Rozwiązywanie problemów typu czarny ekran

Jeśli na komputerze jest wyświetlany czarny ekran po uaktualnieniu systemu do wersji Windows 10, możesz spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania tego problemu.
Czy zalogowano się do systemu Windows 10?

Czy zalogowano się do systemu Windows 10?

Czarny ekran bez zalogowania się do systemu Windows 10
Jeśli na komputerze po uaktualnieniu systemu do wersji Windows 10 pojawia się czarny ekran, a nie nastąpiło jeszcze logowanie, spróbuj wykonać następujące czynności: 
 
Sprawdzanie połączeń
Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym


Za pomocą dysku odzyskiwania
Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym przy użyciu dysku odzyskiwania:

 1. Najpierw upewnij się, że komputer jest wyłączony. Podłącz dysk odzyskiwania do komputera i włącz komputer.
 2. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Ponowne uruchomienie.
 3. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz klawisz 5 lub F5, aby ponownie uruchomić komputer, stosując Tryb awaryjny z obsługą sieci. Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony w trybie awaryjnym z obsługą sieci, spróbuj ponownie wykonać kroki 1 i 2, a następnie po ponownym uruchomieniu komputera wybierz klawisz 3 lub F3, aby użyć opcji Włącz wideo o niskiej rozdzielczości.
 4. Gdy komputer jest w trybie awaryjnym, otwórz Menedżera urządzeń, wpisując ciąg menedżer urządzeń w polu wyszukiwania na pasku zadań, zaznacz pozycję Menedżer urządzeń i wybierz strzałkę, aby rozwinąć pozycję Karty graficzne.
  1. Jeśli zobaczysz dwa elementy w obszarze Karty graficzne:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodaną kartę graficzną (np. Intel HD 4000 lub AMD Radeon HD 4200), a następnie wybierz pozycję Wyłącz > Tak. Aby sprawdzić, czy to zadziałało, wyłącz komputer, odłącz dysk odzyskiwania, a następnie ponownie włącz komputer.
   2. Jeśli to nie zadziała, uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym (zobacz kroki 1–3), wróć do sekcji Karta graficzna w Menedżerze urządzeń, włącz kartę graficzną, a następnie wyłącz drugą kartę graficzną.
  2. Jeśli w obszarze Karty graficzne jest wyświetlany jeden element, wycofaj sterownik lub odinstaluj kartę graficzną.
   1. Aby wycofać sterownik, otwórz Menedżera urządzeń i wybierz strzałkę, aby rozwinąć obszar Karty graficzne. W obszarze Karty graficzne kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni element i wybierz pozycję Właściwości. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik > Tak.
   2. Aby odinstalować kartę graficzną, otwórz Menedżera urządzeń i wybierz strzałkę, aby rozwinąć obszar Karty graficzne. W obszarze Karty graficzne kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni element i wybierz pozycję Właściwości. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj > OK.
 5. Wyłącz komputer, odłącz dysk odzyskiwania, a następnie ponownie włącz komputer.
Za pomocą nośnika instalacyjnego
Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym przy użyciu nośnika instalacyjnego:

 1. Na działającym komputerze przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft i utwórz nośnik instalacyjny systemu Windows 10.
 2. Włóż utworzony nośnik instalacyjny, a następnie ponownie uruchom komputer.
 3. Na ekranie Instalowanie systemu Windows wybierz pozycję Napraw komputer. (Jeśli nie widzisz tego ekranu, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. W takim przypadku w witrynie internetowej producenta komputera znajdź informacje na temat rozruchu z nośnika, a następnie spróbuj ponownie).
 4. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy. W tym miejscu można użyć trybu awaryjnego. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Ponowne uruchomienie.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz klawisz 5 lub F5, aby ponownie uruchomić komputer, stosując Tryb awaryjny z obsługą sieci. Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony w trybie awaryjnym z obsługą sieci, spróbuj ponownie wykonać kroki 2-4, a następnie po ponownym uruchomieniu komputera wybierz klawisz 3 lub F3, aby użyć opcji Włącz wideo o niskiej rozdzielczości.
 6. Gdy komputer jest w trybie awaryjnym, otwórz Menedżera urządzeń, wpisując ciąg menedżer urządzeń w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz pozycję Menedżer urządzeń i wybierz strzałkę, aby rozwinąć obszar Karty graficzne.
  1. Jeśli zobaczysz dwa elementy w obszarze Karty graficzne:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodaną kartę graficzną (np. Intel HD 4000 lub AMD Radeon HD 4200), a następnie wybierz pozycję Wyłącz > Tak. Aby sprawdzić, czy to zadziałało, wyłącz komputer, odłącz nośnik instalacyjny, a następnie ponownie włącz komputer.
   2. Jeśli to nie zadziała, uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym (zobacz kroki 2–5), wróć do sekcji Karta graficzna w Menedżerze urządzeń, włącz kartę graficzną, a następnie wyłącz drugą kartę graficzną.
  2. Jeśli w obszarze Karty graficzne jest wyświetlany jeden element, wycofaj sterownik lub odinstaluj kartę graficzną.
   1. Aby wycofać sterownik, otwórz Menedżera urządzeń i wybierz strzałkę, aby rozwinąć obszar Karty graficzne. W obszarze Karty graficzne kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni element i wybierz pozycję Właściwości. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik > Tak.
   2. Aby odinstalować kartę graficzną, otwórz Menedżera urządzeń i wybierz strzałkę, aby rozwinąć obszar Karty graficzne. W obszarze Karty graficzne kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni element i wybierz pozycję Właściwości. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj > OK.
 7. Wyłącz komputer, odłącz nośnik instalacyjny, a następnie ponownie włącz komputer.

Czarny ekran w przypadku zalogowania się do systemu Windows 10

Jeśli na komputerze jest wyświetlany czarny ekran po zalogowaniu się do systemu Windows 10, spróbuj wykonać następujące czynności:

Odłączanie urządzeń zewnętrznych
Próba aktywowania ekranu
Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym Nadal występują problemy?
Skontaktuj się pomocą techniczną pod numerem 1 800-642-7676 lub na stronie https://support.microsoft.com/contactus.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 14106 — ostatni przegląd: 16.12.2016 — zmiana: 3

Windows 10

Opinia