Część aplikacji lub gier instalowanych przez użytkownika ze Sklepu Windows jest zaprojektowanych tak, aby korzystać z określonych funkcji sprzętu i oprogramowania urządzenia z systemem Windows. Aplikacja do obsługi zdjęć może na przykład potrzebować dostępu do aparatu w telefonie, a przewodnik po restauracjach może wymagać danych dotyczących lokalizacji, aby polecać pobliskie lokale.

W systemie Windows 10 w wielu przypadkach można zdecydować, które aplikacje mogą korzystać z poszczególnych funkcji. Przejdź do pozycji Start > Ustawienia > Prywatność. Wybierz aplikację (np. Kalendarz), a następnie wybierz, które uprawnienia aplikacji mają zostać włączone lub wyłączone. Aplikacje mające uprawnienia „Użyj wszystkich zasobów systemowych” nie są wymienione. Ustawienia prywatności systemu Windows nie umożliwiają decydowania, z których funkcji mogą korzystać te aplikacje.

W przypadku aplikacji, które nie mają uprawnienia „Użyj wszystkich zasobów systemowych”, poszczególnymi funkcjami można sterować za pomocą ustawień prywatności systemu Windows.

Aby sprawdzić, z jakich funkcji może korzystać dana aplikacja, przejdź na stronę produktu tej aplikacji w Sklepie Windows. Jeśli nie chcesz, aby dana aplikacja używała jakichkolwiek wymienionych funkcji, możesz jej nie instalować.

Więcej informacji o niektórych uprawnieniach

Użyj wszystkich zasobów systemowych: Umożliwia używanie dowolnych zasobów systemowych (takich jak aparat, mikrofon lub lokalizacja) bez dalszego powiadamiania. Ustawienia prywatności systemu Windows nie umożliwiają kontrolowania uprawnień aplikacji w zakresie poszczególnych zasobów systemowych.

Użycie lokalizacji: Umożliwia korzystanie z danych dotyczących lokalizacji urządzenia. Tym zasobem można zarządzać za pomocą ustawień prywatności systemu Windows.

Użycie kamery internetowej: Umożliwia aktywowanie i używanie aparatu urządzenia. Tym zasobem można zarządzać za pomocą ustawień prywatności systemu Windows.

Użycie mikrofonu: Umożliwia aktywowanie i używanie mikrofonu urządzenia. Tym zasobem można zarządzać za pomocą ustawień prywatności systemu Windows.

Użycie biblioteki muzyki: Umożliwia korzystanie z wszelkich plików muzycznych w bibliotece muzyki na urządzeniu.

Użycie biblioteki zdjęć: Umożliwia korzystanie z wszelkich plików obrazów w bibliotece obrazów na urządzeniu.

Użycie biblioteki filmów: Umożliwia korzystanie z wszelkich plików wideo w bibliotece wideo na urządzeniu.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10557 — ostatni przegląd: 18.11.2016 — zmiana: 3

Opinia