Aparat nie działa w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Gdy aparat nie działa w systemie Windows 10, może to oznaczać, że brakuje sterowników po ostatniej aktualizacji. Istnieje również możliwość, że program antywirusowy blokuje aparat, ustawienia prywatności nie zezwalają na dostęp do aparatu dla niektórych aplikacji lub wystąpił problem z aplikacją, której chcesz użyć.

Otwórz aplikację Aparat

Przed rozpoczęciem


Przed zastosowaniem wymienionych rozwiązań wykonaj następujące czynności:

 • Sprawdź aktualizacje. Wybierz pozycję Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje. Jeżeli widzisz opcję Wyświetl aktualizacje opcjonalne, wybierz ją, aby zobaczyć, czy dla Twojego aparatu nie ma dostępnych aktualizacji. Zezwól na instalację dostępnych aktualizacji, a następnie uruchom ponownie urządzenie, gdy będzie gotowe. 
 • Uruchom ponownie komputer. Jeśli urządzenie nie zostało ponownie uruchomione od momentu, gdy aparat przestał działać, należy to zrobić. Wybierz pozycję Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Zasilanie  > Uruchom ponownie. Wybudzenie urządzenia z trybu uśpienia to nie to samo co jego ponowne uruchomienie. 
 • Przetestuj aparat za pomocą aplikacji Aparat. Wybierz pozycję Start , a następnie z listy aplikacji wybierz pozycję Aparat. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie aplikacji Aparat na dostęp, wybierz pozycję Tak. Jeżeli aparat działa w aplikacji Aparat, problem może wynikać z działania aplikacji, z której chcesz skorzystać. 

  Otwórz aplikację Aparat

Jeśli aparat nadal nie działa, oto kilka innych rozwiązań, które można wypróbować. W celu uzyskania najlepszych wyników wypróbuj możliwe rozwiązania w przedstawionej kolejności.

Sprawdź przełącznik lub przycisk aparatu na Twoim urządzeniu

Na niektórych laptopach i urządzeniach przenośnych znajduje się przełącznik lub przycisk umożliwiający włączenie lub wyłączenie aparatu. Gdy aparat jest wyłączony, Twoje urządzenie nie rozpozna zainstalowanego aparatu. Jeżeli na Twoim komputerze znajduje się przełącznik lub przycisk, zanim zechcesz skorzystać z aparatu, upewnij się, że jest on we właściwej pozycji.

Sprawdzanie ustawień


Nadawanie uprawnień aplikacjom

Jeśli niedawno zaktualizowano ustawienia systemu Windows 10, może być konieczne przyznanie aplikacjom pozwolenia na używanie aparatu. W nowszych wersjach systemu Windows 10 niektóre aplikacje nie mają domyślnie dostępu do aparatu. 

Aby pozwolić Twojemu urządzeniu na dostęp do aparatu, wybierz pozycję Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Prywatność  > Aparat . W obszarze Zezwalaj na dostęp do aparatu na tym urządzeniu, jeżeli Dostęp do aparatu dla tego urządzenia jest wyłączony, wybierz pozycję Zmień i włącz opcję Dostęp do aparatu dla tego urządzenia

Zezwalaj na dostęp do aparatu na tym urządzeniu

Zanim dowolna aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do Twojego aparatu, upewnij się, że na Twoim koncie użytkownika włączony jest dostęp do aparatu dla aplikacji. Upewnij się, że opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do aparatu jest włączona. 

Po umożliwieniu dostępu do aparatu przejdź do sekcji Określ, które aplikacje ze sklepu Microsoft Store mogą uzyskiwać dostęp do Twojego aparatu i włącz dostęp do aparatu dla odpowiednich aplikacji. Na tej liście będą widoczne tylko aplikacje zainstalowane poprzez sklep Microsoft Store. 

Jeżeli zainstalowano aplikację z internetu, z dysku, dysku flash USB lub aplikację zainstalował administrator systemu, może nie być to aplikacja ze sklepu Microsoft Store. Aby to sprawdzić, przejdź do opcji Zezwalaj aplikacjom klasycznym na dostęp do aparatu i upewnij się, że jest włączona. Wiele aplikacji do obsługi wideokonferencji, takich jak Microsoft Teams, to aplikacje klasyczne wymagające włączenia tego ustawienia.  

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować ustawienia prywatności aparatu w systemie Windows 10, przejdź do strony Społeczność systemu Windows (w języku angielskim).

Sprawdzanie oprogramowania antywirusowego

W ustawieniach programu antywirusowego poszukaj ustawień, które blokują aparat, lub uprawnień do używania aparatu. Aby uzyskać pomoc, odwiedź witrynę internetową producenta danego oprogramowania antywirusowego. 

Sprawdzanie sterowników sprzętu


Wypróbuj inny port USB i wykonaj skan w poszukiwaniu zmian sprzętu

Jeżeli korzystasz z zewnętrznego aparatu, spróbuj najpierw podłączyć go do innego portu USB Twojego urządzenia. Jeśli to nie rozwiąże problemu lub Twój aparat jest wbudowany w urządzenie, spróbuj wykonać następujące czynności: 

 1. Wybierz pozycję Start , wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z wyników wyszukiwania.
 2. Znajdź aparat w obszarze Aparaty, Urządzenia do obrazowania lub Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Jeśli nie możesz znaleźć Twojego aparatu, wybierz menu Akcja, a następnie wybierz pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu
 4. Poczekaj na ukończenie skanowania i zainstalowanie zaktualizowanych sterowników, uruchom ponownie urządzenie, a następnie spróbuj ponownie otworzyć aplikację Aparat.
 5. Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiąże problemu, przejdź do następnych kroków.

Sprawdzenie niezgodnych sterowników aparatu

Niektóre starsze aparaty zaprojektowane pod kątem starszych urządzeń nie są zgodne z systemem Windows 10. Poniżej opisano, jak sprawdzić, czy Twój aparat jest zgodny:

 1. W Menadżerze urządzeń poszukaj swojego aparatu w obszarze Aparaty, Urządzenia do obrazowania lub Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 2. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę aparatu, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 3. Wybierz kartę Sterownik, wybierz przycisk Szczegóły sterownika i poszukaj nazwy pliku, która zawiera ciąg stream.sys. Jeśli go znajdziesz, to znaczy, że aparat został zaprojektowanym przed systemem Windows 7 i musisz go zastąpić nowszym aparatem.
 4. Jeśli nie znajdziesz nazwy pliku, która zawiera ciąg stream.sys, przejdź do następnych kroków.

Przywracanie sterownika aparatu

Jeśli aparat przestał działać po aktualizacji, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. W oknie Menedżer urządzeń naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę aparatu, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 2. Wybierz kartę Sterownik, wybierz pozycję Przywróć sterownik, a następnie wybierz przycisk Tak. (Niektóre sterowniki nie udostępniają tej opcji. Jeśli sterownik nie ma opcji Przywróć sterownik, przejdź do następnego kroku zaradczego).
 3. Po ukończeniu przywracania uruchom ponownie urządzenie, a następnie spróbuj ponownie otworzyć aplikację Aparat.
 4. Jeśli przywracanie nie zadziałało lub nie jest dostępne, przejdź do następnych kroków.

Odinstalowywanie sterownika aparatu i skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu

 1. W oknie Menedżer urządzeń naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę aparatu, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 2. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie. Zaznacz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, a następnie wybierz przycisk OK.
 3. W oknie Menedżer urządzeń w menu Akcje wybierz pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
 4. Poczekaj na ukończenie skanowania i zainstalowanie zaktualizowanych sterowników, uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie otworzyć aplikację Aparat.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?


Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aparatu, zobacz Jak korzystać z aplikacji Aparat

Znajdowanie odpowiedzi na forach

Jeśli wcześniejsze rozwiązania nie pomogą, spróbuj poszukać opisów podobnych problemów na forum Microsoft Community w zakresie Aparatu Windows. Jeśli nie znajdziesz rozwiązania, opisz tam szczegółowo swój problem i za jakiś czas zajrzyj ponownie, aby sprawdzić, czy są odpowiedzi.

Prześlij opinię!

Jeśli żaden krok opisany w tym artykule nie pomógł lub nie widzisz rozwiązania swojego problemu, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd. Pomoże to firmie Microsoft ustalić główną przyczynę tego problemu. 

Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach lub podejmowanych krokach w chwili, gdy wystąpił problem. Pamiętaj, aby użyć opcji Odtwórz problem podczas przesyłania raportu w Centrum opinii.  

Otwórz Centrum opinii

Aby uzyskać pomoc dot. wysyłania opinii, zobacz Wysyłanie opinii do firmy Microsoft za pomocą aplikacji Centrum opinii.