Która wersja programu DirectX jest zainstalowana na komputerze?

Program DirectX jest pakietem technologii multimedialnych wymaganym przez wiele gier w systemie Windows. Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanej odpowiedniej wersji programu DirectX (opakowanie gry powinno zawierać informacje, która wersja jest wymagana), gra może nie działać prawidłowo.

Aby za pomocą narzędzia diagnostycznego DirectX sprawdzić, która wersja programu DirectX jest zainstalowana na komputerze:

  1. Wybierz przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz ciąg dxdiag, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. W narzędziu diagnostycznym DirectX wybierz kartę System, a następnie sprawdź numer programu DirectX w obszarze Informacje o systemie.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 15061 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia