Zamykanie, usypianie lub hibernowanie komputera

Istnieje wiele sposobów wyłączania komputera: możesz go całkowicie wyłączyć, uśpić lub zahibernować.

Całkowite wyłączanie komputera

Aby wyłączyć komputer:

W systemie Windows 10
Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Zasilanie > Zamknij.
W systemie Windows 8.1/Windows RT 8.1
Przesuń wskaźnik myszy w lewy dolny róg ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start  lub naciśnij na klawiaturze klawisze logo Windows + X. Naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij lub wyloguj się i wybierz pozycję Zamknij.
W systemie Windows 7
Kliknij przycisk Start
Obraz przedstawiający przycisk Start
, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Usypianie

W trybie uśpienia komputer zużywa niewiele energii, można go szybciej uruchomić i od razu wznowić pracę w miejscu, w którym została przerwana. Nie trzeba się także martwić utratą wyników pracy z powodu wyczerpania baterii, ponieważ system Windows automatycznie zapisuje wyniki pracy i wyłącza komputer, jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Korzystaj z uśpienia, gdy planujesz odejść od komputera tylko na krótką chwilę, na przykład gdy robisz przerwę na kawę.

W przypadku wielu komputerów (w szczególności komputerów przenośnych i tabletów) tryb uśpienia jest włączany po zamknięciu pokrywy lub naciśnięciu przycisku zasilania.

Aby uśpić komputer:

 1. Otwórz opcje zasilania:
  • W systemie Windows 10 w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz opcje zasilania, a następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.
  • W systemie Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 szybko przesuń od krawędzi do środka ekranu, naciśnij pozycję Wyszukiwanie (lub jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie), wpisz Opcje zasilania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zasilania.
  • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start
   Obraz przedstawiający przycisk Start
   i kliknij kolejno pozycje Panel sterowania, System i zabezpieczenia oraz Opcje zasilania.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, tabletu lub komputera przenośnego, wybierz pozycję Wybierz działanie przycisków zasilania. Obok pozycji Po naciśnięciu przycisku zasilania wybierz pozycję Uśpij, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.
  • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego, wybierz pozycję Wybierz skutek zamknięcia pokrywy. Obok pozycji Po zamknięciu pokrywy wybierz pozycję Uśpij, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.
 3. Aby uśpić komputer, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania komputera stacjonarnego, tabletu lub komputera przenośnego bądź zamknąć pokrywę komputera przenośnego.

W przypadku większości komputerów pracę można wznowić przez naciśnięcie przycisku zasilania. Jednak nie wszystkie komputery są takie same. Pracę można też wznowić przez naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze, kliknięcie przyciskiem myszy lub otwarcie pokrywy komputera przenośnego. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do komputera albo przejdź do witryny internetowej producenta.

Hibernacja

Ta opcja została zaprojektowana dla komputerów przenośnych i może nie być dostępna na wszystkich komputerach. (Na przykład komputery z funkcją InstantGo nie mają opcji hibernacji). Stan hibernacji zużywa mniej energii niż tryb uśpienia i po ponownym uruchomieniu komputera możesz wrócić do pracy w miejscu, w którym została przerwana (jednak nie tak szybko jak w przypadku wybudzenia z trybu uśpienia).

Hibernację stosuj wtedy, gdy wiesz, że nie będziesz korzystać z komputera przenośnego lub tabletu przez dłuższy czas i nie będziesz mieć możliwości naładowania baterii w tym czasie. Najpierw sprawdź, czy ta opcja jest dostępna na Twoim komputerze. Jeśli tak, włącz ją.

Aby zahibernować komputer:

 1. Otwórz opcje zasilania:
  • W systemie Windows 10 w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz opcje zasilania, a następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.
  • W systemie Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 szybko przesuń od krawędzi do środka ekranu, naciśnij pozycję Wyszukiwanie (lub jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie), wpisz Opcje zasilania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zasilania.
  • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start
   Obraz przedstawiający przycisk Start
   i kolejno pozycje Panel sterowania, System i zabezpieczenia oraz Opcje zasilania.
 2. Wybierz pozycję Wybierz działanie przycisku zasilania, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne. W obszarze Ustawienia zamykania zaznacz pole wyboru Hibernacja (jeśli jest dostępne), a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.

Teraz możesz zahibernować swój komputer na kilka sposobów:

 • W systemie Windows 10 wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Zasilanie > Hibernacja. Możesz też nacisnąć na klawiaturze klawisze logo Windows + X, a następnie wybrać pozycję Zamknij lub wyloguj się > Hibernacja.
 • W systemie Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 przesuń wskaźnik myszy w lewy dolny róg ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start lub naciśnij na klawiaturze klawisze logo Windows + X. Naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij lub wyloguj się i wybierz pozycję Hibernacja. Lub szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Ustawienia). Naciśnij lub kliknij pozycję Zasilanie > Hibernacja.
 • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij pozycję Hibernacja.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13770 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia