Przekazywanie obrazu na ekran bezprzewodowy za pomocą technologii Miracast

Dotyczy: Windows 8.1

Miracast jest technologią bezprzewodową, za pośrednictwem której obraz z ekranu komputera może być przekazywany do telewizorów, projektorów i odtwarzaczy multimediów strumieniowych, które również obsługują technologię Miracast. Używając tej technologii, możesz pokazać innym osobom, co w danym momencie robisz na komputerze, zaprezentować pokaz slajdów lub nawet zagrać w swoją ulubioną grę na większym ekranie.

 

Przygotowywanie urządzeń

Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, a używany ekran bezprzewodowy obsługuje technologię Miracast, możesz dodać ekran bezprzewodowy do swojego komputera, aby nawiązać połączenie i rozpocząć przekazywanie obrazu.
 
Jeśli jednak komputer został uaktualniony ze starszej wersji systemu Windows, musisz najpierw upewnić się, że obsługuje on technologię Miracast i jest gotowy do przekazywania obrazu. Co więcej, jeśli ekran, na który będzie przekazywany obraz, nie obsługuje technologii Miracast, musisz go skonfigurować, podłączając do niego odpowiednie urządzenie. 
 


Dodawanie ekranu w celu nawiązania połączenia

Gdy komputer i ekran są gotowe do przekazywania obrazu, trzeba dodać do komputera ekran bezprzewodowy. Oba urządzenia muszą być w swoim zasięgu, co zwykle oznacza, że muszą one znajdować się w tym samym pomieszczeniu.
 

Dodawanie ekranu bezprzewodowego do komputera

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Urządzenia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Urządzenia).
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetlaj na innym ekranie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj ekran bezprzewodowy.
 3. Wybierz ekran bezprzewodowy z listy znalezionych urządzeń, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

 

Przekazywanie obrazu z używanego ekranu na ekran bezprzewodowy

Po dodaniu ekranu bezprzewodowego do komputera możesz przekazywać obraz ze swojego ekranu na ten ekran oraz zmieniać zawartość widoczną na każdym z ekranów.

 

 

Przekazywanie obrazu z używanego ekranu

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Urządzenia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Urządzenia).
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetlaj na innym ekranie, a następnie naciśnij lub kliknij odpowiedni ekran bezprzewodowy.

Wybieranie zawartości wyświetlanej na poszczególnych ekranach

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Urządzenia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Urządzenia).
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetlaj na innym ekranie i wybierz jedną z opcji:
  • Tylko ekran komputera. Zostanie wyświetlona cała zawartość ekranu komputera. (W przypadku połączenia z projektorem bezprzewodowym ta opcja nazywa się Odłącz).
  • Duplikuj. Na obu ekranach będzie wyświetlany ten sam obraz.
  • Rozszerz. Cały obraz zostanie rozszerzony na dwa ekrany i będzie można przeciągać i przenosić między nimi elementy.
  • Tylko drugi ekran. Cały obraz zostanie wyświetlony na podłączonym dodatkowym ekranie. Pierwszy ekran będzie pusty.

Rozłączanie z ekranem bezprzewodowym

Jeśli komputer zostanie przeniesiony poza zasięg ekranu bezprzewodowego (np. do innego pokoju) albo przejdzie w stan uśpienia lub hibernacji, oba urządzenia zostaną rozłączone. Ekran bezprzewodowy można również rozłączyć ręcznie.
 
 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Urządzenia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Urządzenia).
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetlaj na innym ekranie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odłącz.

Rozwiązywanie problemów

Wiele problemów można rozwiązać, instalując najnowsze sterowniki dla komputera oraz najnowsze oprogramowanie układowe dla ekranu bezprzewodowego lub karty Miracast. Aby zaktualizować oprogramowanie układowe ekranu bezprzewodowego lub karty, przejdź do sekcji pomocy technicznej w witrynie internetowej jej producenta, wyszukaj swoje urządzenie, a następnie wykonaj podane przez producenta instrukcje dotyczące pobierania i instalowania tego oprogramowania. Możesz również sprawdzić, czy w Sklepie Windows nie jest dostępna aplikacja od producenta ekranu bezprzewodowego lub karty Miracast, która aktualizuje oprogramowanie układowe.
 
Jeśli problemy będą nadal występować, możesz spróbować wykonać opisane poniżej dodatkowe czynności.