mellomromstasten.

  1. Se rundt ved å se på skjermens kanter.

  2. Se på en asteroide i et øyeblikk for å få opp et målskive rundt den. Trykk på mellomromstasten for å skyte asteroiden.

  3. Hvis du vil slutte å være pilot på skipet før introduksjonen avsluttes automatisk, kan du se til høyre for Avslutt-knappen, se på knappen et øyeblikket for å aktivere den og trykke på mellomromstasten for å avslutte introduksjonen.

 2. Tobii-appen viser en oversikt over forskjellige øyekontrollfunksjoner. Følg instruksjonene og se på ulike punkter på skjermen for å samhandle med dem.

 3. Når du er ferdig med å se på oversikten, deaktiveres fullskjermmodus, og Tobii-appen åpnes på høyre side av skjermen. Du kan bruke appen til å administrere brukerprofilene, teste øyekontrollen og endre innstillinger for øyesporing. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruke Tobii Eye Tracking-appen.

 4. Du lukker appen ved å trykke på Esc eller hvor som helst utenfor appvinduet.

Bruke øyekontroll i Windows 10

Du aktiverer øyekontroll ved å gå til Innstillinger > Hjelpemiddel > Øyekontroll og aktivere veksleknappen.
Åpne innstillinger for øyekontroll

Når du aktiverer øyekontroll, vises startfeltet på skjermen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker startblokken, kan du gå til Grunnleggende om Øyekontroll i Windows.

Bruke Tobii Eye Tracking-appen

Når enheten er aktivert, fungerer øyesporing i Tobii-appen selv om øyekontroll i Windows ikke er aktivert. Du kan se på menyelementer for å flytte fokuset til dem og trykke på mellomromstasten for å velge dem.

 1. Hvis du vil åpne Tobii-appen, velger du Tobii-ikonet på oppgavelinjen. Hvis det ikke vises, velger du Vis skjulte ikoner-ikonet. Du kan også skrive «øye» i søkefeltet på oppgavelinjen og velge Tobii Eye Tracking.

 2. I appen kan du velge følgende alternativer, fra toppen av:

  • En kobling til tobiigaming.com, der du kan utforske spill som bruker øyesporing.

  • Spill og opplevelser, der du kan laste ned Tobii-programmer og oppleve øyesporingsintroen og oversikten på nytt (som du gjorde under den første konfigureringen).

  • Samhandlinger lar deg endre ulike innstillinger relatert til styrepute, mus og generell Windows bruk samt strømforbruk. Her kan du også oppdatere Tobii-programvaren og tilbakestille alle innstillingene til standardverdiene.

  • Med skjermoppsett kan du justere enheten hvis plasseringen under skjermen er endret.

  • Gaze Trace aktiverer en boble som viser hvordan blikket beveger seg på skjermen. Hvis du vil deaktivere boblen, velger du Gaze Trace igjen.

  • Nederst kan du se brukerprofilnavnet og to prikker som representerer øynene dine. Når du flytter hodet, kan du se om øynene fortsatt er i synsfeltet til øyesporingen. Jo større og klarere prikkene er, jo bedre er enheten til å spore øynene dine. Velg det nederste området for å opprette nye brukerprofiler eller teste og forbedre kalibreringen for gjeldende brukerprofil.

 3. Du lukker appen ved å trykke på Esc eller hvor som helst utenfor appvinduet.

Feilsøking

Hvis du har problemer med øyekontroll, finner du noen tips som kan hjelpe deg, nedenfor. Ta en titt på Veiledningen for feilsøking av øyekontroll for mer omfattende feilsøkingshjelp. 

Enheten virker ikke etter at du har startet PC-en på nytt

Når du starter PC-en på nytt, kan det hende at øyesporingsenheten ikke aktiveres som den skal. Prøv denne fremgangsmåten for å løse dette:

 1. Koble enheten fra USB-porten, og koble den til på nytt.

 2. Trykk på CTRL + ALT + SLETT, velg Oppgavebehandling ,velg Tjenester-fanen (velg Flere detaljer hvis fanen ikke vises), høyreklikk på Tobii-tjenesten, og velg Start eller Start på nytt. Hold Oppgavebehandling kjørende til tjenesten kjører.

 3. Start PC-en på nytt.

Hvis det ovenfor ikke hjelper, kan du avinstallere og installere Tobii Eye Tracking-appen på nytt.

Refleksjoner forvirrer enheten

Det kan oppstå problemer med lys som reflekterer fra vinduer eller briller. Prøv å lukke alle gardiner eller persienner i rommet. Hvis du kan se skjermen uten briller, kan du også prøve å opprette en ny brukerprofil for å bruke øyekontroll uten briller.

Posisjonen din har endret seg

Hvis du bruker øyesporing med en bærbar datamaskin (der posisjonen til øynene enkelt endres i forhold til skjermen), kan det føre til problemer. Ideelt sett bør du kalibrere øyesporing og ikke flytte datamaskinen og prøve å holde posisjonen stabil. Hvis du må flytte datamaskinen og endre posisjonen dramatisk, kan du kalibrere øyesporing på nytt hvis du støter på problemer.

Se også

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×