Verwante onderwerpen
×
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel wordt cumulatief updatepakket 4 (CU4) (buildnummer: 13.0.5233.0) voor Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2) beschreven. Deze update bevat oplossingen die zijn uitgebracht na de eerste release van SQL Server 2016 SP2.

Cumulatieve update

Cumulatieve updates (CU) zijn nu beschikbaar in het Microsoft Downloadcentrum.

Alleen de meest recente CU die is uitgebracht voor SQL Server 2016 SP2 is beschikbaar in het Downloadcentrum.

 • Elke nieuwe CU bevat alle fixes die zijn opgenomen in de vorige CU voor de geïnstalleerde versie/Service Pack van SQL Server.

 • Microsoft raadt doorlopende, proactieve installatie van CU's aan zodra deze beschikbaar komen:

  • SQL Server CA's zijn gecertificeerd op dezelfde niveaus als servicepacks en moeten op hetzelfde betrouwbaarheidsniveau worden geïnstalleerd.

  • Historische gegevens laten zien dat een aanzienlijk aantal ondersteuningsaanvragen betrekking heeft op een probleem dat al is opgelost in een vrijgegeven CU.

  • CU's kunnen toegevoegde waarde bevatten boven en boven hotfixes. Dit omvat ondersteunings-, beheerbaarheids- en betrouwbaarheidsupdates.

 • Net als voor SQL Server servicepacks, raden we u aan OM's te testen voordat u ze in productieomgevingen implementeert.

 • U wordt aangeraden uw SQL Server-installatie te upgraden naar het nieuwste SQL Server 2016-servicepack.

Dit cumulatieve updatepakket verkrijgen

De volgende update is beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum:

alternatieve tekst

Download nu het meest recente cumulatieve updatepakket voor SQL Server 2016 SP2.

Als de downloadpagina niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de klantenservice en ondersteuning van Microsoft om het cumulatieve updatepakket te verkrijgen.

Opmerking Nadat toekomstige cumulatieve updates zijn uitgebracht voor SQL Server 2016, kan deze CU worden gevonden en gedownload uit de Microsoft Windows Update-catalogus. We raden u echter aan om altijd de meest recente cumulatieve update te installeren die beschikbaar is.

Aanvullende hotfixes die zijn opgenomen in dit cumulatieve updatepakket

VSTS-foutnummer

KB-artikelnummer

Beschrijving

Gebied herstellen

12180470

4019799

FIX: Impasse bij het uitvoeren van de ingebouwde opgeslagen procedures CleanOrphanedPolicies en DeleteDataSources in SSRS 2016

Reporting Services

12191968

4052133

OPLOSSING: Er treedt een toegangsfout op wanneer SQL Server 2016 Query Store Manager probeert te starten tijdens het opstarten

SQL-engine

12180165

4294694

FIX: Toegangsschending wanneer u toegang probeert te krijgen tot een tabel wanneer paginacompressie is ingeschakeld voor de tabel in SQL Server

SQL-engine

12245671

4338761

OPLOSSING: SQL Server kan EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION dumpbestand genereren wanneer u twee partities van tijdelijke tabellen met systeemversies samenvoegt in SQL Server 2016

SQL-engine

12466220

4458880

OPLOSSING: fout '9003-fout, sev 20, status 1' wanneer een back-upbewerking mislukt op een secundaire replica die wordt uitgevoerd in de asynchrone doorvoermodus

SQL-engine

12458031

4459981

OPLOSSING: Er treedt een toegangsfout op en SSAS loopt vast wanneer u een SSAS-database in SQL Server 2014 verwerkt

Analysis Services

12458028

4460116

FIX: Overschattingen bij het gebruik van standaard kardinaliteitsschatter om een query uit te voeren op een tabel met veel null-waarden

SQL-prestaties

12425044

4462426

OPLOSSING: Er treedt een fout op wanneer u de weergavewaarde van het kenmerk 'Naam' van een entiteit wijzigt in een andere waarde dan 'Naam' in SQL Server 2017 MDS-invoegtoepassing voor Excel

Data Quality Services (DQS)

12321047

4462481

FIX: Querybewerking loopt vast wanneer u gegevens parallel invoegt in een geclusterde columnstore-index in SQL Server datawarehousing

SQL-prestaties

12357915

4465236

FIX: Toegangsschending treedt op in compileercode wanneer u het geforceerde plan parseert in SQL Server 2017

SQL-engine

12253702

4465249

FIX: 'ORA-01036: illegal variable name/number' wanneer u een query uitvoert op een Oracle-database in SSAS 2016

Analysis Services

12409272

4465443

OPLOSSING: de 'modification_counter' in DMV-sys.dm_db_stats_properties geeft een onjuiste waarde weer wanneer partities worden samengevoegd via ALTER PARTITION in SQL Server 2016

SQL-engine

12408293

4465476

OPLOSSING: Fouten bij het wijzigen van filters in Excel- of PBI-rapporten nadat het model is bijgewerkt in SSAS

Analysis Services

11967430

4465745

OPLOSSING: Er treedt een assertiefout op wanneer u een MERGE-instructie uitvoert met een OUTPUT-component in SQL Server 2017

SQL-engine

12399988

4465747

OPLOSSING: Snapshot Agent mislukt wanneer u veel tabellen publiceert met behulp van momentopname of transactionele replicatie

Beheerhulpprogramma's

12458043

4465867

OPLOSSING: fout 'onvoldoende geheugen' bij het uitvoeren van een query op een tabel met een grote volledige tekstindex in SQL Server 2014

SQL-engine

12357601

4466108

OPLOSSING: het maken van een back-up van een SQL Server 2008-database met behulp van een VSS-back-uptoepassing kan mislukken na de installatie van CU10 voor SQL Server 2017

SQL-engine

12470289

4466793

OPLOSSING: Er treedt een assertiefout op wanneer u de SQL Server 2016-database opnieuw start

In-Memory OLTP

12427355

4466831

OPLOSSING: Fout 'Er kan geen verbinding worden gemaakt' wanneer het SSIS-pakket gebruikmaakt van een geparametriseerd verbindingsbeheer in SQL Server 2016

Analysis Services

12470305

4466994

OPLOSSING: 3414- en 9003-fouten en een .pmm-logboekbestand wordt groter in SQL Server 2016

In-Memory OLTP

12339098

4467058

OPLOSSING: Queryplannen verschillen in kloondatabase die is gemaakt door DBCC CLONEDATABASE en de oorspronkelijke database in SQL Server 2016

SQL-engine

12389928

4467119

FIX: Er treedt een toegangsfout op wanneer u in SQL Server 2016 gegevens opvraagt uit een weergave die is gemaakt in een tabel met columnstore-index

SQL-engine

12342903

4468102

FIX: Overmatig geheugengebruik bij het traceren van RPC-gebeurtenissen die betrekking hebben op Table-Valued parameters in SQL Server 2017

SQL-engine

12357741

4468103

FIX: Toegangsschending treedt op in distributieagent in SQL Server 2017

SQL-engine

12399753

4468322

FIX: Assertie treedt op wanneer u parallel opnieuw uitvoert in een secundaire replica van SQL Server 2016 AG

Hoge beschikbaarheid

12399709

4468868

OPLOSSING: De server kan blokkeren wanneer u een create-sessie verzendt om aangepaste assembly aan te roepen in SSAS 2016

Analysis Services

12449923

4468869

OPLOSSING: Relaties werken niet goed in gesynchroniseerde tabellaire database

Analysis Services

12456157

4469292

OPLOSSING: Kan geen verbinding maken met de MDS-database met behulp van de MDS-invoegtoepassing voor Microsoft Excel

Data Quality Services (DQS)

12352282

4469539

FIX: DefaultLanguage.LCID-eigenschapswijzigingen voor gedeeltelijk ingesloten In-Memory OLTP-database

Hoge beschikbaarheid

12430193

4469554

OPLOSSING: Er treedt een verklaringsfout op tijdens het herstellen van gecomprimeerde TDE-back-ups in SQL Server 2016

SQL-engine

12466467

4469815

FIX: Kan geen gegevens toevoegen aan een nieuw gebruikerskenmerk in een MDS-database in SQL Server

Data Quality Services (DQS)

12418284

4469857

OPLOSSING: Interne foutdetails worden niet weergegeven op de externe computer, zelfs niet nadat 'Externe fouten inschakelen' is ingeschakeld in SSRS 2016

Reporting Services

12458621

4469908

OPLOSSING: Fout 3961 treedt op wanneer u toepassingsrollen voor de tweede keer gebruikt in alleen-lezen secundaire replica's in SQL Server AG van 2016

SQL-beveiliging

12224901

4469942

OPLOSSING: Schending van delen wanneer de opgeslagen procedure 'sp_cycle_agent_errorlog' wordt uitgevoerd in SQL Server 2016

Beheerhulpprogramma's

12437948

4470528

FIX: Geneste tablix toont klein lettertype of gedeeltelijke tekst in SSRS 2016 en latere versies

Reporting Services

12494639

4470991

FIX: Toegangsschending wanneer u een gedetailleerd controlebeleid voor DML uitvoert in SQL Server

SQL-beveiliging

12524441

4476949

OPLOSSING: Database Mail kan geen e-mail verzenden nadat u CU1, CU2 of CU3 voor SQL Server 2016 Service Pack 2 hebt geïnstalleerd

Beheerhulpprogramma's

Opmerkingen voor deze update

Implementatie van hybride omgevingen

Wanneer u de hotfixes implementeert in een hybride omgeving (zoals AlwaysOn, replicatie, cluster en spiegeling), raden we u aan de volgende artikelen te raadplegen voordat u de update implementeert:

Taalondersteuning

 • SQL Server cumulatieve Updates zijn momenteel meertalig. Daarom is dit cumulatieve updatepakket niet specifiek voor één taal. Het is van toepassing op alle ondersteunde talen.

Onderdelen (functies) bijgewerkt

Eén cumulatief updatepakket bevat alle beschikbare updates voor ALLE SQL Server 2016-onderdelen (functies). Het cumulatieve updatepakket werkt echter alleen de onderdelen bij die momenteel zijn geïnstalleerd op het SQL Server exemplaar dat u selecteert om te worden bijgewerkt. Als een SQL Server-functie (bijvoorbeeld Analysis Services) wordt toegevoegd aan het exemplaar nadat deze CU is toegepast, moet u deze CU opnieuw toepassen om de nieuwe functie bij te werken naar deze CU.

Ondersteuning voor deze update

Als er extra problemen optreden of als er een probleemoplossing is vereist, moet u mogelijk een afzonderlijke serviceaanvraag maken. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en op problemen die niet in aanmerking komen voor dit specifieke cumulatieve updatepakket. Ga naar de microsoft-ondersteuningswebsite voor een volledige lijst met telefoonnummers voor microsoft-klantenservice en -ondersteuning of om een afzonderlijke serviceaanvraag te maken.
 

Deze update verwijderen

 1. Selecteer in Configuratiescherm Geïnstalleerde updates weergeven onder Programma's en onderdelen.

 2. Zoek de vermelding die overeenkomt met dit cumulatieve updatepakket onder Microsoft SQL Server 2016.

 3. Houd de vermelding ingedrukt (of klik met de rechtermuisknop) en selecteer Vervolgens Verwijderen.

Cumulatieve updatepakketgegevens

Vereisten

Als u dit cumulatieve updatepakket wilt toepassen, moet u SQL Server 2016 SP2 uitvoeren.

Informatie over opnieuw opstarten

Mogelijk moet u de computer opnieuw opstarten nadat u dit cumulatieve updatepakket hebt toegepast.

Registergegevens

Als u een van de hotfixes in dit pakket wilt gebruiken, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Cumulatieve updatepakketbestandsgegevens

De Engelse versie van dit pakket heeft de bestandskenmerken (of latere bestandskenmerken) die worden vermeld in de volgende tabel. De datums en tijden voor deze bestanden worden vermeld in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsgegevens bekijkt, wordt deze geconverteerd naar lokale tijd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt vinden, gebruikt u het tabblad Tijdzone in het item Datum en tijd in Configuratiescherm.

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Instapi130.dll

2015.131.5233.0

53536

03-nov-2018

09:01

x86

Keyfile.dll

2015.131.5233.0

88848

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlbrowser.exe

2015.131.5233.0

276768

03-nov-2018

09:01

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

107816

03-nov-2018

09:01

x86

SQL Server 2016 Writer

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Instapi130.dll

2015.131.5233.0

61216

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5233.0

186640

03-nov-2018

09:04

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

127248

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5233.0

168728

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlvdi.dll

2015.131.5233.0

197416

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlwriter.exe

2015.131.5233.0

131872

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlwvss.dll

2015.131.5233.0

342840

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.131.5233.0

26400

03-nov-2018

09:01

x64

SQL Server Analysis Services 2016

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.5233.0

1348368

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-jul-2018

22:33

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5233.0

990496

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5233.0

990480

03-nov-2018

09:03

x86

Msmdctr130.dll

2015.131.5233.0

40216

03-nov-2018

09:04

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5233.0

37100312

03-nov-2018

09:01

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5233.0

56209688

03-nov-2018

09:04

x64

Msmdsrv.exe

2015.131.5233.0

56748320

03-nov-2018

09:02

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5233.0

6507792

03-nov-2018

09:01

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5233.0

7507232

03-nov-2018

09:01

x64

Msolui130.dll

2015.131.5233.0

287512

03-nov-2018

09:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5233.0

310544

03-nov-2018

09:04

x64

Sql_as_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5233.0

186640

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlceip.exe

13.0.5233.0

256280

03-nov-2018

09:03

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

107816

03-nov-2018

09:01

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

127248

03-nov-2018

09:04

x64

Tmapi.dll

2015.131.5233.0

4346144

03-nov-2018

09:01

x64

Tmcachemgr.dll

2015.131.5233.0

2826528

03-nov-2018

09:01

x64

Tmpersistence.dll

2015.131.5233.0

1071400

03-nov-2018

09:01

x64

Tmtransactions.dll

2015.131.5233.0

1352480

03-nov-2018

09:01

x64

Xe.dll

2015.131.5233.0

626464

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5233.0

319272

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5233.0

259856

03-nov-2018

09:03

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5233.0

227616

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5233.0

191760

03-nov-2018

09:03

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5233.0

24050984

03-nov-2018

09:02

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5233.0

32727824

03-nov-2018

09:03

x86

SQL Server 2016 Database Services Common Core

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Batchparser.dll

2015.131.5233.0

160552

03-nov-2018

09:01

x86

Batchparser.dll

2015.131.5233.0

181024

03-nov-2018

09:02

x64

Instapi130.dll

2015.131.5233.0

53536

03-nov-2018

09:01

x86

Instapi130.dll

2015.131.5233.0

61216

03-nov-2018

09:02

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5233.0

29472

03-nov-2018

09:01

x86

Isacctchange.dll

2015.131.5233.0

30992

03-nov-2018

09:04

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5233.0

1027856

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5233.0

1027856

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.5233.0

1348880

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5233.0

711960

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5233.0

711952

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5233.0

72976

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5233.0

75560

03-nov-2018

09:02

x64

Msasxpress.dll

2015.131.5233.0

32024

03-nov-2018

09:01

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5233.0

36112

03-nov-2018

09:04

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5233.0

60184

03-nov-2018

09:01

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5233.0

72976

03-nov-2018

09:04

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

107816

03-nov-2018

09:01

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

127248

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlftacct.dll

2015.131.5233.0

46872

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5233.0

51992

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5233.0

364312

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5233.0

404256

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5233.0

35096

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5233.0

37664

03-nov-2018

09:01

x64

Sqltdiagn.dll

2015.131.5233.0

60696

03-nov-2018

09:01

x86

Sqltdiagn.dll

2015.131.5233.0

67872

03-nov-2018

09:01

x64

SQL Server 2016 sql_dreplay_client

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Dreplayclient.exe

2015.131.5233.0

121128

03-nov-2018

09:01

x86

Dreplaycommon.dll

2015.131.5233.0

690960

03-nov-2018

09:02

x86

Dreplayutil.dll

2015.131.5233.0

310048

03-nov-2018

09:01

x86

Instapi130.dll

2015.131.5233.0

61216

03-nov-2018

09:02

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5233.0

28440

03-nov-2018

09:01

x86

SQL Server 2016 sql_dreplay_controller

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Dreplaycommon.dll

2015.131.5233.0

690960

03-nov-2018

09:02

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.131.5233.0

350496

03-nov-2018

09:01

x86

Dreplayprocess.dll

2015.131.5233.0

171816

03-nov-2018

09:01

x86

Instapi130.dll

2015.131.5233.0

61216

03-nov-2018

09:02

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5233.0

28440

03-nov-2018

09:01

x86

SQL Server 2016 Database Services Core Instance

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Backuptourl.exe

13.0.5233.0

41248

03-nov-2018

09:02

x64

Batchparser.dll

2015.131.5233.0

181024

03-nov-2018

09:02

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.131.5233.0

225552

03-nov-2018

09:04

x64

Dcexec.exe

2015.131.5233.0

74528

03-nov-2018

09:02

x64

Fssres.dll

2015.131.5233.0

81680

03-nov-2018

09:04

x64

Hadrres.dll

2015.131.5233.0

177976

03-nov-2018

09:02

x64

Hkcompile.dll

2015.131.5233.0

1298232

03-nov-2018

09:02

x64

Hkengine.dll

2015.131.5233.0

5601056

03-nov-2018

09:02

x64

Hkruntime.dll

2015.131.5233.0

159008

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-jul-2018

22:33

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.131.5233.0

72488

03-nov-2018

09:01

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.131.5233.0

65312

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5233.0

150304

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5233.0

159008

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.131.5233.0

272184

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.131.5233.0

75040

03-nov-2018

09:02

x64

Odsole70.dll

2015.131.5233.0

92944

03-nov-2018

09:04

x64

Opends60.dll

2015.131.5233.0

33056

03-nov-2018

09:02

x64

Qds.dll

2015.131.5233.0

862488

03-nov-2018

09:04

x64

Rsfxft.dll

2015.131.5233.0

34592

03-nov-2018

09:02

x64

Sqagtres.dll

2015.131.5233.0

64784

03-nov-2018

09:04

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlaamss.dll

2015.131.5233.0

80672

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlaccess.dll

2015.131.5233.0

462632

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlagent.exe

2015.131.5233.0

566560

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5233.0

44312

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5233.0

52000

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlagentlog.dll

2015.131.5233.0

33040

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlagentmail.dll

2015.131.5233.0

47904

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5233.0

186640

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlceip.exe

13.0.5233.0

256280

03-nov-2018

09:03

x86

Sqlcmdss.dll

2015.131.5233.0

60176

03-nov-2018

09:04

x64

Sqldk.dll

2015.131.5233.0

2587920

03-nov-2018

09:04

x64

Sqldtsss.dll

2015.131.5233.0

97568

03-nov-2018

09:01

x64

Sqliosim.com

2015.131.5233.0

308000

03-nov-2018

09:04

x64

Sqliosim.exe

2015.131.5233.0

3014432

03-nov-2018

09:02

x64

Sqllang.dll

2015.131.5233.0

39511312

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlmin.dll

2015.131.5233.0

37887784

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlolapss.dll

2015.131.5233.0

98080

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlos.dll

2015.131.5233.0

26400

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.131.5233.0

58656

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlrepss.dll

2015.131.5233.0

55072

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5233.0

31008

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5233.0

31008

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5233.0

61224

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.131.5233.0

27936

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.131.5233.0

5807904

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5233.0

732960

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlservr.exe

2015.131.5233.0

393504

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5233.0

152352

03-nov-2018

09:01

x64

Sqltses.dll

2015.131.5233.0

8922408

03-nov-2018

09:01

x64

Sqsrvres.dll

2015.131.5233.0

251176

03-nov-2018

09:01

x64

Xe.dll

2015.131.5233.0

626464

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5233.0

319272

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5233.0

227616

03-nov-2018

09:02

x64

Xpadsi.exe

2015.131.5233.0

79120

03-nov-2018

09:05

x64

Xplog70.dll

2015.131.5233.0

65824

03-nov-2018

09:02

x64

Xpsqlbot.dll

2015.131.5233.0

33568

03-nov-2018

09:02

x64

Xpstar.dll

2015.131.5233.0

422688

03-nov-2018

09:02

x64

SQL Server 2016 Database Services Core Shared

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Batchparser.dll

2015.131.5233.0

160552

03-nov-2018

09:01

x86

Batchparser.dll

2015.131.5233.0

181024

03-nov-2018

09:02

x64

Bcp.exe

2015.131.5233.0

120080

03-nov-2018

09:04

x64

Commanddest.dll

2015.131.5233.0

249104

03-nov-2018

09:04

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.131.5233.0

115992

03-nov-2018

09:04

x64

Datacollectortasks.dll

2015.131.5233.0

188176

03-nov-2018

09:04

x64

Distrib.exe

2015.131.5233.0

191264

03-nov-2018

09:02

x64

Dteparse.dll

2015.131.5233.0

109840

03-nov-2018

09:04

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5233.0

88848

03-nov-2018

09:03

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5233.0

137488

03-nov-2018

09:04

x64

Dtexec.exe

2015.131.5233.0

73016

03-nov-2018

09:02

x64

Dts.dll

2015.131.5233.0

3147024

03-nov-2018

09:04

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5233.0

477456

03-nov-2018

09:04

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5233.0

492816

03-nov-2018

09:04

x64

Dtshost.exe

2015.131.5233.0

86816

03-nov-2018

09:02

x64

Dtslog.dll

2015.131.5233.0

120592

03-nov-2018

09:04

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5233.0

545552

03-nov-2018

09:04

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5233.0

1279256

03-nov-2018

09:04

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5233.0

48400

03-nov-2018

09:04

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5233.0

87824

03-nov-2018

09:04

x64

Dtutil.exe

2015.131.5233.0

134944

03-nov-2018

09:02

x64

Exceldest.dll

2015.131.5233.0

263440

03-nov-2018

09:04

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5233.0

285456

03-nov-2018

09:04

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5233.0

166680

03-nov-2018

09:04

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5233.0

389400

03-nov-2018

09:04

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5233.0

401680

03-nov-2018

09:04

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5233.0

96528

03-nov-2018

09:04

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.131.5233.0

59168

03-nov-2018

09:02

x64

Logread.exe

2015.131.5233.0

626976

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5233.0

1314064

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.131.5233.0

1651488

03-nov-2018

09:01

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5233.0

150304

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5233.0

159008

03-nov-2018

09:02

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5233.0

101648

03-nov-2018

09:04

x64

Msxmlsql.dll

2015.131.5233.0

1494816

03-nov-2018

09:02

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5233.0

264464

03-nov-2018

09:04

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5233.0

291088

03-nov-2018

09:04

x64

Osql.exe

2015.131.5233.0

75536

03-nov-2018

09:04

x64

Rawdest.dll

2015.131.5233.0

209680

03-nov-2018

09:04

x64

Rawsource.dll

2015.131.5233.0

196880

03-nov-2018

09:04

x64

Rdistcom.dll

2015.131.5233.0

907032

03-nov-2018

09:04

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5233.0

187160

03-nov-2018

09:04

x64

Repldp.dll

2015.131.5233.0

281872

03-nov-2018

09:04

x64

Replprov.dll

2015.131.5233.0

812304

03-nov-2018

09:04

x64

Replrec.dll

2015.131.5233.0

1019176

03-nov-2018

09:01

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlcmd.exe

2015.131.5233.0

249616

03-nov-2018

09:04

x64

Sqldiag.exe

2015.131.5233.0

1257760

03-nov-2018

09:02

x64

Sqllogship.exe

13.0.5233.0

104728

03-nov-2018

09:03

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5233.0

28952

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlresld.dll

2015.131.5233.0

31008

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5233.0

28440

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5233.0

31008

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5233.0

53016

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5233.0

61224

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5233.0

127256

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5233.0

152352

03-nov-2018

09:01

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5233.0

181032

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlwep130.dll

2015.131.5233.0

105760

03-nov-2018

09:01

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5233.0

216352

03-nov-2018

09:01

x64

Txagg.dll

2015.131.5233.0

364840

03-nov-2018

09:01

x64

Txbdd.dll

2015.131.5233.0

172840

03-nov-2018

09:01

x64

Txdatacollector.dll

2015.131.5233.0

367904

03-nov-2018

09:01

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5233.0

296736

03-nov-2018

09:01

x64

Txderived.dll

2015.131.5233.0

608032

03-nov-2018

09:01

x64

Txlookup.dll

2015.131.5233.0

532256

03-nov-2018

09:01

x64

Txmerge.dll

2015.131.5233.0

230688

03-nov-2018

09:01

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5233.0

278816

03-nov-2018

09:01

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5233.0

128288

03-nov-2018

09:01

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5233.0

126760

03-nov-2018

09:01

x64

Txsort.dll

2015.131.5233.0

259360

03-nov-2018

09:01

x64

Txsplit.dll

2015.131.5233.0

600864

03-nov-2018

09:01

x64

Txunionall.dll

2015.131.5233.0

182056

03-nov-2018

09:01

x64

Xe.dll

2015.131.5233.0

626464

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5233.0

319272

03-nov-2018

09:02

x64

SQL Server 2016 sql_extensibility

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Launchpad.exe

2015.131.5233.0

1015056

03-nov-2018

09:04

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlsatellite.dll

2015.131.5233.0

837408

03-nov-2018

09:02

x64

SQL Server 2016 Full-Text Engine

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Fd.dll

2015.131.5233.0

660256

03-nov-2018

09:02

x64

Fdhost.exe

2015.131.5233.0

105232

03-nov-2018

09:04

x64

Fdlauncher.exe

2015.131.5233.0

51472

03-nov-2018

09:04

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlft130ph.dll

2015.131.5233.0

58144

03-nov-2018

09:02

x64

SQL Server 2016 sql_inst_mr

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Imrdll.dll

13.0.5233.0

23824

03-nov-2018

09:03

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

SQL Server 2016 Integration Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Commanddest.dll

2015.131.5233.0

203064

03-nov-2018

09:01

x86

Commanddest.dll

2015.131.5233.0

249104

03-nov-2018

09:04

x64

Dteparse.dll

2015.131.5233.0

99616

03-nov-2018

09:01

x86

Dteparse.dll

2015.131.5233.0

109840

03-nov-2018

09:04

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5233.0

83736

03-nov-2018

09:02

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5233.0

88848

03-nov-2018

09:03

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5233.0

116000

03-nov-2018

09:01

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5233.0

137488

03-nov-2018

09:04

x64

Dtexec.exe

2015.131.5233.0

66848

03-nov-2018

09:01

x86

Dtexec.exe

2015.131.5233.0

73016

03-nov-2018

09:02

x64

Dts.dll

2015.131.5233.0

2632992

03-nov-2018

09:01

x86

Dts.dll

2015.131.5233.0

3147024

03-nov-2018

09:04

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5233.0

419112

03-nov-2018

09:01

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5233.0

477456

03-nov-2018

09:04

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5233.0

392488

03-nov-2018

09:01

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5233.0

492816

03-nov-2018

09:04

x64

Dtsdebughost.exe

2015.131.5233.0

93992

03-nov-2018

09:01

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5233.0

109856

03-nov-2018

09:02

x64

Dtshost.exe

2015.131.5233.0

76584

03-nov-2018

09:01

x86

Dtshost.exe

2015.131.5233.0

86816

03-nov-2018

09:02

x64

Dtslog.dll

2015.131.5233.0

103208

03-nov-2018

09:01

x86

Dtslog.dll

2015.131.5233.0

120592

03-nov-2018

09:04

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5233.0

541472

03-nov-2018

09:01

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5233.0

545552

03-nov-2018

09:04

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5233.0

1059616

03-nov-2018

09:01

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5233.0

1279256

03-nov-2018

09:04

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5233.0

42280

03-nov-2018

09:01

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5233.0

48400

03-nov-2018

09:04

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5233.0

80184

03-nov-2018

09:01

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5233.0

87824

03-nov-2018

09:04

x64

Dtutil.exe

2015.131.5233.0

115488

03-nov-2018

09:01

x86

Dtutil.exe

2015.131.5233.0

134944

03-nov-2018

09:02

x64

Exceldest.dll

2015.131.5233.0

216864

03-nov-2018

09:01

x86

Exceldest.dll

2015.131.5233.0

263440

03-nov-2018

09:04

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5233.0

232736

03-nov-2018

09:01

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5233.0

285456

03-nov-2018

09:04

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5233.0

135464

03-nov-2018

09:01

x86

Execpackagetask.dll

2015.131.5233.0

166680

03-nov-2018

09:04

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5233.0

334624

03-nov-2018

09:01

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5233.0

389400

03-nov-2018

09:04

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5233.0

345376

03-nov-2018

09:01

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5233.0

401680

03-nov-2018

09:04

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5233.0

80672

03-nov-2018

09:01

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5233.0

96528

03-nov-2018

09:04

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5233.0

1314064

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5233.0

1314064

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-jul-2018

22:33

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5233.0

73504

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5233.0

112424

03-nov-2018

09:01

x64

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5233.0

107304

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5233.0

82520

02-nov-2018

20:23

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5233.0

82720

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5233.0

150304

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5233.0

139032

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5233.0

159008

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5233.0

144664

03-nov-2018

09:03

x86

Msdtssrvr.exe

13.0.5233.0

216856

03-nov-2018

09:03

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5233.0

90392

03-nov-2018

09:01

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5233.0

101648

03-nov-2018

09:04

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5233.0

216856

03-nov-2018

09:01

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5233.0

264464

03-nov-2018

09:04

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5233.0

235800

03-nov-2018

09:01

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5233.0

291088

03-nov-2018

09:04

x64

Rawdest.dll

2015.131.5233.0

168728

03-nov-2018

09:01

x86

Rawdest.dll

2015.131.5233.0

209680

03-nov-2018

09:04

x64

Rawsource.dll

2015.131.5233.0

155416

03-nov-2018

09:01

x86

Rawsource.dll

2015.131.5233.0

196880

03-nov-2018

09:04

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5233.0

151832

03-nov-2018

09:01

x86

Recordsetdest.dll

2015.131.5233.0

187160

03-nov-2018

09:04

x64

Sql_is_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlceip.exe

13.0.5233.0

256280

03-nov-2018

09:03

x86

Sqldest.dll

2015.131.5233.0

215832

03-nov-2018

09:01

x86

Sqldest.dll

2015.131.5233.0

263952

03-nov-2018

09:04

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5233.0

151320

03-nov-2018

09:01

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5233.0

181032

03-nov-2018

09:01

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5233.0

176920

03-nov-2018

09:01

x86

Ssisoledb.dll

2015.131.5233.0

216352

03-nov-2018

09:01

x64

Txagg.dll

2015.131.5233.0

364840

03-nov-2018

09:01

x64

Txagg.dll

2015.131.5233.0

304912

03-nov-2018

09:03

x86

Txbdd.dll

2015.131.5233.0

172840

03-nov-2018

09:01

x64

Txbdd.dll

2015.131.5233.0

138000

03-nov-2018

09:03

x86

Txbestmatch.dll

2015.131.5233.0

611624

03-nov-2018

09:01

x64

Txbestmatch.dll

2015.131.5233.0

496408

03-nov-2018

09:03

x86

Txcache.dll

2015.131.5233.0

183584

03-nov-2018

09:01

x64

Txcache.dll

2015.131.5233.0

148240

03-nov-2018

09:03

x86

Txcharmap.dll

2015.131.5233.0

290088

03-nov-2018

09:01

x64

Txcharmap.dll

2015.131.5233.0

250640

03-nov-2018

09:03

x86

Txcopymap.dll

2015.131.5233.0

183080

03-nov-2018

09:01

x64

Txcopymap.dll

2015.131.5233.0

147728

03-nov-2018

09:03

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5233.0

296736

03-nov-2018

09:01

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5233.0

255256

03-nov-2018

09:03

x86

Txderived.dll

2015.131.5233.0

608032

03-nov-2018

09:01

x64

Txderived.dll

2015.131.5233.0

519448

03-nov-2018

09:03

x86

Txfileextractor.dll

2015.131.5233.0

202024

03-nov-2018

09:01

x64

Txfileextractor.dll

2015.131.5233.0

163096

03-nov-2018

09:03

x86

Txfileinserter.dll

2015.131.5233.0

199968

03-nov-2018

09:01

x64

Txfileinserter.dll

2015.131.5233.0

161040

03-nov-2018

09:03

x86

Txgroupdups.dll

2015.131.5233.0

291104

03-nov-2018

09:01

x64

Txgroupdups.dll

2015.131.5233.0

231696

03-nov-2018

09:03

x86

Txlineage.dll

2015.131.5233.0

138016

03-nov-2018

09:01

x64

Txlineage.dll

2015.131.5233.0

109840

03-nov-2018

09:03

x86

Txlookup.dll

2015.131.5233.0

532256

03-nov-2018

09:01

x64

Txlookup.dll

2015.131.5233.0

449808

03-nov-2018

09:03

x86

Txmerge.dll

2015.131.5233.0

230688

03-nov-2018

09:01

x64

Txmerge.dll

2015.131.5233.0

176912

03-nov-2018

09:03

x86

Txmergejoin.dll

2015.131.5233.0

278816

03-nov-2018

09:01

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5233.0

224016

03-nov-2018

09:03

x86

Txmulticast.dll

2015.131.5233.0

128288

03-nov-2018

09:01

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5233.0

102168

03-nov-2018

09:03

x86

Txpivot.dll

2015.131.5233.0

228128

03-nov-2018

09:01

x64

Txpivot.dll

2015.131.5233.0

182032

03-nov-2018

09:03

x86

Txrowcount.dll

2015.131.5233.0

126760

03-nov-2018

09:01

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5233.0

101648

03-nov-2018

09:03

x86

Txsampling.dll

2015.131.5233.0

172328

03-nov-2018

09:01

x64

Txsampling.dll

2015.131.5233.0

134936

03-nov-2018

09:03

x86

Txscd.dll

2015.131.5233.0

220448

03-nov-2018

09:01

x64

Txscd.dll

2015.131.5233.0

169744

03-nov-2018

09:03

x86

Txsort.dll

2015.131.5233.0

259360

03-nov-2018

09:01

x64

Txsort.dll

2015.131.5233.0

211216

03-nov-2018

09:03

x86

Txsplit.dll

2015.131.5233.0

600864

03-nov-2018

09:01

x64

Txsplit.dll

2015.131.5233.0

513304

03-nov-2018

09:03

x86

Txtermextraction.dll

2015.131.5233.0

8678176

03-nov-2018

09:02

x64

Txtermextraction.dll

2015.131.5233.0

8615696

03-nov-2018

09:03

x86

Txtermlookup.dll

2015.131.5233.0

4158760

03-nov-2018

09:01

x64

Txtermlookup.dll

2015.131.5233.0

4107032

03-nov-2018

09:03

x86

Txunionall.dll

2015.131.5233.0

182056

03-nov-2018

09:01

x64

Txunionall.dll

2015.131.5233.0

139024

03-nov-2018

09:03

x86

Txunpivot.dll

2015.131.5233.0

202024

03-nov-2018

09:01

x64

Txunpivot.dll

2015.131.5233.0

162576

03-nov-2018

09:03

x86

Xe.dll

2015.131.5233.0

558880

03-nov-2018

09:01

x86

Xe.dll

2015.131.5233.0

626464

03-nov-2018

09:02

x64

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Dms.dll

10.0.8224.46

483504

18-jun-2018

22:50

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.46

75432

18-jun-2018

22:50

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.46

45736

18-jun-2018

22:50

x86

Instapi130.dll

2015.131.5233.0

61216

03-nov-2018

09:01

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.46

74408

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.46

201896

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.46

2347184

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.46

102056

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.46

378544

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.46

185512

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.46

127152

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.46

63144

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.46

52392

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.46

87216

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.46

721584

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.46

87208

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.46

77992

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.46

41640

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.46

36528

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.46

47784

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.46

27312

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.46

32944

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.46

118952

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.46

94376

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.46

108200

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.46

256680

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

102056

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

115880

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

118952

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

115880

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

125616

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

117936

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

113328

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

145576

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

100016

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

114856

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.46

69288

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.46

28328

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.46

43696

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.46

82088

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.46

136872

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.46

2155688

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.46

3818672

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

107696

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

119984

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

124584

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

121000

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

133288

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

121000

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

118448

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

152240

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

105136

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

119464

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.46

66728

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.46

2756272

18-jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.46

752296

18-jun-2018

22:50

x86

Mpdwinterop.dll

2015.131.5233.0

394512

03-nov-2018

09:02

x64

Mpdwsvc.exe

2015.131.5233.0

6616336

03-nov-2018

09:05

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.131.5233.0

2230056

03-nov-2018

09:01

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.46

47280

18-jun-2018

22:50

x64

Sqldk.dll

2015.131.5233.0

2532136

03-nov-2018

09:01

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

127248

03-nov-2018

09:05

x64

Sqlos.dll

2015.131.5233.0

26408

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.46

4348072

18-jun-2018

22:50

x64

Sqltses.dll

2015.131.5233.0

9091872

03-nov-2018

09:01

x64

SQL Server Reporting Services 2016

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

13.0.5233.0

611088

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.5233.0

1620248

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.5233.0

330008

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.5233.0

1072920

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532240

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532264

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532256

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532280

03-nov-2018

09:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532240

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532264

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532264

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532240

03-nov-2018

09:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532240

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5233.0

532240

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.5233.0

163096

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.5233.0

5906720

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4343568

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4344096

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4344096

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4344104

03-nov-2018

09:04

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4344104

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4344096

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4344096

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4344592

03-nov-2018

09:04

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4343568

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5233.0

4344080

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.5233.0

10888992

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.5233.0

101144

03-nov-2018

09:03

x64

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.5233.0

208672

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.131.5233.0

47904

03-nov-2018

09:01

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5233.0

37100312

03-nov-2018

09:01

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5233.0

56209688

03-nov-2018

09:04

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5233.0

6507792

03-nov-2018

09:01

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5233.0

7507232

03-nov-2018

09:01

x64

Msolui130.dll

2015.131.5233.0

287512

03-nov-2018

09:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5233.0

310544

03-nov-2018

09:04

x64

Reportingservicescompression.dll

2015.131.5233.0

62736

03-nov-2018

09:04

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5233.0

114456

03-nov-2018

09:01

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5233.0

108832

03-nov-2018

09:01

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.131.5233.0

99112

03-nov-2018

09:01

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.5233.0

2710816

03-nov-2018

09:01

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

868128

03-nov-2018

09:03

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

872208

03-nov-2018

09:05

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

872208

03-nov-2018

09:03

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

872216

03-nov-2018

09:05

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

876344

03-nov-2018

09:03

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

872208

03-nov-2018

09:04

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

872232

03-nov-2018

09:02

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

884512

03-nov-2018

09:03

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

868120

03-nov-2018

09:03

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5233.0

872216

03-nov-2018

09:03

x86

Rshttpruntime.dll

2015.131.5233.0

99616

03-nov-2018

09:01

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

107816

03-nov-2018

09:01

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

127248

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlrsos.dll

2015.131.5233.0

26408

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5233.0

584472

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5233.0

732960

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5233.0

319272

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5233.0

259856

03-nov-2018

09:03

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5233.0

227616

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5233.0

191760

03-nov-2018

09:03

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5233.0

24050984

03-nov-2018

09:02

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5233.0

32727824

03-nov-2018

09:03

x86

SQL Server 2016 sql_shared_mr

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Smrdll.dll

13.0.5233.0

23840

03-nov-2018

09:01

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Autoadmin.dll

2015.131.5233.0

1312032

03-nov-2018

09:01

x86

Ddsshapes.dll

2015.131.5233.0

135968

03-nov-2018

09:01

x86

Dtaengine.exe

2015.131.5233.0

167200

03-nov-2018

09:01

x86

Dteparse.dll

2015.131.5233.0

99616

03-nov-2018

09:01

x86

Dteparse.dll

2015.131.5233.0

109840

03-nov-2018

09:04

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5233.0

83736

03-nov-2018

09:02

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5233.0

88848

03-nov-2018

09:03

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5233.0

116000

03-nov-2018

09:01

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5233.0

137488

03-nov-2018

09:04

x64

Dtexec.exe

2015.131.5233.0

66848

03-nov-2018

09:01

x86

Dtexec.exe

2015.131.5233.0

73016

03-nov-2018

09:02

x64

Dts.dll

2015.131.5233.0

2632992

03-nov-2018

09:01

x86

Dts.dll

2015.131.5233.0

3147024

03-nov-2018

09:04

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5233.0

419112

03-nov-2018

09:01

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5233.0

477456

03-nov-2018

09:04

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5233.0

392488

03-nov-2018

09:01

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5233.0

492816

03-nov-2018

09:04

x64

Dtshost.exe

2015.131.5233.0

76584

03-nov-2018

09:01

x86

Dtshost.exe

2015.131.5233.0

86816

03-nov-2018

09:02

x64

Dtslog.dll

2015.131.5233.0

103208

03-nov-2018

09:01

x86

Dtslog.dll

2015.131.5233.0

120592

03-nov-2018

09:04

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5233.0

541472

03-nov-2018

09:01

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5233.0

545552

03-nov-2018

09:04

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5233.0

1059616

03-nov-2018

09:01

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5233.0

1279256

03-nov-2018

09:04

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5233.0

42280

03-nov-2018

09:01

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5233.0

48400

03-nov-2018

09:04

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5233.0

80184

03-nov-2018

09:01

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5233.0

87824

03-nov-2018

09:04

x64

Dtutil.exe

2015.131.5233.0

115488

03-nov-2018

09:01

x86

Dtutil.exe

2015.131.5233.0

134944

03-nov-2018

09:02

x64

Exceldest.dll

2015.131.5233.0

216864

03-nov-2018

09:01

x86

Exceldest.dll

2015.131.5233.0

263440

03-nov-2018

09:04

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5233.0

232736

03-nov-2018

09:01

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5233.0

285456

03-nov-2018

09:04

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5233.0

334624

03-nov-2018

09:01

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5233.0

389400

03-nov-2018

09:04

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5233.0

345376

03-nov-2018

09:01

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5233.0

401680

03-nov-2018

09:04

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5233.0

80672

03-nov-2018

09:01

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5233.0

96528

03-nov-2018

09:04

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

13.0.5233.0

92440

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5233.0

1314064

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.131.5233.0

2023192

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.131.5233.0

42280

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5233.0

73504

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5233.0

436008

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5233.0

436024

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5233.0

2044704

03-nov-2018

09:01

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5233.0

2044704

03-nov-2018

09:02

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5233.0

150304

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5233.0

139032

03-nov-2018

09:03

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5233.0

159008

03-nov-2018

09:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5233.0

144664

03-nov-2018

09:03

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5233.0

90392

03-nov-2018

09:01

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5233.0

101648

03-nov-2018

09:04

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5233.0

37100312

03-nov-2018

09:01

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5233.0

56209688

03-nov-2018

09:04

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5233.0

6507792

03-nov-2018

09:01

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5233.0

7507232

03-nov-2018

09:01

x64

Msolui130.dll

2015.131.5233.0

287512

03-nov-2018

09:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5233.0

310544

03-nov-2018

09:04

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5233.0

216856

03-nov-2018

09:01

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5233.0

264464

03-nov-2018

09:04

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5233.0

235800

03-nov-2018

09:01

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5233.0

291088

03-nov-2018

09:04

x64

Profiler.exe

2015.131.5233.0

804624

03-nov-2018

09:02

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.131.5233.0

100632

03-nov-2018

09:04

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

107816

03-nov-2018

09:01

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5233.0

127248

03-nov-2018

09:04

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5233.0

28952

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlresld.dll

2015.131.5233.0

31008

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5233.0

28440

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5233.0

31008

03-nov-2018

09:01

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5233.0

53016

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5233.0

61224

03-nov-2018

09:02

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5233.0

127256

03-nov-2018

09:01

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5233.0

152352

03-nov-2018

09:01

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5233.0

151320

03-nov-2018

09:01

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5233.0

181032

03-nov-2018

09:01

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5233.0

296736

03-nov-2018

09:01

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5233.0

255256

03-nov-2018

09:03

x86

Xe.dll

2015.131.5233.0

558880

03-nov-2018

09:01

x86

Xe.dll

2015.131.5233.0

626464

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5233.0

319272

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5233.0

259856

03-nov-2018

09:03

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5233.0

227616

03-nov-2018

09:02

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5233.0

191760

03-nov-2018

09:03

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5233.0

24050984

03-nov-2018

09:02

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5233.0

32727824

03-nov-2018

09:03

x86

Verwijzingen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×